De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschappelijk onderzoek ouderengeneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschappelijk onderzoek ouderengeneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschappelijk onderzoek ouderengeneeskunde
C4: kennis en wetenschap Dr. Roland Wetzels Afdeling eerstelijnsgeneeskunde

2

3 Zeven competentiegebieden onderscheiden:
De lijst van de CCMS is gebaseerd op een vergelijkbare lijst, die ontwikkeld is in Canada in het project CanMEDS 2000.

4 Unit Onderzoek Hoofd: Dr. Tjard Schermer Secretariaat Unit Onderzoek
Versie: september 2012 Unit Onderzoek Hoofd: Dr. Tjard Schermer Secretariaat Unit Onderzoek Mw. Tilly Pouwels-Kole Methodology, Information Management and Statistics (MIMS) Dr. Marion Bierman Onderzoeksassistentie Cochrane Primary Care Field (CPCF) Dr. Floris van de Laar Preventie (PREV) Themaleider: Prof.dr. Koos van der Velden Chronisch Zieken & Ouderenzorg (CZ&O) Themaleider: Prof.dr. Raymond Koopmans Bijzondere Groepen (BG) Themaleider: Prof.dr. Toine Lagro-Janssen International Health (IH) Themaleider: Dr. Rob Baltussen Innovatie, Opleiding & Organisatie (I Themaleider: Dr. Anneke Kramer

5 Chronisch Zieken & Ouderenzorg
Versie: september 2012 Chronisch Zieken & Ouderenzorg Themaleider: Prof.dr. Raymond Koopmans Niet-aangeboren hersenletsel Programmaleider(s): Dr. Jan Lavrijsen Senior-onderzoekers: Prof.dr. Raymond Koopmans Junior-onderzoekers: {Drs. Bianca Buijck} Drs. Marianne Dees {Drs. Rogier van Deijck} {Ronald van Nordennen} [Antoinette Meys] \Drs. Lieve Roets\ [Franca Ruikes] Drs. Franca Warmenhoven Chronische luchtwegaandoeningen Dr. Tjard Schermer, Dr. Lisette van den Bemt (Dr. Ben Bottema ) (Dr. Bart Thoonen) Dr. Erik Bischoff Junior-onderzoekers [Ir. Reinier Akkermans] [Drs. Lonneke Boer] Drs. Stephanie van Bragt Drs. Wouter van Dijk Drs. Maarten van der Heijden Drs. Hilde Luijks Drs. Evelien Termeer Geestelijke gezondheidszorg Dr. Peter Lucassen, Dr. Debby Gerritsen (Dr. Lieke Franke (Dr. Wim Gorgels) Dr. Maria van den Muijsenbergh [Prof.dr. Myrra Vernooij-Dassen] (Dr. Evelyn van Weel) (Dr. Saskia Zandstra) Dr. Tim OldeHartman \Drs. Anne van den Brink\ [Drs. Inge van Dijk] Drs. Rhona Eveleigh Drs. Esther Muskens Drs. Hiske van Ravesteijn Diabetes & cardiovasculaire aandoeningen Dr. Wim de Grauw Prof.dr. Jaap van Binsbergen& {Dr. Hein Janssens} Dr. Floris van der Laar (Dr. Eloy van de Lisdonk) Dr. Nynke Scherpbier {Drs. Erwin Klein Woolthuis} [Drs. Jaap Sijbesma] Drs. Mark van der Wel & ook in thema’s Preventie en Bijzondere Groepen Dementie Dr. Roland Wetzels {Drs. Christian Bakker} {Drs. Petra Borsje} \Drs. Ans Mulders\ Drs. Geertje van de Ven Drs. Claudia Smeets Drs. Klaas van der Spek

6 meerdere deelprogramma’s binnen drie onderzoekslijnen
DEMENTIE Raymond Koopmans, Debby Gerritsen, Roland Wetzels GEESTELIJKE GEZONDSZORG Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen: Myrra Vernooij-Dassen NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Jan Lavrijsen, Raymond Koopmans

7 Wetenschappelijk onderzoek: dementie
Projecten: Waalbed-1 (prevalentie probleemgedrag,Sytse Zuidema) Waalbed-2 (beloop probleemgedrag, Roland Wetzels) BEYOND (probleemgedrag jong-dementerenden; Ans Mulders) NEEDYD (zorgbehoefte jongdementerenden, Christian Bakker DbD (Roeslan Leontjevas) Properstudie (Claudia Smeets, Klaas van der Spek) Concern (Petra Borsje) In voorbereiding Evaluatie zorgprogramma/ richtlijn probleemgedrag (Debby Gerritsen)

8 Wetenschappelijk onderzoek: palliatieve zorg
Ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH): Vegetatieve toestand (Jan Lavrijsen) Herhaling prevalentie-onderzoek VT Case-study Diepe sedatie (Koopmans)

