De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draagvlakverbreding Vorming buitenlandse stages. Visie VVOB We streven naar een duurzame wereld met gelijke kansen. –Binnen het ruime kader van armoedebestrijding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draagvlakverbreding Vorming buitenlandse stages. Visie VVOB We streven naar een duurzame wereld met gelijke kansen. –Binnen het ruime kader van armoedebestrijding."— Transcript van de presentatie:

1 Draagvlakverbreding Vorming buitenlandse stages

2 Visie VVOB We streven naar een duurzame wereld met gelijke kansen. –Binnen het ruime kader van armoedebestrijding bouwen we mee aan de verbetering van onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden. –Vanuit een brugfunctie met het Zuiden vergroten we het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor een meer solidaire samenleving.

3 Gelijke kansen??? Gelijke kansen aan ons huidig consumptiepatroon binnen de hedendaagse productiemechanismen is per definitie onmogelijk. (Sessie duurzame ontwikkeling)

4 Een solidaire samenleving?  Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling... ...en zoveel meer: rechtvaardige spelregels op het vlak van de klimaatproblematiek, eerlijke voedselprijzen, waardig werk, migratiestromen, waterbevoorrading...  Bij al je acties rekening houden met de noden en belangen van anderen (mondiaal perspectief), verder kijken dan eigenbelang.  Wereldburgers: samen werken aan ontwikkeling  Onderling steeds meer van elkaar afhankelijk  Armoedebestrijding in het Zuiden = aanpassen van onze gedragspatronen in het Noorden

5 Solidariteit met anderen elders ter wereld: pas mogelijk als er meer wederzijds begrip is, vooroordelen worden afgebouwd Als Zuid-stagiair bevind je je in een unieke positie om daaraan bij te dragen: beeld bijgeschaafd over het leven in het Zuiden, over ontwikkelingssamenwerking Interculturele competenties => meer respectvolle houding t.o.v. mensen aan de andere kant van de wereld Meerwaarde van je stage niet enkel tot jezelf beperken, maar ‘iets’ met je ervaring doen naar je omgeving toe. Een solidaire samenleving?

6 Draagvlakversterking Vergroten van de kennis, houding, competenties en het gedrag van mensen met het oog op een Vlaamse samenleving die solidair is met het Zuiden. Mensen moeten Een juist begrip hebben van het Zuiden, de mondiale afhankelijkheid en de mechanismen die aan de grondslag liggen van de Noord-Zuid kloof (kennis) Bereid zijn deze kloof te dichten (attitude) Actie ondernemen om onrechtvaardige mechanismen weg te werken (gedrag) => Solidariteit tussen mensen Waarom? –Geen Absoluut probleem maar Relatief probleem => evenwicht

7 In onderwijssector Wat betekent het in onderwijssector: –mondiale vorming –ontwikkelingseducatie, –werken aan wereldburgerschap. –Educatie voor duurzame ontwikkeling –Cf. eindtermen Bij VVOB : brugfunctie tussen Noord en Zuid –Zuiden subject ipv object –Directe interactie tussen mensen –Verhoogde betrokkenheid en autonomie

8 VVOB => Programma Scholenbanden : King George VI Zimbabwe Bezoek Scharrel aan Juan Enrique Pestalozzi Ecuador  Stageprogramma : Draagvlakverdieping : stage zelf, bij de student Draagvlakverbreding : na de student, bij de omgeving –Enkele bevindingen vorige jaren :

9 Draagvlakverdieping

10 Draagvlakverbreding Draagvlakverbredende activiteit–nawerking ? –Een activiteit waarmee je getuigenis aflegt over je ervaringen –Waarmee je andere mensen aanzet tot een genuanceerdere kijk op het Zuiden, op ontwikkeling => Bijsturen van vooroordelen, aanzetten tot meer solidair gedrag

11 Draagvlakverbredende activiteit

12 Tijd Een week tijdens de stage om de activiteit voor te bereiden In België enkel nog uitvoeren, voldoende tijd Mag per twee

13 Kosten Kunnen beperkt worden terugbetaald Op voorhand laten goedkeuren door VVOB Brussel Achteraf alle bewijsstukken en bonnetjes indienen

