De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Culturele context Kennis en wetenschap EmpiristenRationalisten Kennis is gebaseerd op zintuiglijke ervaring en waarneming: het experiment… Hypothese vormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Culturele context Kennis en wetenschap EmpiristenRationalisten Kennis is gebaseerd op zintuiglijke ervaring en waarneming: het experiment… Hypothese vormen."— Transcript van de presentatie:

1 Culturele context Kennis en wetenschap EmpiristenRationalisten Kennis is gebaseerd op zintuiglijke ervaring en waarneming: het experiment… Hypothese vormen en via experiment waarnemen of hypothese klopt. Kennis is kritisch verstand. Alleen de ratio (het verstand) maakt kennis mogelijk. John Locke: tabula rasa. Door ervaring leven vullen… Francis Bacon: kennis is macht en ervaring is betrouwbare bron voor kennis Rene Descartes: Ik denk dus ik ben! Het kritische verstand staat centraal.

2 Culturele context Kennis en wetenschap Dus: focus op a) eigen zintuigelijke waarneming b) kritisch verstand Gaan uit van een vermogen “De Mens” Men gaat op allerlei gebieden niet meer uit van wat door anderen (bijv. de geestelijken) gezegd wordt. Men gaat zelf op onderzoek uit! Wetenschappelijk denken Het beeld van de wereld verandert! Copernicus: niet de aarde maar de zon is het middelpunt waar andere planeten omheen draaien! Columbus: Ik ga varen en bewijzen dat de wereld niet plat maar rond is (zoals trouwens ook al bij de Grieken werd gezegd!

3 Culturele context HUMANISME Antropocentrisch (op de mens gericht) wereldbeeld Heeft invloed op allerlei niveaus Wetenschap: meer aandacht voor menswetenschappen en het voorgaande  onderzoekende houding! Geloof: een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de kerkleer  denk aan het protestantisme… Calvijn: ik ben tegen het katholicisme, maar voor predestinatie! Rene Descartes: Ik denk dus ik ben! Erasmus: ik ben een bekende humanist. Ik keerde me tegen de katholieke kerk (maar sloot me niet aan bij de hervormers) en mijn bekendste boek is Het lof der Zotheid (1509)

4 Culturele context Renaissance Vooral op het gebied van CULTUUR wedergeboorte Vanuit Italië Een poging om de klassieke Oudheid te doen herleven in cultuur, kunst en literatuur Voor verspreiding drukpers heel belangrijk Architectuur Ik ben gebaseerd op een klassiek Grieks gebouw, waarschijnlijk op de leer van Vitrivius! Schilderkunst Botticelli: ik geef nog steeds religieuze voorstellingen maar wil een nieuwe manier van vormgeven gebruiken, waarbij tafarelen uit de Oudheid belangrijk zijn literatuur Uitgaande van klassieke bronnen, op drie manieren: 1.Translatio 2.Imitatio 3.Aemulatio Literatuur is vooral bedoeld voor een geschoold publiek; belerend en diepzinnig

5 Culturele context Tuin lijkt op de tuin der Hesperiden: mythologische dochters van de nacht. Zij bewaken de gouden appels van Juno  Verwijzing Klassieke Oudheid Gouden appels van Juno; verwijzen naar de gouden bal van een Florentijnse familie. Klassieke Oudheid wordt verbonden met contemporaine werkelijkheid Mercurius: symbool voor orde en beschaving De drie gratiën: het goede dat de oppassende burger ten deel kan vallen (interpretatie van 15 de eeuwse humanisten). Middelste: kuisheid. Ik ben Venus, de Godin van de Liefde. Achter mij zie je de mirte- struik, die verwijst naar het huwelijk Dit schilderij is naar aanleiding van een huwelijk geschilderd. Het verwijst naar de Klassieke Oudheid en via symboliek wil het een les overdragen, waarin het beeld van een goed huwelijk centraal staat.

6 Culturele context Burgerlijke Cultuur in de Republiek Burgers uit hogere middenklasse en regentenelite maken de dienst uit De Republiek der Nederlanden Bepalend voor het culturele leven Burgerlijke cultuur is belangrijk: vanuit hier ook de opdrachtgevers voor kunst KUNST Vrije kunstmarkt; kunstenaars produceren zonder opdracht voor een breed publiek Kunst werd gebruikt om burgerlijke normen en waarden te propageren. Veel door gebruik te maken van Exempla contraria; verkeerde voorbeelden  laten zien hoe het niet moet en het publiek hierop aan spreken Kunst werd gebruikt om burgerlijke en stedelijke identiteit te tonen en te legitimeren

7 Culturele context muziek Kerkelijkwereldlijk Ik zing in het Latijn als ik in de katholieke kerk zing, maar in de volkstaal als ik in de protestantse kerk zing! Ik zing vooral wereldlijke teksten op een levendig ritme! De muziek is ook bedoeld om gevoelens en hartstochten over te dragen…


Download ppt "Culturele context Kennis en wetenschap EmpiristenRationalisten Kennis is gebaseerd op zintuiglijke ervaring en waarneming: het experiment… Hypothese vormen."

Verwante presentaties


Ads door Google