De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Ledenvergadering van de VBGW. Programma: Intro door voorzitter Klaas Holtman Presentatie VBGW door Simon Leijendekker (verenigingsmanager)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Ledenvergadering van de VBGW. Programma: Intro door voorzitter Klaas Holtman Presentatie VBGW door Simon Leijendekker (verenigingsmanager)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Ledenvergadering van de VBGW

2 Programma: Intro door voorzitter Klaas Holtman Presentatie VBGW door Simon Leijendekker (verenigingsmanager) Ledenvergadering Hoe ziet de wereld eruit in 2030? Door de heer Johan Kasper Afsluitende borrel

3 Presentatie VBGW VBGW-brede activiteiten 2011 Tafel activiteiten 2011 BORG-schouwen in 2012 Ontwikkeling VBGW (ledenaantal) Hoe meer leden werven 2012? Begroting VBGW Debiteurenprocedure Vragen?

4 VBGW brede activiteiten 2011 Doelstelling 2011 3 bijeenkomsten Algemene Ledenvergadering + Bedrijfsbezoek BAT Niemeijer op 27 april 2011 Beachvolleybal toernooi 1 juli Algemene Ledenvergadering + Borrel in De Puddingfabriek op 6 juli Algemene Ledenvergadering + Netwerkborrel 12 december in Hanze Plaza

5 Tafel activiteiten 2011 Doelstelling 2011 3 bijeenkomsten per tafel Corpus den Hoorn e.o. Grontmij/Hanzevast heeft parkmanagement activiteiten gestaakt per 1 januari 2011 Bestuur Corpus 4 keer bijeen geweest Onderzoek gestart naar Logistiek op Corpus In overleg met Martini Ziekenhuis over logistiek Aanpassingen aan Sylvius- & Schweitzerlaan 2012: Parkeerbeleid Corpus, onderzoek Logistiek afronden, vervolgstappen/maatregelen definiëren

6 Tafel activiteiten 2011 Hoendiep In februari bijeenkomst met wethouder Ton Schroor In klein comite verder gesproken (o.a. vastgoed eigenaren) over thema’s als: revitalisering en hoe op korte termijn meer traffic naar meubelboulevard? Diverse projecten gestart: duurzame buitenverlichting, glasvezel Groningen West, meer traffic naar Hoendiep, onderzoek samenvoeging logistiek Meubelboulevard Samenwerking Stichting Meubelboulevard met overige partijen in het gebied (denk aan Tuinland, GAMMA etc)

7 Tafel activiteiten 2011 Hoogkerk/Westpoort Een bijeenkomst geweest voor iedereen Gebied waar zorgen over zijn wat betreft betrokkenheid, bijeenkomsten etc. Samenwerken aan het zoeken met ondernemers centrum Hoogkerk Cameratoezicht op Westpoort

8 Tafel activiteiten 2011 Kranenburg Een bijeenkomst geweest voor iedereen Gebied waar zorgen over zijn wat betreft betrokkenheid, bijeenkomsten etc.

9 Tafel activiteiten 2011 Peizerweg / Martini Trade Park Nieuwe leden wervingsbijeenkomst voor Peizerweg, MTP & Hoendiep In combinatie met bezoek aan Tuinland Bestuur Peizerweg/MTP 4 keer bij elkaar geweest Verkeersveiligheid: traject met Eemsgolaan Verkeersveiligheid blijft een thema Samenwerking Stichting Meubelboulevard met andere bedrijven aan de Peizerweg 2012: meer retailers betrekken bij VBGW MTP 2012: project voor verbeteren binnenterrein MTP, betrokkenheid vergrootten

10 Tafel activiteiten 2011 Zernike Science Park Februari bijeenkomst gehad met Prof. J. van Dinteren over toekomst Zernike Meerdere bijeenkomsten voor alle leden geweest Speerpunt is opzetten parkmanagement op Zernike, ook voor komend jaar. Parkmanagement met aandacht voor: schoon, heel, veilig RuG en Hanzehogeschool zitten aan tafel en zijn positief Verkeersveiligheid thema vanuit RuG en gemeente

11 Aansluiten winkeliersverenigingen Paddepoel: eerste contacten gelegd Helpman: sluiten zich aan per 1-1-2012 Vinkhuizen: eerste contacten gelegd Selwerd: moeizaam Overwinningsplein: willen huidige vereniging opheffen Paterswoldseweg: geen cohesie

12 BORG-schouwen in 2012 BORG = Beheerplan Openbare Ruimte Groningen Methodiek om onderhoud openbare ruimte in kaart te brengen Aan de hand van foto’s Gebeurt al met succes in woonwijken Pilot op bedrijventerreinen om te schouwen Voorstel: Peizerweg en Corpus den Hoorn Medewerking gevraagd!

13 Ontwikkeling ledenaantal VBGW Per 1-1-2011: 186 leden Gedurende 2011: 3 leden verhuisd, 2 faillissementen en 1 reguliere opzegging Ultimo 2011: 180 leden Per 1-1-2012: 5 nieuwe leden erbij VBGW begint op 1-1 dus met 185 leden Conclusie: we blijven stabiel qua aantal, maar we zijn er nog lang niet

14 Hoe meer nieuwe leden werven in 2012? In totaal minimaal 3 keer een bijeenkomst waarin alle bedrijven van een (aantal) gebieden worden uitgenodigd, in navolging op bijeenkomst Tuinland Alle OZB-plichtigen niet-woningen krijgen een brief begin 2012 met oproep om mee te doen en om Het Fonds onder de aandacht te brengen Ook niet-leden uitnodigen om mee te doen met Beachvolleybal 2012

15 Debiteurenprocedure Facturatie eind januari Eind februari herinnering per e-mail Vanaf half maart: nabellen door verenigingsmanager Openstaande debiteurenlijst vanaf 1 maart standaard op bestuursvergadering Uiteindelijk: niet betalen is geroyeerd worden

16 Begroting VBGW

17 Vragen?


Download ppt "Welkom op de Ledenvergadering van de VBGW. Programma: Intro door voorzitter Klaas Holtman Presentatie VBGW door Simon Leijendekker (verenigingsmanager)"

Verwante presentaties


Ads door Google