De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLEKHO-HONIM Human Resource Management Infosessie afstudeerrichtingen Prof. Dr. Styn Grieten (Leerlijncoördinator en docent afstudeerrichting HRM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLEKHO-HONIM Human Resource Management Infosessie afstudeerrichtingen Prof. Dr. Styn Grieten (Leerlijncoördinator en docent afstudeerrichting HRM)"— Transcript van de presentatie:

1 VLEKHO-HONIM Human Resource Management Infosessie afstudeerrichtingen Prof. Dr. Styn Grieten (Leerlijncoördinator en docent afstudeerrichting HRM) styn.grieten@hubrussel.be Alumni uit onze afstudeerrichting HRM: Tim Van Opstal (Hays) Dorien Vanderheyden (Robert Half International)

2 VLEKHO-HONIM Doel presentatie Even laten proeven wat je kan verwachten in de afstudeerrichting HRM –Met paar flitsen uit de business-actualiteit Woordje uitleg bij programma en aanpak: informeren eerder dan overtuigen Ruimte voor vragen Beroepsmogelijkheden en terugblik door alumni uit afstudeerrichting HRM Presentatie komt ook op website

3 VLEKHO-HONIM Human Resource Management Wat trekt je aan in HRM? –Waarom koos je deze infosessie? Wat roept “HRM” bij je op? Zijn er al vragen op voorhand?

4 VLEKHO-HONIM HRM: een paar flitsen uit de actualiteit HRM is hot! Actualiteit en praktijk is doordrongen van de relatie tussen organisatie – werknemer –Sterke business- en praktijkoriëntatie in afstudeerrichting HRM aan HUB Wetenschappelijk onderzoek en kritische analyses: zeer uitgebreid en diverse studies –Minder aan bod in media –Sterke wetenschappelijke onderbouw in de masteropleiding HRM aan HUB

5 VLEKHO-HONIM TORFS beste werkgever (>500) 2012 Vlerick, 2012 “De werknemers van Schoenen Torfs zijn trots te mogen werken voor deze organisatie. De HR-strategie van Schoenen Torfs vertrekt vanuit de traditie van een familiebedrijf waar mensen zorg dragen voor elkaar, dit alles vertaald in een moderne visie op leven en werk. Authenticiteit, complementariteit en teamwerk zijn dan ook de sleutelwoorden. Torfs wil een bewust open en onbevooroordeelde kijk op mensen nastreven en geeft ook ouderen een kans.“Je leeftijd speelt geen rol!” werd expliciet in de jobadvertenties van Torfs geplaatst. Wat ertoe leidde dat meer 50 plussers solliciteerden en werden aangenomen.”

6 VLEKHO-HONIM SAS en Microsoft beste werkgevers (<500) 2012 Vlerick, 2012 “De gelukkige werknemers heeft SAS Insitute onder andere te danken aan een ‘Drive Your Talents’ programma dat bestaat voor alle medewerkers. Het gaat hier om het herkennen en maximaal benutten van de persoonlijke vaardigheden van de medewerkers door meer proactief te werken en hogere zelfstandigheid te bieden. Ondanks de economische crisis erkent SAS Institute het belang van investeren in talent om competitief te blijven, hun mensen zijn hun belangrijkste kapitaal.” “Microsoft ontvangt de Award voor Inspirational Leadership. Managers besteden veel aandacht besteden aan de persoon achter de werknemer en hoe ze hen het meeste energie kunnen geven. Zeker in het afgelopen crisisjaar heeft inspirationeel leiderschap een speciale betekenis gehad voor Microsoft. Bij Microsoft besloot men te besparen in marketing, niet in de mensen zelf. Bij de launch van de nieuwe Windows stond het betrekken bij en inspireren van de eigen mensen centraal.”

