De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O UDE DENKBEELDEN OVER HET HEELAL Van de oude Grieken tot Kepler.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O UDE DENKBEELDEN OVER HET HEELAL Van de oude Grieken tot Kepler."— Transcript van de presentatie:

1 O UDE DENKBEELDEN OVER HET HEELAL Van de oude Grieken tot Kepler

2 S TERRENKUNDE IN HET OUDE G RIEKENLAND Idee dat maan planeten en sterren in cirkelbanen om de aarde draaiden= geometrisch model Ptolemaeus (120-180 n.C.)  1500 n.C. Volgens bijbel : aarde = centrum heelal  kritiek op Ptolemaeus = kritiek op de bijbel

3 V ERSPREIDING G RIEKSE WETENSCHAP

4 W ERELDBEELD VAN P TOLEMAEUS Als je de baan van Mars langs hemel waarneemt lijkt het of mars om de aarde draait Niet in mooie cirkelbaan, af en toe lus  Ptolemaeus nam aan dat mars in epicykels draait  latere astronomen vervolmaken zijn stelsel van epicykels

5 W AARNEMING MARS IN LOOP VAN DAGEN

6 C OPERNICUS ( 1473-1543) ( 1543) Revolutionibus Orbium Coelestium Zon is in het midden = heliocentrisch wereldbeeld Riskeerde aanklacht wegens ketterij  publicatie eind van zijn leven Samenhangend systeem  Conclusie niet alleen op wetenschappelijke metingen  Metingen niet erg nauwkeurig  ketterij ven ergste soort  http://videos.howstuffworks.com/science-channel/29275- 100-greatest-discoveries-theory-of-copernicus-video.htm http://videos.howstuffworks.com/science-channel/29275- 100-greatest-discoveries-theory-of-copernicus-video.htm

7 M AATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN VAN DE 16 DE EEUW Kerk : bepaalde gedrag om in de hemel te komen  grote macht op mensen  grote macht op universiteiten. 15 de eeuw Italie  16 de eeuw uitbreiding over Europa Renaissance (geleerden, kunstenaars, rijke lieden ontevreden over de verklaringen in hun tijd, later ook vorsten en edelieden) Individuele mens en zijn leven op aarde centraal  begin wetenschappelijke revolutie

8 W ETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE Nieuwe manier van onderzoeken en observeren, experimenteren, redeneren, conclusies trekken uit observaties en experimenten  geweldige toename van kennis  ontwikkeling van instrumenten  ontdekkingsreizen  manier van leven veranderde sterk voor veel mensen

9 B RAHE EN K EPLER Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601) onderwierp waarnemingen waar iedereen mee werkte aan nauwkeurig onderzoek, zelfs met blote oog veel nauwkeuriger  tussenstelsel waarin planeten rond de zon draaiden maar de zon met alle planeten rond aarde

10 J OHANNES K EPLER ( 1571-1630) Aanhanger van Copernicus Doel: met meetgegevens van Tycho Brahe Copernicaanse stelsel bewijzen. Onderzoek 9 jaar Banen van planeten zijn geen cirkels maar ellipsen 6 ellipsen nodig om theorie over bouw van heelal in overeenstemming te brengen met meetresultaten van Tycho Kepler als astroloog

11 W ETTEN VAN K EPLER 1. Planeten in ellipsvormige baan om zon 2. De snelheid van een planeet in haar omloopbaan verandert zodanig dat in gelijke tijdsintervallen de oppervlakte, bestreken door de verbindingslijn (voerstraal) tussen de zon en de planeet, gelijk is.  dus per tijdseenheid een constant oppervlak, perk genoemd  perkenwet. In het getoonde voorbeeld is de gemiddelde baansnelheid van de planeet in het interval AB dus kleiner dan in het interval CD. 3. Het kwadraat van de omlooptijd ( T ) van een planeet is evenredig met de derde macht van haar gemiddelde afstand ( r ) tot de zon ofwel: T ²/r³= constant


Download ppt "O UDE DENKBEELDEN OVER HET HEELAL Van de oude Grieken tot Kepler."

Verwante presentaties


Ads door Google