De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen Vorming buitenlandse stages.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen Vorming buitenlandse stages."— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen Vorming buitenlandse stages

2 Waarom? •Keer je sowieso wijzer terug van een buitenlandse stage? •Studenten die hun eigen lat hoger leggen, extra dingen ondernemen en reflecteren over wat er buiten en binnen in hen gebeurt, halen er het meeste uit •Wat je erin steekt, haal je eruit! •Persoonlijke  professionele doelstellingen om bewuster om te gaan met je nieuwe omgeving

3 Oefening Voorbereidende opdrachtjes: “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid” •Brief schrijven –Welke dingen hoop je te doen, mee te maken, te zien? Welke dingen gaan gemakkelijk gaan? –Waar kijk je tegenop? Wat zijn je angsten en onzekerheden? Wie of wat ga je missen? –Waar ga je aan moeten werken? •Niet gemakkelijk => gezamenlijke oefening •Wordt opgestuurd in de helft van je stage

4 Oefening Verwachtingen op verschillende vlakken bekijken Heel CONCREET: 1.Taal 2.Accommodatie en relatie met medebewoners 3.Relatie met Vlaamse medestudenten (werk en vrije tijd) 4.Relatie met lokale mensen (werk) 5.Relatie met lokale mensen (vrije tijd) 6.Eten 7.Hobby’s 8.Contact met thuis 9.Aanpassen aan de cultuur

5 Oefening •Je hebt al kunnen spreken met oud-stagiairs en VVOB-medewerkers en informatie gekregen over interculturele competenties •Inschatting van hoe je stage zal verlopen op verschillende vlakken, hoe je zal reageren •Nadenken over doelstellingen, wanneer je daar bent zal het misschien anders uitdraaien. Je bent je hier dan wel bewust van.

6 1. Taal •Is er een gemeenschappelijke taal? In welke mate beheers ik de taal van het land (bv. Engels, Spaans)? Is het aangewezen om me onder te dompelen in een lokale taal (om bv. betere verhoudingen op te bouwen met de mensen ter plekke)? Vb. maximumverwachtingen •Ik hoop op het einde van mijn stage het Engels vloeiend te spreken, en een eenvoudig gesprek te kunnen doen met de kinderen van mijn school in het Shona •Ik wil op straat mijn plan kunnen trekken in het Khmer Vb. minimumverwachtingen: •Ik hoop na afloop het Engels vloeiend te spreken •Ik wil wat Surinaamse stopwoorden onder de knie hebben

7 1. Taal Vb. investeringen: •Ik volg mee les in de plaatselijke taal met kinderen van de school •Ik zoek iemand om me twee keer per week bijles te geven •Ik spreek gedurende mijn stage zo weinig mogelijk Nederlands •Ik zoek bewust situaties op waar andere mensen geen Engels spreken

8 2. Accommodatie en medebewoners •Woon je in een gastgezin? Bij leerkrachten op een school? Bij plaatselijke studenten op een college? In een studentenhuis met andere (Vlaamse studenten)? Woon je alleen of met twee in een huisje dat je huurt? Heb je een eigen kamer? •Ga je veel contact hebben met je medebewoners? Vb. verwachtingen •Ik wil regelmatig op stap met mijn gastgezin •Ik wil soms even alleen op mijn kamer zijn •Ik lees graag voor ik ga slapen en wil een nachtlampje kopen om het gezellig te maken •Ik wil mijn kamer personaliseren met foto’s van thuis

9 2. Accommodatie en medebewoners Vb. investeringen: •Ik ga ‘s avonds bij mijn gastgezin zitten en vraag waarmee ze bezig zijn •Ik kijk hoe de lokale studenten hun tijd indelen, en probeer dit ook zo te doen •Ik spreek ergernissen op tijd uit •Ik probeer mezelf wat in te houden en me in de ander zijn plaats te stellen

10 3. Relatie met Vlaamse medestudenten •Werk en vrije tijd •Woon ik samen met Vlaamse studenten? Met hoeveel? Heb ik een eigen kamer? •Werk ik samen met andere Vlaamse studenten? In welke mate zijn we van elkaar afhankelijk? Vb. verwachtingen •Ik wil een gelijke taakverdeling tijdens het werk •Ik zou het appreciëren om elke dag samen naar het werk en naar huis te gaan •Ik hoop bij mijn medestudent steun te vinden wanneer ik heimwee heb •Ik wil zoveel mogelijk dingen apart doen