7 VLEKHO-HONIM ‘Uitmuntende’ manager richt zich op mensen Metro, 26/1/10 BRUSSEL. Managers die vooral resultaatgericht zijn, worden door hun werknemers niet per se bestempeld als ‘uitmuntende’ leiders. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse denktank The Work Foundation waarin het verschil werd onderzocht tussen bedrijfsleiders die door hun collega’s ‘goed’ of ‘uitmuntend’ werden genoemd. Alle uitmuntende leiders stelden vooral mensen en relaties centraal en presteerden zo over het algemeen beter omdat ze het grote geheel nooit uit het oog verloren. Deze bazen zien hun werknemers als essentieel om resultaten te boeken en houden er rekening mee bij al hun beslissingen. Nog een kenmerk van uitmuntende managers is dat ze zelfverzekerd zijn zonder arrogant te worden. Ze zijn zich bewust van hun macht maar stellen die in dienst van hun organisatie en medewerkers.

8 VLEKHO-HONIM Facebook kan carrière negatief beïnvloeden The British Telegraph 1/2/2010 (nl.v.) Werkzoekenden doen er goed aan hun Facebook-pagina, en dan met name de foto’s, eens kritisch te bekijken. Werkgevers blijken deze online profielen namelijk minstens zo belangrijk te vinden als een CV of een sollicitatiegesprek. Als meest voorkomende afknappers worden aanstootgevende foto’s, verkeerd taalgebruik en klachten over werk genoemd. De studie wees verder uit dat zo’n 70 procent van de werkgevers kandidaten ook daadwerkelijk afwijst om hun online gedrag. Andersom werkt het echter hetzelfde: mensen met een sterk digitaal imago worden juist eerder aangenomen.

9 VLEKHO-HONIM HRM: andere flitsen uit de actualiteit “Stress kost bedrijven 13 miljard per jaar” “Torenhoge lonen van topmanagers “ –Billijkheid –Ontslagvergoedingen en perceptie ervan Fusieproces HUB: Ehsal, Vlekho & Honim; KAHO Discriminatie en kansenbeleid: cf. zaak Remmery Pesten op het werk: vernederingen bij MACtac, France telecom,...

10 VLEKHO-HONIM Toenemend belang managen van mensen –Hogere eisen aan kwaliteit en productiviteit werknemers –Groter belang aantrekken, ontwikkeling en beloning –Mens als cruciale factor vanuit strategisch oogpunt: human capital, social capital, … –Hogere scholingsgraad  andere visies op leiderschap, jobinvulling, professionele ontwikkeling en arbeidsatisfactie –Toenemend belang van kwaliteitsvolle samenwerking op alle niveaus in en tussen organisatie(s) –In context van efficiëntie, kostenreductie, globalisering

11 VLEKHO-HONIM Eigenheid HRM Mensen zijn het dierbaarste ‘bezit’ van de onderneming: strategische sleutel van succes (human & social capital) Klemtoon op (dagdagelijkse) interacties: omgaan met mensen in organisatiecontext »E = Q x A HRM zit overal en gaat verder dan het ‘departement’: sociale voeling met alle niveaus –Wat speelt zich af tussen de oren en neuzen van mensen?

12 VLEKHO-HONIM Eigenheid afstudeerrinchting HRM (HUB) Gegeerde combinatie economische achtergrond & HRM-specialisatie Optimale mix –‘wetenschappelijke (evidence based) kennis –Businessgeöriënteerde kennis Cf. ook gastdocenten & gastsprekers Up-to-date: nieuwe uitdagingen en topics Bezielde docenten, diversiteit invalshoeken Kleine groep: flexibele werkvormen –Discussies in groepjes –Teambuilding & groepsdynamica

13 VLEKHO-HONIM HRM topics Klassiek: “instroom – doorstroom – uitstroom” –Functie-analyse en functiewaardering, rekrutering & selectie, socialisatie, training en vorming, evaluatie & beloning, uitstroom Breder: –Leiderschap, motivatie, arbeidssatisfactie, stress, organisatiestrategie, personeelsplanning, competentiemanagement, (begeleiding van) organisatieontwikkeling, relaties tussen de sociale partners, sociaal recht, arbeidsmarkten

