De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Woningaanpassing bestaande bouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Woningaanpassing bestaande bouw"— Transcript van de presentatie:

1 Project Woningaanpassing bestaande bouw
5 november 2013, Udenhout Edith Mostert, projectleider Dames en heren, ik ga u vertellen over een nieuw ophanden zijnde project, genaamd Woningaanpassing bestaande bouw.

2 Een project gefinancierd door de Provincie, in opdracht van het VBOB en met als kartrekker KBO-Brabant.

3 September 2013 Voorbereidingen Voorjaar 2014 Uitvoering
Najaar 2014/voorjaar Twee terugkomdagen Voorjaar Afronding Voorbereidingsgroep: Maan Peters, Christel Smeets, Dennis de Poorter (BNA architectenwinkel), Harrie Dirkx, Rolf Jobse en Edith Mostert. Dit is het logo, voor een zeer kleine vergoeding gemaakt door Nienke Hageman, vormgever. Het project is recentelijk gestart met de voorbereidingen. Na een jaar is het officieel weer afgerond en zullen er nog een tweetal terugkomdagen worden georganiseerd.

4 Wonen en de (sociale) media 2013
Enorme vraag naar seniorenwoningen (BD 22/10) Voorlopig geen actieplan ouderenhuisvesting  (Aedes 3/10) Tot 2021 moeten er jaarlijks woningen bijkomen die geschikt zijn voor ouderen (Rijksoverheid) Versoepeling regels mantelzorgwoningen (Rijksoverheid) Het onderwerp blijft actueel en zeer urgent. U ziet regelmatig koppen in de krant en op websites (Aedes, Rijksoverheid), waarvan hier enkele voorbeelden..Maar we willen het ook zelf. Ouderen blijven liever zelfstandig wonen. De overheid stimuleert dat, want het scheelt veel zorgkosten. Alleen moet je huis er wel geschikt voor zijn. Hoe pak je dat aan? Een tendens is dat men pas gaat handelen als zich een probleem voordoet. Dat is een begrijpelijke keuze. Maar in tijden van onzekerheid en ziekte kan men zeer goed geholpen zijn als men zich niet meer hoeft te verdiepen in wat er allemaal mogelijk is; alleen al bewustwording is een stap in de goede richting.

5 Voorbeelden projecten wonen
Blijvend thuis in eigen huis Vitaal grijs Ouderenproof Woon morgen zonder zorgen Wonen met gemak Meer woningen voor ouderen 2012 Zorgeloos huis Slimme zorg Blijvend thuis in eigen huis Woonadviseurs In de loop van de jaren zijn veel projecten rondom wonen georganiseerd. U ziet hier enkele lopende en afgeronde projecten, ik ken niet alle jaartallen. En waarschijnlijk zie ik ook enkele projecten over het hoofd. Klopt dat? [vragen in de zaal]. De meeste projecten heb ik niet van dichtbij meegemaakt. Zelf was ik projectleider van Meer woningen voor ouderen. Projecten zijn in een bepaalde periode opgezet op basis van de aanwezige kennis en de tijdsgeest. Centraal staat: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zeker is dat er al veel kennis en ervaring aanwezig is. We nemen de opgedane kennis mee in dit nieuwe project. Daarnaast kijken we naar nieuwe ontwikkelen. We realiseren ons dat de noodzaak steeds duidelijker wordt.

6 Samenwerkingspartners / aansluiting bij
Stichting Verankering Ouderenproof Prinsenbeek Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant Vacpunt wonen Architectenwinkel Breda WIJ Breda Wonen met Gemak VBOB-projecten Er is dus veel kennis in huis. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. We wisselen uit en maken gebruik van de bestaande kennis en ervaring. Hier enkele projecten en organisaties die we daarbij in beeld hebben. VBOB: Dementie, óók onze zorg, DLB, Zorgeloos huis, etc.

7 U: Vacpunt wonen Commissie wonen Wmo-raad / participatieraad BRIZ
Lid van een seniorenraad of ouderenorganisatie Vacpunt wonen Commissie wonen Wmo-raad / participatieraad BRIZ Stichting Overheid (gemeente/provincie) (Non-)profit organisatie Etc. Doorgaans bent u aangesloten bij een organisatie. U ziet hier een zeer globaal overzicht daarvan. Het feit dat u hier zit, betekent mijns inziens dat u zich bewust bent van het belang van het thema, dat u zich er misschien al op enigerlei wijze in verdiept hebt of wilt verdiepen, dat u al dan niet bent aangesloten bij een ouderenorganisatie, een commissie wonen of anderszins. Daarnaast zijn er leden en niet-leden die zich minder hebben georiënteerd op het thema. Maar hoe zit het met de mensen die zich niet bezighouden met dit onderwerp? Of dit wel zouden willen, maar niet weten hoe dit aan te pakken? Die groep willen we bereiken met het project Woningaanpassing bestaande bouw. Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen?

