De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling Yves Coemans Attaché Studiedienst Gezinsbond Studiedag “Bilocatie als kans? Verschillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling Yves Coemans Attaché Studiedienst Gezinsbond Studiedag “Bilocatie als kans? Verschillen."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling Yves Coemans Attaché Studiedienst Gezinsbond Studiedag “Bilocatie als kans? Verschillen in visie” Bemiddeling vzw 29 november 2006

2 Enkele cijfers (NIS) JaarEchtscheidingenHuwelijken 19706.40373.261 200431.41843.326 Evolutie+ 391 %- 41 % (voorlopige cijfers) 2005 30.84443.182 Toenemend belang echtscheiding met onderlinge toestemming  3 op 4 echtscheidingen in België (2000-2002)  tot 81 % in Vlaanderen Nieuwe trend: samenlevingscontracten  Periode 2000-2006: 50.000 wettelijke samenlevingen (30.000 in 2005)  Maar: 1 of 5 al opnieuw uit elkaar (onderschatting)

3  Toenemend aantal (echt)scheidingen  In driekwart van de scheidingen kinderen betrokken  Almaar meer kinderen opgevoed op twee locaties  Vele vragen van ouders  Discussies tussen ex-partners  Wie betaalt welke opvoedingskosten?  Wie krijgt welke overheidsondersteuning?  Hoe onderhoudsgeld berekenen?

4 Minimumkost van een kind Extra inkomen dat een gezin met een basisinkomen per kind zou moeten krijgen om dezelfde welvaart te behouden als een kinderloos koppel met hetzelfde inkomen inbegrepen alle basiskosten om een kind groot te brengen behalve specifieke kosten:Kinderopvang Onderwijs Extra (medische) kosten Minimumkost stijgt met de leeftijd Minimumkost verdubbelt tussen 0 en 18 jaar

5 Primaire kost (PWKx) Primaire kost (PWKx) berekenen volgens formule Renard Som van de coëfficiënten van alle kinderenΣ CFi Coëfficiënt kind xCF x Totaal netto gezinsinkomenTNG Kind xx Werkelijke kost van een kind PWK x = TNG x [CF x /(1 + Σ CF i )] Coëfficiënten volgens equivalentieschaal Gezinsbond  0-25 jaar  Exclusief kinderopvang/onderwijs

6 Wat kost een kind? Basiskosten Netto Maandinkomen 1.812,671.5002.4003.000 LeeftijdsklasseMinimum- kost Werkelijke kost van een enig kind 0 t/m 5 jaar269,00193,83310,14387,67 6 t/m 11 jaar347,67241,40386,24482,80 12 t/m 17 jaar426,34285,62456,99571,24 18 t/m 24 jaar511,53330,14528,22660,27 Gemiddeld393,55267,57428,12535,14

7 Totale kost van een kind Verblijfsgebonden kosten (verdeeld volgens verblijfsregeling) (51,739 %) 22,681 % Wonen 8,262 % Energie 20,796 % Voeding, drank en lichaamsverzorging Niet-verblijfsgebonden kosten (verdeeld volgens afspraken) (48,261 %) 10,448 % Kleding en schoeisel 3,617 % Gezondheidszorgen 15,773 % Vervoer en communicatie 8,376 % Cultuur en ontspanning 10,047 % Sparen Specifieke kosten Kinderopvang Studiekosten Extra (medische) kosten

8 Ouderbijdrage in gesubsidieerde kinderopvang volgens gezinsinkomen Dagprijs = belastbaar jaarinkomen x tarief Tarieven: 01-07-’06 tot 30-06-’07 Inkomensschijven (euro)TariefMaximum dagprijs (euro) 0,0035.795,970,00038513,60 35.795,9851.217,320,00038017,96 51.217,33 en meer0,000380Maximumtarief verhoogt met 0,60 euro per begonnen inkomensschijf van 3.700 euro Absolute maximum = 23,75 Minimumbijdrage = 1,33 euro per dag www.kindengezin.be Kosten voor kinderopvang

9 Inkomensschijven (euro)Korting 0,0012.381,1525 % 12.381,1612.431,1424 % Korting daalt met 1 % per 50 euro meer inkomen 13.531,1513.581,141 % 13.581,15 en meer0 % Kortingen: 01-07-’06 tot 30-06-’07 1. Korting lage inkomens 2. Korting voor meerdere kinderen ten laste 2,68 euro per bijkomend kind ten laste (in opvang of niet) Kosten voor kinderopvang

