De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAT Critically Appraised Topic

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAT Critically Appraised Topic"— Transcript van de presentatie:

1 CAT Critically Appraised Topic
Anda Samson Maarten van Aken

2 Workshop CAT Inleiding Format van een CAT
Evaluatie onderdelen van een CAT aan de hand van een voorbeeld Andere aspecten van een CAT: Toetsen van een CAT Differentiatie naar opleidingsjaar Tijdsinvestering

3 Wat en waarom CATs? Verplicht onderdeel van de opleiding Interne Geneeskunde (2011) 2 CATs per jaar door elke AIOS KNMG: het is een systematische samenvatting van de resultaten van verschillende studies over een scherp omschreven klinisch onderwerp. Met dit instrument kunnen opleiders het wetenschappelijke denken en werken van de aios beoordelen. Een CAT probeert zich toe te spitsen op één duidelijk geformuleerde, liefst enkelvoudige vraag en vervolgens wordt geprobeerd om aan de hand van de literatuur daar een evidencebased antwoord op te vinden.

4 Competenties? (ook voor toetsing te gebruiken)
Kennis en Wetenschap beschouwt medische informatie kritisch bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten, verpleegkundigen en andere betrokkenen in de gezondheidszorg Communicatie: Bespreekt medische informatie met anderen Organisatie: Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces (incl bij- en nascholing) Reflecteren: - Kan reflecteren op het eigen functioneren - Kan reflecteren met een professional

5 Doel van een CAT? Competenties ontwikkelen
“Quick & dirty” antwoord vinden, dagelijkse praktijk Kritisch ontleden van een artikel Leren omgaan met dilemma: Met de (beperkte) beschikbare gegevens komen tot een zo goed mogelijk beleid onder die specifieke omstandigheden

6 Format van een CAT?? KNMG: verwijzing naar Huisartsopleiding UMCG:
Regio Nijmegen/Jeroen Bosch Ziekenhuis: www. Ropin.nl naar format Universiteit Maastricht: Andere varianten hierop: Centre of evidence basedmedicine, Oxford: (inclusief “CAT maker “: software ter ondersteuning opstellen CAT) : voorbeelden CAT’s “Mini CAT”: ontleden van 1 artikel

7 Onderdelen van een CAT Patientencasus/aanleiding Klinische vraag
Zoekactie literatuur Kritische beoordeling literatuur Samenvatting resultaten zoekactie Interpretatie Gevolg voor patientencasus

8 Patienten casus/Aanleiding
Aanleiding voor een CAT kan voortkomen uit: ochtendrapport grote visite File met CAT-vragen “Grabbelton” met CAT-vragen Opgelegd door opleider “Vraag van de Week”

9 Klinische vraag Probleem vertalen naar een beantwoordbare vraag
Bijvoorbeeld middels PICO format (vooral geschikt voor therapie-domein) P Welke Patient I Welke Interventie C Welk alternatief (Comparison) O Welke uitkomst (Outcome) Overige suggesties Plenair in opleidingsgroep bespreken hoe de klinische vraag wordt geformuleerd Toespitsen klinische vraag

10 Zoekactie literatuur Domein bepalen: Domein + PI(CO) = zoekstrategie
Diagnostiek Etiologie Therapie Prognose “Harm” Domein “Therapie” meest gekozen, ook streven naar klinische vragen binnen andere domeinen Domein + PI(CO) = zoekstrategie (domein-specifieke filters pubmed) Keuze: selectie 1 a 2 artikelen of alle beschikbare “evidence” Ondersteuning door bibliothecaris? EBM in geneeskunde curriculum, dus basiskennis aanwezig

11 Kritische beoordeling literatuur
“De kleine lettertjes” Rapportage van uitkomsten Andere methodologische aspecten

12 Samenvatting resultaten: CAT tabel
Relevante bevindingen van literatuur-search in een tabel Per studie populatie, interventie, belangrijkste uitkomst Methodologische kwaliteit per studie (A1-D)

13 CAT Tabel: NaBic bij rhabdomyolyse
Ref Pts Study type Intervention Comparison Outcomes Results Study weaknes Level Brown et al 382 Observational Nabic + Mannitol n/a NaBic: Trend towards AKI Intervention Expert decision C Homsi et al. 24 Ibid Altintepe et al 9 No comparison

14 Methodologische kwaliteit van studies
A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijkvan elkaaruitgevoerdeonderzoeken van A2-niveau A2 Gerandomiseerddubbelblindver­gelijkendklinischonderzoek van goedekwaliteit van voldoendeomvang B Vergelijkendonderzoek, maarniet met allekenmerkenalsgenoemdonder A2 (hierondervaltookpatiënt-controleonderzoek, cohort-onderzoek) C Niet-vergelijkendonderzoek D Mening van deskundigen

15 Interpretatie resultaten
Weging van bevindingen Validiteit Relevantie van bevindingen voor praktijk Toepasbaarheid

16 Niveau van bewijskracht CAT
1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2 2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 3 1 onderzoek van niveau B of C 4 Mening van deskundigen

17 Gevolg voor patienten-casus
Hoe de bevindingen toe te passen in deze specifieke situatie?? Ook met weinig “evidence” komen tot zo goed mogelijk beleid onder die omstandigheden

18 Toetsing van een CAT Toetsen van competenties
Communicatie Wetenschap Organisatie Reflecteren Toets-formulier in digitaal portfolio (zie ook op Uitwerking van de CAT ook op te slaan in portfolio CAT-quizz / CAT-walk

19 Praktische aspecten CAT
Tijdsinvestering voorbereiding: 6-8 uur (afhankelijk van format) Begeleiding: door supervisor (incl voorbespreking) eventueel ervaren AIOS (oa literatuur-search) Centraal CAT’s opslaan ter inzage/naslag Ook CAT door supervisoren en co-assistenten


Download ppt "CAT Critically Appraised Topic"

Verwante presentaties


Ads door Google