11 3. Relatie met Vlaamse medestudenten Vb. investeringen •Ik spreek ergernissen op tijd uit •Ik probeer mezelf wat in te houden en me in de ander zijn plaats te stellen •We spreken 1x per week af om onze planning voor onze stage-opdracht samen te overlopen •Ik spreek met mijn Vlaamse medestudenten af wanneer ik even geen zin heb om te praten, bv. nadat ik thuiskom ga ik even lezen op onze kamer •Wanneer ik lokale vrienden maak, stel ik deze ook voor aan mijn medestudenten •Ik onderneem 2x per week iets alleen

12 4. Relatie met lokale mensen (werk) •Ga je veel contact hebben met medewerkers van VVOB? Ga je vaak op een kantoor zitten, of zit je vaak op een school? Is je stagebegeleider Vlaams of lokaal? Zal je veel contact hebben met collega’s? Zal de begeleiding intensief zijn of ben je vooral op jezelf aangewezen? Vb. verwachtingen •Ik wil regelmatig contact met mijn stagebegeleider •Ik wil een goede verstandhouding met lokale collega’s: ik verwacht dat ze me als een deel van het team zien •Ik vind het vooral belangrijk dat ik de doelen van mijn stage haal en vind de sfeer op het werk minder belangrijk

13 4. Relatie met lokale mensen (werk) Vb. investeringen •Ik vraag mijn lokale collega’s zelf waarmee ze bezig zijn, en vraag of ik mee mag volgen •Ik help mijn lokale collega’s om hen een plezier te doen, ook al behoort dit eigenlijk niet tot mijn taken •Ik bewaak mijn grenzen en geef aan wanneer ik bepaalde dingen niet kan/wil doen •Ik contacteer mijn stagebegeleider zelf wanneer ik niets van hem hoor •In contacteer de VVOB-stagebegeleider enkel bij problemen

14 5. Relatie met lokale mensen (vrije tijd) •Welke gradaties van goed contact onderscheid je (goed overweg kunnen, vrienden worden voor het leven,...) •Hoeveel tijd denk je nodig te hebben voor een goed contact? •Zal je veel vrijheid hebben? Wat met de veiligheid? Bv. verwachtingen •Ik ken iedereen in mijn omgeving van gezicht •Ik wil een paar vrienden maken die me regelmatig op sleeptouw nemen, om mee uit te gaan,... •Ik wil minstens één goede vriend(in) maken om diepgaande gesprekken mee te voeren •Ik denk niet dat het mogelijk is om goede vrienden te maken •Ik sta open voor een relatie met iemand van ginder

15 5. Relatie met lokale mensen (vrije tijd) Bv. investeringen •Ik vraag aan collega’s of ze dingen met mij willen gaan doen na het werk •Ik ga in op elke uitnodiging die ik krijg, maar let wel op dat de persoon te vertrouwen is •Ik spreek zelf studenten aan op de lerarenopleiding, nodig hen uit om iets te gaan drinken •Wanneer ik verliefd wordt, heb ik oor voor waarschuwingen van mensen uit mijn omgeving

16 6. Eten •Lust je in België veel op weinig? En op reis? Moet je op stage zelf koken of kan je mee-eten? Ben je makkelijk ziek van eten? Ben je vegetarisch, allergisch? Vb. verwachtingen: •Ik denk alles lekker te zullen vinden •Ik wil kunnen leven op het lokale voedsel •Ik wil zoveel mogelijk vreemde dingen eten •Ik wil regelmatig iets bekend eten •Ik wil absoluut niet ziek worden •Ik wil niet teveel bijkomen

17 6. Eten Vb. investeringen •Ik zal aan mijn gastgezin duidelijk maken dat ik bepaalde dingen niet kan/mag eten •Ik zal van alles proeven •Ik eet niet van dingen die er lekker uitzien maar waarvan de hygiëne twijfelachtig is •Ik zoek een betrouwbaar winkeltje waar ik aan wat bekend voedsel kan geraken als aanvulling •Ik kook 1 keer per week zelf •Ik ga 1 keer per week uit eten •Ik kook eens voor mijn gastgezin of lokale vrienden

