De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Demografie en Werkzaamheid Versie 20 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Demografie en Werkzaamheid Versie 20 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Demografie en Werkzaamheid Versie 20 juni 2011

2 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig JAAR20002010202020302050 Vervangingsgraad1,120,940,780,88 1 Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen ten opzichte van 55-64-jarigen), Vlaams Gewest Bron: FOD Economie ADSEI Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060

3 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig 2 Tegen 2020 staan er voor elke 100 55-64 jarigen (potentiële uitstromers) maar 78 15-25 jarigen (potentiële instromers) klaar op de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing en de ontgroening kan de Vlaamse arbeidsmarkt het zich niet langer permitteren om talent te verspillen De komende jaren zal er, ongeacht de gerealiseerde economische groei, een belangrijke vraag zijn naar werknemers ter vervanging van ouderen die uitstromen. In de periode 2009-2014 verwachten we een vervangingsvraag van zo’n 300.000 personen in Vlaanderen, of 60.000 per jaar (Steunpunt WSE). Dat is een toename met +35% ten opzichte van de voorgaande 5 jaar. In sommige sectoren loopt het aandeel 50-plussers vandaag al op tot meer dan 30%. Op de sector ‘informatica’ en ‘de uitzendsector’ na zijn er nog maar nauwelijks sectoren met een uitgesproken ‘jong’ profiel. Deze grote vervangingsvraag creëert kansen en uitdagingen. Werkgevers zullen moeten investeren in het langer aan het werk houden van hun werknemers en oudere werknemers zullen bereid moeten zijn om langer aan de slag te blijven. Werkgevers zullen zich ook steeds meer moeten wenden tot een ouder doelpubliek om vacatures ingevuld te krijgen.

4 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig SECTOR(%)(n) Post39,09.191 Openbaar bestuur38,219.915 Vervoer34,227.752 Onderwijs28,261.166 Financiële diensten27,522.383 Ziekenhuizen/overige gezondheidszorg24,526.358 Chemische industrie22,610.517 Maatschappelijke dienstverlening21,134.245 Bouw20,225.936 Groothandel en handelsbemiddeling19,626.023 Kleinhandel17,222.748 Horeca en toerisme17,210.980 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling13,211.674 Informaticatechnologie8,62.361 Totaal22,6465.495 3 Aandeel 50-plussers in een selectie van sectoren, 2009 (Vlaams Gewest) Bron: RSZ (Bewerking Steunpunt WSE)

5 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig 4 In de sectoren ‘Post’ en ‘Openbare besturen’ is 38% à 39% van de werknemers ouder dan 50, wat wil zeggen dat deze sectoren in de komende 10-15 jaar 39% van haar werknemers zullen moeten vervangen. In de sector ‘Vervoer’ (34% is 50+) vindt men vandaag al moeilijk goede, geschoolde werknemers. In de sector ‘onderwijs’ is al 28% 50plus. Omwille van zijn grote omvang telt deze sector het grootst aantal oudere werknemers. Ook in de sectoren ‘Ziekenhuizen/gezondheidszorg’(25% 50+) en ‘Maatschappelijke dienstverlening (21%) is een forse veroudering aan de gang. Het gaat beide om zeer omvangrijke sectoren. Dit geldt ook voor een sector zoals “financiële diensten” (27% van de werknemer is 50+).

6 Marge voor arbeidsdeelname bij 55-59 en 60-64-jarigen 5 Evolutie van de werkzaamheidsgraad per 5-jarige leeftijdsklasse, Vlaams Gewest, 2000-2010 Bron: FOD Economie ADSEI – EAK (Bewerking Departement WSE)

7 Marge voor arbeidsdeelname bij 55-59 en 60-64-jarigen 6 Om arbeidskrapte te voorkomen, de welvaart veilig te stellen en de betaalbaarheid van de welvaartsstaat te garanderen moet de werkzaamheid stijgen. Volgens de nieuwe EU2020-strategie dient 75% van de 20 tot 64- jarigen in Europa aan het werk te zijn in 2020. In het Vlaams Gewest bedroeg de werkzaamheidsgraad van 20 tot 64-jarigen in 2010 72,1%. De Vlaamse werkzaamheidsgraad wordt vooral afgeremd door de geringe arbeidsdeelname van ouderen. De werkzaamheid daalt scherp met de leeftijd. Van de 50-54 jarigen werkt nog 79%. Bij de 55-59 jarigen is dat nog maar 56%. Van de 60-64 jarigen werkt er nog maar 19% (cijfers 2010).