10 Basis- index Studie-kostIndexStudie-kost in euroaug/’06in euro Kleuteronderwijs (schooljaar 1998-1999) 103,65120,98 1 ste jaar176,67206,21 2 de jaar198,31231,47 3 de jaar218,05254,51 Lager Onderwijs (schooljaar 1998-1999) 103,65120,98 1 ste jaar335,30391,36 2 de jaar320,33373,89 3 de jaar307,59359,02 4 de jaar296,36345,91 5 de jaar376,20439,10 6 de jaar470,08548,68 Studiekosten basisonderwijs (1/9/’06) Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

11 Studiekosten secundair onderwijs (1/9/’06) Basis-indexStudie-kostIndexStudie-Kost in euroaug/06in euro SecundairOnderwijs (studiejaar 1999-2000) 106,50120,98 1 ste jaar746,61848,12 2 de jaar754,59857,19 3 de jaar812,40922,86 4 de jaar821,44933,12 5 de jaar874,44993,33 6 de jaar1.102,431.252,32 Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

12 Studiekosten hoger onderwijs (1/9/’06) Thuiswonende student Basis- index Studie- kost IndexStudie- kost in euroaug/06in euro Hoger Onderwijs Thuiswonendestudent (academiejaar 1998-99) 103,65120,98 Hogeschool 1 cyclus 1.928,362.250,78 Hogeschool 2 cycli 2.328,512.717,83 Universiteit 1.681,391.962,51 Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

13 Studiekosten hoger onderwijs (1/9/’06) Kotstudent Basis- index Studie- kost IndexStudie- kost in euroaug/06in euro Hoger Onderwijs Kotstudent (academiejaar 1998-99) 103,65120,98 Hogeschool 1 cyclus 3.546,794.139,80 Hogeschool 2 cycli 3.828,574.468,70 Universiteit 3.457,744.035,86 Bron: HIVA/RUG, 2000 en HIVA, 2001 (indexatie door studiedienst Gezinsbond)

14 Hoe verdeel je een kind financieel?

15 1. Kosten verdelen 2. Overheidstegemoetkomingen verdelen Kinderbijslagen Fiscaal voordeel kind ten laste Kinderopvang  Inkomensgerelateerde ouderbijdrage  Fiscale aftrek van opvangfactuur Studietoelage Zijn alle financiële tussenkomsten verdeeld? → Verrekenen via onderhoudsgeld

16 Kinderbijslag Basisprincipes Rechthebbende: opent recht op kinderbijslag  Basis = tewerkstelling: werknemer-ambtenaar-zelfstandige  Voorrangrecht 1. Vader 2. Moeder 3. Stiefvader 4. Stiefmoeder

17 Kinderbijslag Basisprincipes Bijslagtrekkende: ontvangt de kinderbijslag  In 1 ste instantie: de moeder  Uitzonderlijk: de vader Op zijn vraag Voorwaarde: kind = gedomicilieerd bij vader  Op gemeenschappelijke kindrekening Op verzoek van beide ouders Voorwaarde: beide ouders hebben toegang tot rekening  Op geblokkeerde rekening op naam van kind Tot meerderjarigheid van kind Ouders onderling niet akkoord  Arbeidsrechtbank bevoegd

18 Kinderbijslag Bij echtscheiding Ouders wonen niet meer samen  Kind < 18 jaar Juridische fictie - ontbrekende ouder vervoegt “fictief” gezin  Kind ≥ 18 jaar Feitelijke situatie telt

19 Kinderbijslag Afstand voorrangsrecht Rechthebbende kan voorrangsrecht afstaan  Alleen in het belang van het kind  Optimalisatie bedrag kinderbijslag volgens beroepsstatuut Werknemersstelsel i.p.v. zelfstandigen  Sociale toeslagen genieten via beroepsstatuut ex-partner

20 Kinderbijslag Groepering = eigen kinderen en kinderen van partner samenvoegen → Kinderen krijgen hogere rang  Niet tweemaal 1 ste en 2 de rang Uitsluitend mogelijk rond bijslagtrekkende

21 Aanvraag vanaf de 6 de maand zwangerschap Eenmalig bedrag bij de geboorte Bedrag (vanaf 01-10-’06) Werknemers en zelfstandigen 1 ste kind 1 064,79 Volgende kinderen801,13 Meerlingen (per kind) 1 064,79 Kinderbijslag Kraamgeld

