De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Cirrus Duurzame Ontwikkeling in het HTNO Niko Roorda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Cirrus Duurzame Ontwikkeling in het HTNO Niko Roorda."— Transcript van de presentatie:

1 Project Cirrus Duurzame Ontwikkeling in het HTNO Niko Roorda

2 1. De uitdaging 2. De aanpak 3. Het personeel 4. Het onderwijs 5. De resultaten 6. De evaluatie 7. Aanbevelingen Project Cirrus

3 2000 De uitdaging 2040: Duurzame samenleving 2030: Industrie & overheid handelen duurzaam 2020: Velen duurzaam afgestudeerd 2010: Onderwijs is duurzaam Uitdaging voor het Hoger Onderwijs

4 Maatschappij:Noodzaak(factor 20) Intern:Logische stap in organisatie-ontwikkeling EFQM fase 5 (total quality): “Men anticipeert op ontwikkelingen...... zowel het werkveld als de samenleving als geheel...” Vijf redenen voor DO in HO

5 OntwerpProductieOnderhoudHergebruik Levenscyclus- gericht Opleiding A Opleiding B Opleiding C Opleiding D Multidisciplinair Product Productiesysteem Bedrijfsvoering Maatschappelijke omgeving Systeem- benadering 3 Dimensies:

6 Externe steun Overheid Ministerie van VROM Provincie Noord-Brabant Gemeente Tilburg NGO’s, bijv. NCDO DTO-KOV Milieudefensie Expertise en geld (70% van € 2 miljoen): Ca. 20 bedrijven, bijv. Xerox Van Melle Essent (vh. PNEM) Rockwool PD&E (vh. NedCar) HBO-Raad Vernieuwingsfonds

7 1. De uitdaging 2. De aanpak 3. Het personeel 4. Het onderwijs 5. De resultaten 6. De evaluatie 7. Aanbevelingen Project Cirrus

8 Extern netwerk……… Personeel……………. Onderwijs…………... Bedrijfsvoering……... Evalueren en borgen... Resultaatverspreiding.. Meetmethode Opnemen in beleid en kwaliteitszorg Instroom van expertise Uitstroom van expertise: Kenniscentrum Scholingsplan in duurzaamheid Duurz. beroepscompetenties Onderwijsmethodiek Duurzaamheid in onderwijsinhoud Milieuzorg, duurzaam gebouw Actieve verspreiding van alle resultaten naar het gehele HBO Doelen

9 1999 2000 2001 2002 1998 Projectvoorbereiding 2003 Symposium Projectuitvoering Tijdpad

10 Projectleider Stuurgroep DT (Directie + Opl. hoofden) Verantw. Directielid Curatorium (externe raad van toezicht) Gastlector Projectteam (ca. 14 - 20 personen) Kernteam (ca. 4 - 5 personen Organisatie

11 Docenten- scholing Duurzaamheid in onderwijs Duurzame bedrijfsvoering Commerciële duurzaamheids projecten Duurzaamheid in marketing & PR Kernteam: DT-experts Specialisten: de diepte in Alle medew.: Inleiding DT Beroeps- competenties Curriculum Kwal.borging Landelijk Lokaal MethodologieInhoud Toetsing CriteriaAuditing-instr. Duurzame FTN Project-strategie

12 1. De uitdaging 2. De aanpak 3. Het personeel 4. Het onderwijs 5. De resultaten 6. De evaluatie 7. Aanbevelingen Project Cirrus

13

14 Personeelsontwikkeling Project- team Brede en diepe expertise Bedrijven Expertisecentra Alle docenten Basiskennis Energie- specialisten Ontwerpers Chemici Enz.

15 Projectteam: onderwijst collega’s schrijft onderwijs De oorspronkelijke opzet... Docententeams: maken onderwijs “learning by doing” Projectteam: onderwijst collega’s: basis DO begeleidt collega’s … veranderde in en studenten ! (gemiste kans)

16 1. De uitdaging 2. De aanpak 3. Het personeel 4. Het onderwijs 5. De resultaten 6. De evaluatie 7. Aanbevelingen Project Cirrus

17 “Circa 40 modulen waarin duurzame technologie is geoperationaliseerd in inhoud en werkvormen: deels gemeenschappelijk, deels opleidingsspecifiek over alle studiefasen verdeeld: propedeuse 2e/3e jaar stage afstudeerfase ” Beoogd doel: Projectplan (1998), pag. 8

18 Samenleving en bedrijfsleven in 2005.. 2010 Beroepsprofiel Opleidingsdoelen Leerplan, onderwijsmethodiek Onderwijsmodulen Schrijfplan Beoogde aanpak:

19 Duurzame technologie Paradigma-verschuiving bestaat niet Technologie kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling

20 Duurzame Ontwikkeling is gebaseerd op een evenwicht tussen drie hoofdaspecten: People PlanetProfit

21 - consumptiepatronen - welvaart / armoede - bevolkingsgroei - wet- en regelgeving - democratie, mensenrechten - internationale verdragen (Kyoto) Sociaal Politiek / juridisch - emissies, afval - veiligheid, gezondheid - biodiversiteit - grondstoffen en energie - kringlopen sluiten - eco-efficiency Milieu Technologisch - maatsch. verantw. ondernemen (MVO) - productiepatronen - groen investeren - bedrijfsmissie, -verantwoordelijkheid - kwaliteits- en milieuzorg - marketing Economisch Bedrijfskundig People Planet Profit

