De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen
Vorming buitenlandse stages

2 Keer je sowieso wijzer terug van een buitenlandse stage?
Waarom? Keer je sowieso wijzer terug van een buitenlandse stage? Studenten die hun eigen lat hoger leggen, extra dingen ondernemen en reflecteren over wat er buiten en binnen in hen gebeurt, halen er het meeste uit Wat je erin steekt, haal je eruit! Persoonlijke  professionele doelstellingen om bewuster om te gaan met je nieuwe omgeving It’s tempting to assume that simply by studying abroad, you will return home more worldly, wise, cultured and intelligent or that your international education experience on your resume alone will impress a future employer. The reality is that, like many experiences in life, the old adage applies: you will get out of it what you put into it. “It’s students who raise their own bar, get more involved in their program, break out of groups, do individual things, engage with local people, read newspapers, intellectualize their experience through books and their courses, and really reflect on what’s happening both internationally and with themselves that will benefit most,” advises CAPA International Education’s President/CEO John Christian. So think about why you want to study abroad in the first place and set some personal goals (different from academic or professional goals) that will encourage you to engage on a deeper level with your new environment and the local people you encounter there.

3 Voorbereidende opdrachtjes:
Oefening Voorbereidende opdrachtjes: “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid” Brief schrijven Welke dingen hoop je te doen, mee te maken, te zien? Welke dingen gaan gemakkelijk gaan? Waar kijk je tegenop? Wat zijn je angsten en onzekerheden? Wie of wat ga je missen? Waar ga je aan moeten werken? Niet gemakkelijk => gezamenlijke oefening Wordt opgestuurd in de helft van je stage 13u Uitleg PP 13u20 In groepjes flipcharts 14u Brief schrijven

4 Verwachtingen op verschillende vlakken bekijken Heel CONCREET:
Oefening Verwachtingen op verschillende vlakken bekijken Heel CONCREET: Taal Accommodatie en relatie met medebewoners Relatie met Vlaamse medestudenten (werk en vrije tijd) Relatie met lokale mensen (werk) Relatie met lokale mensen (vrije tijd) Eten Hobby’s Contact met thuis Aanpassen aan de cultuur

5 Oefening Je hebt al kunnen spreken met oud-stagiairs en VVOB-medewerkers en informatie gekregen over interculturele competenties Inschatting van hoe je stage zal verlopen op verschillende vlakken, hoe je zal reageren Nadenken over doelstellingen, wanneer je daar bent zal het misschien anders uitdraaien. Je bent je hier dan wel bewust van.

6 1. Taal Is er een gemeenschappelijke taal? In welke mate beheers ik de taal van het land (bv. Engels, Spaans)? Is het aangewezen om me onder te dompelen in een lokale taal (om bv. betere verhoudingen op te bouwen met de mensen ter plekke)? Vb. maximumverwachtingen Ik hoop op het einde van mijn stage het Engels vloeiend te spreken, en een eenvoudig gesprek te kunnen doen met de kinderen van mijn school in het Shona Ik wil op straat mijn plan kunnen trekken in het Khmer Vb. minimumverwachtingen: Ik hoop na afloop het Engels vloeiend te spreken Ik wil wat Surinaamse stopwoorden onder de knie hebben

7 1. Taal Vb. investeringen:
Ik volg mee les in de plaatselijke taal met kinderen van de school Ik zoek iemand om me twee keer per week bijles te geven Ik spreek gedurende mijn stage zo weinig mogelijk Nederlands Ik zoek bewust situaties op waar andere mensen geen Engels spreken

8 2. Accommodatie en medebewoners
Woon je in een gastgezin? Bij leerkrachten op een school? Bij plaatselijke studenten op een college? In een studentenhuis met andere (Vlaamse studenten)? Woon je alleen of met twee in een huisje dat je huurt? Heb je een eigen kamer? Ga je veel contact hebben met je medebewoners? Vb. verwachtingen Ik wil regelmatig op stap met mijn gastgezin Ik wil soms even alleen op mijn kamer zijn Ik lees graag voor ik ga slapen en wil een nachtlampje kopen om het gezellig te maken Ik wil mijn kamer personaliseren met foto’s van thuis Persoonlijke doelstellingen kunnen veranderen bij een tweede keer in het zelfde land

9 2. Accommodatie en medebewoners
Vb. investeringen: Ik ga ‘s avonds bij mijn gastgezin zitten en vraag waarmee ze bezig zijn Ik kijk hoe de lokale studenten hun tijd indelen, en probeer dit ook zo te doen Ik spreek ergernissen op tijd uit Ik probeer mezelf wat in te houden en me in de ander zijn plaats te stellen 2 laatste bullets: wanneer je met iemand samenwoont