22 Kinderbijslag Bedragen Basis-kinderbijslag 1 ste rang 2 de rang 3 de rang Werkn. Zelfst. 78,59 39,97 145,43217,13 Leeftijds- toeslag op 6 jaar13,6927,30 op 12 jaar7,1614,4214,41 op 18 jaar6,4611,33 + Diverse overgangsmaatregelen (1996 besparingsplan) (Bedragen geldig vanaf 1 oktober 2006)

23 Totale kinderbijslag = basisbijslag + leeftijdstoeslag Rang van het kind 1 ste rang 2 de rang 3 de rang 0 t.e.m. 5 jaar78,59145,43217,13 6 t.e.m. 11 jaar92,28172,73244,43 12 t.e.m. 17 jaar99,44187,15258,84 18 t.e.m. 24 jaar105,90198,48270,17 Rekenmodules: Werknemersstelsel: www.kindergeld.be Zelfstandigenstelsel: www.e-services.hdp.be/eTools/kinderbijslag/calcResult.do

24 Kinderbijslag Schoolpremie Bedrag voor 2006 GeboortedatumSchoolpremie (betaaldatum) Tussen 01-01-89 en 30-06-9470,00 (eind augustus) Tussen 01-07-94 en 30-06-0050,00 (eind augustus) Tussen 01-07-00 en 31-12-0050,00 (in de 2 de maand na verjaardag) KB: slechts geldig voor dit jaar Intentie van de regering: koopkracht gezinnen verhogen Secundair onderwijs (70 euro)structureel Lager onderwijs (51 euro)ook nog 1 x in 2007

25 Kinderbijslag Sociale toeslagen = Verhoogde kinderbijslag (supplement) Bepaalde sociale categorieën: Langdurig (> 6 maand) werkloze (uitsluitend werknemers) Langdurig (> 6 maand) zieke Gepensioneerde Let op: Leefloners hebben geen recht op sociale toeslag

26 Kinderbijslag Sociale toeslagen Voorwaarde: maximale inkomensgrens (per maand) Kind woont bij rechthebbende ouder 1.740,15 euro (alleenstaande ouder) 2.008,39 euro gezamenlijk (samenwonende ouder + nieuwe partner) Kind woont niet bij rechthebbende ouder 1.740,15 euro Voorwaarde: niet hertrouwd/geen gezin vormen per nieuwe partner Inkomen rechthebbende ouder telt niet mee

27 Kinderbijslag Sociale toeslagen Bedragen (per maand) Rang van het kind 1 ste 2 de 3 de Werkloos/Gepensioneerd40,0124,804,35 Ziekte/Invaliditeit86,0824,804,35

28 Fiscaliteit Aanslagjaar 2007/Inkomstenjaar 2006 1.Progressief belastingstelsel Netto belastbaar inkomen = belastbaar inkomen - forfaitaire beroepskosten Netto belastbaar inkomenAanslagvoetAanslagvoet verhoogd met 7,27 % APB vantot 0,007.290,0025 %26,82 % 7.290,0110.380,0030 %32,18 % 10.380,0117.300,0040 %42,91 % 17.300,0131.700,0045 %48,27 % Vanaf 31.700,0150 %53,64 %  Basisbelasting berekenen per inkomensschijf

29 Fiscaliteit 2. Elke belastingplichtige: belastingvrije som van 5.940 euro  Basisbelasting vermindert met 1.490 euro 3. Alleenstaande ouder met kinderlast: bijkomende belastingvrije som van 1 260 euro Niet voor hertrouwde of wettelijk samenwonende ouders 4. Belasting verhogen met aanvullende gemeentebelasting (APB) Tarief schommelt tussen 0 en 9 % Gewogen gemiddelde (AJ2006/INK2005/ inwoners op 1 januari 2006) 7,27 % (Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) Aanslagjaar 2007/inkomstenjaar 2006

30 Fiscaal voordeel kinderlast (AJ2007/INK06) Gehuwde ouderAlleenstaande ouder Rang v/h kindExtra BVS Fiscaal voordeel Extra BVS Fiscaal voordeel 1 ste 1 260337,902 520738,55 2 de 1 990635,571 990647,91 3 de 4 0301 601,544 0301 729,19 4 de en hoger4 490≥ 1 948,564 490≥ 2 016,14  BVS = Belastingvrije som  Kind met zware handicap (> 66 %) telt dubbel  Fiscaal voordeel berekend aan APB van 7,27 % (gemiddelde Vl + B)