22 “K.I.V.A.” K ennis:Milieu-effecten Schaarste aan resources Duurzame energie-soorten I nzicht:Consumentengedrag Cultuurverandering V aardigheden:Levenscyclusanalyse (LCA) Bedrijfsscan Interdisciplinair samenwerken A ttitude:Lange termijn-denken Verantwoording afleggen

23 Onderwijs

24 B

25 1. De uitdaging 2. De aanpak 3. Het personeel 4. Het onderwijs 5. De resultaten 6. De evaluatie 7. Aanbevelingen Project Cirrus

26 “Circa 40 modulen waarin duurzame technologie is geoperationaliseerd in inhoud en werkvormen …” Beoogd doel: Basismodule; Beperkt aantal nieuwe modulen; Vooral bestaande modulen aangepast; Stages & afstuderen: interdisciplinaire experimenten Resultaat:

27 De BasismoduleAlle HTNO in NL

28 Welkom op de site van Project Cirrus Hogeschool Brabant Hot News: Symposium ‘Leren van ervaringen voor de toekomst’ op 10 oktober 2003 (Klik hier voor het programma) Uitreiking Cirrus prijs op 3 oktober 2003 (Klik hier voor het programma) Welcome on the English site of the CIRRUS project Integrating Sustainable Development in Higher Education organisatie en activiteiten van Project Cirrus informatie, literatuur en materiaal over onderwijs in duurzame technologie en ontwikkeling. Met veel links naar andere sites op dit gebied verduurzaming van de activiteiten en de gebouwen van de hogeschool de door project Cirrus ingestelde scriptie prijs samenvatting van het project

29 Hogeschool Brabant Duurzame Technologie basismodule toolboxen onderwijs werkstukken literatuur integratie links startpagina Basismodule Duurzame Technologie De basismodule biedt een eerste kennismaking met het terrein van duurzame technologie. Geïnteresseerden kunnen een gedrukt exemplaar van de basismodule aanvragen via info@projectcirrus.net. De basismodule is in zijn geheel te downloaden, lees eerst de voorwaarden. www.projectcirrus.net

30 Presentaties en publicaties (Inter)nationale onderwijsconferenties, bijv. Eur. Netwerk voor Technisch Hoger Onderwijs, Belfast Copernicus-netwerk van Universiteiten en Hogescholen, Krakow Lezingen voor HBO-Raad, NCDO, VVM, enz. 4 presentaties tijdens EESD congres, TU Delft (2002) Publicaties in diverse vakbladen en boeken Cirrus Symposium, okt. 2003

31 1. De uitdaging 2. De aanpak 3. Het personeel 4. Het onderwijs 5. De resultaten 6. De evaluatie 7. Aanbevelingen Project Cirrus

32 Cirrus Eindrapport Beschrijving en evaluatie van het proces Overzicht van alle resultaten Onze leerervaringen Tal van bijlagen, elders te gebruiken Link naar www.projectcirrus.net

33 AISHE Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education

34

35 Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs Hogeschool Brabant Faculteit Techniek & Natuur voor alle opleidingen

36 2001: Het Ei van Columbus “Nationale VROM-prijs voor innovatie en duurzame ontwikkeling” Uit het juryrapport: “Project Cirrus springt er uit vanwege de breedte en de impact in de beroepspraktijk van de ingenieur.”

37 Cirrus Prijs Hogeschool Brabant Faculteit Techniek & Natuur voor de beste afstudeer- prestatie i.v.m. Duurzame Ontwikkeling

38 1. De uitdaging 2. De aanpak 3. Het personeel 4. Het onderwijs 5. De resultaten 6. De evaluatie 7. Aanbevelingen Project Cirrus

39 Onderwijs: Niet teveel nieuw onderwijs: vooral aanpassen van het bestaande Docenten: deels nascholing, deels learning by doing Projectteam: Zorg voor een topteam! Tijdpad: Calculeer zorgvuldig. Vermenigvuldig daarna met 2. Verantwoordelijkheid: Ligt bij het management, houd hem daar! (Van wie is het probleem?) Projectleider Stuurgroep DT (Directie + Opl. hoofden) Verantw. Directielid Projectteam (ca. 14 - 20 personen) Kernteam (ca. 4 - 5 personen Borging: Inbedden in algemene kwaliteitszorg

40 PLAN CHECK Losse beginstappen ACT DO Beleids- en activiteiten- plan

41 Resultaten Tijd Frustratiefase Projecttempo

42 Cirrus 1999 - 2002 Technisch onderwijs Lector & Kenniskring 2003 - Bedrijfsleven (MKB) Project(en) in Avans Hogeschool ? 2004 - Technisch onderwijs Economisch onderwijs Sociaal onderwijs Pabo Kunstonderwijs Etc. ? Partners Bedrijven Hogescholen Overheden


Download ppt "Project Cirrus Duurzame Ontwikkeling in het HTNO Niko Roorda."

Verwante presentaties


Ads door Google