De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VBOB Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging - Inhoud en opzet van het project - Relatie met het project MWVO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VBOB Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging - Inhoud en opzet van het project - Relatie met het project MWVO."— Transcript van de presentatie:

1 VBOB Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging - Inhoud en opzet van het project - Relatie met het project MWVO

2 VBOB Project  VBOB: Verenigde Bonden Overleg Brabant  Zes Ouderenbonden: ANBO BOOG KBO PCOB PSOB PVGE

3 Ouderenbonden: waar actief?

4 Doel van het Project Het adequaat toerusten van de lokale ouderenorganisaties, waardoor men in staat is op deskundige en effectieve wijze belangen te behartigen en invloed uit te oefenen op de gemeente en relevante lokale instellingen op beleidsterreinen die voor ouderen van belang zijn.

5 OrganisatieDeskundigheid Twee pijlers DLB

6 Pijler Organisatie Vragen die hier spelen zijn:  Hoe is de belangenbehartiging georganiseerd?  Hoe gestructureerd is deze?  Waar die er nog niet (voldoende) is, zou ondersteuning kunnen worden geboden.

7 Pijler Deskundigheid Hier gaat het meer om ondersteuning van de individuele deskundigheid van belangenbehartigers, denk aan:  Trainen op vaardigheden zoals lezen en schrijven van beleidsstukken, doen van onderzoek, netwerken, etc.  Actualiseren van kennis op thema’s als wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, financiële positie.  Kennis en ondersteuning aanleveren op het gebied van PR, werven van kader, samenwerken binnen een organisatie  Bieden van mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen via bijeenkomsten en één-op-één coaching of coaching van het team van belangenbehartigers.

8 Plan van Aanpak Fase 1: Vooronderzoek: Inventarisatie van lokale belangenbehartiging, pijler Organisatie Fase 2: Onderzoek: Behoeften aan ondersteuning bij Pilotgemeenten, pijler Deskundigheid Fase 3: Opzetten en testen van instrumentenpakket lokale belangenbehartiging, opzetten provinciale structuur Fase 4: Evalueren en continueren

9 Plan van Aanpak Fase 1 Vooronderzoek Inventarisatie van de organisatie van lokale belangenbehartiging per gemeente, via: - vragenlijst gemeenten (68x) - presentaties (4x) - interviews (4x) Vooronderzoek Beschikbare trainingen/cursussen Overzicht met categorieën van organisatie: -Seniorenraad volledig georganiseerd -Seniorenraad gedeeltelijk in werking -Belangenbehartiging via Wmo- adviesraad geregeld -(Nog) geen belangenbehartiging aanwezig Vooronderzoek Mogelijkheden website/database Lijst van trainingen Bij diverse instellingen Wat ontbreekt? Afgezet tegen profiel. Opties Voor website/database Definitie deskundigheid; Profiel belangenbehartiger

10 Plan van Aanpak Fase 2 Selecteren 2 à 3 pilotgemeenten per categorie; Onderzoek bij pilots: Per categorie: - behoeften aan ondersteuning bij lokale belangenbehartiging Behoeftenoverzicht - Coaching? - Netwerken? - Kennis/vaardigheden? - Kennis van thema’s? Beslissen Website/database - GO/NO GO - Hoe Lijst van trainingen Bij diverse instellingen Wat ontbreekt? Afgezet tegen behoeften.

11 Plan van Aanpak Fase 3 Aanbod samenstellen voor alle gemeenten - ‘coachingsbureau’? - netwerkbijeenkomsten? - cursussen/trainingen? - themabijeenkomsten? - database/website? Bij GO: Invulling geven aan website Cursussen en trainingen ontwikkelen, testen, bijstellen Gerealiseerd aanbod voor alle gemeenten - ‘coachingsbureau’ opgezet? - netwerkbijeenkomsten georganiseerd? - cursussen/trainingen pakket operatief? - themabijeenkomsten georganiseerd? - database/website in de lucht?

12 Plan van Aanpak Fase 4 Evalueren - Onderzoeken bij pilots - Bijstellen aanbod Rapporteren - Aan stuurgroep VBOB - Aan Provincie Noord-Brabant Verankeren/continueren -Hoe is de deskundigheidsbevordering georganiseerd? - Wie biedt dit aan? - Waar breng je het onder? - Hoe wordt het gefinancierd?

