De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WR;Nieuwe Spelregels;

Verwante presentaties


Presentatie over: "WR;Nieuwe Spelregels;"— Transcript van de presentatie:

1 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Bijeenkomst KNKV Zuid-West Nieuwe Spelregels 1 juli WION 5 juli 2007 WR;Nieuwe Spelregels;

2 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Agenda 11 juni 2007 Opening 20:00 uur Inleiding & achtergrond Opzet nieuwe spelregelboekje Aandachtspunten a. algemeen b1. wijzigingen spelregels & toelichting b2. wijzigingen overtredingen spelregels b3. spelhervatting b4. wijzigingen vrije worp b5. scheidsrechtersgebaren b6. tenslotte Overzicht lichte & zware overtredingen Vragen & opmerkingen Sluiting 22.00 WR;Nieuwe Spelregels;

3 Inleiding & Achtergrond (1)
De moraal van dit verhaal….. Als we met elkaar niet de juiste regels op de juiste wijze afstemmen om de juiste interpretatie toe te passen, begrijpen we elkaar niet meer ! Oplossing: Nieuwe spelregels uitleggen op bijeenkomsten Kortom doel: Dezelfde taal spreken ! WR;Nieuwe Spelregels;

4 Inleiding & Achtergrond (2) a. Algemeen : aandachtspunten
Nieuwe spelregels per : voor gehele korfbal IKF reeds ingevoerd per in NL alleen voor de topklassen gemengd Op : Nieuw spelregelboekje Aandachtspunten Lichte en zware overtredingen Nieuwsbrief IKF-PRC (november 2006) Overzicht nieuwe en vervallen spelregels Nieuwe / gewijzigde bestuursbesluiten WR;Nieuwe Spelregels;

5 Opzet nieuw spelregelboekje (1) a. Algemeen : aandachtspunten
WR;Nieuwe Spelregels;

6 Opzet nieuw spelregelboekje (2) a. Algemeen : aandachtspunten
Deel 1: spelregels & toelichting spelregels zaalkorfbal Hoofdstuk 1: §1.1 – §1.6 zaal speelveld en materiaal Hoofdstuk 2: §2.1 – §2.5 personen Hoofdstuk 3: §3.1 – §3.11 het spel Deel 2: spelregels & toelichting spelregels veldkorfbal Deel 3a: spelregels zaalkorfbal damesploegen Deel 3b: spelregels veldkorfbal damesploegen Bijlage: scheidsrechtersgebaren Tekst: spelregels vet gedrukt IKF-PRC toelichting cursief gewone toelichting springt in (niet vet/cursief) WR;Nieuwe Spelregels;

7 Aandachtspunten 2007-2008 (1) a. Algemeen : aandachtspunten
De meeste spelregelwijzigingen zijn al ingevoerd sinds (alleen gemengd) in: Korfbal League Res. Korfbal League Hoofdklasse Overgangsklasse WR;Nieuwe Spelregels;

8 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2a) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 2 Definitie korfbal: gecontroleerde contactsport Invoering SH en VW speelgebied: bank verplicht, geen gladde vloer afbakening: obstakelvrije ruimte 1m verplicht (evt. dispensatie aanvragen), grootte strafworppunt, kunnen strafworpgebieden rond de palen worden aangebracht palen: hoogte variatie (G-korfbal, rolstoelkorfbal) bal: 2-kleurig, nr. 5 / 4 / 3 beschreven uitrusting spelers & officials: ook voor SR-duo WR;Nieuwe Spelregels;

9 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2b) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 2 Vervolg aanvoerder: aanvoerdersband rol coach: zie nieuw bestuursbesluit “banken, coach en vervangende spelers” bank: na een getoonde rode kaart dient speler het speelgebied te verlaten (dus niet op bank!) scheidsrechter: a. Kan bestraffen ieder moment van de wedstrijd (zelfs als het spel onderbroken is) b. Kan coach verbieden bank te verlaten c. Kan bij overlast publiek, bepalen welke aanvoerder wordt aangesproken WR;Nieuwe Spelregels;

10 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2c) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 4 Vervolg start & eind moment tonen gele of rode kaart: vanaf moment dat de scheidsrechter de sportaccommodatie betreedt t/m het moment van tekenen van de wedstrijd-formulieren. Indien er sprake is van wangedrag voor of na dit moment doet de scheidsrechter daarvan apart aangifte (zie website KNKV) bij de tuchtcommissie. bank: na een getoonde rode kaart dient een tot ploeg behorend persoon het speelgebied te verlaten (dus niet meer op bank!) WR;Nieuwe Spelregels;