14 Begeleiding VVOB-stagebegeleider ter plaatse kan je begeleiden: –Tijd vrijmaken –Feedback en advies –Bij twijfels: check bij VVOB Brussel

15 Evaluatie Voorbereiding van de activiteit wordt in rekening gebracht bij de evaluatie door de VVOB-stagebegeleider

16 Winnen? VVOB-ambassadeurschap –Eervolle vermelding op de VVOB-website –Mooie prijs: 1 ste prijs: 750 euro 2 de prijs: 500 euro 3 de prijs: 250 euro

17 Criteria Originaliteit en creativiteit Inzet en tijdsinvestering Bereik (hoeveel mensen bereikt) Geschatte impact: diepgaand of oppervlakkig => Focus niet enkel op een product of activiteit, maar besteed veel aandacht aan hoe je dit daadwerkelijk ‘aan de man gaat brengen’

18 Voorbeelden Inleefkoffer over de cultuur, voor leerkrachten in lagere scholen Fotoboek over het leven van een kind in Cambodja, voor kleuterklassen in Vlaanderen Filmpjes waarin je dezelfde vragen stelt aan mensen hier en in je stageland, voor leerlingen uit het middelbaar of voor studenten van een hogeschool Educatief spel over ontwikkelingssamenwerking voor de Scouts Fototentoonstelling over ‘Communicatie in Ecuador’ op een gemeentehuis Street art met slogans die mensen aanzetten tot nadenken

19 Voorbeelden Artikel over je stage in een krant, het gemeentetijdschrift Een lezing in een CC, over de cultuur van je stageland Een fuif met fotomateriaal van je stage Een benefiet Mensen aanzetten om een schoolkind te sponsoren Workshop over interculturele competenties, met voorbeelden uit je stageland

20 Aandachtspunten Gaat je activiteit niet juist clichés bevestigen? Publiceren van naam en foto van mensen: hun toestemming vragen Royalty-free music (vermeld auteur en licentie) Ev. VVOB vermelden

21 Taak indienen Tegen half november 2014 Wedstrijdformulier invullen en opsturen, samen met bewijsstukken: –Exemplaar/links naar/foto’s van je materiaal –Foto’s van evenement –Bewijze van publicatie –...

22 Oefeningen

23 Categorieën Activiteit definiëren: –Thema –Doelgroep –Methodiek

24 Thema Thema: wat wil je overbrengen? –Een aspect van de cultuur van je stageland –Interculturaliteit: verschillen en gelijkenissen hier en daar –Een inzicht over ontwikkelingssamenwerking –Een inzicht over armoede, de Noord-Zuidproblematiek –Iets over je vakgebied in je stageland –...

25 Doelgroep Doelgroep: wie wil je bereiken? –Leerlingen kleuter/lager/middelbare school –Leerkrachten –Bezoekers van een cultureel centrum –Lezers van Het Laatste Nieuws –Kinderen of leiding van de Scouts –Hogeschoolstudenten –...

26 Methodiek Methodiek: hoe ga je dit doen? –Lezing –Artikel –Lespakket/spel –Tentoonstelling/Film –Boekje/website –Feestje/evenement –Workshop –...

27 Brainstorm-oefening In kleine groepjes Per groepje een kaartje trekken uit drie categorieën: –Thema –Doelgroep –Methodiek In kleine groepjes een activiteit bedenken met de getrokken kaartjes (10 min) Elk groepje stelt zijn idee kort voor aan de grote groep Feedback

28 Individuele oefening In kleine groepjes Ieder vult voor zich zelf een kaartje in voor de drie categorieën (5 min) en bedenkt een concreet idee: –Thema (geel) –Doelgroep (blauw) –Methodiek (groen) Onderling bespreken Eventueel duo’s vormen om samen activiteit te doen tijdens de stage


Download ppt "Draagvlakverbreding Vorming buitenlandse stages. Visie VVOB We streven naar een duurzame wereld met gelijke kansen. –Binnen het ruime kader van armoedebestrijding."

Verwante presentaties


Ads door Google