De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Spelregels per 1 juli 2007. 2 Inleiding & Achtergrond Nieuwe spelregels per 1-7-2007: • voor het gehele korfbal • in NL alleen voor de topklassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Spelregels per 1 juli 2007. 2 Inleiding & Achtergrond Nieuwe spelregels per 1-7-2007: • voor het gehele korfbal • in NL alleen voor de topklassen."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Spelregels per 1 juli 2007

2 2 Inleiding & Achtergrond Nieuwe spelregels per 1-7-2007: • voor het gehele korfbal • in NL alleen voor de topklassen gemengd Op www.knkv.nl/spelregels 1-7-07:www.knkv.nl/spelregels 1-7-07 • Nieuw spelregelboekje • Aandachtspunten 2007-2008 • Lichte en zware overtredingen • Nieuwsbrief IKF-PRC (november 2006) • Overzicht nieuwe en vervallen spelregels • Nieuwe / gewijzigde bestuursbesluiten • Brochure t.b.v. de verenigingen

3 3 Aandachtspunten 2007-2008 Overtreding spelregels: Was: • overtreding is altijd een vrije worp (VW) • op plaats van overtreding (lichte overtreding in paalgebied -> vrije worp wordt dan als te zwaar ervaren) Wordt: Licht: Spelhervatting op plaats overtreding (alleen bij balverlies) • Zwaar: vrije worp op strafworpstip of strafworp

4 4 Aandachtspunten 2007-2008 Spelovertredingen door verdedigers • Lichte overtredingen -> bestraffen met spelhervatting • Zware overtredingen -> bestraffen met vrije worp • Herhaalde overtreding->bestraffen met strafworp • overtreding met verlies scoringskans -> bestraffen met strafworp

5 5 Aandachtspunten 2007-2008 Lichte spelovertredingen door verdedigers: • Technische overtredingen zoals lopen met bal,voetbal, spel ophouden. • Fysieke overtredingen, die niet gericht zijn op het ontregelen van het aanvalsspel en waarbij ook geen sprake is van ongecontroleerd gedrag. Opmerking: alleen bij balverlies, want intentie blijft “snelheid in het spel en toepassen van de VOORDEELREGEL ” -> dus meer verbaal begeleiden.

6 6 Aandachtspunten 2007-2008 Zware overtredingen door verdedigers: • Fysieke overtredingen waarbij sprake is van ongecontroleerd contact, zoals bal uit de handen slaan, duwen, vasthouden, afhouden. • Overtredingen, die ten doel hebben of die resulteren in het ontregelen van het aanvalsspel. • Overige zware overtredingen.

7 7 Aandachtspunten 2007-2008 Zware overtredingen door verdedigers: • Overtredingen die herhaaldelijk het aanvalsspel onbehoorlijk belemmeren, die bestraft worden met een strafworp •overtredingen, waardoor een scoringskans verloren gaat, die bestraft worden met een strafworp

8 8 Aandachtspunten 2007-2008 Overtredingen door aanvallers: • Lichte overtredingen -> bestraffen met spelhervatting. • overtreding met verlies scoringskans in andere vak -> bestraffen met strafworp. Opmerking: tenzij uit preventie en bij balverlies, anders blijft intentie “snelheid in het spel en toepassen voordeelregel” -> dus meer verbaal begeleiden is nodig.

9 9 Aandachtspunten 2007-2008 Overtreding verdediger spelhervattingvrije worp Het is verboden: a.de bal met been of voet aan te rakenxx b. de bal met de vuist weg te slaan-x c. de bal vast te pakken, te vangen of te tikken terwijl een deel van het lichaam, behalve de voeten, de vloer raaktx- d. met de bal te lopenx- e. alleen te spelenx -

10 10 Aandachtspunten 2007-2008 Overtreding verdediger spelhervattingvrije worp Het is verboden: f. de bal aan een medespeler over te gevenx- g. het spel op te houdenx- h. een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopenxx i.een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houdenxx j. een tegenstander te zwaar te hinderenxx

11 11 Aandachtspunten 2007-2008 Overtreding verdediger spelhervattingvrije worp Het is verboden: k. een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal te hinderen-x l. een tegenstander te hinderen die reeds door een ander gehinderd wordt-x m. buiten het eigen vak te spelenx-