31 Fiscaal voordeel kinderlast Wanneer voelbaar? 1.Loonbrief: onmiddellijk  Gezinskorting op bedrijfsvoorheffing (AJ2007/INK06) Aantal kinderen Gezinskorting (per maand) 129 277 3207 4379 Gescheiden ouders krijgen extra gezinskorting van 29 euro NIET Niet hertrouwde weduwnaars/weduwen en vrijgezellen: WEL 2.Aanslagbiljet: na 1,5 à 2 jaar  Saldo: belastingvoordeel - gezinskorting op bedrijfsvoorheffing

32 Bijkomende forfaitaire belastingvrije som 470 euro extra belastingvrij (AJ2007/INK2006) Voorwaarden: Kind < 3 jaar (op 1 januari van aanslagjaar) Geen fiscale aftrek van kinderopvangfactuur Belangrijk: kind met handicap telt dubbel

33 Belastingkrediet Inkomen te laag om belastingvrije sommen voor kinderlast uit te putten?  Terugbetaalbaar belastingkrediet max. 360 euro per kind (AJ2007/INK2006) Vervangt:  Belastingvrije som voor kinderen ten laste  Bijkomende belastingvrije som voor kinderen < 3 jaar (zonder aftrek kinderopvang) Komen niet in aanmerking:  Belastingvrije som van ouder zelf  Bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouder

34 Belastingkrediet Let op:  Uitbetaald via aanslagbiljet, d.w.z. 1,5 à 2 jaar  Kind met handicap telt dubbel Bij fiscaal co-ouderschap:  Berekend na verdeling van belastingvrije sommen  Uitsluitend voor ouder die kinderen effectief ten laste heeft

35 Maximumbedrag om ten laste te blijven van de ouder(s) (na aftrek 20 % forfaitaire kosten) (na aftrek 20 % forfaitaire kosten) Plafond AJ2007/INK2006 Netto-belastbaar bedrag Gehuwde ouder2.610,003.262,50 Alleenstaande ouder3.770,004.712,50 Alleenstaande ouder + kind met handicap 4.780,005.975,00 Zie: www.gezinsbond.be, brochure jobstudentenrubriek/dienstverlening/sociaal-juridisch dienstbetoon, tel. 02 507 88 66 Kind fiscaal ten laste Voorwaarden: Op 1 januari aanslagjaar deel uitmaken van het gezin Geen bezoldiging genieten die beroepskost is voor ouder Netto bestaansmiddelen < plafond

36 Kind fiscaal ten laste Netto bestaansmiddelen Behalve: Kinderbijslag, studiebeurzen en premies voorhuwelijkssparen Eerste schijf van 2.610 euro van het onderhoudsgeld (dankzij Gezinsbond) saldo telt mee voor 80 % Eerste schijf van 2 170 euro inkomen uit arbeidscontract voor studenten saldo telt mee voor 80 % = alle belastbare en niet belastbare inkomsten van het kind

37 Basisregel in de fiscaliteit Kind slechts ten laste van 1 ouder Alternatief: fiscaal co-ouderschap (Art 132bis WIB92) Sinds inkomstenjaar 1999 Principe: Ouder met kind(eren) ten laste  staat helft belastingvrije som af  andere ouder Jaarlijks opnieuw aanvragen: beide ouders akkoord gezamenlijke schriftelijke aanvraag

38 Huidig fiscaal = NOOIT voordelig Huidig fiscaal co-ouderschap = NOOIT voordelig Extra belastingvrije som voor alleenstaande ouders Extra belastingvrije som voor alleenstaande ouders  Slechts aan één ouder toegekend  Niet onderling verdeelbaar? discriminerend MAAR: Arrest van Arbitragehof 12-01-’05: discriminerend Progressief belastingstelsel: Progressief belastingstelsel:  2 x halve belastingvrije som minder voordeel dan 1 x volledige  alleen hetzelfde voordeel bij 2 hertrouwde ouders met 1 kind Onderhoudsgeld NIET fiscaal aftrekbaar Onderhoudsgeld NIET fiscaal aftrekbaar

39 Huidig fiscaal co-ouderschap Belastingnadeel Aantal kinderen Alleen- staande Fiscaal co-ouderschap Belasting- nadeel 1738,55704,76 - 33,79 21.386,461.306,55 - 79,91 33.115,662.652,79 - 462,87 45.131,804.493,54 - 638,26

40 Fiscaal co-ouderschap Nieuwe regels  Wetsontwerp goedgekeurd door de regering  Onderdeel van wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Doc 51 Kamer 2760/001)  Parlement (Kamer + Senaat) moeten wetsontwerp nog goedkeuren  Voorziene ingangsdatum: 1 januari 2007

