De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenario 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenario 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Scenario 2015

2 Plan van aanpak Trends/spanningsvelden Scenario’s
Opzet Presentatie Plan van aanpak Trends/spanningsvelden Scenario’s

3 Plan van aanpak Factoren
(Economie, Planologie, HRM, Politiek/bestuurlijk, Sociaal/demografisch en Bovenregionaal) Trends Spanningsvelden Scenario’s

4 Spanningsvelden I actief vs. passief II functioneel vs. integraal
III profilering vs. non-profilering IV enkelvoudige economische samenstelling vs ec. diversiteit V regionalisering vs. Lokalisering

5 VI intensivering vs. Centralisatie
VII bureaucratisch vs. Technocratisch VIII dualisme vs. Verzelfstandiging IX Politisering vs. Technocratisering X Identiteit vs. Lege Huls XI Alg. regiobeleid vs. Specialisatie

6 De Scenario’s Scenario 1: De Controle Freak
(Actief vs. Passief) Scenario 2: Fort West-Brabant (Regionalisering vs. Lokalisering) Scenario 3: De West-Brabantse tuinen van Babylo (Politisering vs. Technocratisering) Scenario 4: De overheid als kruipolie (Pofilering vs. Non-profilering)

7 Scenario 1 ‘De Controle Freak’

8 Het bestuur van de regio heeft al haar zaken strak in de hand.
Het bestuur van de regio zet de lijnen uit, bepaalt het beleid en voorziet in een duidelijke visie voor de regio. Het bedrijvennetwerk – de uitvoerende partij –moeten zich hierin schikken. Een willekeurige organisatie in het netwerk kan slechts handelen nadat zij opdracht van het bestuur van de regio hebben gekregen. Samen met de stringente prestatieafspraken is controle gewaarborgd.

9 HRM in ‘De Controle Freak’
Organisatorische eisen: Zeer uitgebreid takenpakket Omvangrijk ambtelijk apparaat Duidelijke regie Planning & control tot op individueel niveau Gedetailleerde taakomschrijving

10 HRM in ‘De Controle Freak’
Individuele eisen Specialist Technocratische werkwijze Individualistisch

11 HRM in ‘De Controle Freak’
Instrumenten van HRM Prestatiecontracten Individuele beoordeling & beloning Samen bepalen van onderwijsbehoefte Werving & selectie essentieel E-HRM

12 Scenario 2 ‘Fort West-Brabant’

13 West-Brabant is één bloeiende regio met scherpe grenzen
Ook beleidsmatig zijn er scherpe grenzen Zij is in grote mate autonoom Het economische profiel heeft door overheid en bedrijven vorm gekregen Een uitgebalanceerd migratiesysteem, jongeren en ouderen wisselen elkaar in de stad en op het platteland af

14 Controle en regulering zijn kernwoorden, de overheid als regisseur
De regio haalt nieuw personeel binnen door ze direct te betrekken De regio houdt haar kenniseconomie mede draaiende door haar industrie

15 De grenzen worden bewaakt door tal van medewerkers
Een alliantie kan een optie zijn, maar wel op voorwaarden van de regio Alle ontwikkelingen buiten de regio worden in kaart gebracht Bestuurders conformeren naar de visie van de gehele regio

16 HRM in ‘Fort West-Brabant’
Organisatorische eisen Regionalisering van bestuur Positiebepaling van de regio Verschillende rollen; Verkenner, Kapitein, Luitenant-Generaal, Generaal Intern strakke hierarchie Strenge controlemechanismen

17 HRM in ‘Fort West-Brabant’
Individuele eisen Intern: Comformisme Gezagsgetrouw Bureaucratisch Extern: Lobbyisten Regiodenken

18 HRM in ‘Fort West-Brabant’
Instrumenten van HRM Nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen Personeelsbestand uit de regio aanspreken Vaste aanstellingen

19 Scenario 3 ‘De West-Brabantse tuinen van Babylon’

20 De wereld is in de loop der jaren steeds complexer geworden
De wereld is in de loop der jaren steeds complexer geworden. En dat terwijl de burger in West Brabant van oudsher gewend was aan rust, natuur en ruimte. Als reactie is er een ontwikkeling in gang gezet waarbij er in de gemeente een nadruk ligt op het lokale.

21 Door de grote mate van lokalisering, staat het bestuur erg dicht bij de burger. Niet langer wordt alles wat de burger aangaat in één groot gemeentekantoor geregeld; het bestuur zit veel meer in de wijk zelf. Ieder zorgt voor zijn eigen tuintje. De ambtenaar kan worden gezien als tuinman

22 HRM in ‘De West-Brabantse tuinen van Babylon’
Organisatorische eisen Sterke lokalisering Bestuur op wijkniveau Samenwerking op een aantal basistaken Tuinarchitecten en Tuinmannen

23 HRM in ‘De West-Brabantse tuinen van Babylon’
Individuele eisen Collegiaal Betrokken (bij burger en het lokale) Kennis van mensen en gemeenschap Lokaal visionair

24 HRM in ‘De West-Brabantse tuinen van Babylon’
Instrumenten van HRM Werven uit eigen personeelsbestand Sociaal contract met de gemeenschap Nauwe banden met lokale onderwijsinstellingen

25 Scenario 4 ‘De overheid als kruipolie’

26 De overheid heeft zich in 2015 teruggetrokken uit veel sectoren waar zij vroeger verantwoordelijk voor was. Onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid worden nauwelijks nog door de overheid gereguleerd.

27 Bewust geworden van de beperkingen in het eigenfunctioneren, hebben overheden ervoor gekozen meer en meer uitvoerende taken aan marktpartijen over te laten. De core business van de overheid niet die van speler op de markt, maar van spelontwerper, en scheidsrechter.

28 HRM in ‘overheid als kruipolie’
Organisatorische eisen: Sturingswens is opgegeven Faciliterend Ontmanteling gemeentelijk apparaat Functioneel Directe verantwoordelijkheid Rol politiek?

29 HRM in ‘overheid als kruipolie’
Individuele eisen Netwerker Strategisch inzicht Facilitator/ mediator Generalist

30 HRM in ‘overheid als kruipolie’
Instrumenten van HRM Tijdelijke contracten Afrekenen op macrofactoren Ambtenaar als ‘geheime dienst’

31 WAT NU?


Download ppt "Scenario 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google