10 3. Relatie met Vlaamse medestudenten
Werk en vrije tijd Woon ik samen met Vlaamse studenten? Met hoeveel? Heb ik een eigen kamer? Werk ik samen met andere Vlaamse studenten? In welke mate zijn we van elkaar afhankelijk? Vb. verwachtingen Ik wil een gelijke taakverdeling tijdens het werk Ik zou het appreciëren om elke dag samen naar het werk en naar huis te gaan Ik hoop bij mijn medestudent steun te vinden wanneer ik heimwee heb Ik wil zoveel mogelijk dingen apart doen

11 3. Relatie met Vlaamse medestudenten
Vb. investeringen Ik spreek ergernissen op tijd uit Ik probeer mezelf wat in te houden en me in de ander zijn plaats te stellen We spreken 1x per week af om onze planning voor onze stage-opdracht samen te overlopen Ik spreek met mijn Vlaamse medestudenten af wanneer ik even geen zin heb om te praten, bv. nadat ik thuiskom ga ik even lezen op onze kamer Wanneer ik lokale vrienden maak, stel ik deze ook voor aan mijn medestudenten Ik onderneem 2x per week iets alleen

12 4. Relatie met lokale mensen (werk)
Ga je veel contact hebben met medewerkers van VVOB? Ga je vaak op een kantoor zitten, of zit je vaak op een school? Is je stagebegeleider Vlaams of lokaal? Zal je veel contact hebben met collega’s? Zal de begeleiding intensief zijn of ben je vooral op jezelf aangewezen? Vb. verwachtingen Ik wil regelmatig contact met mijn stagebegeleider Ik wil een goede verstandhouding met lokale collega’s: ik verwacht dat ze me als een deel van het team zien Ik vind het vooral belangrijk dat ik de doelen van mijn stage haal en vind de sfeer op het werk minder belangrijk

13 4. Relatie met lokale mensen (werk)
Vb. investeringen Ik vraag mijn lokale collega’s zelf waarmee ze bezig zijn, en vraag of ik mee mag volgen Ik help mijn lokale collega’s om hen een plezier te doen, ook al behoort dit eigenlijk niet tot mijn taken Ik bewaak mijn grenzen en geef aan wanneer ik bepaalde dingen niet kan/wil doen Ik contacteer mijn stagebegeleider zelf wanneer ik niets van hem hoor In contacteer de VVOB-stagebegeleider enkel bij problemen Ik contacteer de VVOB-stagebegeleider enkel bij problemen: wanneer je van jezelf weet dat je je snel zenuwachtig maakt. Misschien vind je nogal snel iets een probleem: wat is voor jou juist een probleem??

14 5. Relatie met lokale mensen (vrije tijd)
Welke gradaties van goed contact onderscheid je (goed overweg kunnen, vrienden worden voor het leven,...) Hoeveel tijd denk je nodig te hebben voor een goed contact? Zal je veel vrijheid hebben? Wat met de veiligheid? Bv. verwachtingen Ik ken iedereen in mijn omgeving van gezicht Ik wil een paar vrienden maken die me regelmatig op sleeptouw nemen, om mee uit te gaan, ... Ik wil minstens één goede vriend(in) maken om diepgaande gesprekken mee te voeren Ik denk niet dat het mogelijk is om goede vrienden te maken Ik sta open voor een relatie met iemand van ginder

15 5. Relatie met lokale mensen (vrije tijd)
Bv. investeringen Ik vraag aan collega’s of ze dingen met mij willen gaan doen na het werk Ik ga in op elke uitnodiging die ik krijg, maar let wel op dat de persoon te vertrouwen is Ik spreek zelf studenten aan op de lerarenopleiding, nodig hen uit om iets te gaan drinken Wanneer ik verliefd wordt, heb ik oor voor waarschuwingen van mensen uit mijn omgeving

16 6. Eten Lust je in België veel op weinig? En op reis? Moet je op stage zelf koken of kan je mee-eten? Ben je makkelijk ziek van eten? Ben je vegetarisch, allergisch? Vb. verwachtingen: Ik denk alles lekker te zullen vinden Ik wil kunnen leven op het lokale voedsel Ik wil zoveel mogelijk vreemde dingen eten Ik wil regelmatig iets bekend eten Ik wil absoluut niet ziek worden Ik wil niet teveel bijkomen

17 6. Eten Vb. investeringen Ik zal aan mijn gastgezin duidelijk maken dat ik bepaalde dingen niet kan/mag eten Ik zal van alles proeven Ik eet niet van dingen die er lekker uitzien maar waarvan de hygiëne twijfelachtig is Ik zoek een betrouwbaar winkeltje waar ik aan wat bekend voedsel kan geraken als aanvulling Ik kook 1 keer per week zelf Ik ga 1 keer per week uit eten Ik kook eens voor mijn gastgezin of lokale vrienden

