De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Francis Bacon legt een nieuwe werkwijze vast voor de wetenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Francis Bacon legt een nieuwe werkwijze vast voor de wetenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Francis Bacon legt een nieuwe werkwijze vast voor de wetenschap
Nieuwe wetenschap Francis Bacon legt een nieuwe werkwijze vast voor de wetenschap

2 Copernicaanse revolutie
Copernicaanse revolutie vanaf > Isaak Newton “Revolutionibus Orbium Coelestium “ van Copernicus : zon in midden heelal van Bijbel (deductie ) + Ptolemaeus Algemeen geldende stellingen conclusies trekken over bijzondere situaties  (inductie) Kepler, Copernicus, Galilei Waarnemingen van beweging van planteren  nieuw wereldbeeld Nieuw wereldbeeld (redenering van bijzondere  algemene)

3 Francis bacon ( 1561-1626) filosoof, staatsman, schrijver
Begin 17de eeuw formuleerde een visie op werkwijze die men in de nieuwe wetenschap moest hanteren: 1. Verzamelen gegevens 2. hypothese formuleren 3. testen hypothese door experimenten 4. als hypothese juist  hypothese krijgt status van Wetenschappelijke wet  wet toegevoegd aan wetenschappelijke kennis

4 Sir Isaac Newton ( ) Cambridge wiskunde en natuurwetenschappen Las : Galilei, Kepler, Descartes,…. 1665 London Pest universiteit sloot 2x de poorten 24 jaar toen hij terugkeerde naar Cambridge had hij alle grote problemen van de toenmalige wetenschap opgelost 25 jaar hoogleraar Ideeën besproken in Royal Society of London for promoting Natural Knowledge 1662 tijdschrift : Philosophical Transactions  ideeën van Newton verspreid over heel Europa 1684 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ( theorieën over de beweging en gravitatie) 1706 Optica

5 Betekenis van de Principia
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica = Principia 3 boeken 2 eerste boeken : alle wetten en regels van de mechanica 1ste boek: wetten van Newton (Galilei maar scherpere formulering en beter) Gravitatiewet = derde wet helemaal van Newton zelf Newton stond op de schouders van reuzen, zegt hijzelf Tot 1905 standgehouden Albert Einstein relativiteitstheorie Newtons werk ook binnen de relatviteitstheorie goede benadering om natuurwetenschappelijke verschijnselen te verklaren

6 Wetten in de toenmalige wetenschappelijke taal
Eerste Wet (uitgaven van 1687 en 1713) Lex I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. Traagheid Een voorwerp waarop geen resulterende kracht[1] werkt, is in rust of beweegt zich rechtlijnig met constante snelheid voort. (traagheid) Tweede Wet Lex II. Mutationem motis proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur. P=mv ( p = impuls) De verandering van de beweging is recht evenredig met de resulterende kracht en volgt de rechte lijn waarin de kracht werkt. Derde Wet Lex III. Actioni contrariam semper et æqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse æquales et in partes contrarias dirigi. Actie reactie Als een voorwerp A een kracht op een voorwerp B uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar tegengestelde gerichte kracht van B op A:

7 Popularisering van Newtons werk
Voltaire ( ) François-Marie Arout ; satirische publicaties  verbannen naar Engeland  in contact met ideeën van Newton boek 1737 “la philosophie de Newton pour tout le monde”  enorme verspreiding kennis Vertaalde abstracte dingen van Newton in vergelijkingen en beeldende verhalen bv appel om gravitatie duidelijk te maken

8 Methode van de natuurwetenschappen volgens newton
Regel 1 bij bestudering van natuurverschijnselen ga je uit van : ware oorzaken + niet meer oorzaken dan strikt nodig zijn. principe van eenvoud van natuur Regel 2 Dezelfde soort verschijnselen met dezelfde oorzaken verklaren bv vallen van steen in Europa en Amerika. Licht houtvuur-zon Terugkaatsing licht zon dr planeten, terugkaatsing licht dr voorwerpen op aarde Regel 3 Eigenschappen van voorwerpen beschouwen als universele eigenschappen van al deze voorwerpen . Massa, volume , gravitatiekracht, waar ook in heelal blijven ze even groot Regel 4 Inde wetten die door inductie zijn bevonden zijn te beschouwen als exact waar of als bijna waar, zolang er geen tegenbewijs is gevonden Tegenbewijs  nauwkeuriger formuleren of bijzonder geval van nieuwe wel


Download ppt "Francis Bacon legt een nieuwe werkwijze vast voor de wetenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google