De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gehandicaptenzorg Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gehandicaptenzorg Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan."— Transcript van de presentatie:

1 Gehandicaptenzorg Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan

2 Visie en zorgopvatting Opvattingen door de eeuwen heen en zorg  Barmhartigheidsmodel  Medisch model  Ontwikkelingsmodel-normalisatie gedachte  Integratiemodel  Ondersteuningsmodel

3 Uitgangspunten van ondersteuning  kwaliteit van bestaan Zorg en ondersteuning zijn gericht op het bevorderen en of in stand houden van het functioneren van de mens met een verstandelijke beperking  regie over eigen leven eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking is een centrale waarde in zorg en ondersteuning

4 HHH Zorg van toen naar nu Leven van de cliënt Zorg

5 Kwaliteitsafspraken VGZ  de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking dezelfde factoren en relatie omvat als die belangrijk zijn voor ons allemaal.  De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door personen in staat te stellen zelf te participeren in beslissingen die hun eigen leven betreffen  De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door personen in hun eigen plaatselijke samenleving te accepteren en volledig te integreren (inclusie)

6 Kwaliteitsafspraken VGZ  Concrete zorgafspraken en ondersteuningsplannen  Waarborging van veiligheid cliënten  Kwaliteit van medewerkers en organisatie  Samenhang in zorg en ondersteuning

7 Definitie ondersteuningsplan Het ondersteuningsplan is een geheel van afspraken tussen cliënt, belangenbehartiger en zorgaanbieders. Het omvat een beeld van de mogelijkheden, perspectief, doelen, actieplan en afspraken over de wijze van evaluatie

8 Uitgangspunten ondersteuningsplan  Richt zich op kwaliteit van bestaan  Heeft een cyclische werkwijze  Gericht op (midden-) lange termijn  Is gericht op de individuele persoon  Is richtinggevend  Kent een multidisciplinaire benadering  Heeft een consistente benadering  Is doelgericht opgezet en er is sprake van een methodische benadering

9 Bouwstenen ondersteuningsplan 1.Informatie gedeelte 2.Beeld van de cliënt (8 domeinen Schalock) 3.Ondersteuningsbehoefte en perspectief 4.Doelen (SMART) 5.Actieplan 6.Rapportage en evaluatie

10 Informatie gedeelte  Algemene info cliënt zoals: N.A.W./telefoon/mail/ huisarts/ ziekenfonds/ contactpersonen/ wettelijke regelingen etc.  Algemene info ondersteuningsplan zoals: opsteller van het plan, betrokkenheid cliënt, data planning en evaluatie, wettelijke vertegenwoordiger en participerende disciplines

11 Beeld van de cliënt  Levensgeschiedenis/ verhaal  Anamnese en diagnose  Persoonsbeeld - Behoeftehiërarchie van Maslow - 8 domeinen van Schalock en Verdugo - 13 categorieën Nanda Gordon - Personal Outcomes Scale

12 8 domeinen kwaliteit van bestaan Schalock en Verdugo (2002) 1.Emotioneel welbevinden 2.Interpersoonlijke relatie 3.Materieel welbevinden 4.Persoonlijke ontplooiing 5.Lichamelijk welbevinden 6.Zelfbepaling 7.Sociale inclusie (deelname aan de samenleving 8.Rechten http://www.zozijn.nl/media/222589/visiedocument_kwaliteitskader_gehandicaptenzorg_2.0_1_.pdf http://www.zozijn.nl/media/222589/visiedocument_kwaliteitskader_gehandicaptenzorg_2.0_1_.pdf blz. 29 t/m 31 http://testweb.bsl.nl/tests/sis/

