De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteraads- verkiezingen 2010 T.b.v. Algemene Ledenvergadering 25 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteraads- verkiezingen 2010 T.b.v. Algemene Ledenvergadering 25 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteraads- verkiezingen 2010 T.b.v. Algemene Ledenvergadering 25 maart 2008

2 Onderwerpen  Kandidaatstelling  Verkiezingsprogramma  Campagne organisatie

3 Voorstel kandidaatstellingscommissie  Het afdelingsbestuur stelt voor een kandidaatstellingscommissie in te stellen.  Stemt de ALV hiermee in?

4 Voorbereidingen kandidatenlijst  Advertentie in de krant.  Op de ALV van 24 juni worden de volgende profielen vastgesteld: –Fractieprofiel –Fractielidprofiel –Wethoudersprofiel.  Tot 7 september kunnen kandidaat fractieleden zich melden bij Marianne Witvoet.

5 Opdracht kandidaatstellingscommissie 1  Het afdelingsbestuur verzoekt de kandidaatstellingscommissie met een voordracht te komen voor een concept kandidatenlijst voor het fractielidmaatschap voor de periode 2010-2014.  Het afdelingsbestuur stelt de concept kandidatenlijst vast.  De Algemene Ledenvergadering van 2 december 2009 stelt de definitieve volgorde vast.

6 Opdracht kandidaatstellingscommissie 2  Een evenwichtige fractie in alle relevante aspecten  De ksc orienteert zich breed en neemt daarin mee de uitkomsten van de functioneringsgesprekken  De ksc heeft geen specifieke scoutingsopdracht  De ksc neemt de profielen die zijn vastgesteld op de ALV van 24 juni 2009 als uitgangspunt  Kundigheid staat voorop  Beschikken over breed netwerk

7 Opdracht kandidaatstellingscommissie 3  In staat zijn om op verschillende niveaus contact te maken  Politiek inzicht  Maatschappelijke ontwikkelingen herkennen  Zowel mondeling als schriftelijk zich goed kunnen uitdrukken  De ksc draagt zorg voor een herkenbare vernieuwing binnen de fractie  De ksc plaats alleen geschikt bevonden kandidaten op de conceptlijst

8 Wethouders op de lijst  Zittende wethouders kunnen op de lijst staan als zij door willen gaan en bereid zijn om het raadslidmaatschap te aanvaarden. Raadsleden kunnen ook op voorhand aangeven dat ze beschikbaar zijn voor het wethouderschap.  Mensen die alleen bereid zijn tot wethoudersschap en niet in de raad willen, zouden niet op de lijst moeten staan, maar moeten wel de mogelijkheid hebben zich te profileren.  Bij alles blijft dat uiteindelijk de fractie beslist over de wethouderskeuze na de coalitievorming  Stemt de ALV met dit voorstel in?

9 Leden kandidaatstellingscommissie  Ria Holsheimer (voorzitter)  Hero Zuidema  Ton Lulofs  Marianne Witvoet  Erik van der Velde

10 Lijsttrekkersverkiezingen  In de Rode Bode van mei komt een oproep voor kandidaten lijsttrekker  Tot 20 augustus kunnen kandidaat lijsttrekkers zich bij de afdelingsvoorzitter (Ben Snijders) melden.  De lijsttrekkersverkiezing kan op twee manieren: 1.Schriftelijke stemming door alle leden. (post/mail) 2.Schriftelijke stemming op de ALV van 30 september.  Het afdelingsbestuur en het db/fb stellen voor op de ALV te stemmen.  Op welke manier kiezen we de lijsttrekker?

11 Verkiezingsprogramma  Input voor het verkiezingsprogramma: –Op de website komt een apart gedeelte dat in het teken staat van het verkiezingen. Hier kunnen suggesties worden gedaan voor het verkiezingsprogramma en het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om nieuws over te brengen. –De werkgroepen leveren de werkgroepen in juni een 10-punten lijst aan. –Per stadsdeel wordt ook nagedacht over punten die terug moeten komen in het verkiezingsprogramma. De fractieleden gaan hiermee aan de slag. –Etc.

12 Verkiezingsprogramma  Het afdelingsbestuur stelt een schrijfgroep in. –Voorstel samenstelling:  fractievoorzitter  wethouder  Bestuurslid Nienke Klerk  belangstellend lid  Op de ALV van 30 september wordt het conceptprogramma besproken.  De schrijfgroep levert een conceptversie aan ter vaststelling in de ALV van 25 november.  Belangstellenden kunnen zich bij de voorzitter schriftelijk melden

13 Campagne Algemene ledenvergadering Strategisch team Campagneteam Uitvoeringsteam Campagneleider Afdelingsvoorzitter Lijsttrekker AfdelingsbestuurFractieWethouders

14 Campagneleidersprofiel  Mensen kunnen binden en enthousiasmeren  Leiding geven aan campagne-uitvoering  Strategische keuzes vertalen in concrete acties  Meedenken in campagneteam  Actualiteit kunnen verbinden met acties  Sociaal-democratische uitgangspunten verbinden met acties  Kennis van moderne mediatechnieken

15  Strategisch team: –Samenstelling: 3 d.b.-ers, 3 f.b.-ers en één van de wethouders –Zorgt voor een inhoudelijke en politieke strategie, op basis waarvan de uitwerking in praktische aanpak en activiteiten plaats kan vinden.  Campagneteam: –Samenstelling: afdelingsvoorzitter, lijsttrekker en campagneleider. –Verzorgt de aansturing van de campagne en de praktische vertaling van de grote lijn  De uitvoeringsgroep: –Bestaande uit vrijwilligers en onder leiding van de campagneleider. –Zorgt voor de uitvoering van activiteiten, de acties, de reacties, de promo’s en de verdeling van vrijwilligers en kandidaten over de stad. Het logistiek centrum ligt in het fractiekantoor.

16 Tot slot  Vragen  Opmerkingen  Suggesties  Moties


Download ppt "Gemeenteraads- verkiezingen 2010 T.b.v. Algemene Ledenvergadering 25 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google