De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elimineer ‘De Burger’!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elimineer ‘De Burger’!."— Transcript van de presentatie:

1 elimineer ‘De Burger’!

2 “When the winds of change are blowing some people
are building shelters, while others are building windmills” (Chinees gezegde) Presentatie heeft drie hoofdpunten: Waarom? (urgentie; maatschappelijk bewustzijn/overheidsparticipatie vs. deelname aan onze investeringsprojecten) Wat? (Doel? Plek op de participatieladders? – gesegmenteerde communicatie als ‘gevolg’) Wie? (Doelgroepen, bestuursstijlen – kip of ei?)

3 ‘Compactere overheid, sterkere inwoner’
Hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld: “We hebben behoefte aan een ‘participatieve democratie’. Een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties en voorzieningen zijn.” Dit leidt tot een compacte, slagvaardige en faciliterende overheid, een mondige, veerkrachtige samenleving, en zeggenschap van betrokkenen over de aard en inhoud van collectieve voorzieningen. Cross link naar ‘Overijssels Bestuur 20XX’

4 Participatie en dialoog
uit: “De Kracht van Overijssel” “Burgerparticipatie, dichter bij de burger: inwoners van Overijssel nodigen we actief uit hun deskundigheid, ideeën en verwachtingen ten aanzien van opgaven die de leefomgeving van Overijsselaars direct raken en waarvoor de provincie aan de lat staat met ons te delen. Daarvoor zoeken we al dan niet samen met collega-overheden actief en eigentijds (inclusief social media) de dialoog met Overijsselaars. Deze burgerparticipatie moet met name aan de voorkant van activiteiten invulling krijgen; dat is het moment waarop de inbreng maximaal betekenis kan krijgen.” Vanuit de onderlegger is dit wat we zeggen: Burgerparticipatie Dit is de richting die de coalitie gekozen heeft om meer kracht en inspiratie uit de Overijsselse samenleving te halen. Wij benutten burgerparticipatie waar mogelijk in onze (investering)projecten- en programma’s. Het is één van de middelen om tot beter kwalitatief beleid te komen. Burgerparticipatie is waar mogelijk onze leidraad. Als de provincie niet de partij is die direct contact heeft met de betrokken burger, stellen wij kaders voor onze partners. Betrokkenheid burger en overheid De maatschappij verandert: de overheid krimpt en daarom is het nodig dat we meer actieve inbreng nodig hebben van inwoners en partners voor de visievorming van toekomstig beleid. Dit beleid moet aansluiten op de wensen en mogelijkheden van inwoners, partners en overheid. Deze betrokkenheid krijgt aan de voorkant van besluitvorming en activiteiten invulling. Dit kan vanuit beide richtingen worden geïnitieerd.

5 Vaak prima ‘traditionele’ participatie!
Vooral bij infra/wijk projecten: goed en zorgvuldig veel kennis en ervaring aanwezig (keukentafelgesprekken, info-avonden, inspraakrondes, focusgroepen, afstemming met belangengroepen en partners etc.) Burgerinitiatief Burgerpanel

6 Participatieladder Archimedes – Wet van communicerende vaten

7 Simpele vragen… Wie is/zijn je doelgroep(en)?
Wat wil je van - of met die mensen? Wat ga je met hun feedback/input doen? Hoe ga je ze raken en bereiken? Voorbeeld van goedbedoeld, maar zinloos ‘preken voor eigen parochie’ : deze pagina grote advertenties in De Volkskrant/NRC. Welke zinloos geweld liefhebber leest dat, en voelt zich er door aangesproken? Net zo nuttig als het plaatsen van een vacature voor een ‘Strategisch projectleider Ecologische Hoogstructuur en Ruimtelijke Kwaliteit’ op het mededelingen bord in het supporters home van ADO Den Haag…

8 Doelgroepen: gewone, echte mensen…
Motivaction: 8 ‘sociale milieus’ vaste normen en waarden: De traditionele burgerij De moderne burgerij Kosmopolieten Postmoderne hedonisten Nieuwe conservatieven Gemaksgeoriënteerden Opwaarts mobielen Postmaterialisten Uitleg ‘Mentality’ model…

9 traditionele burgerij
9

10 nieuwe conservatieven

11 x moderne burgerij moderne burgerij

12 gemaksgeoriënteerden
gemaks georienteerden 12

13 opwaarts mobielen opwaards mobielen

14 x kosmopolieten 14

15 postmaterialisten postmaterialisten 15

16 postmoderne hedonisten

17 Overijssel vs. Nederland
kosmopolieten 8% NL 10% kosmopolieten 8% NL 10% nieuwe conservatieven 6% NL 8% nieuwe conservatieven 6% NL 8% post- materialisten 7% NL 10% post- materialisten 7% NL 10% opwaarts mobielen 15% NL 13% opwaarts mobielen 15% NL 13% post- moderne hedonisten 7% NL 11% post- moderne hedonisten 7% NL 11% moderne burgerij 25% NL 22% moderne burgerij 25% NL 22% traditionele burgerij 18% NL 16% traditionele burgerij 18% NL 16% gemaks- georiënteerden 12% NL 10% gemaks- georiënteerden 12% NL 10%