11 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2d) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 4 Vervolg Voordeel toepassen: ruimte blijft om het recht van de voordeelregel niet toe te passen, ook als daar aanleiding toe zou bestaan (preventie). Bij een SH ligt het voor de hand de voordeelregel optimaal toe te passen. WR;Nieuwe Spelregels;

12 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2e) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 5 Vervolg Wedstrijdduur: De scheidsrechter is nu verplicht om tijd bij te tellen van niet tot het spel behorend oponthoud, mits de speeltijd naar het oordeel van de SR hier belangrijk door wordt beïnvloed. Time–out: Tijdsduur 45 seconden daarna dient het spel hervat te worden. Een aansluitende 2e time-out is dus niet mogelijk. WR;Nieuwe Spelregels;

13 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2f) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 5 Vervolg Vervangingen: (behoort niet tot de speeltijd) De klok wordt gestopt op het moment dat de coach zijn verzoek om vervanging meldt aan de SR. De klok start weer bij het fluitsignaal “hervatten spel”. Opstelling: gehandhaafd; uitgezonderd KL Uitworp/uitbal: valt onder de regels van de SH. WR;Nieuwe Spelregels;

14 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2g) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 5 Vervolg Voetbal: Nieuw: elke aanraking met been of voet is een overtreding. Drie mogelijkheden; Overtreding door aanvaller -> SH voor verdediger Overtreding door verdedigers SH, als er geen sprake is van opzet (alleen bij balverlies) VW, als er sprake is van opzet (behaald voordeel) WR;Nieuwe Spelregels;

15 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2h) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 6 Vervolg Een tegenstander duwen, vasthouden of afhouden: Nieuw: maakt niet meer uit of de overtreding al dan niet met opzet geschiedt. WR;Nieuwe Spelregels;

16 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (2i) b. Wijziging & toelichting : aandachtspunten pag. 6 Vervolg Een tegenstander van een andere sekse bij het werpen te hinderen: Nieuw “als de afstand groter is dan twee gezamenlijke armlengten van desbetreffende spelers wordt dat niet als hinderen beschouwd en is er geen sprake van een overtreding. Scoren uit de verdediging of VW of SH Strafworp: deze wordt genomen direct achter de strafworppunt. Dus niet erop, er naast of er voor. Als de nemer de strafworppunt tijdens het nemen van de strafworp raakt, is dat een overtreding. WR;Nieuwe Spelregels;

17 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (3) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 Overtreding spelregels: Was: overtreding is altijd een VW op plaats van overtreding (lichte overtreding in paalgebied -> VW dan als te zwaar ervaren) Wordt: § 3.6 (spelovertredingen) + § 3.9 en § 3.10 Onderscheid in zwaarte overtreding Onderscheid in zwaarte straf Licht:Spelhervatting op plaats overtreding (alleen bij balverlies) Zwaar:Vrije Worp op strafworppunt of SW WR;Nieuwe Spelregels;

18 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (4) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 Spelovertredingen worden onderscheiden: § 3.6 Overtreding van verdedigers Overtreding van aanvallers WR;Nieuwe Spelregels;

19 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (5a) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 Spelovertredingen door verdedigers: §3.6 Lichte overtredingen -> bestraffen met SH Zware overtredingen -> bestraffen met VW Herhaalde overtreding->bestraffen met SW Zeer zware overtreding met verlies scoringskans -> bestraffen met SW WR;Nieuwe Spelregels;

20 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (5b) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 Voorbeelden lichte spelovertredingen door verdedigers: § 3.6 Technische overtredingen zoals lopen met bal, voetbal, spel ophouden Fysieke overtredingen, die niet gericht zijn op het ontregelen van het aanvalsspel en waarbij ook geen sprake is van ongecontroleerd gedrag Opmerking: alleen bij balverlies, want intentie blijft “snelheid in het spel en toepassen voordeelregel” -> dus meer verbaal begeleiden WR;Nieuwe Spelregels;

21 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (5c) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 Voorbeelden zware spelovertredingen door verdedigers: § 3.6 Fysieke overtredingen waarbij sprake is van ongecontroleerd contact, zoals bal uit de handen slaan, duwen, vasthouden, afhouden Overtredingen, die ten doel hebben of die resulteren in het ontregelen van het aanvalsspel WR;Nieuwe Spelregels;

22 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (5d) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 Vervolg Voorbeelden zware spelovertredingen door verdedigers: § 3.6 Overtredingen die herhaaldelijk het aanvalsspel onbehoorlijk belemmeren, die bestraft worden met een strafworp (§ 3.11a, sub B) Zeer zware overtredingen, waardoor een scoringskans verloren gaat, die bestraft worden met een strafworp (§ 3.11a, sub A) WR;Nieuwe Spelregels;