41 Nieuw fiscaal co-ouderschap Nieuwe regels  Elk 100 % van bijkomende belastingvrije som van 1.260 euro (Ink 2006)  Mits alleenstaande (niet hertrouwd/niet wettelijk samenwonend)  Elk 50 % van forfaitaire belastingvrije som voor kind jonger dan 3 jaar  Mits geen fiscale aftrek kinderopvangkosten  = nadelig als andere ouder kinderopvangkosten fiscaal aftrekt  Elk 100 % van kost voor kinderopvang aftrekken  Mits voldaan aan alle voorwaarden inzake fiscale aftrek kinderopvang Ouder die kind niet ten laste heeft (krijgt halve belastingvrije sommen kinderlast)  Mag toch onderhoudsgeld fiscaal aftrekken mits:  Grote kloof tussen beide inkomens bij gelijkmatige verblijfsregeling  Uitspraak van rechter (vonnis) bij andere verblijfsregeling

42 Nieuw fiscaal co-ouderschap Soepelere formaliteiten Vakje aankruisen op belastingaangifte i.p.v. jaarlijkse schriftelijke aanvraag Verantwoordingsstukken niet bijvoegen maar voorleggen op vraag fiscus. Bij vonnis: afschrift van vonnis door rechter. Bij onderlinge overeenkomst: Overeenkomst laten homologeren door rechter OF Overeenkomst gratis (?) laten registreren voor vaste datum Noodzakelijke clausules in vonnis of overeenkomst. Altijd clausule “gelijkmatige verdeelde huisvesting” opnemen. Duidelijk opnemen: “dat co-ouders akkoord gaan om belastingvrije sommen te verdelen”

43 Nieuw fiscaal co-ouderschap Bestaande/lopende vonnissen en overeenkomsten Oude terminologie aanvaard (NIET aanpassen): (verblijfs)co-ouderschap gedeeld hoederecht bilocatie WEL: overeenkomst laten homologeren of registreren WEL: verplichte fiscale clausule bevatten → vonnissen aanpassen  overeenkomsten aanpassen

44 Nieuw fiscaal co-ouderschap Evaluatie Nieuwe regeling fiscaal co-ouderschap is NADELIG t.o.v. Gehuwde ouderst.o.v. Alleenstaande ouder 1 ouder alleenstaande Vanaf 4 kinderenAltijd 2 ouders alleenstaand Vanaf 8 kinderenVanaf 3 kinderen 2 ouders gehuwdVanaf 2 kinderenAltijd

45 Nieuw fiscaal co-ouderschap Vergelijking Aantal kinderen t.a.v. alleenstaande oudert.a.v. gehuwd koppel 1 ouder alleenstaand 2 ouders alleenstaand 2 ouders gehuwd 1- 33,79333,070,00 2- 79,92325,56- 72,41 3- 462,87- 8,05- 377,05 4- 638,26- 97,62- 570,68 Berekend op basis van bedragen AJ2007/INK2006 en gemiddelde APB = 7,27 %

46 Overheidstussenkomst in kinderopvang Inkomensgekoppelde ouderbijdragen (gesubsidieerde kinderopvang) Lage inkomens betalen minder Hoge inkomens betalen méér Fiscale aftrek van kosten voor kinderopvang Kinderen jongeren dan 12 jaar (ook buitenschoolse kinderopvang) 100 % van betaald bedrag (max. 11,20 euro per dag) Let op: Aftrek proportioneel bij elke ‘fiscaal gehuwde’ ouder Belastingvoordeel aan marginaal tarief Niet cumuleerbaar met bijkomende belastingvrije som kinderen < 3 jaar

47 Kinderopvang Kind volledig of hoofdzakelijk ten laste Gescheiden ouders: slechts 1 van beide fiscaal aftrekbaar Opvang buiten de normale lesuren (schoolplichtige kinderen) Opvang betaald aan: Instelling of opvangvoorzieningen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door:  Kind en Gezin  Office de la naissance et de l’enfance (ONE)  Executieve van de Duitstalige Gemeenschap  Lokale openbare besturen Kinderdagverblijven of zelfstandige onthaalouders onder toezicht van bovenvermelde instellingen Kleuter- of lagere scholen Ouder met beroepsinkomsten (ook vervangingsinkomens) Gestaafd door attest Voorwaarden voor fiscale aftrek

