De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noventa, CPO Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost Website: www.noventa.nlwww.noventa.nl Tel.: 0511-542540 Stafbureau Fusieverkenningstraject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noventa, CPO Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost Website: www.noventa.nlwww.noventa.nl Tel.: 0511-542540 Stafbureau Fusieverkenningstraject."— Transcript van de presentatie:

1 Noventa, CPO Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost Website: Tel.: Stafbureau Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

2 Missie en visie Noventa Noventa: -Is een moderne, professionele organisatie die zich richt op het geven van kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, vanuit christelijke waarden; -Doet dat met professionals, die – binnen een goed werkklimaat werken in scholen binnen de gemeente Achtkarspelen. De scholen werken met elkaar samen en ondersteunen elkaar bij het realiseren van vernieuwend onderwijs; -Richt zich op het geven van kwalitatief goed onderwijs, waarbij wordt gegaan voor het best haalbare, met als doel toegeruste mensen voor de maatschappij van morgen. Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

3 Wie zijn wij -Noventa is in 1998 opgericht, eerst onder de naam Vereniging PCBO Achtkarspelen en vanaf maart 2008 onder de naam Noventa. -Binnen de vereniging heeft iedere school zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. Daarom vormt iedere afzonderlijke school een belangrijke eenheid in de organisatie, met een eigen plaats en gezicht naar en binnen haar omgeving. -Ongeveer 2000 kinderen bezoeken de scholen in Buitenpost, Twijzel, Twijzelerheide, Kootstertille, Harkema, Drogeham, Augustinusga, Gerkesklooster, Surhuizum, Surhuisterveen en Boelenslaan. -Onze scholen staan midden in de samenleving. We zoeken actief contact met anderen. We zien het basisonderwijs niet als op zichzelf staand, maar zijn ons bewust dat doorgaande lijnen een grote bijdrage leveren aan de blijvende ontwikkeling van ieder kind. Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

4 Bestuur en Centrale Directie kantoor Het bestuur ontwikkelt zich naar kaderscheppend en faciliterend besturen. Besturen op hoofdlijnen zorgt voor een snelle besluitvorming. Het bestuur delegeert steeds meer taken aan het centraal management. Scholen leggen verantwoordelijkheid af aan het centraal management. Het bestuur hecht grote waarde aan het verbinden van de scholen aan de organisatie. Vanuit het bovenschools management wordt ondersteuning verleend naar de scholen op het gebied van : -Huisvesting; -Financiën; -Onderwijs; -Personeel; -Algemene zaken. Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

5 Centraal kantoor Noventa: - Voorzitter Centrale Directie a.i.: Rik Zweers -Stafmedewerker P & O a.i.: Gerrit Visser -Bovenschoolse ICT-er: Henk Visser -Secretaresse (ma/di):Natascha Mulder Lianne Smit (vervanger) -Secretaresse (woe t/m vrijdag):Mascha de Hek -Medewerker Vervanging:Geeske Pijl -Projectmedewerker Jubilea:Nathalie Bevers Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

6 CBS de Tarissing, Drogeham Directie:Tietia van Houten Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

7 CBS de Oanrin Directie: Dictus Hoogsteen Piterpolle 29, 9285 EM Twijzel Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

8 CBS de Merlettes Directie: Cor van Toorn Goudtsjeblomstrjitte 22, 9288 AM Kootstertille Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

9 CBS de Stile Directie: Tietia van Houten Zijlstrastrjitte 2, 9233 KJ Boelenslaan Tel leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

10 CBS de Joh. Looijenga Skoalle Directie: Rieks Mulder (a.i.) Lustenburg 15, 9283 TJ Surhuizum Tel leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

11 CBS de Claercamp Directie: Jens la Roi Hoogstraten 16, 9873 PE Gerkesklooster Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

12 CBS de Saad Directie: Cor van Toorn W.B. v.d. Kooiwei 2, 9284 TJ Augustinusga Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

13 CBS de Reinbôge Directie: Riemer Renkema Skoalstrjitte 1, 9287 LV Twijzelerheide Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

14 CBS de Wynroas Directie: Jan Reinsma Ikeloane 10, 9281 RB Harkema Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

15 CBS de Lichtbron Directie: Wiebren de Jong Joh. Frisostraat 2, 9285 TS Buitenpost Tel.: leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

16 CBS de Hoekstien Directie: Jan Anne Vrij Badlaan 39, 9231 AZ Surhuisterveen Tel. : leerlingen (1 oktober 2011) Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012

17 CBS de Bernebrêge Directie: Jacob Raap De Merel 12-14, 9231 JJ Surhuisterveen Tel.: leerlingen Fusieverkenningstraject bijeenkomst leden 14 mei 2012


Download ppt "Noventa, CPO Bovenschoolse directie: Rik Zweers (a.i.) Ried 11, 9285 KK Buitenpost Website: www.noventa.nlwww.noventa.nl Tel.: 0511-542540 Stafbureau Fusieverkenningstraject."

Verwante presentaties


Ads door Google