8 Highlights bijeenkomsten 2011-2013
MWVO/DLB onder meer: Wetenschappers en deskundigen: Woonkeur, SOAB, het Pon, Universiteit Tilburg, TU Eindhoven, VNG, Provincie Brabant, Aedes, Piramidemodel (Schellekens), ZET-Brabant, Hogeschool Nijmegen, Fontys, etc. Praktische oplossingen: Lekker Thuis blijven wonen, Slimme Zorg, Zorg voor elkaar, Zorgruil Brabant, Woon morgen zonder zorgen, Wonen met gemak, De wijkzuster terug, etc. U heeft mogelijk andere bijeenkomsten over wonen en zorg bijgewoond. Deze bijeenkomst zijn wetenschappers, deskundigen en mensen uit organisaties met praktische oplossingen geweest. Deze bijeenkomsten waren informatief, boden de mogelijkheid om een bewustwordingsproces op gang te brengen –niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de aanwezige wetenschappers: uitwisseling- en boden praktische oplossingen. Terechte vragen van u waren onder meer: hoe geef je nu handen en voeten aan al deze kennis? Hoe breng je het bij je achterban? Hoe maken we de vervolgstap?

9 2014 - vervolgstap Wat willen we bereiken?
In wijken, dorpen worden workshops gegeven aan bewoners, laagdrempelig en dicht bij huis. Centraal staat: de woning waarin zij zelf wonen. De woning wordt onder de loep genomen op geschiktheid om zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen; Tijdens de workshop beoordelen bewoners de eigen woning op geschiktheid om zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen; Deelnemers krijgen achtergrondinformatie, weten wat er anno 2014 allemaal (on)mogelijk is en krijgen praktische aanwijzingen om de woning geschikt te maken; Deelnemers kunnen desgewenst gebruikmaken van het Servicepunt om concrete aanpassingen te realiseren

10 Voor wie zijn de workshops bedoeld?
Senioren Andere doelgroepen en organisaties met vergelijkbare vraagstukken Pilotgebied: gemeenten van West-Brabant, maar… We starten met een pilot in gemeenten in West-Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Dinteloord). Ik ben al gebeld door mensen buiten deze regio die zeggen: en wij dan? U kunt deelnemen, maar de training vindt dan wel plaats in regio West-Brabant.

11 Aanpak project Woningaanpassing bestaande bouw (WBB)
Train-de-trainer concept Opleiding: aantal modules, plm 4 dagdelen Afgerond: workshops in dorpen, wijken, etc. Ondersteuning project bij opzet workshops: Studiemateriaal, draaiboeken, modelartikelen (krant etc.), praktische tips, pers, etc. Ondersteuning lokale organisatie: ruimte, regelen praktische zaken, etc. Hoe pakken we het aan? We starten met een pilot in gemeenten in West-Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Dinteloord). Ik ben al gebeld door mensen buiten deze regio die zeggen: en wij dan? U kunt deelnemen, maar de training vindt dan wel plaats in regio West-Brabant. Wat houdt het train-de-trainer concept in? Vrijwilligers krijgen een gedegen training van professionelen over de thema’s rondom zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De getrainde vrijwilligers geven workshops in de eigen omgeving en zo mogelijk daar buiten.

12 Inhoud training globaal
Didactiek Langer thuis blijven wonen en: Concrete, praktisch, ‘traditionele’ zaken in huis Dementie Verzorging / zorg aan huis Techniek Aanvullingen? Post-it op de flap-over Wat houdt het train-de-trainer concept in? Vrijwilligers krijgen een gedegen training van professionelen over de thema’s rondom zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De getrainde vrijwilligers geven vervolgens workshops in de eigen omgeving en zo mogelijk daar buiten.

13 Training voor wie? Vrijwilligers die het leuk vinden om workshops te gaan geven Affiniteit met het onderwerp Op enigerlei wijze in de branche gewerkt En/of hebben een onderwijsachtergrond De training is bedoeld voor mensen die workshops gaan geven. Zij hebben affiniteit met het onderwerp, hebben op enigerlei wijze kennis over het onderwerp en/of hebben een onderwijsachtergrond

14 Uitvoering workshops Samenwerking met organisaties op lokaal niveau
Bij voorkeur met twee personen Daarnaast een vrijwilliger die de regelzaken op zich neemt Ondersteuning van project met lesmateriaal, draaiboek, modelartikelen (krant etc.), praktische tips, pers, helpdesk, etc. Terugkomdagen

15 Planning: Maart / april 2014 - start training
Mei / juni – start geven workshops Najaar 2014: terugkomdag Voorjaar 2015: terugkomdag

16 Tot slot: Heeft u onderwerpen waarvan u vindt dat ze in de training en in de workshops zouden moeten worden opgenomen? Post-it op de flap-over. Heeft u belangstelling voor het geven van workshops? Of kent u mensen met de gevraagde achtergrond? Neem contact op met Edith Mostert,


Download ppt "Project Woningaanpassing bestaande bouw"

Verwante presentaties


Ads door Google