48 Hoger onderwijs Studiefinanciering Toekenning/bedrag afhankelijk van Netto belastbaar inkomen (NBI) van ouder(s) Samenstelling van leefeenheid waartoe student behoort Geen studiefinanciering als NBI > maximuminkomensgrens Minimum bedrag = 205,31 euro als NBI = maximuminkomensgrens Maximumbedrag als NBI ≤ minimuminkomensgrens 3.177,35 euro (kotstudent) 1.907,03 euro (geen kotstudent) Uitzonderlijk bedrag (zeer lage inkomens + bijkomende voorwaarden) 4 277,88 euro (kotstudent) 2.767,37 euro (geen kotstudent) Pro rata bedrag als NBI tussen minimum- en maximuminkomensgrens

49 Hoger onderwijs Studiefinanciering Inkomensgrenzen Aantal punten leefeenheidMinimumMaximum 06.419,4814.150,17 111.601,1220.898,31 213.414,7226.181,32 314.940,4030.398,93 415.861,6034.971,68 516.773,2240.609,90 617.684,7944.427,91 718.596,3746.470,14 819.507,9548.512,33 920.419,5350.598,89 1021.331,1152.818,68 Meer info: www.studietoelagen.bewww.studietoelagen.be

50 Secundair onderwijs Studietoelage Toekenning/bedrag afhankelijk van Netto belastbaar inkomen van ouder(s) Aantal personen ten laste van aanvrager Intern of extern student Vijf inkomensgrenzen: afhankelijk van aantal personen ten laste Maximuminkomen 80 % van maximuminkomen 60 % van maximuminkomen 40 % van maximuminkomen 20 % van maximuminkomen Meer info: www.studietoelagen.bewww.studietoelagen.be

51 Studietoelage Categorie bepalen Personen ten laste Inkomensgrenzen IIIIIIIVV 09.619,027.695,215.771,423.847,611.923,81 112.825,3310.260,277.695,195.130,132.565,06 216.833,2713.466,6110.099,966.733,313.366,65 321.642,7817.314,2312.985,678.657,114.328,55 426.452,3021.161,8415.871,3810.580,925.290,46 531.261,8025.009,4418.757,0712.504,726.252,36 636.071,3428.857,0721.642,8114.428,547.214,27 740.880,8732.704,7024.528,5216.352,358.176,17 845.690,3736.552,3027.414,2218.276,149.138,08 950.499,8940.399,9130.299,9420.199,9610.099,98 1055.309,4344.247,5533.185,6622.123,7711.061,88 ExternABCDE InternDEFGH

52 Studietoelage Bedrag Leerjaar Categorie1-2-34-5-67 A93128292 B111154350 C149206467 D186257584 E223309701 F298412935 G3735151.169 H4476181.403 Meer info: www.studietoelagen.bewww.studietoelagen.be

53 Ziekteverzekering Kind inschrijven als persoon ten laste bij mutualiteit (Art.125 KB. 3 juli 1996) Principe: bij gerechtigde die instaat voor het onderhoud van het kind. 3 mogelijke elementen voor “instaan voor onderhoud” Samenwonen met kind Kinderbijslag ontvangen Het kind toegewezen krijgen Meerdere ouders staan in voor het onderhoud van het kind. Bij ouder met meest uitgebreide ziekteverzekering. Bij oudste gerechtigde

54 Mutualiteit Kind ingeschreven op ziekenboekje van 1 van beide ouders  Slechts 1 unieke SIS-kaart (geen duplicaat mogelijk) Eventueel bij zelfde apotheker gaan (1x per kwartaal SIS-kaart)  Kleefbriefjes automatisch verstuurd naar adres van die ouder Maar WEL persoonlijk afhalen (verplaatsing naar mutualiteit)  Terugbetaling op 2 de rekening WEL mogelijk op aanvraag = Problematisch bij vechtscheidingen

55 Overheidstussenkomst in medische kosten Maximumfactuur (basis = feitelijke gezin) Teller van betaald remgeld voor opgenomen honoraria/prestaties/medicamenten Gezinsinkomen (3 jaar geleden) Maximum remgeld 014.878,24450 14.878,2522.872,51650 22.872,5230.866,801.000 30.866,8138.527,981.400 38.527,99en meer1.800 Individueel plafond voor kinderen < 19 jaar: 650 euro Bijzonder Solidariteitsfonds  Niet terugbetaalbare medische kosten  Zeldzame aandoeningen

56 Officiële papieren Identiteitskaart voor kinderen vanaf 12 jaar  Slechts één unieke identiteitskaart  Slechts één hoofdverblijfplaats zichtbaar (of opgeslagen) Identiteitsbewijs/stuk voor kinderen jonger dan 12 jaar  Bevat naam van beide ouders  Bevat telefoonnummer in geval van dringendheid  Gemeente kan op achterkant 1 naam en 2 telefoonnummers vermelden  Vanaf 18/11/06 pilootproject met elektronische versie 1 uniek tel. nr. met cascadesysteem met 7 tel. nrs