9 Overige projecten Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen Dementia Care Mapping Autonomie en zelfmanagement bij doofblinde ouderen Geriatrische revalidatie (deelprojecten): GRAMPS afgerond Parkinson Prevalentieonderzoek (afgerond) Onderzoek naar verbeterde zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson in het verpleeghuis (VIP) Beschrijving dubbelproblematiek (Psychiatrie + Somatiek) Onderzoek over onderwijs afgerond

10 Samenwerking Universitair KennisCentrum Ouderenzorg Nijmegen (UKON); voorheen Universitair Verpleeghuis Netwerk Nijmegen (UVNN) Binnen het UMC Radboud Alzheimer Centrum (afdeling geriatrie, ELG, IQ HealthCare, Donders instituut voor neuroimaging) Afdeling revalidatiegeneeskunde (S. Geurts) Onderwijsinstituut (S. Bolhuis) Verplegingswetenschappen UMC (T. van Achterberg) Afdeling neurologie/ Parkinsoncentrum (B.Bloem, P.Poels, M. Munneke) Palliatieve zorg (K. Vissers, Y.Engels) Buiten het UMC Universiteit van Maastricht (F. Verhey, R. de Bie, J. Schols) VUMC afdeling Gerion (M. Smalbrugge) Afdeling klinische geriatrie MCA (J.de Jonghe, C. Kalisvaart) UMCG (S. Zuidema) Internationaal: Kings College London (C. Ballard) Norway Centre for Dementia Research Oslo (G. Selbaek) Universiteit Luik (S. Laureys)

11 Stellingen Wetenschappelijk onderzoek (WO) is noodzakelijk voor de ontwikkeling en behoud van ons specialisme WO voedt het onderwijs Zonder WO kunnen we geen wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen maken voor de verpleeghuisgeneeskunde

12 Oproep: Lever allen een bijdrage aan de verdere wetenschappelijke onderbouwing van ons vak zodat we van practice based evidence naar evidence based practice (medicine) komen!!

13 Onderwijs Kennis en Wetenschap

14 Scriptie ……

15

16 Scriptie ……

17 Onderwijs C4 Algemeen onderwijs Principes EBM Vraagstelling (PICO)
Kritisch lezen literatuur Bibliotheekinstructie Statistiek Refereren Onderwijs literatuur variant: Methode en opzet Resultaten Discussie en scriptie schrijven Onderwijs empirische variant Methode en opzet, uitleg SPSS Resultaten (incl. SPSS practicum)

18 Producten voor in port-folio
Critically Appraised Topic: (1x per jaar) bij voorkeur over verschillende thema’s Wetenschappelijk referaat: (1x per jaar) TKD Regiodag Onderwijsdag Schrijven van een scriptie/ concept-artikel: SELECTIEVE BEOORDELING! Literatuurreview Empirische onderzoek over onderwerp naar keuze Keuzestage: 3 maanden in tweede jaar. Concept-artikel! Probleemgedrag Palliatieve zorg Revalidatie

19 Literatuur-onderzoek
Literatuuronderzoek over een voor de ouderengeneeskunde relevant onderwerp (eigen keuze) Literatuuronderzoek in het kader van lopend onderzoek of onderzoek in voorbereiding van de afdeling eerstelijnsgeneeskunde Begeleiding door groepsdocent Scriptie of (concept-)artikel

20 Empirisch onderzoek (incl. evt. kwalitatief onderzoek en N=1 studies)
Empirisch onderzoek in het kader van lopend onderzoek of onderzoek in voorbereiding van de afdeling ELG (zie lijst onderwerpen op Blackboard) Begeleiding door wetenschappelijk medewerker of ter zake deskundige Scriptie of (concept-)artikel

21 Wetenschappelijke stage
Empirisch onderzoek over een voor de ouderengeneeskunde relevant onderwerp (eigen keuze) Empirisch onderzoek in het kader van lopend onderzoek of onderzoek in voorbereiding van de afdeling ELG Duurt drie maanden Begeleiding door wetenschappelijk medewerker of ter zake deskundige Concept-artikel

22 Scriptie begeleiding: taken en rollen
Opleider: Geen (tenzij,……) (alleen begeleiden aios voorbereiden referaat of CAT) Docent VOSON Begeleiden literatuuronderzoek Andere medewerkers wetenschappelijke staf Begeleiden empirisch onderzoek Statisticus (Hans Bor) Individuele uitleg over statistiek Uitleg gebruik SPSS Begeleidt empirisch onderzoek Coördinator Kennis en Wetenschap (Roland Wetzels) Algemene vragen (spreekuur tijdens TKD) Adviseert bij vraagstelling en onderzoeksopzet

23 Plaats onderwijs C4 in het curriculum
Jaar 1 Introductie eeek: Principes EBM, bibliotheek Kritisch leren lezen (algemeen, PG, som) Statistiek Individuele begeleiding scriptie Scriptieonderwijs : literatuur en empirische variant Methode en opzet