8 Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton 7 De werkzaamheid van 55-64-jarigen, Vlaanderen in internationaal perspectief, 2010 Bron: FOD Economie ADSEI – EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE)

9 Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton 8 Met minder dan 4 op 10 55plussers aan het werk tegenover een EU-gemiddelde van 46% bengelt Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton Het Vlaamse Pact 2020 schrijft voor dat tegen 2020 50% van de 55plussers werkt. Vandaag is dat nog maar 38,2%.

10 Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton 9 De werkzaamheid van 55-64-jarigen, Vlaanderen in internationaal perspectief, 2010 Bron: FOD Economie ADSEI – EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE)

11 Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton 10 Rekening houdend met de vergrijzing en de toenemende arbeidsdeelname van vrouwen, verwachten we zonder beleidsingrepen een werkzaamheidsgraad van 74% in 2020 De Vlaamse doelstelling voor 2020 bedraagt 76% Vlaanderen zou in 2020 zo’n 47.000 werkenden tekort komen om de doelstelling te halen. Voor 55-plussers wordt 44,4% werkzaamheid verwacht, terwijl de doelstelling 50% bedraagt. Dus: de arbeidsdeelname van ouderen moet substantieel stijgen om de tekorten op de arbeidsmarkt weg te werken.

12 We leven langer in goede gezondheid maar stoppen nog steeds té vroeg met werken JAAR2001200520062007 België58,458,858,959,2 Vlaams Gewest58,458,858,959,2 Waals Gewest58,358,758,859,1 Brussels H. Gewest58,759,059,159,3 11 Evolutie van de gemiddelde uittredeleeftijd Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE)

13 We leven langer in goede gezondheid maar stoppen nog steeds té vroeg met werken 12 De lage arbeidsdeelname van 50 en vooral van 55plussers is vooral te wijten aan het vervroegd stoppen met werken. De feitelijke gemiddelde uittredeleeftijd op de arbeidsmarkt ligt met 59,2 jaar nog steeds aanzienlijk beneden de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar). Toch leven we alsmaar langer, dus het is niet echt logisch dat we zo vroeg stoppen met werken. De gemiddelde levensverwachting van mannen bedraagt 78,1 jaar en van vrouwen 83,1 (cijfers 2009). We leven langer en bovendien steeds langer in goede gezondheid.

14 50-plussers nog steeds niet gegeerd door werkgevers 13 Aandeel 50-plussers in indiensttredingen en in de beroepsactieve bevolking, Vlaams Gewest

15 50-plussers nog steeds niet gegeerd door werkgevers 14 Eens 50plussers hun werk verliezen of stoppen met werken is het zeer moeilijk om opnieuw aan de slag te gaan. Slechts 5,7% van alle nieuwe indiensttredingen gaat over een 50plusser terwijl hun aandeel in de totale beroepsbevolking 22,7% bedraagt. Wanneer een oudere werknemer werkloos wordt is de kans zeer klein om opnieuw werk te vinden. Elke maand vindt slechts 3% van de Vlaamse werkzoekende 50-plussers een baan. Ter vergelijking: bij jongeren -25 jarigen vindt 18% elke maand een baan (cijfers 2010). De kans op werk voor oudere werkzoekenden is gering ook door een kwalitatieve mismatch: de beschikbare profielen bij de (oudere) werkzoekenden beantwoorden dikwijls niet aan de vraag op de arbeidsmarkt. Daarom dat investeren in inzetbaarheid en competentieversterking dé uitdaging wordt van de nabije toekomst!

16 50-plussers nog steeds niet gegeerd door werkgevers 15 Werkgevers zien vele drempels bij de aanwerving van 50- plussers Relatief hogere loonkost van oudere t.o.v. jongere werknemers Vraag naar specifieke competenties die niet geassocieerd worden met oudere werkzoekenden Kwalitatieve mismatch Blijvend bestaan van stereotypen

17 50-plussers nog steeds niet gegeerd door werkgevers 16 Hardnekkige stereotypen Lage productiviteit Lage bereidheid tot opleiding en mobiliteit Hoog ziekteverzuim Nochtans ontkracht door de wetenschap Geen eenduidig verband tussen leeftijd en productiviteit. In jobs waarin ervaring van belang is, neemt de productiviteit toe Oudere werknemers zijn trouwer aan hun werkgever, waardoor het terugverdieneffect van opleidingen groter is Oudere werknemers zijn minder frequent ziek dan jongeren, maar zijn wel langer ziek

18 Iedereen verantwoordelijk 17 Om de uitdaging van de vergrijzing aan te gaan moet iedereen verantwoordelijkheid opnemen: Werknemers: om langer te willen en te kunnen werken Werkgevers: om oudere werknemers langer aan het werk te houden en aan te werven De overheid: met een krachtdadig sociaal- en arbeidsmarktbeleid om werknemers en werkgevers te ondersteunen in deze uitdagingen.


Download ppt "DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Demografie en Werkzaamheid Versie 20 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google