De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kuil All Weatherbanen 20 mei extra ALV Besluitvorming over voorstel van bestuur inzake AWB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kuil All Weatherbanen 20 mei extra ALV Besluitvorming over voorstel van bestuur inzake AWB."— Transcript van de presentatie:

1 De Kuil All Weatherbanen 20 mei extra ALV Besluitvorming over voorstel van bestuur inzake AWB.

2 De Kuil All Weatherbanen Agenda 1.Opening/ opzet van de avond/ mededeling 2.Presentatie bestuursvoorstel, 3.Vragenronde vanuit de ALV, 4.Ronde voor Uw meningen, 5. Stemming Pauze 6. Verdere gang van zaken. 7. Rondvraag/ Afsluiting.

3 De Kuil All Weatherbanen Bestuursvoorstel 1. Voorgeschiedenis 2. Uitgangspunten 3. De accommodatie 4. Voorwaardelijke aspecten 5. De financiële kant 6. De communicatie met de leden Samenvatting en perspectief

4 De Kuil All Weatherbanen 1.Voorgeschiedenis a.Beleidsplan: “HLTC De Kuil, op weg naar 2011”, Kwaliteitshandhaving/ verb. accommodatie ‘Van gravel naar kunststof’! Huidige bestuur heeft de uitwerking opgepakt! b. Commissie AWB Opdracht: februari 2007 Werkwijze : Onderzoek/ Communicatie/ Voorstel Adviesrapport: april 2008

5 De Kuil All Weatherbanen 2. Uitgangspunten a.Aanpassing gericht op bespeelbaarheid het hele seizoen, b.Materiaal vergelijkbaar met gravel, passend bij nat. omgeving, c.Kansen ontwikkelen voor een ‘All Seasonsclub’. d.Aandacht voor diverse voorwaarden zoals……, e.Extra mogelijkheden creëren voor jonge leden/ jonge ouders, f.Innovatief durven zijn bij landelijke dalende trend in belangstelling voor tennis! g.Aandacht voor hoge bezettingsgraad banen, h.Aanleg binnen verantwoord financieel kader ( contributie!), i.Specifieke aandacht voor kansen meer - en minderkosten, j.Leden erbij betrekken (i.v.m. met voorw. eisen aan organisatie en cultuur van vereniging).

6 De Kuil All Weatherbanen 3. De accommodatie a.Aanleg binnen/ buiten bestaande structuur, Voorstel: Bestaande banenstructuur + jeugdhoek! Positie 12e baan! Positie extra elektriciteitskabel b. Aanleg Jeugdhoek Voorstel: Bijgestelde jeugdhoek. Ledenaanname: Nieuwe jeugdleden + verhoudingaanpassen

7 De Kuil All Weatherbanen 3. De accommodatie (vervolg!) c. Baansoort Voorstel: Aanleg Smashcourt-banen, d. Gehele of gedeeltelijke aanleg: Voorstel: Aanleg 11 smashcourt- banen + jeugdhoek (optie 1) Argumenten: - Echte kansen voor ‘All seasonsclub’, - Bij ged. aanleg veel voorw. en logistiek problemen, - Financiële vertaling optie ingew. / relatief duur, - Advies andere verenigingen

8 De Kuil All Weatherbanen 4. De voorwaardelijke insteek: a.Karakter vereniging Voorstel: Richting kiezen van ‘All Seasonsclub’ Ambitie!! b. Soorten lidmaatschap Voorstel: Keuze voor totaal – lidmaatschap op jaarbasis, (Gelimiteerde) introductieregeling.

9 De Kuil All Weatherbanen De voorwaardelijke insteek (vervolg) c. De kantinevoorziening + ruimtelijke voorwaarden Voorstel: - investeringspost van euro - inzet leden met 3 bardiensten per jaar! - Hanteren ontwikkelmodel !

10 De Kuil All Weatherbanen De voorwaardelijke insteek (vervolg) d. Positie trainingen Voorstel: - post baanhuur meenemen in ontwikkeling Kosten trainers Div. kosten tbv trainingen Baanhuur trainingen Opbrengst trainingen Subtotaal trainingen Totaal netto trainingskosten (subsidie) - Ontw. model hanteren, - In de financiële uitwerking nog niet meegenomen (ontw. richting!).

11 De Kuil All Weatherbanen De voorwaardelijke insteek (vervolg) e. Positie parkbeheer/ - onderhoud Voorstel- Verantwoord onderhoud AWB, - Meerkosten i.v.m. 5 mnd uitbreiding accommodatie (8500 euro), - Minderkosten (15000 euro), - Aanpassing taken beroepskrachten (groundsman, schoonmaak, tuinonderhoud).

