De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag 2.12.2005 1 CONTRACTUEEL OF STATUTAIR? DE MEDEWERKER ACHTER DE AMBTENAAR CENTRAAL! door D. Termont.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag 2.12.2005 1 CONTRACTUEEL OF STATUTAIR? DE MEDEWERKER ACHTER DE AMBTENAAR CENTRAAL! door D. Termont."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag 2.12.2005 1 CONTRACTUEEL OF STATUTAIR? DE MEDEWERKER ACHTER DE AMBTENAAR CENTRAAL! door D. Termont

2 Studiedag 2.12.2005 2 Situering  Wij gaan het niet hebben over onder andere - de ongelijkheid inzake pensioenrechten - de verschillen inzake sociale zekerheidsbijdragen -...  Uiteraard zijn deze aspecten belangrijk, maar - zij leggen de focus op het ‘geldelijk’ aspect en... - ook voor de medewerkers geldt dat naast de prijs ook de kwaliteit belangrijk is

3 Studiedag 2.12.2005 3 Situering (2)  Wij benaderen het vraagstuk ‘contractueel of statutair’ dan ook liever vanuit een zoeken naar ‘de beste koop’  ‘De politicus’ wil immers niet alleen een dienst, maar ook resultaten, zijnde dienstverlening op het terrein  Wij gaan het bijgevolg hebben over de meer- en/of minwaarde van zekerheid en loopbaanontwikkeling en daaruit conclusies trachten te trekken omtrent de wijze waarop best resultat en bereikt worden

4 Studiedag 2.12.2005 4 Zekerheid Probleem  Meer investeren in vorming is ook binnen de overheid noodzakelijk, onder andere omdat - meer taken geautomatiseerd verlopen [vb: boekhouding] - de schoolse kennis niet altijd afgestemd is op de behoefte in reële werkomstandigheden [vb: technische medewerkers]  Nadelig gevolg van investeren in jonge afgestudeerden is dat deze aantrekkelijker worden voor de private arbeidsmarkt en ‘kennis’ weggedraineerd wordt

5 Studiedag 2.12.2005 5 Zekerheid (2) Oplossing  Werkzekerheid en loopbaanmogelijkheden, waardoor verlies van investering op ‘offensieve’ wijze beschermd wordt  Statutaire benoeming kan dergelijke bescherming creëren Risico  Een statutaire benoeming creëert ‘vastheid’ en opvangnetten. Deze zekerheid ‘stimuleert’ sommige medewerkers tot uitputting van het systeem: verlet, verlof, ‘ziekte’, loopbaanonderbreking, … gebruiken … of misbruiken Risicobeheersing  Vereist degelijk management en gerichte, directe aansturing van de medewerkers om ‘uitputting’ van mogelijkheden beheersbaar te houden

6 Studiedag 2.12.2005 6 Loopbaanontwikkeling Probleem  De functionele loopbaan opent risico op hogere kost voor dezelfde prestatie zonder toegevoegde waarde (‘men doet zelfde werk voor hoger loon’)  Loonontwikkeling is (te) vaak louter op anciënniteit gebaseerd  Functionele ‘zekerheid’ kan de ‘spankracht’, de ‘motivatie’ wegnemen

7 Studiedag 2.12.2005 7 Loopbaanontwikkeling (2) Oplossing  Vast loon in combinatie met gedifferentieerd loon  Differentiatie in functie van - de collectieve prestatie (van de dienst) - de individuele prestatie geeft stabiliteit en prikkelt toch de drang naar bijscholingRisico  Interne concurrentie, op te vangen door interne communicatie  ‘Stress’

8 Studiedag 2.12.2005 8 De pragmatische aanpak Vaststellingen  Statutaire tewerkstelling heeft negatieve neveneffecten  De (on)zekerheden eigen aan contractuele tewerkstelling hebben eveneens nefaste gevolgen Oplossing ‘Beste van beide werelden’ trachten te verzoenen met als uitgangspunt: ‘de medewerker achter de ambtenaar’ Hoe? mede – werken activeren

9 Studiedag 2.12.2005 9 Mede-werken activeren Voorwaarden / actiepunten  Aantrekkelijke werkomgeving creëren - werken voor de overheid tot ‘hype’ verheffen - structuren opzetten met (door)groeimogelijkheden, vorming,… die boeiend kunnen zijn voor jongeren - ophouden met negatieve sfeerschepping en ‘nestbevuiling’  Professionele selectie en aanwerving - objectief = zo weinig mogelijk subjectief - testen wat relevant is [vb: schriftelijk/praktisch/ mondeling]

10 Studiedag 2.12.2005 10 Mede-werken activeren (2)  Vorming - basisvorming: letterlijk ‘leren werken’ - technische vorming: groeien in de job - voortgezette vorming, gericht op ‘doorgroei’: vrij en ‘in vrije tijd’ [vb: TOV]  Verloning - ‘hoog loon, hoog pensioen en weinig werken’ kan niet - gedifferentieerde verloning: ‘tandje bijzetten’ aantrekkelijk maken  Dynamiek - groepsdynamiek promoten (groepsevaluatie) - individuele inzet stimuleren (individuele evaluatie)  Zekerheid bij uitstap organiseren - eerbaar loon ‘op rust’

11 Studiedag 2.12.2005 11  Communicatie Zeggen waar het op staat: - situatie bedrijf, dienst,… - waar het naartoe kan - wat daarvoor nodig is - wat al bereikt werd - wat er mis liep - … Samengevat: - medewerkers ernstig nemen - er een stukje ‘hun’ overheid van maken - ze op deze wijze niet alleen via grafieken, maar ook ‘op het terrein’ responsabiliseren Mede-werken activeren (3)

12 Studiedag 2.12.2005 12 Conclusies  Het debat over statutaire of contractuele tewerkstelling is geen zwart/wit-verhaal dat zich uitsluitend in euro’s laat vertalen.  Een ontevreden medewerker presteert op een niet- efficiënte manier en geeft onvoldoende rendement. Dus graag aandacht voor de medewerker achter de ambtenaar.  Indien statutaire tewerkstelling tot ‘denderende’ resultaten kan leiden, liefst.

13 Studiedag 2.12.2005 13 Conclusies (2)  Indien hiervoor enkele ‘uitwassen’ moeten ingedijkt worden, dan is dat dit waard.  Indien dit enkel kan door voor die specifieke gevallen te kiezen voor contractuele tewerkstelling, dan kan dat niet op principiële grond verworpen worden.  Welke ‘vorm’ ook toegepast wordt, behandel uw personeel - als medewerker - op gelijke voet - op een open wijze - met oog voor de bezorgdheden (zekerheid, …)


Download ppt "Studiedag 2.12.2005 1 CONTRACTUEEL OF STATUTAIR? DE MEDEWERKER ACHTER DE AMBTENAAR CENTRAAL! door D. Termont."

Verwante presentaties


Ads door Google