13 Diagnostische categorieën volgens Nanda Gordon http://www.btsg.nl/evv2009/informatieverzamelen/Gordon%20en%20Nanda2011.html ?reload_coolmenus http://www.btsg.nl/evv2009/informatieverzamelen/Gordon%20en%20Nanda2011.html ?reload_coolmenus 1.gezondheidszoekend gedrag 2.tekort in gezondheidsonderhoud 3.inadequate opvolging van de behandeling 4.dreigende inadequate opvolging van de behandeling 5.tekort in gezondheidsinstandhouding 6.dreigend tekort in gezondheidsinstandhouding 7.therapie-ontrouw 8.dreigende therapie-ontrouw 9.infectiegevaar 10.gevaar voor letsel (trauma) 11.vergiftigingsgevaar 12.verstikkingsgevaar 13.beschermingstekort

14 Personal Outcomes Scale PowerPoint-presentatie - Vereniging Gehandicaptenzorg... PowerPoint-presentatie - Vereniging Gehandicaptenzorg... FACTSHEET PERSONAL OUTCOMES SCALE. Brengt de kwaliteit van bestaan van cliënten in kaart. Is gebaseerd op de domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock en Verdugo

15 8 domeinen Schalock

16 Ondersteuningsbehoefte  Ondersteuningsbehoefte en wensen per kwalificatiedomein met belemmerende en bevorderende factoren  Samenvatting van behoeften en wensen met de daarbij behorende prioriteiten  Wensen van de cliënt ten aanzien van bejegening en benaderingswijze

17 Perspectief Een perspectief is een kenachtige beschrijving van wat de cliënt in de toekomst wil en/ of zich voorstelt en wat voor sociale netwerk hij zich wenst of voorstelt. Een perspectief is onbegrensd en de haalbaarheid wordt nog niet direct meegenomen

18 Doelen (SMART) Een doel is: Een situatie of een vaardigheid Waarvan gewenst is dat deze binnen de looptijd van het plan bereikt wordt Gebaseerd op de beeldvorming en het perspectief van de cliënt Iets dat betrekking heeft op de na te streven invulling van het leven van de cliënt voor de komende 1 tot 2 jaar

19 S.M.A.R.T. Specifiek/meetbaar/acceptabel/realistisch/ tijdgebonden S= Heb je beschreven wat je precies gaat doen of wil bereiken? M= Heb je wat je wilt bereiken beschreven in concreet waarneembare termen? A= Is het doel voor alle betrokkenen acceptabel? R= Is er de overtuiging dat het doel haalbaar is? T= heb je beschreven wanneer je verwacht dat het doel bereikt is?

20 Actieplan Concrete beschrijving van de acties die worden ondernomen om het doel(-en) te behalen. Een hulpmiddel bij opstellen zijn de 6 x W Waarom/Wat/Hoe/Wie/ Wanneer/Waar …..moet het worden gedaan !

21 Cirkel van Deming/ Evaluatie http://www.btsg.nl/infobulletin/Deming%20cirkel.html http://www.btsg.nl/infobulletin/Deming%20cirkel.html

22 Invulschema Schalock http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx? src=http%3A%2F%2Fwww.factor- e.nl%2Fsaw%2Fimages%2Fstories%2FMondria an%2FWerkmodellen%2FWord%2FBPV%2FInv ulschema%2520kwaliteit%2520van%2520best aan%2520volgens%2520theorie%2520Schaloc k%2520-%2520B.docx http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx? src=http%3A%2F%2Fwww.factor- e.nl%2Fsaw%2Fimages%2Fstories%2FMondria an%2FWerkmodellen%2FWord%2FBPV%2FInv ulschema%2520kwaliteit%2520van%2520best aan%2520volgens%2520theorie%2520Schaloc k%2520-%2520B.docx

23 Drietallen. één deelnemer vertelt achter elkaar een “waar” en “niet waar” verhaal. De anderen zeggen welk verhaal waar of niet waar is. Tel je persoonlijke punten welke “waar” verhalen je goed hebt geraden. Vervolgens de 2 e en 3 e Daarna lezen: http://www.lichaamstaal.com/waarheid.html http://www.lichaamstaal.com/waarheid.html


Download ppt "Gehandicaptenzorg Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google