De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie"— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie
Representatie en Geheugen Niels Taatgen

2 Representatie en Geheugen
Kunstmatige Intelligentie: bestudeer Intelligentie met formele systemen Formeel systeem: verzameling afspraken Vraag: Wat is de beste afspraak om menselijke kennis op te slaan? Methode: Probeer te ontdekken hoe mensen hun kennis representeren: bestudeer Geheugen

3 Inhoud Drie benaderingen Komen samen in
Informatica (3.1, 3.2, 3.5, 5.3) Cognitieve Psychologie ( ) Neurowetenschap (2) Komen samen in Neurale netwerken (3.5, 5.3, ) ACT-R ( )

4 Zes 6 110 VI

5 Representatie Betekenis Notatie

6 16 25 --- + 41 Representatie Eh.. Zestien plus vijfentwintig is..
eenenveertig 16 25 --- + 41 Lichaam-geest probleem

7 Representatie van Handelingen
pen_omlaag herhaal met x van naar 50 stap 10 herhaal 4 vooruit(x) rechts(90) einde herhaal pen_omhoog Dit is echter niet de manier waarop mensen kennis in hun hoofd opslaan!

8 Het probleem van representatie
Wat is betekenis nu eigenlijk? Hoe representeren mensen feitenkennis? Hoe representeren mensen kennis over handelingen, d.w.z. kennis over hoe je iets moet doen?

9 Geheugen Behavioristen (begin vorige eeuw): b.v. Pavlov

10 Geheugen Behavioristen (begin vorige eeuw) ? Stimulus Respons

11 Geheugen Stimulus Respons Behavioristen (begin vorige eeuw) Bel
“Als het belletje gaat rinkelen, Dan komt er vlees” “Als er vlees komt, dan moet ik alvast wat extra speeksel aanmaken” Stimulus Respons Bel Rinkelt Kwijlen

12 Atkinson & Shiffrin (1968) Rehearsal Sensorische Registers Korte
Termijn Geheugen Lange Termijn Geheugen Gebaseerd op 7±2 exp Miller

13 Een geheugenexperiment
Je krijgt zometeen een aantal woorden te zien (het zijn Engelse woorden). Probeer deze zo goed mogelijk te onthouden. (Niet opschrijven!!!!)

14 Avocado

15 Hexagon

16 Cinnamon

17 Broccoli

18 Electron

19 Flamingo

20 Aardvark

21 Boyhood

22 Crevice

23 Gazette

24 Anatomy

25 Bourbon

26 Nu komt de test De bedoeling is dat je de woorden afmaakt die zometeen op het scherm verschijnen. Steek je vinger op als je het woord herkent (of denkt te herkennen)

27 AL_ _N_C

28 AN_ _ _MY

29 B_ _CC_ _I

30 BE_ _ VI_ _

31 _OYH_O_

32 B_ _ ZI_R

33 Einde van de test Sommige woorden stonden op de lijst, anderen niet
In een “echt” experiment (met meer woorden), scoren proefpersonen: 50% goed op woorden uit de lijst 30% goed op woorden die niet op de lijst stonden

34 Nu komt nog een tweede test
Indien het woord dat op het scherm verschijnt in de lijst stond, steek dan je vinger op, anders niet.

35 Aardvark

36 Flamingo

37 Cockatoo

38 Ellipse

39 Gazette

40 Airspace

41 Einde van de test In een “echt” experiment hebben proefpersonen na een uur ongeveer 60% goed op deze test, waarbij inbegrepen is de gokkans.

42 Experiment van Tulving e.a.
96 woorden Test na een uur Test na een week

43 Uit een ander experiment
Als je hetzelfde experiment met amnesiepatiënten (d.w.z. geheugenverlies) doet blijkt: Amnesiepatiënten zijn heel slecht in herkenning Ze zijn echter net zo goed als proefpersonen in het afmaken van woorden.

44 Conclusie Tulving & co. Mensen hebben twee soorten lange-termijn geheugen Expliciet, bewust geheugen (herkenningstaak) Impliciet, onbewust geheugen (woorden afmaken)

45 Squire & Knowlton (1995) Geheugen Expliciet Impliciet Episodisch
Semantisch Procedureel Geheugen Priming Klassieke Conditionering

46 Probleem van geheugenonderzoek
Hoe ver moeten we gaan met het opsplitsen van geheugen? Hoe is kennis in elk van deze geheugensystemen gerepresenteerd? En hoe werken al deze geheugens samen?

47 Conclusie psychologisch onderzoek
De psychologie levert een grote verzameling feiten over het geheugen, waarvoor we uiteindelijk een verklaring moeten bieden vanuit onze geheugentheorie De psychologie biedt betrekkelijk weinig theorie voor de vraag hoe kennis nu echt gerepresenteerd is

48 Geheugen is onderdeel van de hersenen
Hersenen vormen een netwerk van miljarden neuronen Elke neuron is verbonden met honderden anderen Neuronen communiceren met elkaar door middel van chemische stoffen, neurotransmitters

49 Vragen Waar zit dan het geheugen?
Hoe kunnen hersencellen (symbolische) kennis representeren? Hoe kunnen ze deze kennis leren?