18 7. Hobby’s •Wat doe ik graag in België? Bepaalde hobby’s? Ga ik dit missen? Wat doe ik graag wanneer ik op reis ben? •Is mijn hobby gangbaar in mijn stageland? Kan ik die hobby daar verder beoefenen? Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig? Veiligheid? Vb. verwachtingen •Ik wil mijn conditie behouden •Ik wil me aansluiten bij een plaatselijke basketbalclub •Ik wil veel mooie foto’s maken •Ik wil een nieuwe hobby vinden in mijn stageland •Ik wil de plaatselijke TV-series ontdekken •Ik ga graag uit •Ik zit ‘s avonds graag thuis, om te lezen

19 7. Hobby’s Vb. investeringen •Ik doe zo snel mogelijk rondvraag naar sportclubs ter plaatse •Ik neem enkel foto’s van mensen wanneer ik wordt vergezeld door een lokale persoon •Ik ga regelmatig ‘s avonds bij mijn gastgezin zitten of bij medestudenten die naar plaatselijke TV-series kijken, ook al vind ik die niet zo interessant •Ik zoek lokale mensen die me kunnen meenemen om ergens te gaan dansen •Ik zorg dat ik af en toe een rustig moment voor mezelf heb om te lezen •Ik ga 2x per week uit mezelf mensen opzoeken om bij te ‘hangen’ •Ik trakteer af en toe op een drankje

20 8. Contact met thuis •Wie? Hoe vaak zal ik hier behoefte aan hebben? Hoe (welke manieren zijn er mogelijk)? Met welk doel? Vb. investeringen •Ik wil 2x per week telefoneren of Skypen met mijn vriendje om onze relatie te onderhouden •Ik wil om de twee dagen telefoneren of Skypen met mijn vriendje om me minder eenzaam te voelen in het begin •Ik wil regelmatig op Facebook met mijn vrienden om op de hoogte te blijven wat er thuis gebeurt, en zodat ik erbij blijf horen •Ik wil af en toe contact met mijn ouders om ze gerust te stellen •Ik wil zo weinig mogelijk contact met het thuisfront

21 8. Contact met thuis Vb. investeringen: •Ik spreek op voorhand af met mensen thuis hoe we contact houden, en houd me hier aan •Ik houd een blog bij en zet een bericht op Facebook wanneer ik iets nieuws heb gepost •Ik mail één keer per week naar mijn beste vriendin en vraag ook hoe het met haar gaat

22 9. Aanpassen aan de cultuur •Wat ben je te weten gekomen over de cultuur van je stageland, aan de hand van de gesprekken met oud- stagiairs en VVOB-medewerkers? Hoe denk je dat je hierop gaat reageren? Aan welke interculturele competenties ga je nog moeten werken? Vb. verwachtingen: •Ik wil de begroetingen onder de knie krijgen •Ik wil me kunnen aanpassen aan het tempo •Ik wil mijn eigenheid kunnen bewaren, niet het gevoel hebben dat ik me anders moet voordoen dan ik ben •Ik wil dat de mensen ter plaatse me als persoon zien, en niet als iemand uit een andere cultuur

23 9. Aanpassen aan de cultuur Vb. investeringen: •Ik vraag uitleg aan mijn stagebegeleider wanneer ik zaken niet begrijp •Ik let erop dat ik voldoende tijd neem voor begroetingen en formaliteiten •Ik zorg ervoor altijd geschikt gekleed te gaan •Ik probeer ook dingen die voor mij tegennatuurlijk aanvoelen

24 Opzet oefening •Verdeeld in groepjes per land •Alle onderwerpen afgaan, elk om de beurt schrijft kort iets op het grote papier en vertelt dit aan het groepje •Max – Min – Investeringen/maatregelen/voornemens •45 minuten – 9 onderwerpen – 5 min per onderwerp •Je noteert je doelstellingen ook kort op je persoonlijke invulblad. Je kan deze nog aanpassen, wanneer iemand anders iets interessants opschrijft •Na de vorming: invulblad digitaal doormailen •Dit wordt naar je opgestuurd in de helft van je stage / na een maand. Blijft persoonlijk. •Oefening kan herhaald worden met lokale stagebegeleider


Download ppt "Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen Vorming buitenlandse stages."

Verwante presentaties


Ads door Google