De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Utrechts Onderwijsmodel 3.0 Groeien in kwaliteit 21 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Utrechts Onderwijsmodel 3.0 Groeien in kwaliteit 21 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Utrechts Onderwijsmodel 3.0 Groeien in kwaliteit 21 december 2011

2 2 Opbouw document Uitgangspunten huidige onderwijsmodel Wat heeft onderwijsmodel 1.0 ons gebracht Waarom model 3.0 Wat is nieuw aan 3.0 Planning en vervolg

3 3 2002: Onderwijsmodel 1.0 Bachelor-master in 2002 ingevoerd - universiteitsbreed onderwijsmodel - met behulp van Richtlijn Onderwijs en certificering - als chassis voor het onderwijs Uitgangspunten: Helder onderscheid tussen bachelor-masterfase Flexibiliteit en keuzevrijheid Commitment: persoonlijk en activerend onderwijs Goede docenten

4 4 2002: Onderwijsmodel 1.0 Persoonlijk en activerend onderwijs is de standaard Aantal en aard van de contacturen genereert 40 echte studie-uren per week Een afgewogen mix van werkgroepen en hoorcolleges Continue toetsing en regelmatige feedback Wederzijds commitment is het doel Terugdringen vrijblijvendheid; voorwaardelijke herkansing Cursussen (inclusief toetsen) zijn afgerond voor het einde van het blok Verantwoordelijkheden aan twee kanten

5 5 2002: Onderwijsmodel 1.0 Twee fasen, ieder met eigen doelstelling Bachelorfase academische vorming verdiepen van een specifieke (disciplinaire) interesse voorbereiden van de keuze voor een verdere (studie)loopbaan Masterfase, specialisatie voor: wetenschapsbeoefening beroepsuitoefening op academisch niveau

6 6 2002: Onderwijsmodel 1.0 Twee fasen, ieder met eigen onderwijsconcept Bachelorfase is vooral vraaggestuurd beperkte keuze binnen stramien van major vrije keuze in profileringsruimte Masterfase is vooral expertise-gestuurd programma’s geclausuleerde toelating betrokkenheid afnemend veld

7 7 2002: Onderwijsmodel 1.0 Chassis voor onderwijs 60 ECTS per jaar Uniforme jaarkalender: – twee semesters: ca 1 sept- 1 feb ; ca 1 feb - 1 juli – Semesters opgedeeld in twee blokken van 10 weken standaardcursusomvang: 7,5 ECTS Uniforme timeslots Uniforme inschrijfperiodes voor cursussen Uniforme niveau-indeling voor bachelorcursussen inleidend (1), verdiepend (2), gevorderd (3)

8 8 2002: onderwijsmodel 1.0 Diploma-eisen bachelor BACHELOROPLEIDING (minimaal 45 ects op niveau 3) 180 ects MAJOR waarvan: disciplinegebonden vakken academische contaxtvakken Minimaal 90 ects Maximaal 135 ects 120 ects 15 ects Major verplicht Major keuze Maximaal 75 ects Minimaal 60 ects PROFILERINGSRUIMTE (minimaal 15 ects op niveau 2) 45 ects

9 9 2002: Onderwijsmodel 1.0 student: samenstelling major opleiding: aanbod major niveau 1 2 3 jaar profileringsruimte verplichte cursus hoofdrichting opties major contextvakken inl. verd. gev.

10 10 Successen Onderwijsmodel 1.0 Grootste studiesucces in Nederland: bachelorrendement na vier jaar 55%, landelijk 42%

11 11 Successen Onderwijsmodel 1.0 Uiteindelijke studie-uitval: Gemiddeld aantal jaren voor uitval binnen 4 jaar

12 12 Successen Onderwijsmodel 1.0 Waardering vrije keuzeruimte: Wordt door UU-studenten het hoogst gewaardeerd

13 13 Successen Onderwijsmodel 1.0 Aantal studiepunten 1ejaars voltijd bachelors (in ects)

14 14 Successen Onderwijsmodel 1.0 Innovatieve onderwijsvormen, overgenomen door anderen – Onderwijsmodel, University College, Law College, Academische Pabo (alpo), BKO/SKO, CEUT Hoge waarderingen door wetenschappers en studenten – Times Higher Education Ranking, Elsevier- en keuzegidsenquêtes

15 15 Van 1.0 naar 3.0, de context De invoering van Utrechts onderwijsmodel 3.0 ondersteunt de ambities van zowel de Universiteit Utrecht als van de politieke en maatschappelijke omgeving. Commissie Veerman, Differentiëren in drievoud (2010) Advies Taskforce Onderwijs (2011) Langstudeerdersregeling (2010) Strategische agenda OCW (2011) Hoofdlijnenakkoord VSNU-OCW (2011) Profiel Universiteit Utrecht (2011)

16 16 Waarom Onderwijsmodel 3.0 Nog béter onderwijs met mìnder docentbelasting Onderwijskwaliteit verder verbeteren Werkdruk docenten verminderen Studiesucces vergroten Ambitieuzer studieklimaat realiseren Opbrengst van onze onderwijsinnovaties verankeren Koppositie herbevestigen

17 17 Project Onderwijsmodel 3.0 Zes deelprojecten en deelprojectleiders: 1.Jaarrooster - Leo Paul, Geowetenschappen 2.Matching, selectie en begeleiding - Marian Joseph, REBO 3.Verbreding eerste jaar - Gerrit Heil, Bètawetenschappen 4.Didactiek en toetsing - Paul Wackers, Geesteswetenschappen 5.Honoursprogramma’s - Andries Koster, Bètawetenschappen 6.Professionalisering en carrière in het onderwijs -Liesbeth Woertman, Sociale wetenschappen