23 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (6) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 Spelovertredingen door aanvallers: §3.6 Lichte overtredingen -> bestraffen met SH Zeer zware overtreding met verlies scoringskans in andere vak -> bestraffen met SW Opmerking: tenzij uit preventie en bij balverlies, anders blijft intentie “snelheid in het spel en toepassen voordeelregel” -> dus meer verbaal begeleiden is nodig WR;Nieuwe Spelregels;

24 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (7a) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 lichte en zware overtredingen; gevolgen (sancties: spelhervatting of vrije worp) lichte lichte zware overtreding overtreding overtreding verdediger aanvaller verdediger § 3.6a de bal met been of voet aanraken sp.herv.1) sp.herv. vrije worp2) 1): wanneer het contact met het been of de voet onopzettelijk plaatsvindt. 2): wanneer het contact met het been of de voet opzettelijk plaats vindt met behaald voordeel als resultaat, dan wel wanneer de aanvalsopzet door de verdedigende ploeg wordt onderbroken. § 3.6b de bal met de vuist wegslaan -- sp.herv. vrije worp § 3.6c de bal vast pakken, vangen of sp.herv. sp.herv. -- tikken terwijl een deel van het lichaam, behalve de voeten, de vloer raakt § 3.6d met de bal lopen sp.herv. sp.herv. -- § 3.6e alleen spelen sp.herv. sp.herv. -- § 3.6f de bal aan een medespeler sp.herv. sp.herv. -- overgeven § 3.6g het spel ophouden sp.herv sp.herv. -- WR;Nieuwe Spelregels;

25 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (7b) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 lichte en zware overtredingen; gevolgen (sancties: spelhervatting of vrije worp) lichte lichte zware overtreding overtreding overtreding verdediger aanvaller verdediger § 3.6h een tegenstander de bal uit de sp.herv.1) sp.herv. vrije worp2) hand(en) slaan, nemen of lopen 1): bij een lichte overtreding; 2): bij een zware overtreding § 3.6i een tegenstander duwen, vasthouden sp.herv.1) sp.herv. vrije worp2) of afhouden 2); bij een zware overtreding; § 3.6j een tegenstander te zwaar hinderen sp.herv.1) sp.herv vrije worp2) 2): bij een zware overtreding; § 3.6k een tegenstander van de andere -- sp.herv. vrije worp sekse bij het werpen van de bal hinderen § 3.6l een tegenstander hinderen die reeds -- sp.herv. vrije worp door een ander wordt gehinderd § 3.6m buiten het eigen vak spelen sp.herv. sp.herv. -- § 3.6n in verdedigde positie schieten sp.herv. -- WR;Nieuwe Spelregels;

26 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Aandachtspunten (7c) b2. Wijzigingen overtredingen : aandachtspunten pag. 7 lichte en zware overtredingen; gevolgen (sancties: spelhervatting of vrije worp) lichte lichte zware overtreding overtreding overtreding verdediger aanvaller verdediger § 3.6o schieten na snijden langs een andere -- sp.herv. -- aanvaller § 3.6p uit het verdedigingsvak of rechtstreeks uit een vrije worp/spelhervatting scoren sp.herv. sp.herv. -- § 3.6q schieten bij het spelen zonder directe -- sp.herv. -- tegenstander § 3.6r een schot beïnvloeden door bewegen van -- sp.herv.1) -- de paal ) 1): indien bij het bewegen van de paal door een aanvaller de bal volledig door de korf valt of de bal in een voor de aanval gunstige richting wordt geplaatst 2. Indien bij het bewegen van de paal door een aanvaller de bal niet volledig door de korf valt en bal in een voor de aanval gunstige richting valt § 3.6s de paal beet grijpen bij het springen, lopen -- sp.herv. vrije worp of afzetten § 3.6t bij het nemen van een vrije worp of straf- -- sp.herv. vrije worp1) worp de daarvoor gestelde bepalingen overtreden 1): of het opnieuw nemen van de strafworp § 3.6u op een gevaarlijke wijze spelen -- sp.herv. vrije worp § 3.6v bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor gestelde bepalingen overtreden sp.herv.1) vrije worp 2) 1): en kan worden aangemerkt als wangedrag; 2): en kan worden aangemerkt als wangedrag; WR;Nieuwe Spelregels;

27 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Positie & uitvoering SH (1) b3. “Spelhervatting” : pag. 8&9 aandachtspunten Toekenning van SH: § 3.9 Na lichte overtreding met balverlies Een uitbal (zijlijn) & uitworp (middenlijn) Positie van SH: Op de plaats van de overtreding & hervatting Uitvoering van SH: 4 sec de tijd om bal in spel te brengen Bal moet 2,50m afgelegd hebben (over grond gemeten) Geen bepaling mbt. afstand andere spelers tot nemer Bij nemen mag niet worden gehinderd (passief) WR;Nieuwe Spelregels;

