De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karel de Grote-Hogeschool Het is zo makkelijk om te zeggen: jij kunt dit niet, je kunt niet mee, je dient daar niet voor. Zoeken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karel de Grote-Hogeschool Het is zo makkelijk om te zeggen: jij kunt dit niet, je kunt niet mee, je dient daar niet voor. Zoeken."— Transcript van de presentatie:

1 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Het is zo makkelijk om te zeggen: jij kunt dit niet, je kunt niet mee, je dient daar niet voor. Zoeken naar wat iemand wel kan en dat laten open bloeien, is veel moeilijker... sint-jozef.classy.be Vroegtijdig doorstromen naar het 1 ste leerjaar B: een op- of afrit?

2 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 7, 5 GOK, zorg, wiskunde DHOS, OOW, scholengemeenschappen,

3 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 1 ste leerjaar B Amal – 6 – 1B Serdar – 6 – 2 BVL Houdaifa – 4 – 1B (geen taakklas) Kinga – 4 – 1B Vedat – 3 – 1B Lucas – 2 (5) ?

4 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Figuur 1: kans op achterstand in het lager onderwijs naar diploma moeder, geslacht, gezinstoestand en nationaliteit (%) Noot. Groenez, S, Van den Brande, I., & Nicaise, I. (2003). Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs. Een verkennend onderzoek op de Panelstudie van Belgische Huishoudens. LOA-rapport nr. 10. Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, gevonden op 12 juli 2007 op www.steunpuntloopbanen.be/rapporten b c d

5 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be De overstap naar 1B Wat weten jullie al? Wat zou je graag te weten komen? Kenmerken leerlingen?

6 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be basisonderwijs Maximum 8 jaar in het lager onderwijs 8 ste jaar = 6 de leerjaar Op 14 jaar doorstroom naar het secundair onderwijs (leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar geen lager onderwijs meer kan volgen) 1 ste leerjaar B 6 de leerjaar niet gevolgd of geen getuigschrift hebben (12 zijn uiterlijk op 31 december)

7 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

8 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

9 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Vorige opleiding n kenmerk LO (lager onderwijs)5.554waarvan 4.847 zonder getuigschrift BULO (buitengewoon lager onderwijs)1.988vooral uit type 8 en ook uit type 1 OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers)133taalproblemen BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar)5terugstroom uit BVL 1 ste leerjaar A600niet geslaagd in 1A 1 ste leerjaar B239zittenblijven in 1B BUSO (buitengewoon secundair onderwijs)15leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte niet gekend386 totaal8.918

10 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

11 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 11 1ste graad secundair ond. 2 de leerjaar 2 de BVL 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B

12 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be leerlingenstroom n 1B  1A  ? 6 1B  1A  2A 232 1B  1A  1A 17 1B  1A  3BSO 2 1B  1A  BVL 79 Totaal van 1B naar 1A in 2004 = 336

13 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

14 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Oorzaken van schoolse vertraging bij leerlingen die in aanmerking komen voor het advies 1B ATN-leerling zittenblijven: –lage schoolse resultaten –taalachterstand allochtone leerlingen –minder stimulatiekansen –een bewogen achtergrond negeren van het advies buitengewoon onderwijs

15 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

16 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Triggers die het advies 1B uitlokken schoolse resultaten: –heel zwak twijfelachtig goed (ATN) voldoende maturiteit storend gedrag een laag welbevinden werklust peerdruk

17 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

18 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Drempels die het advies 1B tegenhouden leerlingenaantal ontbreken van algemene kennis omtrent –de wettelijke mogelijkheid  gebrekkige communicatie –de structuur van het 1 ste leerjaar B structuur leerstofniveau getuigschrift

19 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

20 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Maatregelen bij het aanvaarden van het advies door de ouders -differentiatiecontinuüm -een struikelblok in deze fase: de schoolkeuze

21 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

22 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Curriculumdifferentiatie Individuele leerlijn

23 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Differentiatie = het geheel van maatregelen die het team neemt om het leerproces van de leerlingen zodanig te ondersteunen dat elke leerling optimaal leert of ontwikkelt. Aanpak / organisatie (hoe) –Leermiddelen –Did. werkvormen –Krachtige leeromgeving Inhoudelijk onderwijsaanbod (wat) –Leerplannen –Eindtermen –Ontwikkelingsdoelen  Niet allen schoolse vaardigheden en kennis, ook attitudes, dynamisch-affectieve vorming en psychomototische ontwikkeling

24 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be

25 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be curriculumdifferentiatie 1. in diepte / beheersingsniveau (Werken rond eenzelfde inhoudelijk element) 2. In de breedte (differentiëren in doelen) A.Oorsprong van de knelpunten achterhalen: analyse en diagnose B.De begeleiding van het leerproces optimaliseren (een krachtige leeromgeving)  veel problemen kunnen voorkomen worden  Indien je toch stappen onderneemt: evaluatie ook aanpassen

26 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Toepassing op het leerplan wiskunde van het vrij onderwijs

27 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Een praktische oefening in curr.diff. Geen subgroepen, maar interactief onderwijs aan een heterogene groep.