50 (advertentie) Hier begint de Kunstmatige Intelligentie
Informatica Psychologie Antwoorden! Neuro Wetenschap

51 Neurale netwerken Neuronen hebben twee soorten verbindingen
Exciterend: als de ene cel actief is, wordt de cel die ermee verbonden is ook meer actief Inhiberend: als de ene cel actief is, wordt de activiteit van een andere cel onderdrukt

52 The Jets and the Sharks

53 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

54 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

55 Vraag aan het netwerk Wat zijn de eigenschappen van Lance?

56 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

57 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

58 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

59 Vraag aan het netwerk Wie is in de dertig en is een pusher?

60 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

61 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

62 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

63 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

64 Vraag aan het netwerk Wat voor iemand is nu een “Jet”?

65 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

66 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

67 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

68 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

69 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

70 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

71 Vraag aan het netwerk Wie heeft de volgende eigenschappen: J.H., Jet, married, pusher en 30’s?

72 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

73 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

74 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

75 Art 20’s 30’s Rick Lance 40’s Sam Ralph Burglar Bookie J.H. Pusher Col. H.S. Married “Jet” Single Divorce “Shark”

76 Eigenschappen neuraal netwerk
Kan snel dingen opzoeken, door parallellisme Kan “prototypes” afleiden: een “typische” Jet Kan omgaan met fouten en onvolledigheden in de invoer

77 Andere eigenschappen (niet in dit voorbeeld)
Gedistribueerde representatie: Informatie wordt opgeslagen door meer dan één cel en met meer dan één verbinding Neurale netwerken kunnen zelf hun kennis leren door ervaring

78 ACT-R Is een zogenaamde “hybride” architectuur
Gedeeltelijk gebruik makend van symbolen Gedeeltelijk gebruik makend van activatiewaarden e.d., hetgeen ook wel “sub-symbolisch” wordt genoemd

79 ACT-R heeft 2 soorten geheugen
Een declaratief geheugen: een geheugen voor feiten Een procedureel geheugen: een geheugen voor handelingen

80 Declaratief geheugen ACT-R’s geheugen voor feiten lijkt wel een beetje op het Jets en Sharks netwerk Voor elk feit is er een knoop (een “chunk”) Chunks zijn met elkaar verbonden Chunks hebben een activatie, die ze kunnen doorgeven via hun verbindingen aan andere chunks

81 Korte-termijn geheugen
In veel theorieën over geheugen is sprake van een apart korte-termijn geheugen (ook wel werkgeheugen), bijvoorbeeld de Atkinson en Shiffrin theorie Kenmerkend is een vaste capaciteit (vaak 7±2) Is het verschijnsel korte-termijn geheugen echter niet te verklaren zonder het theoretische construct korte-termijn geheugen?

82 Korte-termijn geheugen in het Lange-termijn geheugen
First Second Nodes that represent positions Third Nodes that represent numbers Fourth 1 2 3 4 5 6

83 memorize numbers “three” First Second Third Fourth 1 2 3 4 5 6

84 memorize numbers “three” “six” First Second Third Fourth 1 2 3 4 5 6

85 1 2 3 4 5 6 memorize numbers First Second Third Fourth “two” “three”
“six” Third Fourth 1 2 3 4 5 6

86 1 2 3 4 5 6 memorize numbers First Second Third Fourth “four” “three”
“six” “two” Third Fourth 1 2 3 4 5 6

87 1 2 3 4 5 6 Herinneren van een lijst van twee cijfers (op volgorde)
recall the list memorize numbers Herinneren van een lijst van twee cijfers (op volgorde) First Second “three” “six” Third Fourth 1 2 3 4 5 6

88 1 2 3 4 5 6 Herinneren van een lijst van vier cijfers recall the list
Vier i.p.v. twee cijfers betekent hogere kans op fouten memorize numbers Herinneren van een lijst van vier cijfers “four” First Met vier verbin-dingen wordt de activatie per knoop minder Second “three” “six” “two” Activatie is lager omdat meer tijd verstreken is. Third Fourth 1 2 3 4 5 6

89 Resultaten van dit model
Volgens dit model is repeteren niet toegestaan Als dit wel mag, komt er Miller’s zeven ± twee uit.

90 Waarom is een theorie zonder Korte-Termijn geheugen beter?
Hoe meer theoretische constructies, des te zwakker de theorie In tegenstelling tot Atkinson & Shiffrin en Squire Is ook echt kennis gerepresenteerd in het geheugen Kunnen geheugenprocessen gesimuleerd worden, zodat we nieuwe inzichten krijgen

91 Een verklaring voor Tulving’s geheugentaak
ANATOMY ANTONYM A N T O Y M A N Y T O M

92 Activatie wordt aangegeven met kleur: geel is laag, rood is hoog, oranjes zitten er tussenin
Experiment Memorize anatomy ANATOMY ANTONYM A N T O Y M A N Y T O M

93 Rehearsal Memorize anatomy Experiment ANATOMY ANTONYM A N T O Y M A N

94 Na een uur Experiment Stond “Anatomy” op de lijst? Memorize anatomy
ANTONYM A N T O Y M A N Y T O M

95 Na een uur Maak af: AN_ _ _ MY Experiment Memorize anatomy ANATOMY
ANTONYM A N T O Y M A N Y T O M

96 Na een week Experiment Stond “Anatomy” op de lijst? Memorize anatomy
ANTONYM A N T O Y M A N Y T O M

97 Na een week Maak af: AN_ _ _ MY Experiment Memorize anatomy ANATOMY
ANTONYM A N T O Y M A N Y T O M

98 Resultaten van het model
Data

99 Kennis van handelingen (in ACT-R maar ook andere systemen)
Door middel van regels Voorbeeld in het boek 5.3 ( ) Aftreksommen in kolommen Negen regels kunnen de hele vaardigheid Zes regels kunnen het zonder lenen Eén regel kan eenvoudige aftreksommen

100 Conclusie: gebruik van formele technieken
Oud: Nieuw: Werkgeheugen Declaratief Geheugen incl. Representatie ? ? ? Expliciet Geheugen Impliciet Geheugen Representatie?


Download ppt "Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie"

Verwante presentaties


Ads door Google