12 12 Aandachtspunten 2007-2008 Overtreding verdediger spelhervattingvrije worp Het is verboden: o. te schieten na snijden langs een andere aanvaller-- p. vanuit het verdedigingsvak van de aanvallende ploeg of rechtstreeks uit een vrije worp of spelhervatting te scorenx- q. te schieten bij het spelen zonder directe tegenstander-- r. een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen--

13 13 Aandachtspunten 2007-2008 Overtreding verdediger spelhervattingvrije worp Het is verboden: s. de paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten-x t. bij het nemen van een vrije worp of strafworp de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden-x u. op een gevaarlijke wijze te spelen-x v. bij het nemen van een spelhervatting de daarvoor gestelde bepalingen te overtreden-x

14 14 Positie & uitvoering spelhervatting • Toekenning van de spelhervatting • Na lichte overtreding met balverlies • Een uitbal (zijlijn) & uitworp (middenlijn) • Plaats van de spelhervatting: • Op de plaats van de overtreding & hervatting • Nemen van de spelhervatting: • 4 sec de tijd om bal in spel te brengen • Bal moet 2,50m afgelegd hebben (over grond gemeten) • Geen bepaling mbt afstand andere spelers tot nemer • Bij nemen mag niet worden gehinderd (passief/actief)

15 15 Positie & uitvoering spelhervatting Foutief genomen spelhervatting: aanraking voordat 2,50m is afgelegd -> 4 mogelijkheden: 1.Als de nemer van een spelhervatting een aanvaller is en de bal wordt aangeraakt door een (mede)aanvaller, is deze laatste in overtreding en wordt een spelhervatting toegekend aan de andere ploeg 2.Als de nemer van een spelhervatting een aanvaller is en de bal wordt aangeraakt door een verdediger is de laatste in overtreding en wordt een vrije worp toegekend aan de aanvallende ploeg 3.Als de nemer van een spelhervatting een verdediger is en de bal wordt aangeraakt door een (mede)verdediger is deze laatste in overtreding en wordt een vrije worp toegekend aan de andere ploeg 4.Als de nemer van een spelhervatting een verdediger is en de bal wordt aangeraakt door een aanvaller is deze laatste in overtreding en wordt een nieuwe spelhervatting toegekend aan de andere ploeg

16 16 Gebaar bij spelhervatting Spelhervatting De scheidsrechter wijst met de ene arm de plaats aan waar de spelhervatting wordt genomen en geeft met de andere arm de speelrichting aan.

17 17 Positie & uitvoering vrije worp • Toekenning van de vrije worp • Na zware overtreding (met + zonder balverlies) • Overtreding nadat spel is onderbroken door verdediger • Plaats van de vrije worp: • Op de plaats van het strafworppunt • Nemen van de vrije worp: • 4 sec de tijd om bal in spel te brengen • Nemer moet op strafworppunt staan met voet • Bal moet 2,50m afleggen (over grond gemeten) als bal niet is aangeraakt • Overige spelers staan op tenminste 2,50m gemeten van het strafworppunt; onderlinge afstand van tenminste 2,50m geldt voor de aanvallers

18 18 Positie & uitvoering vrije worp Foutief genomen vrije worp: 1.Nemer staat niet met voet op strafworppunt -> spelhervatting andere ploeg 2.Aanvaller staat binnen afstand 2,50m -> spelhervatting andere ploeg 3.Verdediger staat binnen afstand 2,50m -> vrije worp opnieuw 4.Mede-aanvaller maakt overtreding bij opstellen -> spelhervatting andere ploeg 5.Overtreding bij alle overige bepalingen vrije worp

19 19 Gebaar bij vrije worp Vrije worp De scheidsrechter brengt één arm omhoog met een open handpalm en wijst met de andere arm naar het strafworppunt. Dit gebaar wordt voorafgegaan door het gebaar dat bij de overtreding hoort.

20 20 Gebaar bij spelhervatting & vrije worp Spelhervatting en vrije worp Overtreding van de vier seconden regel: de scheidsrechter heft één arm omhoog en steekt daarbij vier vingers op.