18 8 milieu’s: 4 burgerschapsstijlen

19 Generaties − Vooroorlogse generatie (geboren:1910 - 1930)
− Stille generatie (geboren: ) − Protestgeneratie (geboren: ) − Verloren generatie (geboren: ) − Pragmatische generatie (geboren: ) − Grenzeloze generatie (geboren na 1980) - Generatie Z (geboren na 2000)…

20 Generaties

21 Burgerschapsstijlen tot 2030

22 Hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld:
(even terug…) Hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld: “We hebben behoefte aan een ‘participatieve democratie’. Een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties en voorzieningen zijn.” Uitdaging: Over 8 jaar is 66% van burgerschapsstijlen ‘Buitenstaander’ en ‘Pragmatist’ Dat vraagt voor ‘participatieve democratie’ een drastisch andere bestuursstijl/houding

23 ‘Loslaten in vertrouwen’
(RoB, december 2012) “De ‘vitale samenleving’ bestaat al in Nederland!” “Het is de vitale samenleving die mogelijkheden biedt om de overheid in Nederland compacter te maken. In die volgorde. En niet andersom.” “Ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving vraagt om een urgente en radicale paradigmashift in de functie, rol en werkwijze van de politiek, het bestuur en het ambtelijke apparaat.” RoB (dec 2012): Dit advies gaat grotendeels over de mensen die wél mee kunnen en willen doen, maar wijst er tegelijkertijd op dat er mensen zijn die dat niet kunnen/willen. Het is de uitdaging van een goede overheid zich daar niet bij neer te leggen en deze mensen niet op te geven of diskwalificeren. Dat vraagt meestal om een overheid die activeert en juist wel dominant aanwezig durft te zijn. Hoe om te gaan met deze achterblijvers vraagt echter om een eigenstandig advies.

24 Overheidscommunicatie
De klassieke leer: de overheid stuurt met geld, regels en communicatie. Vitale samenleving: Het eerste wordt schaars. Het tweede vraagt bestuur om zelfbeperking. De nadruk moet komen op het derde instrument. Dat stelt nieuwe, hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden, van bestuurders, politici, projectleiders en van ambtenaren.

25 Bestuursstijlen Om de afstand kleiner te maken
zullen politici,bestuurders en beleidsmakers meer dan nu, flexibel moeten zijn in hun rol en snel kunnen switchen van inhoud en (het controleren van het) bestuur, naar het leggen van contact met mensen. De communicatiefunctie van de politici/bestuurders wordt even belangrijk als hun controlerende/inhoudelijke functie. (Motivaction; bestuursstijlen notitie provincie Overijssel, februari 2013)

26 Differentiatie leiderschapsstijlen

27 Wat werkt in de praktijk?
Actief, bescheiden en positief meedoen in dialoog, fysiek en digitaal, vooral vragen stellend. Door vragen te stellen wordt duidelijker wat deelnemers aan de discussie precies bedoelen. Bestuurders/projectleiders kunnen helpen meer feiten en gezichtspunten op tafel te krijgen. Je laat zien dat je de inbreng van mensen serieus neemt. Je beleeft de discussie zelf en kan beoordelen hoe goed het proces is verlopen.

28 Social Media? Onze ervaring van de afgelopen 4 jaar: Gebruik, per project/thema, differentiatie in doelgroepen en een effectieve cross-mediale mix van communicatie OFFLINE (print) (bijv. H-A-H kranten, magazine, flyers, etc) FYSIEK (oog-in-oog, markten, bijeenkomsten) (bijv. ‘Democratie Spel’, ‘Eigen Kracht’,) ONLINE (web, digitaal) (bijv. JIJ site, ‘Jij Droomt’, Social Media, Basecamp, etc)

29 Succesvolle participatie
is een bewuste houding, mentaliteit, state-of-mind, intern en extern is dynamisch, open tweerichtingsverkeer tussen de doelgroep(en) en leiding/bestuur/instituut/overheid is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, echtheid en openheid

30 Aanbevolen literatuur
Loslaten in vertrouwen Society 3.0 Easycratie Trendrede 2013 In het oog van de orkaan

31 provincie Overijssel biedt ondersteuning in:
coaching strategisch ‘omdenken’ doelgroep analyse participatie strategie cocreatie - en projectmanagement cross-mediale communicatie (gratis!) JIJ & Overijssel platform coproductie/cocreatie bijdrage ‘Modern Noaberschap’ pilots


Download ppt "Elimineer ‘De Burger’!."

Verwante presentaties


Ads door Google