De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteit Utrecht Copernicus Institute Aanbieding petitie Stop de Bijensterfte Tweede Kamer, Den Haag, 24 november 2009 Bijensterfte: oorzaken, gevolgen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteit Utrecht Copernicus Institute Aanbieding petitie Stop de Bijensterfte Tweede Kamer, Den Haag, 24 november 2009 Bijensterfte: oorzaken, gevolgen,"— Transcript van de presentatie:

1 Universiteit Utrecht Copernicus Institute Aanbieding petitie Stop de Bijensterfte Tweede Kamer, Den Haag, 24 november 2009 Bijensterfte: oorzaken, gevolgen, maatregelen Centre d'Economie et d'Ethique pour l'Environnement et le Développement, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France Dr. Jeroen P. van der Sluijs Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation Utrecht University &

2 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Het belang van bestuivers 35% wereldvoedselproductie hangt af van bestuivers (ook koffie en chocola) 80% van alle planten op aarde is voor voortplanting en evolutie afhankelijk van twintigduizend verschillende bijensoorten. Waarde bestuiving: 90 miljard US$ / jaar

3 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Bijenvolksterfte NL 21%/jaar - NL Hoger dan omliggende landen - 21% is bijna 3x hoger dan natuurlijke volksterfte - Ruim 2/3 van NL volksterfte: kenmerken verdwijnziekte Bron: Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek www.beemonitoring.nl database-versie 24 Nov 2009 www.beemonitoring.nl

4 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Imidacloprid: Zeer krachtig zenuwgif Wordt opgenomen in plant: hele plant wordt giftig, ook nectar en stuifmeel Sinds 1994 beperkt toegelaten, na 2004 erg ruim toegelaten in NL Giftigste stof voor bijen die ooit is toegelaten 7297x zo giftig voor bijen als DDT Voor mensen en zoogdieren minder giftig maar: in verband gebracht met Alzheimer en Parkinson Giftigheid insecticiden: DL50=dosis waarbij 50% van bijen sterft

5 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Gedragseffecten imidacloprid op bijenvolken Leervermogen0,4 ng/bij Vluchtfrequentie en duur0,075-0,21 ng/bij Herkennen volkgenoten 0,25-0,7 ng/bij Verstoring motoriek0,0022 ng/bij Bijendans0,5-1,4 ng/bij Afstandsbeoordeling2,5-7 ng/bij Tonguitsteekreflex 0,1 ng/bij verzwakken het volk waarna het volk vatbaarder wordt voor ondervoeding ziekten en parasieten. 1 ng= een miljardste deel van een gram

6 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Bij toenemende acute blootstelling aan imidacloprid vinden bijen steeds moelijker de korf terug. Het getal in elke staaf in het diagram is het aantal behandelde bijen in elk experiment (Yang et al., 2009) Imidacloprid verstoort navigatie

7 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Wereld Bijencongres Apimondia 2009 15-20 september Montpellier Conclusies: Bijensterfte is multifactorieel systemische insecticiden (neonicotinoiden) en bijenziekten zijn hoofdoorzaken

8 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Apimondia rondetafel pesticiden Systemische insecticiden: Zeer giftig voor honingbijen; Regelmatig acute effecten bij overdosering en tijdens het zaaien van met insecticide gecoate zaden; Opgenomen in de sapstroom en maken bloemen, stuifmeel en nectar giftig voor bijen; Bijen langs talrijke routes blootgesteld; Veroorzaken verzwakkende gedragseffecten bijen Bijen in toenemende mate chronisch blootgesteld Veldconcentraties ver boven geen-effect waardes Vesterking giftigheid bij combinatie andere insecticiden aangetoond; Verhoging vatbaarheid voor ziekteverwekkers aangetoond: o.a. Nosema en diverse virussen

9 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Apimondia 2009 over toelatingstests Huidige risicobeoordeling voor de toelating van bestrijdingsmiddelen biedt geen bescherming aan honingbijen –moet drastisch op de schop –Ook subletale effecten en chronische effecten beoordelen Praktijkkennis imkers beter benutten Gebrek aan transparantie werkwijze ICPBR (International Commission for Plant-Bee Relationships) en EPPO (European Plant Protection Organisation)

10 Copernicus Institute Universiteit Utrecht DE OPPERVLAKTEWATERVERONTREINIGING CORRELEERT MET BIJENSTERFTE

11 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Normoverschrijding 2007

12 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Belangrijkste teelten waar Imidacloprid is toegestaan

13 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Nieuwe Vlaamse studie: Hommels sterven na aanhoudende blootstelling aan lage dosis imidacloprid Voor imidacloprid gehaltes van 200, 20, 2 and 0.2 ppm, trad 100% stefte op na respectievelijk enkele uren, 14, 28 en 49 dagen De acute giftigheid voor hommels (LC50 waarde) van imidacloprid is 59 ppb. Aanbevolen maximale concentratie bij toegelaten toepassingen ligt 3390x hoger! Mommaerts et al., 2009

14 Copernicus Institute Universiteit Utrecht I midacloprid Gebruik in Nederland Oppervlakte met Gebruik (hectare) 1995: 5.335 1998: 22.631 2000: 28.976 2004: 40.007 Bron: CBS Gebruik in kg 1995: 668 1998: 4047 2000: 5473 2004: 6377 Bron: CBS 2009 schatting: ruim 8000 kg/jr in Nederland Omgerekend DDT equivalenten ca 60 miljoen kg DDT eq in NL (vergelijk piekjaar DDT 1959 wereldgebruik 80 miljoen kg)

15 Bron: Key Facts and Figures 2007/2008, Strengthening Crops Securing Yield, Bayer CropScience, 2008

16 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Toelating Imidacloprid in Nederland 1994: bloemisterijgewassen (onder glas), zaden van suiker- en voederbieten 1995: snijmaïs en korrelmaïs (zaaizaadbehandeling) 1996: pootaardappelen (grondbehandeling bij het poten) 1999: sierplanten in potten en bakken 2000: planten op terras en balkon 2002: zaden van sla 2004: appels, peren (2 keer per seizoen), aubergine, augurk, courgette, komkommer, tomaat en paprika (teelt onder glas), lelie (gewas- en dompelbehandeling), bloemisterijgewassen (vollegrond), boomkwekerijgewassen en vaste planten 2007: Radicchio rosso, groenlof, andijvie, sluitkool, spruitkool, boerenkool, bloemkool, zaadprei en prei (zaadbehandeling inclusief dummy pil), onbedekte teelt van hop en in de pennenteelt van witlof, bedekte teelt van Spaanse peper en paprika, bedekte teelt van gerbera, chrysant, teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, bolbloem- en knolbloemgewassen Bron: Databank College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB), Wageningen

17 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Petitie Moratorium neonicotine-insecticiden (imidacloprid) Uitbreiding toelatingstests middelen Onderzoek bijvriendelijke gewasbescherming Meer wilde bloemen in openbaar groen Bevordering imkerij Meer multidisciplinaire aanpak van onderzoek Betere handhaving normen bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater Aanscherping oppervlaktewaternormen: bescherm bijen Meldingsplicht aan imkers bij normoverschrijding

18 Copernicus Institute Universiteit Utrecht Meer informatie www.bijensterfte.nl j.p.vandersluijs@uu.nl


Download ppt "Universiteit Utrecht Copernicus Institute Aanbieding petitie Stop de Bijensterfte Tweede Kamer, Den Haag, 24 november 2009 Bijensterfte: oorzaken, gevolgen,"

Verwante presentaties


Ads door Google