57 Sociale uitkeringen Gezinsmodulering? Verhoging van bedrag bij gezinslast Gezinslast? Kind ten laste OF Onderhoudsgeld betalen op basis van gerechtelijke beslissing op basis van een notariële akte bij echtscheiding vrijwillig via notariële akte voor minderjarig/ behoeftig meerderjarig kind OF Samenwonen met persoon zonder inkomsten

58 Gezinsmodulering Leefloon (01/10/06) 429,66 euro: samenwonende 644,48 euro: alleenstaande 859,31 euro: met gezinslast Werkloosheidsuitkering (hoger minimumbedrag) 22,11 euro: samenwonende (categorie B) 29,49 euro: alleenstaande (categorie N) 35,10 euro: samenwonende met gezinslast (categorie A)

59 Gezinsmodulering Ziekte-uitkering (hogere vervangingsratio van begrensd loon) 55 %: samenwonende 60 %: alleenstaande 60 %: gezinshoofd Invaliditeit (hogere vervangingsratio van bruto loon) 40 %: samenwonende 50 %: alleenstaande 65 %: gezinshoofd

60 Andere gezinsmoduleringen Gratis water: 15 m 3 per gezinslid (gedomicilieerd) Gratis elektriciteit: 100 kWh + 100 kWh per gezinslid (gedomicilieerd) Gratis rechtshulp (bedragen 01-09-’06) i.f.v. netto maandinkomen Alleenstaand Volledig kosteloos: maximaal 780 euro Gedeeltelijk kosteloos: tussen 780 en 1.004 euro Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met gezinslast Volledig kosteloos: maximaal 1.004 euro Gedeeltelijk kosteloos: tussen 1.004 en 1.224 euro Plafond te verhogen met 125,90 euro per persoon ten laste

61 (ECHT)SCHEIDINGENOnderhoudsgelden voor kinderen berekenen (ECHT)SCHEIDINGENOnderhoudsgelden

62 Burgerlijk Wetboek: artikel 203 § 1 De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind. Wettelijk kader voor onderhoudsgeld  Naar evenredigheid van hun middelen: Materieelelke ouder volgens zijn inkomen en vermogen Immaterieeleffectief mee opvoeden, tijd maken voor  Tot kinderen diploma hebben dat toegang geeft tot arbeidsmarkt  Altijd Los van samenlevingsvorm: huwelijk, wettelijk of feitelijk samenwonen Los van relatie: binnen maar ook na elke relatie

63 Hoeveel moet iedere ouder betalen ? Naar evenredigheid van zijn middelen  Volgens de inkomensverdeling

64 Stapsgewijze INetto gezinsinkomen en inkomensverdeling bepalen  IIWerkelijke kosten van kinderen berekenen  IIIHoeveel betaalt iedere ouder nu?  IVOverheidsondersteuning voor iedere ouder  VHoeveel zou iedere ouder moeten betalen?  VIVerrekening: RESULTAAT = onderhoudsgeld of bijpassing kindrekening Onderhoudsgeld voor kinderen berekenen

65  80 % van betaald onderhoudsgeld fiscaal aftrekbaar Bedrag vermindert netto belastbaar inkomen Belastingvoordeel aan marginaal tarief  Belastingvoordeel afhankelijk van: Netto belastbaar inkomen Aanvullende gemeentelijke personenbelasting (APB) Voorwaarden: 1.Wettelijke basis: onderhoudsplicht 2.Effectief betaald 3.Regelmatig betaald 4.Kind maakt geen deel uit van gezin van onderhoudsplichtige Fiscale aftrek onderhoudsgeld

66 Belastingvoordeel: aftrek onderhoudsgeld Netto belastbaar inkomenAanslagvoet Voordeel (incl. 7,27 % APB) vantot 0,007.290,0025 %26,82 % 7.290,0110.380,0030 %32,18 % 10.380,0117.300,0040 %42,91 % 17.300,0131.700,0045 %48,27 % 31.700,0150 %53,64 %

