De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elimineer ‘De Burger’ !. “When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills” (Chinees gezegde)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elimineer ‘De Burger’ !. “When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills” (Chinees gezegde)"— Transcript van de presentatie:

1 elimineer ‘De Burger’ !

2 “When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills” (Chinees gezegde)

3 Hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld: “We hebben behoefte aan een ‘participatieve democratie’. Een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties en voorzieningen zijn.” Dit leidt tot een compacte, slagvaardige en faciliterende overheid, een mondige, veerkrachtige samenleving, en zeggenschap van betrokkenen over de aard en inhoud van collectieve voorzieningen. ‘Compactere overheid, sterkere inwoner’

4 Participatie en dialoog uit: “De Kracht van Overijssel” “Burgerparticipatie, dichter bij de burger: inwoners van Overijssel nodigen we actief uit hun deskundigheid, ideeën en verwachtingen ten aanzien van opgaven die de leefomgeving van Overijsselaars direct raken en waarvoor de provincie aan de lat staat met ons te delen. Daarvoor zoeken we al dan niet samen met collega-overheden actief en eigentijds (inclusief social media) de dialoog met Overijsselaars. Deze burgerparticipatie moet met name aan de voorkant van activiteiten invulling krijgen; dat is het moment waarop de inbreng maximaal betekenis kan krijgen.”

5 Vaak prima ‘traditionele’ participatie! Vooral bij infra/wijk projecten: goed en zorgvuldig veel kennis en ervaring aanwezig (keukentafelgesprekken, info-avonden, inspraakrondes, focusgroepen, afstemming met belangengroepen en partners etc.) Burgerinitiatief Burgerpanel

6 Participatieladder

7 Simpele vragen…  Wie is/zijn je doelgroep(en)?  Wat wil je van - of met die mensen?  Wat ga je met hun feedback/input doen?  Hoe ga je ze raken en bereiken?

8 Doelgroepen: gewone, echte mensen… Motivaction: 8 ‘sociale milieus’ vaste normen en waarden:  De traditionele burgerij  De moderne burgerij  Kosmopolieten  Postmoderne hedonisten  Nieuwe conservatieven  Gemaksgeoriënteerden  Opwaarts mobielen  Postmaterialisten

9 traditionele burgerij

10 nieuwe conservatieven

11 x moderne burgerij

12 gemaksgeoriënteerden

13 opwaarts mobielen

14 kosmopolieten x

15 postmaterialisten

16 postmoderne hedonisten

17 Overijssel vs. Nederland kosmopolieten 8% NL 10% nieuwe conservatieven 6% NL 8% post- materialisten 7% NL 10% opwaarts mobielen 15% NL 13% post- moderne hedonisten 7% NL 11% gemaks- georiënteerden 12% NL 10% traditionele burgerij 18% NL 16% moderne burgerij 25% NL 22% Overijssel vs. Nederland kosmopolieten 8% NL 10% nieuwe conservatieven 6% NL 8% post- materialisten 7% NL 10% opwaarts mobielen 15% NL 13% post- moderne hedonisten 7% NL 11% gemaks- georiënteerden 12% NL 10% traditionele burgerij 18% NL 16% moderne burgerij 25% NL 22%

18 8 milieu’s: 4 burgerschapsstijlen

19 Generaties − Vooroorlogse generatie (geboren:1910 - 1930) − Stille generatie (geboren:1931 - 1940) − Protestgeneratie (geboren:1941 - 1955) − Verloren generatie (geboren:1956 -1970) − Pragmatische generatie (geboren: 1971 - 1980) − Grenzeloze generatie (geboren na 1980) - Generatie Z (geboren na 2000)…

20 Generaties

21 Burgerschapsstijlen tot 2030

22 Hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld: “We hebben behoefte aan een ‘participatieve democratie’. Een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties en voorzieningen zijn.” Uitdaging: Over 8 jaar is 66% van burgerschapsstijlen ‘Buitenstaander’ en ‘Pragmatist’ Dat vraagt voor ‘participatieve democratie’ een drastisch andere bestuursstijl/houding (even terug…)

23 ‘Loslaten in vertrouwen’ (RoB, december 2012) “De ‘vitale samenleving’ bestaat al in Nederland!” “Het is de vitale samenleving die mogelijkheden biedt om de overheid in Nederland compacter te maken. In die volgorde. En niet andersom.” “Ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving vraagt om een urgente en radicale paradigmashift in de functie, rol en werkwijze van de politiek, het bestuur en het ambtelijke apparaat.”

24 Overheidscommunicatie De klassieke leer: de overheid stuurt met geld, regels en communicatie. Vitale samenleving:  Het eerste wordt schaars.  Het tweede vraagt bestuur om zelfbeperking.  De nadruk moet komen op het derde instrument. Dat stelt nieuwe, hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden, van bestuurders, politici, projectleiders en van ambtenaren.

25 Bestuursstijlen  Om de afstand kleiner te maken zullen politici,bestuurders en beleidsmakers meer dan nu, flexibel moeten zijn in hun rol en snel kunnen switchen van inhoud en (het controleren van het) bestuur, naar het leggen van contact met mensen.  De communicatiefunctie van de politici/bestuurders wordt even belangrijk als hun controlerende/inhoudelijke functie. (Motivaction; bestuursstijlen notitie provincie Overijssel, februari 2013)

26 Differentiatie leiderschapsstijlen

27 Wat werkt in de praktijk? Actief, bescheiden en positief meedoen in dialoog, fysiek en digitaal, vooral vragen stellend.  Door vragen te stellen wordt duidelijker wat deelnemers aan de discussie precies bedoelen.  Bestuurders/projectleiders kunnen helpen meer feiten en gezichtspunten op tafel te krijgen.  Je laat zien dat je de inbreng van mensen serieus neemt.  Je beleeft de discussie zelf en kan beoordelen hoe goed het proces is verlopen.

28 Social Media? Onze ervaring van de afgelopen 4 jaar: Gebruik, per project/thema, differentiatie in doelgroepen en een effectieve cross-mediale mix van communicatie OFFLINE (print) (bijv. H-A-H kranten, magazine, flyers, etc) FYSIEK (oog-in-oog, markten, bijeenkomsten) (bijv. ‘Democratie Spel’, ‘Eigen Kracht’,) ONLINE (web, digitaal) (bijv. JIJ site, ‘Jij Droomt’, Social Media, Basecamp, etc)

29 is een bewuste houding, mentaliteit, state-of-mind, intern en extern is dynamisch, open tweerichtingsverkeer tussen de doelgroep(en) en leiding/bestuur/instituut/overheid is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, echtheid en openheid Succesvolle participatie

30 Aanbevolen literatuur Loslaten in vertrouwen Society 3.0 Easycratie Trendrede 2013 In het oog van de orkaan

31 biedt ondersteuning in:  coaching strategisch ‘omdenken’  doelgroep analyse  participatie strategie  cocreatie - en projectmanagement  cross-mediale communicatie  (gratis!) JIJ & Overijssel platform  coproductie/cocreatie bijdrage  ‘Modern Noaberschap’ pilots provincie Overijssel


Download ppt "Elimineer ‘De Burger’ !. “When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills” (Chinees gezegde)"

Verwante presentaties


Ads door Google