13 Fase 1: Resultaten vragenlijst Vragenlijst is in augustus 2010 verspreid onder Afdelingen, Kringen, Portefeuillehouders van alle ouderenbonden. Doel: in kaart brengen van de status quo van lokale belangenbehartiging: pijler Organisatie Onderwerpen:  Seniorenraden met wel of niet werkgroepen  Connectie WMO-adviesraad  Wethouders  Actieve ouderenbonden  Website  Media

14 Fase 1: Resultaten vragenlijst Van 8 gemeenten nog geen gegevens:  Cuijk  Dongen  Geertuidenberg  Moerdijk  Oirschot  St-Anthonis  Werkendam  Woensdrecht

15 Fase 1: Resultaten vragenlijst Van de 60 gemeenten is er:  In 43 een seniorenraad  In 8 geen seniorenraad  In 9 gemeenten een tussenvorm

16 Fase 1: Resultaten vragenlijst In 8 gemeenten geen seniorenraad: –Baarle-Nassau –Cranendonck –Goirle –Lith (gaat samen met Oss per 2011) –Loon op Zand –Sint-Michielsgestel –Someren –Zundert (seniorenraad opgeheven)

17 Fase 1: Resultaten vragenlijst In 9 gemeenten andere opzet: - Aalburg:Commissie Open Bejaardenwerk - Asten:Werkgroep Ouderen en Politiek - Boxmeer: Burgerparticipatieraad - Bergeijk:Overleggroep voor Ouderenorganisaties (KBO) - Mill: Stichting Ouderen Welzijn Mill (SWOM) - Rucphen: Commissie van 10 (KBO) - Steenbergen: Gemeentelijk Overleg Ouderenbonden Steenbergen - Sint-Oedenrode:Clusterberaad Sint-Oedenrode - Veghel: Platform Ouderenbeleid Gemeente Veghel

18 Fase 1: Resultaten vragenlijst Van de 43 gemeenten met seniorenraad/ouderenplatform:  Samenstelling varieert: - Soms alleen ouderenbonden en onafhankelijken - Soms ook instellingen vertegenwoordigd zoals SWO’s, woningbouwcorporaties, zorginstellingen e.d.  23 Seniorenraden met een eigen website.

19 Fase 2: Behoeftenonderzoek Onderzoek onder pilotgemeenten, pijler Deskundigheid. Onderwerpen:  Status quo van belangenbehartiging in de pilotgemeente  Wat zijn de grote inhoudelijke issues in de pilotgemeente?  Is daarover voldoende informatie beschikbaar?  Aan welke vormen van ondersteuning is behoefte? Bepaald kennis/vaardigheden, advies?  Wordt op de een of andere manier in die behoeften voorzien?  Is een website een handig ondersteuningsmiddel?

20  Na het behoeftenonderzoek bij pilotgemeenten kan een aanbod worden opgesteld voor ondersteuning van de belangenbehartiging.  Dit aanbod wordt getest bij pilotgemeenten.  Vervolgens wordt een definitief aanbod gemaakt en uitgezet bij belangenbehartigers in alle gemeenten van Noord-Brabant. Fasen 2 en 3: Testen, Uitrollen

21 De projectgroep is bezig met het verkennen van de rol van Portefeuillehouders:  Ondersteuning van Belangenbehartiging ook na afloop van project in 2011 gewenst: zorgen voor continuering  Overlegstructuur op provinciaal niveau gewenst om te leren van elkaars ervaringen  Rol van Portefeuillehouders: Antenne/doorgeefluik, Spreekbuis, Netwerker  Bij voorkeur mensen die zelf actief zijn in ouderenplatform Fase 3/4: Portefeuillehouders

22

23 Relatie met project MWVO  Ook het project Meer woningen voor ouderen is een VBOB-project op het gebied van belangenbehartiging.  Het past binnen DLB als één van de thema’s van ouderenbeleid, zoals daar ook zijn: welzijn, zorg, mobiliteit, financiële positie.  In het project MWVO worden belangenbehartigers ondersteund die specifiek met wonen bezig zijn of gaan.  Vanuit DLB worden wellicht algemene instrumenten aangeboden als ondersteuning, hieraan kunnen lobbyisten uiteraard deelnemen.  Andersom kunnen werkgroepen wonen die binnen seniorenraden werkzaam zijn, aanhaken bij MWVO.  Kortom: coördinatie tussen MWVO-DLB vanzelfsprekend.

24 Relatie met project MWVO Zorg Mobiliteit Financiën Wonen Welzijn Lokale Belangen- behartiging

25 Relatie met project MWVO Voorbeelden van algemene cursussen DLB:  Invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid  Rapporten/beleidsstukken interpreteren en samenstellen  Reageren op beleidsplannen  Contact met de achterban  Onderzoekstechnieken  Scenariodenken/toekomstverkenningen  Argumenteren

26 Contactgegevens Projectleider Marieke Hageman mhageman@kbo-brabant.nl 073-6444066


Download ppt "VBOB Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging - Inhoud en opzet van het project - Relatie met het project MWVO."

Verwante presentaties


Ads door Google