De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Belasting 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Belasting 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Belasting 2011
Ango Amsterdam Algemene nederlandse gehandicapten organisatie

2 Algemene heffingskorting
€ of € 934 > 65 jaar of ouder Afbouw sinds 2009, elke jaar 6,67 % minder voor minst-verdienende partner: 2012 is de heffingskorting 26,67 % minder. Uitzonderingen: geboren voor 1 januari 1963. 4 situaties voor minst-verdienende partner

3 Fiscaal partnerschap In 2011 samenwonend, inschrijving zelfde adres: voorwaarden Samenlevingscontract U of uw partner heeft kind dat erkend is Geregistreerd als partners Beide eigenaar van woning/hoofdverblijf Niet voldoen aan voorwaarden: Geen fiscaal partners/niet verdelen inkomsten en aftrekposten + minst-verdienende geen algemene heffingskorting

4 Aangifte Voor 1 april of uitstel tot 1 september Te laat = boete!
Uitstel: , voor 1 april, BSN, Burger Service Nummer

5 Box 1 € 0 t/m € , tot 65 jaar = 33% / na 65 jaar = %, beide IB + premies II. € t/m € = 41.95% / na 65 jaar %, beide IB + premies III. € t/m € = 42% / na 65 jaar = 42%, IB IV. € of hoger = 52% / na 65 jaar = 52%, IB

6 Box 2 Inkomen uit onderneming met rechtspersoonlijkheid, 5% aandelen of meer 25% IB

7 Box 3 Inkomen uit vermogen (spaargeld, aandelen, 2e woning)
Peildatum: 1 januari 2011 Schulden e.d. aftrekbaar van vermogen Heffingvrij vermogen: € per volwassene, € minderjarig kind, vanaf 2012 meetellen vermogen kind PGB-rekening: afbetalen aan zorgkantoor/gemeente = meerekenen bij schuld Anders meerekenen bij vermogen

8 Wijzigingen 2012 Inkomensgrens zorgtoeslag is verlaagd vanaf 2012:
Alleenstaanden tot € Fiscaal partners tot € Leeftijdsgrens aftrek uitgaven levensonderhoud voor kinderen is 21 jaar Vermogen kinderen telt mee bij box 3

9 Persoonsgebonden aftrek
Wordt verrekend met Box 1 Heffingskortingen: € 1.987/voor 65 plus € 910 Jonggehandicaptenkorting: € 696 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: 3 jaar resp. € , € 8000 en € 4000

10 Specifieke zorgkosten
Zorgkosten verhogen met Jonger dan 65 jaar = 40%, drempel inkomen € Ouder dan 65 jaar = 113% Fiscaal partnerschap, drempel € gezamenlijk N.B. Drempelinkomen is totaal inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3

11 Onderdelen verhoging 40-113 %
Medicijnen op doktersvoorschrift Hulpmiddelen Vervoer Dieet op voorschrift (dieetlijst) Extra uitgaven kleding en beddengoed Aanpassingen aan woning (medische verklaring) Andere aanpassingen Uitgaven extra gezinshulp Geen verhoging: genees- en heelkundige hulp, reiskosten ziekenbezoek

12 Toelichting Medicijnen op doktersvoorschrift: voorgeschreven door erkende arts en alleen gedeelte niet vergoed door zorgverzekeraar; in kader medische behandeling (cannabis, homeopathische middelen, anti conceptie, mineraal en vitaminepreparaten ivm aidsremmers, preparaatvoeding Vivonex) Niet aftrekbaar: zelf betaalde vanuit verplichte eigen (vrijwillig hogere) risico en voedingssupplementen/orthomoleculaire middelen

13 Toelichting Hulpmiddelen: voorwaarden Speciaal voor handicap/ziekte
Voor compensatie elementaire lichaamsfunctie (gehoor, lopen, vervoer) Onderhoud is aftrekbaar Huren: huur is aftrekbaar Gebruikskosten: elektra scootmobiel Eigen bijdrage: WMO niet aftrekbaar, Zorgverzekeraar wel aftrekbaar

14 Toelichting Vervoer: aftrekbaar Reiskosten medische behandelingen
Extra kosten leefvervoer: meerkosten ten opzichte van gezond persoon Dieet: zie dieetlijst, dieetbevestiging diëtist of arts, hoogste bedrag dieet Kleding/beddegoed: rolstoel, incontinentie, kleine/grote mensen e.a.; huidziekte; verstandelijke handicap/extra wasbeurten; orthopedisch matras of herniamatras Standaard € 300

15 Toelichting Aanpassing woning: medisch noodzakelijk, kosten voor eigen rekening, waardevermeerdering woning, vakantiewoning, huurwoning Niet aftrekbaar: stookkosten, slijtage vloer, meubels, telefoonkosten, verhuis- en inrichtingskosten

16 Toelichting Andere aanpassingen:
Anders dan hulpmiddelen en woningaanpassing: Auto Fiets Brommobiel, meerkosten Kosten voor eigen rekening; ook financiële tegemoetkoming gemeente/eigen bijbetaling Niet aftrekbaar: bijbetalingen in kader WMO/PGB/Natura

17 Toelichting Extra gezinshulp: particuliere hulp en gezinshulp
Niet volledig aftrekbaar Samenvoeging bij fiscaal partnerschap Reiskosten tellen mee, attenties Overlijden: hulp meetellen betreffende maand tot 3 maanden erna Niet aftrekbaar: hulp vanuit WMO

18 Drempelinkomen Alleenstaande
€ of minder is € 122 € t/m € is 1.65 % van drempelinkomen € of meer is € 642 plus 5.75 % bedrag boven €

19 Drempelinkomen fiscaal partners
€ of minder is € 244 € t/m € is 1.65 % van het drempelinkomen € of meer is € 642 plus 5.75 % vh bedrag boven €

20 Tijdelijk verblijf Ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder: aantal dagen, aantal kilometers

21 Levensonderhoud Kinderen jonger dan 30 jaar, wordt 21 jaar
AWBZ instelling

22 Tegemoetkomingen WTCG via CAK
WTCG via UWV, meer dan 35 % arbeidsongeschikt Zorgtoeslag Compensatie eigen risico zorgverzekering Huurtoeslag Categoriale en bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering (85 of 100%) TOG Individuele financiële hulp vanuit fondsen

23 Mijn toeslagen www.toeslagen.nl Via DigiD inloggen op “Mijn Toeslagen”
Wijzigingen doorgeven vanaf 2012 Grondslag hetzelfde voor alle toeslagen, is zelfde inkomen voor toeslagen is bepalend; door direct doorgeven geen navorderingen Definitieve toeslag en bezwaar via formulier Bezwaar definitieve berekening toeslag; binnen 6 weken; geen correctietermijn van 5 jaar Bezwaar ook tegen niet toekennen of terugvorderingsheffing toeslag

24 Tips en wetenswaardigheden
Bezwaar en beroep Aangifte achteraf herzien Print of kopie aangifte bewaren Specificaties niet meesturen Niet vertrouwen op mondelinge informatie Belastingdienst; regel alles schriftelijk af!

25 Ango Amsterdam Sociaal advies en Belastingen
Belastingadviseurs: Rob Bos en Fred Wawer Coördinator: Marga van der Erve Medewerkers: Marleen Cann, Helmy Jurriaans, Ida Kahlman, Mohamed Lachbata, Marga Stuart / Spreekuren: dinsdagen uur en 2e/4e donderdag van de maand uur Belastingspreekuur: alleen op afspraak,


Download ppt "Presentatie Belasting 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google