24 Plaats onderwijs C4 in het curriculum
Jaar 2 Scriptieonderwijs :literatuur en empirische variant Resultaten Discussie en scriptieschrijven Individuele begeleiding scriptie Jaar 3 Geen specifiek onderwijs Referaat onderwijsdag Wetenschappelijke stage (3 maanden): optioneel

25 Piketpunten bij schrijven van scriptie
Keuze literatuur of empirie 6 mnd. NA start opleiding nd start opleiding scriptieonderwerp mnd. NA start opleiding A start opleiding Begeleider mnd. NA start opleiding start opleiding Conceptscriptie inleveren 6 mnd. VÓÓR einddatum R einddatum Laatste inzage mnd. VÓÓR einddatum einddatum definitieve versie inleveren 3 mnd. VÓÓR einddatum nd. VÓÓR einddatum

26 op BB is lijst te vinden met aandachtspunten
onderwerp: op BB is lijst te vinden met mogelijke onderwerpen. voor vragen/suggesties/opmerkingen:

27

28

29 Principes Evidence Based Medicine

30 EBP = Evidence-Based Medicine (EBM)
EBM is the integration of individual clinical expertise with the best available external evidence and patient’s values and expectations Sackett, Editorial BMJ 1996; 312: 71-72

31 Evidence-based werken impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch wetenschappelijk onderzoek voorhanden is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol.

32

33 EBM stappen in de klinische praktijk
Klinisch probleem vertalen in een vraagstelling Het efficient zoeken naar het beste bewijsmateriaal Het wegen van de evidence op methodologische kwaliteit en toepasbaarheid op de praktijksituatie Het nemen van een beslissing op grond van de beschikbare evidence

34 Vraagstelling met de PICO methode
P = Patients I = Intervention C = Control O = Outcome Bijvoorbeeld: Wat is het effect van het Sonja Bakker dieet (I) op het lichaamsgewicht (O) bij mensen met overgewicht (P) (‘geen controle’…)

35 Tips formuleren vraagstelling en zoeken naar literatuur
Formuleer PICO vraag en extraheer zoektermen Zoek eerst met een paar vrije tekst woorden naar relevante literatuur Baseer de zoekstrategie op de gevonden literatuur Voeg MESH termen toe Te weinig opbrengst: zoekstrategie uitbreiden/ beperkingen weglaten ‘aged’ in plaats van ‘nursing home’ ‘dementia’ in plaats van Alzheimer’ Te veel opbrengst: zoekstrategie beperken Alleen zoektermen in de titel Recente literatuur (laatste 10 jaar) Alleen Randomized Controlled Trials

36 Het zoeken naar beschikbare literatuur
Bronnen (zie ook Offringa, hoofdstuk 3): Leerboeken Harrison-on-line Up-to-date (niet vanuit huis toegankelijk) Google Scholar Pubmed /PsycINFO/CINAHL/ EMBASE/Web of science Cochrane

37 Kritische beoordeling literatuur (zie ook Offringa, hoofdstuk 4):
Zijn de genoemde resultaten valide? Sluiten ze aan bij de vraagstelling Juiste type onderzoek Adequate analyse Wat zijn de resultaten/ hoe groot is het effect of aan te tonen verschil? Hoe toepasbaar zijn de resultaten voor de beoogde doelgroep?

38 Houdt rekening met het niveau van bewijs
Cochrane of systematische review RCT (dubbelblind etc) Gecontroleerde klinische trials (bijv. Cross-over studie) Open label studie (eenarmige studie) Cohort studie (volg niet-rokers en wel rokers en kijk wie er longkanker ontwikkelen) Patient-controle studie (bestudeer een groep mensen met en zonder longkanker en kijk wie er gerookt hebben) Case series of case studie (n=1): mijn opa heeft tot zijn 90-ste gerookt en heeft geen longkanker Expert opinie (Richtlijnen zijn geaggregeerde antwoorden op diverse vraagstellingen en geven overzicht van verschillende niveaus van bewijs)

39 Critically Appraised Topic
Zoek een klinisch probleem Formuleer een wetenschappelijke vraag Vertaal deze naar een juiste zoekopdracht Voor deze zoekopdracht uit in een database (PubMed) Zoek de meest relevante literatuur: 1-2 artikelen Geef de resultaten helder weer, wat is de conclusie van het artikel Beoordeel of dit artikel van toepassing is voor het klinisch probleem

40 Checklist kritisch lezen wetenschappelijke literatuur
Voor onderzoek naar interventies en bijwerkingen Voor onderzoek naar associaties / verschillen tussen groepen Voor prognostisch onderzoek Voor diagnostisch onderzoek / klinische testen

41


Download ppt "Wetenschappelijk onderzoek ouderengeneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google