18 18 Wat is nieuw in 3.0 Aanbevelingen van de deelprojecten: 1.Verplichte matching of selectie 2.Flexibel eerste bachelorjaar 3.Uniform jaarrooster UU-breed ingevoerd 4.Honoursonderwijs ingebed in regulier onderwijs 5.Didactiek en toetsing als kwaliteitsimpuls 6.Extra investering in professionalisering en innovatie

19 19 Wat is nieuw in 3.0 Voorop staat dat de opbrengst van deelproject 6 van cruciaal belang is bij het realiseren van onderwijsmodel 3.0: Extra investering in professionalisering en innovatie Het projectteam onderzoekt de mogelijkheden van: beloning voor excellente docenten extra investeringsmiddelen onderwijsvernieuwing intervisie en innovatie verplicht bij behoud BKO/SKO Resultaat: Meer waardering voor onderwijs en docenten Onderwijsinnovaties

20 20 Wat is nieuw in 3.0 Verplichte matching of selectie Alle bacheloropleidingen voeren matchingtraject in (voorlichting, aanmelding, matchingsactiviteit, begeleiding) Uiterlijk 1-9-2012 voor cohort 2013-2014 Aanmelddatum wordt vervroegd naar 1 mei Verplichte intake en matchingsactiviteit bij aanmelding Deelname aan matchingsactiviteit is voorwaarde inschrijving Resultaat: Minder ongemotiveerde studenten Minder uitval in eerste jaar En dus meer geld

21 21 Wat is nieuw in 3.0 Flexibel eerste bachelorjaar alle behaalde studiepunten eerste jaar tellen mee voor BSA de bachelor wordt modulair en niet lineair geprogrammeerd ingangseisen zo veel mogelijk op basis van competenties geformuleerd elke major biedt contextcursus aan in blok 2 eerste jaar Resultaat: Minder studie-uitval Brede academische vorming inhoud geven

22 22 Wat is nieuw in 3.0 Uniform jaarrooster UU-breed ingevoerd Het onderwijs start uiterlijk op 1 september Het jaarrooster verandert niet in 2012-2013 Eventuele aanpassingen voor 2013-2014 worden nog nader onderzocht Resultaat: Geen grote, ingrijpende verandering Meer geld voor onderwijs en onderzoek, ipv huisvesting

23 23 Wat is nieuw in 3.0 Didactiek en toetsing als kwaliteitsimpuls betere verspreiding voorbeelden van goed onderwijs en van onderwijskundig onderzoek meer ondersteuning bij vertaling onderwijsdoelen in toetsprogramma’s en vormen van feedback en feed forward, gekoppeld aan experimenten van digitale toetsvormen Resultaat: werkdruk van de docenten vermindert daagt studenten uit harder te studeren

24 24 Wat is nieuw in 3.0 Honoursonderwijs ingebed herkenbare honourscolleges in elke faculteit honoursonderwijs ingebed in reguliere opleiding buitenlandverblijf (summerschool, exchange, etc) selectie aan de poort (parallel met matchingsprocedure) gefinancierd door hoger collegegeld honoursstudent mogelijkheid zij-instroom na 1 e semester eerste jaar Resultaat: Studenten uitdagen het beste uit zichzelf te halen Beter herkenbaar honoursonderwijs

25 25 Beoogde resultaten van 3.0 Meer waardering voor het onderwijs Minder werkbelasting voor de docent Juiste student zo snel mogelijk op de juiste plek Mogelijkheid studiekeuze bijstellen aan eind 1e jaar Intensivering van het onderwijs voor studenten Uitdagend onderwijs voor alle studenten Juiste randvoorwaarden om onderwijs doelmatig te organiseren: – uniform jaarrooster – UU-brede matching – betere disseminatie van didactiek en toetsing – investering in docentprofessionalisering – Richtlijn onderwijs aanpassen

26 26 Flankerend beleid Nog nader wordt uitgewerkt: Benodigde aanpassingen in Osiris en andere systemen Interne communicatie Aanpassing van marketing en voorlichting Bekostiging, zowel universitair als facultair

27 27 Hoe tot stand gekomen Taskforce onderwijs in opdracht van cvb Voorbesproken met decanen, vice-decanen onderwijs, onderwijsdirecteuren Een UU-breed programma, zes deelprojecten o.l.v. onderwijsdirecteuren Medewerkers en studenten betrokken via ontbijtsessies, interviews, facultaire sessies, OER sessie, discussieplatform, etc. Onderwijs Adviescommissie

28 28 Planning 2012 jan/feb- bespreking besluiten in U-raad t/m juni- uitwerking adviezen projectgroepen juni- vaststellen herziene richtlijn onderwijs sept- start invoeringstraject: voorbereiding matching, honourscolleges, verbreding/flexibilisering eerste jaar Okt- vaststellen model-OER, verplichte matching, maatregelen t.b.v. verbreding/flexibilisering eerste jaar decStart onderwijsprogrammering 2013-2014 2013 mei- verplichte matching UU-breed sept.- domeinen en contextcursussen sept.- honourscolleges, selectie aan de poort


Download ppt "1 Utrechts Onderwijsmodel 3.0 Groeien in kwaliteit 21 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google