De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe richtingen Faculteitsdag 20 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe richtingen Faculteitsdag 20 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe richtingen Faculteitsdag 20 april 2012

2 Komen en gaan Nieuwe promovendus: Bas Joosten
Project Effective Layered Verification of Networks-on-Chips NWO-project van Julien Schmaltz, standplaats Nijmegen Nieuwe administrateur: Ruud Sluijsmans Nieuwe buitenpromovendi: Robby Tosasi (SJO) Arjan Lamers, Carlos Montes Portela, Jens Haag (MCE) Vertrokken: Alex Gerdes (einde aanstelling; promoveert 21 september) Vertrokken: Leo Wiegerink (pensioen)

3 Ere wie ere toekomt Sylvia Stuurman docent van het jaar
Harald Vranken bevorderd tot UHD

4 Medewerkerstevredenheid
Beloofd op faculteitsdag april 2011: Taakverdeling per persoon minder vol In takenlijst 2012 standaard 95% volgeboekt Klachtenbus voor anoniem klagen Gezamenlijk beheer door ANC, FWE, LBY Nog geen klachten ontvangen

5 Nieuwe opleidingen Master Software Engineering
17 januari positief oordeel panel over accreditatie 20 maart voornemen tot besluit NVAO Bachelor Informatiekunde 24 oktober positief besluit macrodoelmatigheid 4 april positief oordeel panel Netwerk Open Hogeschool Informatica Gestart met 33 studenten september 2011 Geen werving in februari 2012 wegens moeilijkheden bekostiging 10 april akkoord stuurgroep voortzetting zonder numerus fixus tot 2014 OU neemt een groter aandeel in cursusontwikkeling

6 Nieuwe CPP’s Software Quality Engineer (start november)
Software management Requirements engineering Software evolution IT Security Engineer (start november) Security en IT Software security Nog in voorbereiding: CPP rond informatie- en procesarchitectuur

7 OpenU Nieuw: colofonportlet (om naar examinatoren en andere contactpersonen per community te verwijzen) In ontwikkeling: persoonlijke startpagina In ontwikkeling: bestellen en inschrijven (non-WHW) Nieuw: samenwerkomgeving als vervanging van Surfgroepen ( Bij materiaal in OpenU graag expliciet copyright of Creative Commons-licentie vermelden

8 Nieuw: Open College Informatica
Stef Joosten over Ontwerpen met bedrijfsregels 24 april, 18:00—21:00 Onderdeel ‘Week van de ICT’ Aanmelden via OpenU (

9 Mobiele (web)technologieën
Nu: studiegroep Sylvia Stuurman, Harrie Passier, Annemiek Herrewijn, Harold Pootjes, Arjan Kok, Bastiaan Heeren, Manuela Witsiers Inbrengen in onderwijs Webapplicaties of aparte module Tevens hot topic Binnenkort: hardware Tablet voor elke medewerker (Android) Geen geprinte vergaderstukken meer

10 Dingen waar we mee gestopt zijn
Master IT Governance Accreditatie problematisch (materiaal niet vooraf beschikbaar) Belangstelling viel tegen (beperkte doelgroep, hoge prijs) Terugtrekking beoogd bijzonder hoogleraar Free Technology Academy Downloads en extern gebruik OER zeer succesvol Beperkte belangstelling voor begeleiding en certificering Niet geaccrediteerd, niet bekostigd, niet rendabel EC-project voor accreditatie ingediend (joint degree met UOC, URJC, UEL) Kunstmatige intelligentie Geen onderzoekgroep, dus geen afstudeerrichting en mastervakken

11 Onderzoekbeleid Elk lid van het WP kan verzoeken om tijd voor onderzoek Voorwaarde: persoonlijk onderzoekplan dat past in het facultaire onderzoek, goedgekeurd door hoogleraar Standaardportie 200 uur, méér voor wie bewezen productief is of extra financiering vindt Een UD wordt beoordeeld op onderzoekresultaten, een docent niet Wisseling van functie is mogelijk Personeelsbeleid sinds 2008: nieuwe medewerkers gepromoveerd, met onderzoekervaring Staat los van tijd voor deskundigheidsbevordering (zoals project mobiele technologieën)

12 Midterm review onderzoek
Nieuw onderzoekbeleidsplan Reorganisatie domeinen Opheffing GS Beperkte rol WSKI Nieuwe domeinplannen Panel: Mark van den Brand (TU/e) Anton Nijholt (UT) Bert de Brock (RUG)

13 Strategie van de OU in februari j.l.
‘Het roer gaat om’ Anticiperend op mogelijk ingrijpende maatregelen vanuit het ministerie Nieuwe structuur: drie faculteiten en één centraal ondersteunende eenheid INF samen met MW en RW Doelstelling: flexibel en vraaggericht werken Termijn toen: 8 weken

14 De brief van Zijlstra Aan Eerste en Tweede Kamer, 30 maart 2012
Per 2017 in het deeltijdonderwijs (incl. OU) geen studentgebonden bekostiging van instellingen meer Nog wel de vaste bekostiging Consequentie: sterke verhoging cursusprijzen Het zo uitgespaarde bedrag zal geheel beschikbaar komen in de vorm van beurzen voor studenten In sectoren waar een tekort bestaat en de overheid scholing stimuleert Bekostigde en niet-bekostigde instellingen gelijk behandeld Tot 2017 geen ingreep in bekostiging

15 Strategie van de OU nu Herstructurering gaat door, maar zorgvuldiger en (dus) langzamer Fase 1 (nu tot september): Prestatie-indicatoren (uiterlijk 4 mei 2012) Afmaken instellingsplan Ordeningsprincipes voor de nieuwe organisatie Nieuw ontwerp van besturing en processen Fase 2 (september-december): Uitwerking ontwerp voor de nieuwe organisatie Adviesaanvraag reorganisatie aan OR Fase 3 (voorjaar 2013): Benoeming kwartiermakers Bemensing nieuwe functies; sociaal plan Uitvoering in tweede helft 2013 Tot die tijd blijft de oude structuur in stand


Download ppt "Nieuwe richtingen Faculteitsdag 20 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google