12 De Kuil All Weatherbanen 5. De financiële insteek: a.Investeringskosten (met aanpassingen tov AWB cie) Voorstel: Keuze voor optie 1 Bedrag investering Bedrag afschrijving Optie 1 ( 11 b.+ jeugdh.) Euro (incl. BTW) Euro Optie 2 ( 6 b. +jeugdh.) ,,,, Euro

13 De Kuil All Weatherbanen 5. De financiële insteek (vervolg) b. Wijze van financiering Voorstel: - Lening: euro. - Inzet post groot onderhoud: euro, - Verhoging contributie: Extra verhoging in 2009, daarna 4 jaar 3% soort lid aantal leden Senior Junior Pupil

14 De Kuil All Weatherbanen c. Uitwerking in exploitatie Baten 2009 wijziging t.o.v gravelbanen exploitatie meer minder Totaal ledenbijdragen Totaal winst kantine Totaal bijdragen derden Totaal overige inkomsten Totaal baten

15 De Kuil All Weatherbanen c. Uitwerking in exploitatie (vervolg) Lasten Kapitaallasten Dotaties Netto trainingskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Verenigingsactiviteiten Totaal lasten Exploitatieresultaat Rentelasten Exploitatieresultaat

16 De Kuil All Weatherbanen d. Uitwerking in (verkorte) Balans voor AWB met AWB Active ultimo 2007 ultimo 2009 Vaste activa Vlottende activa Overlopende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Overlopende posten Totaal passiva Conclusie: - Goed financieel perspectief, - Ook na aanleg AWB gezonde financiële vereniging.

17 De Kuil All Weatherbanen 5. De financiële insteek (vervolg) e. Het gebruik BTW constructie Voorstel: - Noodzaak constructie Stichting / Vereniging. Is een reële mogelijkheid, (TV Huizen), - Naast financiële voordelen toch ook veel nadelen, - Verder onderzoeken, - Bestuursvoorstel uitgewerkt incl. BTW, - Resultaat tonen in najaars ALV.

18 De Kuil All Weatherbanen 6. De communicatie met de leden Vanuit AWB cie. : Veel initiatieven (voorbeelden!) Suggesties verwerkt, Verantwoord voorstel Voorstel : - Huidige voorstel in A - en B vorm - Voorstel in lijn met behoeften leden, - Verwachting vold. draagkracht / medew. - Verdere ontw. in lijn met de wijze waarop de AWB cie. met de leden heeft gecomm.

19 De Kuil All Weatherbanen Samenvattend 1. Voor een relatieve geringe verhoging (resp. 24, 16 en 10 euro): - kunt u ‘s zomers vaker spelen, - kunnen toernooien en competities beter georganiseerd worden, - kunt u 5 maanden langer tennissen, - kunnen we prachtige jeugdfaciliteiten aanleggen, - kunnen we meer jeugdleden aannemen. (wie de jeugd heeft.....) De totale contributie van de Kuil blijft ook na verhoging redelijk in vergelijking met omliggende verenigingen

20 De Kuil All Weatherbanen Samenvattend (vervolg) 2. De investering is financieel zeer verantwoord. - De exploitatie blijft gezond. - Het eigen vermogen blijft zeer hoog. 3. Er wordt door het "ontwikkelmodel" rekening gehouden met: - wensen van leden en commissies mbt organisatie. - wensen van trainers, selecties en ouders. We gaan in overleg en zullen goed luisteren naar de belangen van alle betrokkenen. Door uw steun kan de Kuil zich klaarmaken voor de toekomst en een gezonde toonaangevende vereniging blijven! -

21 De Kuil All Weatherbanen Perspectief / Ontwikkeling 1. Realisering gekoppeld aan diverse vergunningen (verschil 11 banen en jeugdhoek). 2. Zo snel mogelijk starten: Planning voorjaar 2009 met mogelijke uitloop naar Alleen aanleggen in 2009 mits datum 1 april gegarandeerd kan worden, anders doorschuiven naar eind 2009 /begin In geval uitstel naar winter 2009/2010 zal invoering (extra) contributieverhoging ook worden opgeschoven.

22 De Kuil All Weatherbanen Vragenronde vanuit de ALV (Yvonne) Ronde voor Uw meningen (Yvonne) Stemming (Tjitse)


Download ppt "De Kuil All Weatherbanen 20 mei extra ALV Besluitvorming over voorstel van bestuur inzake AWB."

Verwante presentaties


Ads door Google