21 21 Overzicht juiste plaats-positie • Bij spelhervatting: de plaats waar de overtreding is begaan • Bij vrije worp: op de plaats van strafworppunt • Bij strafworp: direct achter strafworppunt • Bij uitbal: buiten het veld vlakbij zijlijn / achterlijn waar overtreding werd begaan als spelhervatting • Bij uitworp: middenlijn als spelhervatting • Bij scheidsrechtersbal: op plaats zelf of eigen keus scheidsrechter

22 22 Aandachtspunten 2007-2008 •Definitie korfbal: gecontroleerde contactsport •Invoering spelhervatting en vrije worp •Speelgebied: bank verplicht, geen gladde vloer •Afbakening: obstakelvrije ruimte 1m verplicht, grootte strafworppunt, er kunnen strafworpgebieden rond de palen worden aangebracht

23 23 Aandachtspunten 2007-2008 •Aanvoerder: aanvoerdersband •Bank: na een getoonde rode kaart dient speler het speelgebied te verlaten (dus niet op bank!) •Scheidsrechter: a. kan bestraffen ieder moment van de wedstrijd (zelfs als het spel onderbroken is) b. kan coach verbieden bank te verlaten c. kan bij overlast publiek, bepalen welke aanvoerder wordt aangesproken

24 24 Aandachtspunten 2007-2008 • Start & eind moment tonen gele of rode kaart: vanaf moment dat de scheidsrechter de sportaccommodatie betreedt t/m het moment van tekenen van de wedstrijd-formulieren. • Indien er sprake is van wangedrag voor of na dit moment doet de scheidsrechter daarvan apart aangifte (zie website KNKV) bij de tuchtcommissie.

25 25 Aandachtspunten 2007-2008 • Voordeel toepassen: ruimte blijft om het recht van de voordeelregel niet toe te passen, ook als daar aanleiding toe zou bestaan (preventie). Bij een spelhervatting ligt het voor de hand de voordeelregel optimaal toe te passen.

26 26 Aandachtspunten 2007-2008 • Wedstrijdduur: De scheidsrechter is nu verplicht om tijd bij te tellen van niet tot het spel behorend oponthoud, mits de speeltijd naar het oordeel van de scheidsrechter hier belangrijk door wordt beïnvloed. • Time–out: Tijdsduur 45 seconden daarna dient het spel hervat te worden. Een aansluitende 2e time-out is dus niet mogelijk.

27 27 Aandachtspunten 2007-2008 • Vervangingen: (behoort niet tot de speeltijd) De klok wordt gestopt op het moment dat de coach zijn verzoek om vervanging meldt aan de scheidsrechter. De klok start weer bij het fluitsignaal “hervattten spel”

28 28 Aandachtspunten 2007-2008 •Voetbal: Nieuw: elke aanraking met been of voet is een overtreding. Drie mogelijkheden; -Overtreding door aanvaller -> spelhervatting voor verdediger -Overtreding door verdedigers: a.spelhervatting, als er géén sprake is van opzet (alleen bij balverlies) b.Wrije worp, als er sprake is van opzet/bewust (behaald voordeel)

29 29 Aandachtspunten 2007-2008 • Een tegenstander duwen, vasthouden of afhouden: •Nieuw: maakt niet meer uit of de overtreding al dan niet met opzet geschiedt.

30 30 Aandachtspunten 2007-2008 • Een tegenstander van een andere sekse bij het werpen te hinderen: Nieuw “als de afstand groter is dan twee gezamenlijke armlengten van desbetreffende spelers wordt dat niet als hinderen beschouwd en is er geen sprake van een overtreding”. • Scoren uit de verdediging of vrije worp of spelhervatting • Strafworp: deze wordt genomen direct achter de strafworppunt. Dus niet erop, er naast of er voor. Als de nemer de strafworppunt tijdens het nemen van de strafworp raakt, is dat een overtreding.

31 31 Succes volgend seizoen !


Download ppt "Nieuwe Spelregels per 1 juli 2007. 2 Inleiding & Achtergrond Nieuwe spelregels per 1-7-2007: • voor het gehele korfbal • in NL alleen voor de topklassen."

Verwante presentaties


Ads door Google