18 7. Hobby’s Wat doe ik graag in België? Bepaalde hobby’s? Ga ik dit missen? Wat doe ik graag wanneer ik op reis ben? Is mijn hobby gangbaar in mijn stageland? Kan ik die hobby daar verder beoefenen? Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig? Veiligheid? Vb. verwachtingen Ik wil mijn conditie behouden Ik wil me aansluiten bij een plaatselijke basketbalclub Ik wil veel mooie foto’s maken Ik wil een nieuwe hobby vinden in mijn stageland Ik wil de plaatselijke TV-series ontdekken Ik ga graag uit Ik zit ‘s avonds graag thuis, om te lezen Specifieke hobby’s, maar ook bezigheden: Alleen zijn, thuiszitten Vrienden opzoeken TV kijken Iets gaan drinken Uitgaan

19 7. Hobby’s Vb. investeringen
Ik doe zo snel mogelijk rondvraag naar sportclubs ter plaatse Ik neem enkel foto’s van mensen wanneer ik wordt vergezeld door een lokale persoon Ik ga regelmatig ‘s avonds bij mijn gastgezin zitten of bij medestudenten die naar plaatselijke TV-series kijken, ook al vind ik die niet zo interessant Ik zoek lokale mensen die me kunnen meenemen om ergens te gaan dansen Ik zorg dat ik af en toe een rustig moment voor mezelf heb om te lezen Ik ga 2x per week uit mezelf mensen opzoeken om bij te ‘hangen’ Ik trakteer af en toe op een drankje

20 8. Contact met thuis Wie? Hoe vaak zal ik hier behoefte aan hebben? Hoe (welke manieren zijn er mogelijk)? Met welk doel? Vb. investeringen Ik wil 2x per week telefoneren of Skypen met mijn vriendje om onze relatie te onderhouden Ik wil om de twee dagen telefoneren of Skypen met mijn vriendje om me minder eenzaam te voelen in het begin Ik wil regelmatig op Facebook met mijn vrienden om op de hoogte te blijven wat er thuis gebeurt, en zodat ik erbij blijf horen Ik wil af en toe contact met mijn ouders om ze gerust te stellen Ik wil zo weinig mogelijk contact met het thuisfront Hoe voelt het thuisfront zich bij geen nieuws, of wanneer je afspraken niet nakomt? (ongerust, ze voelen zich niet meer belangrijk,...) De wereld draait door zonder jou

21 8. Contact met thuis Vb. investeringen:
Ik spreek op voorhand af met mensen thuis hoe we contact houden, en houd me hier aan Ik houd een blog bij en zet een bericht op Facebook wanneer ik iets nieuws heb gepost Ik mail één keer per week naar mijn beste vriendin en vraag ook hoe het met haar gaat Het kan dat je ter plaatse andere behoeftes hebt dan je had verwacht, dat je anders reageert dan verwacht. Wanneer je je niet goed voelt, is het goed om de reflex te hebben te gaan terugkijken naar wat je eigenlijk precies had verwacht, en hoe je hier nu mee gaat omgaan nu het anders blijkt te zijn uitgedraaid. Bv. Misschien deelt het thuisfront geen dingen met jou omdat ze denken dat je daar toch geen boodschap aan hebt, maar je hebt er precies toch meer nood aan dan gedacht

22 9. Aanpassen aan de cultuur
Wat ben je te weten gekomen over de cultuur van je stageland, aan de hand van de gesprekken met oud-stagiairs en VVOB-medewerkers? Hoe denk je dat je hierop gaat reageren? Aan welke interculturele competenties ga je nog moeten werken? Vb. verwachtingen: Ik wil de begroetingen onder de knie krijgen Ik wil me kunnen aanpassen aan het tempo Ik wil mijn eigenheid kunnen bewaren, niet het gevoel hebben dat ik me anders moet voordoen dan ik ben Ik wil dat de mensen ter plaatse me als persoon zien, en niet als iemand uit een andere cultuur

23 9. Aanpassen aan de cultuur
Vb. investeringen: Ik vraag uitleg aan mijn stagebegeleider wanneer ik zaken niet begrijp Ik let erop dat ik voldoende tijd neem voor begroetingen en formaliteiten Ik zorg ervoor altijd geschikt gekleed te gaan Ik probeer ook dingen die voor mij tegennatuurlijk aanvoelen

24 Opzet oefening Verdeeld in groepjes per land
Alle onderwerpen afgaan, elk om de beurt schrijft kort iets op het grote papier en vertelt dit aan het groepje Max – Min – Investeringen/maatregelen/voornemens 45 minuten – 9 onderwerpen – 5 min per onderwerp Je noteert je doelstellingen ook kort op je persoonlijke invulblad. Je kan deze nog aanpassen, wanneer iemand anders iets interessants opschrijft Na de vorming: invulblad digitaal doormailen Dit wordt naar je opgestuurd in de helft van je stage / na een maand. Blijft persoonlijk. Oefening kan herhaald worden met lokale stagebegeleider


Download ppt "Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen"

Verwante presentaties


Ads door Google