28 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Positie & uitvoering SH (2) b3.”Spelhervatting” : pag. 8&9 aandachtspunten Foutief genomen SH: aanraking voordat 2,50m is afgelegd -> 4 mogelijkheden: Als de nemer van een SH een aanvaller is en de bal wordt aangeraakt door een (mede)aanvaller, is deze laatste in overtreding en wordt een SH toegekend aan de andere ploeg Als de nemer van een SH een aanvaller is en de bal wordt aangeraakt door een verdediger is de laatste in overtreding en wordt een VW toegekend aan de aanvallende ploeg Als de nemer van een SH een verdediger is en de bal wordt aangeraakt door een (mede)verdediger is deze laatste in overtreding en wordt een vrije worp toegekend aan de andere ploeg Als de nemer van een SH een verdediger is en de bal wordt aangeraakt door een aanvaller is deze laatste in overtreding en wordt een nieuwe SH toegekend aan de andere ploeg WR;Nieuwe Spelregels;

29 Gebaar bij SH b5.“Spelhervatting” : aandachtspunten +”gebaren” Spb
§ 3.9 Spelhervatting De scheidsrechter wijst met de ene arm de plaats aan waar de spelhervatting wordt genomen en geeft met de andere arm de speelrichting aan. WR;Nieuwe Spelregels;

30 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Positie & uitvoering VW (1) b4. “Vrije worp” : pag. 10&11 aandachtspunten Toekenning van VW: § 3.10 Na zware overtreding (met + zonder balverlies) Overtreding nadat spel is onderbroken door verdediger Positie van VW: Op de plaats van het strafworppunt Uitvoering van VW: 4 sec de tijd om bal in spel te brengen Nemer moet op strafworppunt staan met voet Bal moet 2,50m af te leggen (over grond gemeten) als bal niet is aangeraakt Overige spelers staan op tenminste 2,50m gemeten van het strafworppunt; onderlinge afstand van tenminste 2,50m geldt voor de aanvallers WR;Nieuwe Spelregels;

31 WR;Nieuwe Spelregels;1-7-2007
Positie & uitvoering VW (2) b4.”Vrije worp” : pag. 10&11 aandachtspunten Foutief genomen VW: Nemer staat niet met voet op strafworppunt -> SH andere ploeg Aanvaller staat binnen afstand 2,50m -> SH andere ploeg Verdediger staat binnen afstand 2,50m -> VW opnieuw Medeaanvaller maakt overtreding bij opstellen -> SH andere ploeg Overtreding bij alle overige bepalingen VW WR;Nieuwe Spelregels;

32 Gebaar bij VW b5.“Vrije worp” : aandachtspunten +”gebaren” Spb
§ 3.10 Vrije worp De scheidsrechter brengt één arm omhoog met een open handpalm en wijst met de andere arm naar het strafworppunt. Dit gebaar wordt voorafgegaan door het gebaar dat bij de overtreding hoort. Opmerking: als het strafworppunt niet wordt gebruikt als de plaats van de vrije worp, gebruikt de scheidsrechter hetzelfde gebaar en wijst de plaats aan waar de vrije worp wordt genomen. WR;Nieuwe Spelregels;

33 Gebaar bij SH & VW b5.“Vrije worp” : aandachtspunten +”gebaren” Spb
Spelhervatting en vrije worp Overtreding van de vier seconden regel: de scheidsrechter heft één arm omhoog en steekt daarbij vier vingers op. Opmerking: dit gebaar wordt ook bij de vrije worp gebruikt om aan te geven dat de scheidsrechter binnen maximaal vier seconden zal fluiten om het spel te hervatten. WR;Nieuwe Spelregels;

34 Overzicht juiste plaatspositie b6.“Tenslotte” : aandachtspunten
Bij SH: de plaats waar de overtreding is begaan Bij VW: op de plaats van strafworppunt Bij SW: direct achter strafworppunt Bij uitbal: buiten het veld vlakbij zijlijn / achterlijn waar overtreding werd begaan als SH Bij uitworp: middenlijn als SH Bij SR-worp: op plaats zelf of eigen keus SR (zie handboek SR, pag. 190) WR;Nieuwe Spelregels;

35 Overzicht Literatuur b6.“Tenslotte” : www.knkv.nl/spelregels 1-7-07
INTERNATIONAL KORFBALL FEDERATION PLAYING RULES COMMITTEE (PRC) NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2006 SPELREGELS KORFBAL 2007 LICHTE & ZWARE OVERTREDINGEN OVERZICHT NIEUWE EN VERVALLEN SPELREGELS AANDACHTSPUNTEN WR;Nieuwe Spelregels;


Download ppt "WR;Nieuwe Spelregels;"

Verwante presentaties


Ads door Google