14 VLEKHO-HONIM

15 Vlotte overgang vanuit schakeljaar Er wordt verwacht dat de studenten notie hebben van 2 domeinen: –Basis ‘Mens en organisatie’ (vakken zoals ‘Arbeids- en organisatiepsychologie’ - ‘Management’ - ‘Mens en organisatie’ - ‘Organizational Behavior’ : met als basisbegrippen: motivatie, leiderschap, people management –Basis of inleiding tot HRM Indien geen enkele notie hiervan, kan beroep gedaan worden op: –Berings, D., Steen, T. & Grieten, S. (2011). Mens en Organisatie. Antw.: De Boeck. –Caers, R. (2010). Inleiding HRM (studenteneditie). Antwerpen: Intersentia. Facultatief kunnen ook de lessen gevolgd worden die hier bij horen en het lesmateriaal via HUBwise worden geraadpleegd. Vooral voor het basisvak ‘HRM’ (3 de bachelor Handelswetenschappen) is het volgen van de lessen een interessante manier om vlot bij te benen.

16 VLEKHO-HONIM Docententeam HRM (Bachelor) Dries Berings Mens & Organisatie (1bach, 4SP) Ralf Caers Inleiding HRM (3bach, 3SP) Marc Craps Keuzevak CSR De Feyter Tim Strategisch HRM (3SP) De Grez Luc Leiderschapsgedrag (3SP)

17 VLEKHO-HONIM Docententeam HRM (Master) Styn Grieten Organisatieontwikkeling (6SP) Elfi Baillien Actuele vraagstukken HRM (5SP) Dieter Verhaest Arbeidseconomie (3SP) Nog in te vullen Advanced HRM (6SP)

18 VLEKHO-HONIM Gastdocenten HRM (Master) Gastdocenten: Clement Leemans Groepsdynamica (3SP) Bernard Leemans Arbeidsverhoudingen (4SP) Peter Kessels Actueel Sociaal Recht & HRM (3SP)

19 VLEKHO-HONIM Masterproeven HRM Drie mogelijkheden: 1)Meesterproef in nauwe samenwerking met één van de onderzoekers uit de “Human Relations Research Group” (HRRG) die met 18 onderzoekers één van de sterkste onderzoeksgroepen is van de HUB. 2)Bedrijfsproject vanuit een concrete vraag van een bedrijf. De studenten die aan een project werken hebben een promotor uit docententeam HRM/HRRG die wordt bijgestaan door co-promotor uit bedrijf 3)Eigen titel voorstellen? Bespreek dit eerst met de docent die in dat thema actief is.

20 VLEKHO-HONIM Masterproeven HRM Intrinsieke motivatie Nieuwe vormen van sollicitatiegesprekken Weerstand tegen verandering Selectie en aantrekkelijkheid Humor op de werkvloer Sociale media en HRM Pesten op het werk Arbeidssatisfactie bij AXA Verandering en communicatie bij Makro

21 VLEKHO-HONIM Zie ook: www.hubrussel.be www.hubrussel.net : ECTS-fiches: info over alle vakken in HRMwww.hubrussel.net www.hubrussel.net -> inloggen -> je opleiding -> afstudeerwerkenwww.hubrussel.net

22 VLEKHO-HONIM Afstudeerrichting HRM Met HRM zit je goed! Werken met mensen is de sleutel van organisatiesucces en moet je overal en altijd! Kies wat je écht graag wilt doen! Masterstudenten van dit academiejaar stellen cursussen tentoon en beantwoorden jullie vragen in lokaak 4212 Anne Sprenkels (anne.sprenkels@student.hubrussel.be) Tim Florczak (tim.florczak@student.hubrussel.be) Toekomstmogelijkheden, ervaringen van alumni Tim Van Opstal – Hays (Tim.vanopstal@hays.com) Dorien Vanderheyden - Robert Half (Dorien.VanderHeyden@rhi.net)


Download ppt "VLEKHO-HONIM Human Resource Management Infosessie afstudeerrichtingen Prof. Dr. Styn Grieten (Leerlijncoördinator en docent afstudeerrichting HRM)"

Verwante presentaties


Ads door Google