De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 2e klassen 28 september 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 2e klassen 28 september 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 2e klassen 28 september 2010
IJburg College Deelschoolleider onderbouw Freek Wevers

2 De Leergemeenschap leerlingen ‘de wereld’ ouders school (mentoren) 3 1
2 ‘Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren in een leergemeenschap over zichzelf en de wereld om hen heen’

3 De IJ-code ‘We leren van en met elkaar in een leergemeenschap.’
‘We gaan goed met elkaar om.’ ‘We gaan goed met het gebouw en de spullen om.’ Wordt ieder jaar opgesteld door leerlingen en school. Dragen bij aan het leer- en leefklimaat. Veilige school.

4 Wijzigingen in IJ-code t.o.v. 09-10
Van oktober t/m maart mogen de onderbouwleerlingen in de pauze ook op de bovenste verdieping blijven en daar eten en drinken. Eet en drink in de pauze op de plekken waar dat mag en niet in de les. Naar muziek luisteren tijdens zelfstandig werken in de les mag als de expert het goed vindt. We voeren geen nieuwe regels of afspraken in zonder dat we iedereen daarover van tevoren hebben ingelicht.

5 Deelschool Onderbouw 10-11
Bijna alle lessen op één verdieping. 10 stamgroepen in een eigen lokaal. 175 leerlingen in de onderbouw. Team van 20 medewerkers. Vervanging bij ziekte.

6 Volgend jaar deelschool BB
3 deelscholen; 2 deelscholen onderbouw, 1 deelschool bovenbouw. Deelschool bovenbouw in onze nieuwe (deel)school. 3 niveaugroepen: KB Dienstverlening & Commercie, Vmbo-tl, Havo/VWO. Vmbo-tl eindexamen mogelijk in de 4 sectoren. Vmbo-kb eindexamen intersectoraal programma Dienstverlening & Commercie. Havo/Vwo pas in het 4e leerjaar in profielen op Havo of Vwo niveau. Coachgroepen.

7 Themaleren Elk schooljaar 6 thema’s.
Leren van vakinhouden en vaardigheden. Themavaardig, Mens & Maatschappij en Nederlands zijn de basis. Waar mogelijk sluiten zoveel mogelijk vakken/leergebieden zich aan. Ieder thema wordt afgesloten met een ‘echte’ eindopdracht.

8 Thema’s in 2010-2011 I: Geschiedenis van Europa. II: (Ver)kiezen.
III: Kracht. IV: Wereldreligies. V: Oorlog en Vrede. VI: Energie en milieu.

9 Thema in een vogelvlucht:
Week 1 Themaboekjes worden uitgedeeld. Sleutelvragen aan de muur. Introductie (in de werkelijkheid). Week 2 Steeds meer woorden aan de woordmuren. Leergebieden en vakken bieden steeds meer inhoud aan het thema. Week 3 Zie week 2. Rubrics voor generale/finale met leerlingen bespreken. Week 4 Generale: leerlingen presenteren een eerste versie van de eindopdracht en ontvangen feedback van leerlingen en docenten. Week 5 Leerlingen werken verder aan eindopdracht aan de hand van ontvangen feedback. Week 6 Finale(dag): beoordeling eindopdracht leerlingen; invullen rubrics & volgboekje per leerling.

10 Determinatie uitgangspunten
Streven om het maximale uit de leerling te halen. Handhaven van het instroomniveau, waar mogelijk opstroom. Rekening houden met verschillende leervoorkeuren. Rol mentor: draagt mede verantwoordelijkheid over ontwikkeling en begeleiding van de leerling. Driehoek leerling – ouder – mentor van groot belang.

11 Ontwikkeling en voortgang
Volgboekje Trotsmap Beoordelingen, producten van vakken/ leergebieden. Top-tip kaarten. POP: persoonlijk ontwikkelings gesprek. Ontwikkel- en beoordelingsgesprek.

12 Determinatie in chronologische volgorde
Thema 1 Ontwikkelingsgesprek in week 1: actiepunten worden samen met leerling en ouder(s) besproken. Thema 2 Mentoraat besteedt aandacht aan behaalde resultaten en gewenst niveau. Evt. contact met ouder(s) Thema 3 Voorlopige determinatie na dit thema. Bij twijfel over het niveau wordt een POP mogelijkheid geboden. Thema 4 Leerlingen werken aan hun actiepunten of hun P.O.P. (= persoonlijk ontwikkelingsplan) Thema 5 Na dit thema vindt het definitieve determinatieoverleg plaats. Zijn de evt. POP’s behaald? Thema 6 Leerlingen laten dit thema minimaal ‘vormbehoud’ zien. Evt. revisie gevallen worden nogmaals besproken. Leerlingen stellen samen met de mentor de actiepunten vast.

13 Datalijst determinatie
6-10 sept: Ontwikkelingsgesprek 2e jaars. 22 okt: Trotsmap en volgboekje mee. 9 & 11 nov: Oudergesprekken (op verzoek van ouders) 4 feb: Trotsmap, volgboekje en woordrapport. 7-11 feb: Ontwikkelingsgesprekken met leerlingen en ouders. 12 & 14 apr: Oudergesprekken (op verzoek, POP-leerling verplicht). 23 mei: Ouderavond overstap Onderbouw  Bovenbouw. 27 mei: Trotsmap en volgboekje mee (definitief niveau). 30 & 31 mei: Oudergesprekken (op verzoek van ouders) 8 juli: Trotsmap, volgboekje en woordrapport. 11-15 juli: Overdracht mentor  coach

14 Belangrijke data 20 oktober: informatieavond over medezeggenschap.
21 oktober: informatieavond over mediation door leerlingen. Mededeling maatschappelijke stage door Bente Schroot. Nu het woord aan Petra Kletter (Coördinator Zorg en Vernieuwing).

15 Coördinator zorg en vernieuwing
ondersteuning aan mentoren/deelschoolleiding bij de begeleiding van de leerling samen met leerling (en ouders) kijken naar de hulpvraag doorverwijzen zorgadviesteam met schoolmaatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, GGD-schoolarts en leerplicht afspraken ‘rugzakleerlingen’/ dyslexie/ hoogbegaafdheid

16 Vertrouwenspersoon klachten over ongewenste omgangsvormen (pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie) binnen de schoolomgeving. voor leerlingen en collega’s, maar ook voor ouders die in schoolverband werkzaam zijn preventief: schoolveiligheid vergroten -> pestprotocol -> leerlingmediation -> stappenplannen/draaiboeken

17 Vervolg programma: Keuzeronde (20.00 – 20.30 uur):
Moderne vreemde talen (Tabasco) in de onderbouw 204/206 Details bij determinatie Lokaal 203 Vakinhoud CSY in het 2e leerjaar Lokaal 202 Themaleren Lokaal 201 Het volgboekje Lokaal 209 Zorg en Dyslexie, kamer 102 Taalbeleid Lokaal 207 Vmbo in beweging, Do it sport project Lokaal 212. Nieuwbouw theaterzaal . Mentor in stamgroeplokaal (20.30 – uur).


Download ppt "Ouderavond 2e klassen 28 september 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google