De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost"— Transcript van de presentatie:

1 Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost
Noventa, CPO Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost Website: Tel.: Stafbureau Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

2 Missie en visie Noventa
Is een moderne, professionele organisatie die zich richt op het geven van kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, vanuit christelijke waarden; Doet dat met professionals, die – binnen een goed werkklimaat werken in scholen binnen de gemeente Achtkarspelen. De scholen werken met elkaar samen en ondersteunen elkaar bij het realiseren van vernieuwend onderwijs; Richt zich op het geven van kwalitatief goed onderwijs, waarbij wordt gegaan voor het best haalbare, met als doel toegeruste mensen voor de maatschappij van morgen. Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

3 Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012
Wie zijn wij Noventa is in 1998 opgericht, eerst onder de naam Vereniging PCBO Achtkarspelen en vanaf maart 2008 onder de naam Noventa. Binnen de vereniging heeft iedere school zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. Daarom vormt iedere afzonderlijke school een belangrijke eenheid in de organisatie, met een eigen plaats en gezicht naar en binnen haar omgeving. Ongeveer 2000 kinderen bezoeken de scholen in Buitenpost, Twijzel, Twijzelerheide, Kootstertille, Harkema, Drogeham, Augustinusga, Gerkesklooster, Surhuizum, Surhuisterveen en Boelenslaan. Onze scholen staan midden in de samenleving. We zoeken actief contact met anderen. We zien het basisonderwijs niet als op zichzelf staand, maar zijn ons bewust dat doorgaande lijnen een grote bijdrage leveren aan de blijvende ontwikkeling van ieder kind. Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

4 Bestuur en Centrale Directie kantoor
Het bestuur ontwikkelt zich naar kaderscheppend en faciliterend besturen. Besturen op hoofdlijnen zorgt voor een snelle besluitvorming. Het bestuur delegeert steeds meer taken aan het centraal management. Scholen leggen verantwoordelijkheid af aan het centraal management. Het bestuur hecht grote waarde aan het verbinden van de scholen aan de organisatie. Vanuit het bovenschools management wordt ondersteuning verleend naar de scholen op het gebied van : Huisvesting; Financiën; Onderwijs; Personeel; Algemene zaken. Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

5 Centraal kantoor Noventa:
- Voorzitter Centrale Directie a.i.: Rik Zweers Stafmedewerker P & O a.i.: Gerrit Visser Bovenschoolse ICT-er: Henk Visser Secretaresse (ma/di): Natascha Mulder Lianne Smit (vervanger) Secretaresse (woe t/m vrijdag): Mascha de Hek Medewerker Vervanging: Geeske Pijl Projectmedewerker Jubilea: Nathalie Bevers Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

6 CBS de Tarissing, Drogeham Directie:Tietia van Houten
Tel.: 179 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

7 Directie: Dictus Hoogsteen Piterpolle 29, 9285 EM Twijzel
CBS de Oanrin Directie: Dictus Hoogsteen Piterpolle 29, 9285 EM Twijzel Tel.: 70 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

8 Directie: Cor van Toorn Goudtsjeblomstrjitte 22, 9288 AM Kootstertille
CBS de Merlettes Directie: Cor van Toorn Goudtsjeblomstrjitte 22, 9288 AM Kootstertille Tel.: 147 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

9 Directie: Tietia van Houten Zijlstrastrjitte 2, 9233 KJ Boelenslaan
CBS de Stile Directie: Tietia van Houten Zijlstrastrjitte 2, 9233 KJ Boelenslaan Tel 38 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

10 CBS de Joh. Looijenga Skoalle Directie: Rieks Mulder (a.i.)
Lustenburg 15, 9283 TJ Surhuizum Tel 144 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

11 Hoogstraten 16, 9873 PE Gerkesklooster E-mail: claercamp@noventa.nl
CBS de Claercamp Directie: Jens la Roi Hoogstraten 16, 9873 PE Gerkesklooster Tel.: 115 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

12 Directie: Cor van Toorn W.B. v.d. Kooiwei 2, 9284 TJ Augustinusga
CBS de Saad Directie: Cor van Toorn W.B. v.d. Kooiwei 2, 9284 TJ Augustinusga Tel.: 89 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

13 Directie: Riemer Renkema Skoalstrjitte 1, 9287 LV Twijzelerheide
CBS de Reinbôge Directie: Riemer Renkema Skoalstrjitte 1, 9287 LV Twijzelerheide Tel.: 204 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

14 E-mail: wynroas@noventa.nl Tel.: 0512-361711
CBS de Wynroas Directie: Jan Reinsma Ikeloane 10, 9281 RB Harkema Tel.: 280 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

15 Directie: Wiebren de Jong Joh. Frisostraat 2, 9285 TS Buitenpost
CBS de Lichtbron Directie: Wiebren de Jong Joh. Frisostraat 2, 9285 TS Buitenpost Tel.: 366 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

16 Directie: Jan Anne Vrij Badlaan 39, 9231 AZ Surhuisterveen
CBS de Hoekstien Directie: Jan Anne Vrij Badlaan 39, 9231 AZ Surhuisterveen Tel. : 149 leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

17 De Merel 12-14, 9231 JJ Surhuisterveen E-mail: bernebrege@noventa.nl
CBS de Bernebrêge Directie: Jacob Raap De Merel 12-14, 9231 JJ Surhuisterveen Tel.: 210 leerlingen Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012


Download ppt "Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost"

Verwante presentaties


Ads door Google