28 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be Los deze oefening zelf op. Welke oplossingen verwacht je van leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar? Welke mogelijkheden bieden deze oplossingen om prioriteiten te stellen? Welke doelstellingen komen hier aan bod? Appels Prijs per kilogewicht € 1,200,762 kg Uw prijs € Appels Prijs per kilogewicht € 1,200,762 kg Uw prijs €

29 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 0,762 kg is bijna 3/4 kg 3/4 x 1,20 = 8 mogelijkheden 0, 762 x 1, 20 1 x 0,762 =. 1/5 x. = + 12 000 : 762 = 1,201 000 g 0,60 500 g 0,30 250 g 0,15 125 g 1 000 => 1,20 100=> 0,12 tussen 700 en 800 7 x 0,12 = 8 x 0,12 = Bijna 1 kg Bijna 1 euro

30 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be tips 1,20 is mooi deelbaar door 4 (maar dan moet leerling weten dat 0,75 = 3/4) Maak gebruik van de bekendheid met de context en ondersteun dit: toon schaaltje of zak appels. Laat een zakrekenmachine gebruiken (wel nodig dat leerling weet dat hij/zij moet vermenigvuldigen en de betekenis kent van prijs/kg) Vereenvoudig de opgave: maak er bijv. 2 kg van. Laat appels op de weegschaal leggen en echt uitvoeren.

31 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be MAAR n% Antwerpen75138,97% Oost-Vlaanderen47424,60% Vlaams-Brabant24112,51% West-Vlaanderen23412,14% Limburg22211,52% Luik, Namen, Henegouwen50,26% missing20,10% Totaal1929100%

32 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 32 1/5, 1/3 of 2/3? Harde feiten: Aantal zittenblijvers in Vlaanderen is één van de hoogste in Europa. In grootsteden zoals Antwerpen liggen deze cijfers nog hoger.

33 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 33 Twee harde feiten Basis: 28.2 % (09-10)Secundair: 51 % (09-10)

34 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 34 Als zittenblijven niet zinvol is… dan zitten we met een heel groot probleem! Als zittenblijven zinvol is… dan zijn we zeer goed bezig!

35 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 35 Leerjaar- vergelijkingen  Zittenblijvers presteren relatief beter dan hun jongere klasgenoten tijdens het bisjaar MAAR! Daarna verkleint deze voorsprong, verdwijnt hij of keert hij zelfs om

36 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 36 Leeftijd vergelijkingen  vergelijkbare zwakke leeftijdsgenootjes die wel normaal zijn doorgestroomd presteren beter dan de zittenblijvers Dus: zittenblijvers zouden beter hebben gepresteerd, waren ze toch doorgestroomd

37 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.beKarel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 37 Resultaten van onderzoek naar effect van zittenblijven op ongekwalificeerde uitstroom Internationale studies: 1x blijven zitten = tot 50% meer kans op ongekwalificeerde uitstroom 2x blijven zitten = 90% meer kans op ongekwalificeerde uitstroom

38 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.beKarel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 38 ALGEMENE CONCLUSIE Wanneer ze toch zouden zijn doorgestroomd, zouden zittenblijvers waarschijnlijk: => beter hebben gepresteerd => een grotere kans hebben gemaakt op een kwalificatie De praktijk van zittenblijven moet dringend in vraag worden gesteld

39 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.beKarel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 39

40 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.beKarel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 40

41 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 41

42 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be 42

43 Karel de Grote-Hogeschool info@kdg.be www.kdg.be De wetgeving bestaat, maar het is geen vaste regel. Het is telkens met leerkrachten, CLB- medewerkers, ouders en leerling een samen zoeken: wat is voor deze leerling in deze situatie de beste maatregel. (…) Het gaat over communicatie, het gaat over samenwerking, het gaat over maatwerk (focus 2, r. 483-498). Er is geen pasklare oplossing want elk kind is apart en elk kind is individueel (focus 5, r. 495-496).


Download ppt "Karel de Grote-Hogeschool Het is zo makkelijk om te zeggen: jij kunt dit niet, je kunt niet mee, je dient daar niet voor. Zoeken."

Verwante presentaties


Ads door Google