67 Betaald onderhoudsgeld voor 80 % aftrekbaar bij onderhoudsplichtige ouder  Ontvangen onderhoudsgeld voor 80 % belastbaar Niet bij ouder Bij kind zelf (ongeacht zijn leeftijd) Zelf aangifteformulier op naam van kind aanvragen Mogelijke gevolgen  Verlies status “kind ten laste” (Netto bestaansmiddelen > plafond)  Kind moet belastingen betalen (> belastingvrije som van 5 940 euro)  Onderhoudsgeld voor kinderen verhoogt inkomen ouder bij aanvraag studietoelage en -financiering  minder kans op tegemoetkoming

68 1. Onderhoudsplichtige betaalt studiekosten kinderen Fiscus: niet fiscaal aftrekbaar Hof van Beroep (Antwerpen): wel fiscaal aftrekbaar betaling ter uitvoering van wettelijk onderhoudsgeld kinderen wonen niet bij de onderhoudsplichtige onderhoudsplichtige kan bewijzen dat hij kosten effectief betaalde 2. Onderhoudsplichtige betaalt woonkrediet voor gezinswoning Fiscus: niet fiscaal aftrekbaar Hof van Beroep (Gent): niet fiscaal aftrekbaar ondanks vonnis van rechtbank geen kosten maar verwerving patrimonium Let op: zakgeld en vakantie-uitgaven NOOIT aftrekbaar! Onderhoudsgeld in natura fiscaal aftrekbaar?

69 Fiscale optimalisatie? Ouder 1: fiscaal voordeel van kind ten laste  Belast als alleenstaande = extra belastingvrije som van 1.260 euro  Extra belastingvoordeel van 400,65 tot 675,80 euro/jaar Ouder 2: fiscale aftrek van onderhoudsgeld  Hoe hoger  hoe meer fiscaal voordeel Kruiselings optimaliseren

70 Cijfervoorbeeld Moeder werknemer netto maandloon = 1.250 euro belastbaar jaarinkomen = 18.226,16 euro 2 kinderen ten laste (gelijkmatig verdeelde huisvesting) zoon (03/12/87), niet kotstudent universitair, 107,92 euro (kinderbijslag) dochter (02/09/91), 4 de secundair, 187,15 euro (kinderbijslag) Vader werknemer netto maandloon = 2.000 euro + 375,00 voordelen alle aard belastbaar jaarinkomen = 40.259,57 euro

71 Overheidstussenkomsten Cijfervoorbeeld (moeder met kinderlast) Volgens verdeling niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten 50-50 verdeling 100-0 verdeling Impact Kinderbijslag3.540,84 0,00 Studietoelage128,000,00- 128,00 Studiefinanciering1.649,831.071,13- 578,70 Fiscaal voordeel kinderlast1.386,46 0,00 Fiscaal voordeel onderhoudsgeld 553,623.479,37+ 2 925,75 TOTAAL7.258,759.477,80+ 2 219,05 Maandelijks onderhoudsgeld berekend met onderhoudsgeldcalculator 107,51675,68+ 568,17

72 Overheidstussenkomsten Cijfervoorbeeld (kruiselingse optimalisatie) Volgens verdeling niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten 50-50 verdeling 100-0 verdelingImpact Kinderbijslag3.540,84 0,00 Studietoelage0,00 Studiefinanciering1.489,711.155,15- 334,56 Fiscaal voordeel kinderlast1.477,10 0,00 Fiscaal voordeel onderhoudsgeld 951,663.060,81+ 2.109,15 TOTAAL7.459,319.233,90+ 1.774,59 Maandelijks onderhoudsgeld berekend met onderhoudsgeldcalculator Vader 147,86 Vader vr zoon 367,89 Moeder vr dochter 134,59 + 354,62

73 Conclusie Sociale en fiscale wetgeving onvoldoende afgestemd op bilocatie Onderhoudsgeld blijft belangrijk instrument Bij echtscheiding Ook bij bilocatie Zelfs bij gelijkmatig verdeeld verblijf Wat hebben ouders en hun bemiddelaar nodig? Basiskennis van fiscaliteit én sociale zekerheid (vooral kinderbijslagen) Onmisbare tools: Belastingberekeningsprogramma Onderhoudsgeldcalculator van Gezinsbond

74 Graag meer info? Cd-rom:10 euro leden 20 euro niet-leden Tijdschrift: 6 euro Voordeelpakket: 13 euro voor leden Gezinsbond vzw publicatie + cd-rom23 euro voor niet-leden Gezinsbond vzw


Download ppt "Fiscale en sociaal-rechterlijke gevolgen van een bilocatieregeling Yves Coemans Attaché Studiedienst Gezinsbond Studiedag “Bilocatie als kans? Verschillen."

Verwante presentaties


Ads door Google