De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan
Gehandicaptenzorg Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan Werkproces 1.1/1.2/1.3

2 Visie en zorgopvatting
Opvattingen door de eeuwen heen en zorg Barmhartigheidsmodel Medisch model Ontwikkelingsmodel-normalisatie gedachte Integratiemodel Ondersteuningsmodel

3 Uitgangspunten van ondersteuning
kwaliteit van bestaan Zorg en ondersteuning zijn gericht op het bevorderen en of in stand houden van het functioneren van de mens met een verstandelijke beperking regie over eigen leven eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking is een centrale waarde in zorg en ondersteuning

4 Zorg van toen naar nu HHH Zorg Zorg Leven van de cliënt

5 Kwaliteitsafspraken VGZ
de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking dezelfde factoren en relatie omvat als die belangrijk zijn voor ons allemaal. De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door personen in staat te stellen zelf te participeren in beslissingen die hun eigen leven betreffen De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door personen in hun eigen plaatselijke samenleving te accepteren en volledig te integreren (inclusie)

6 Kwaliteitsafspraken VGZ
Concrete zorgafspraken en ondersteuningsplannen Waarborging van veiligheid cliënten Kwaliteit van medewerkers en organisatie Samenhang in zorg en ondersteuning

7 Definitie ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan is een geheel van afspraken tussen cliënt, belangenbehartiger en zorgaanbieders. Het omvat een beeld van de mogelijkheden, perspectief, doelen, actieplan en afspraken over de wijze van evaluatie

8 Uitgangspunten ondersteuningsplan
Richt zich op kwaliteit van bestaan Heeft een cyclische werkwijze Gericht op (midden-) lange termijn Is gericht op de individuele persoon Is richtinggevend Kent een multidisciplinaire benadering Heeft een consistente benadering Is doelgericht opgezet en er is sprake van een methodische benadering

9 Bouwstenen ondersteuningsplan
Informatie gedeelte Beeld van de cliënt (8 domeinen Schalock) Ondersteuningsbehoefte en perspectief Doelen (SMART) Actieplan Rapportage en evaluatie

10 Informatie gedeelte Algemene info cliënt zoals: N.A.W./telefoon/mail/ huisarts/ ziekenfonds/ contactpersonen/ wettelijke regelingen etc. Algemene info ondersteuningsplan zoals: opsteller van het plan, betrokkenheid cliënt, data planning en evaluatie, wettelijke vertegenwoordiger en participerende disciplines

11 Beeld van de cliënt Levensgeschiedenis/ verhaal Anamnese en diagnose
Persoonsbeeld - Behoeftehiërarchie van Maslow - 8 domeinen van Schalock en Verdugo - 13 categorieën Nanda Gordon - Personal Outcomes Scale

12 8 domeinen kwaliteit van bestaan Schalock en Verdugo (2002)
Emotioneel welbevinden Interpersoonlijke relatie Materieel welbevinden Persoonlijke ontplooiing Lichamelijk welbevinden Zelfbepaling Sociale inclusie (deelname aan de samenleving Rechten blz. 29 t/m 31

13 Diagnostische categorieën volgens Nanda Gordon http://www. btsg
gezondheidszoekend gedrag tekort in gezondheidsonderhoud inadequate opvolging van de behandeling dreigende inadequate opvolging van de behandeling tekort in gezondheidsinstandhouding dreigend tekort in gezondheidsinstandhouding therapie-ontrouw dreigende therapie-ontrouw infectiegevaar gevaar voor letsel (trauma) vergiftigingsgevaar verstikkingsgevaar beschermingstekort

14 Personal Outcomes Scale
PowerPoint-presentatie - Vereniging Gehandicaptenzorg ... FACTSHEET PERSONAL OUTCOMES SCALE . Brengt de kwaliteit van bestaan van cliënten in kaart. Is gebaseerd op de domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock en Verdugo

15 8 domeinen Schalock

16 Ondersteuningsbehoefte
Ondersteuningsbehoefte en wensen per kwalificatiedomein met belemmerende en bevorderende factoren Samenvatting van behoeften en wensen met de daarbij behorende prioriteiten Wensen van de cliënt ten aanzien van bejegening en benaderingswijze

17 Perspectief Een perspectief is een kenachtige beschrijving van wat de cliënt in de toekomst wil en/ of zich voorstelt en wat voor sociale netwerk hij zich wenst of voorstelt. Een perspectief is onbegrensd en de haalbaarheid wordt nog niet direct meegenomen

18 Doelen (SMART) Een doel is: Een situatie of een vaardigheid
Waarvan gewenst is dat deze binnen de looptijd van het plan bereikt wordt Gebaseerd op de beeldvorming en het perspectief van de cliënt Iets dat betrekking heeft op de na te streven invulling van het leven van de cliënt voor de komende 1 tot 2 jaar

19 S.M.A.R.T. Specifiek/meetbaar/acceptabel/realistisch/ tijdgebonden
S= Heb je beschreven wat je precies gaat doen of wil bereiken? M= Heb je wat je wilt bereiken beschreven in concreet waarneembare termen? A= Is het doel voor alle betrokkenen acceptabel? R= Is er de overtuiging dat het doel haalbaar is? T= heb je beschreven wanneer je verwacht dat het doel bereikt is?

20 Actieplan Concrete beschrijving van de acties die worden ondernomen om het doel(-en) te behalen. Een hulpmiddel bij opstellen zijn de 6 x W Waarom/Wat/Hoe/Wie/ Wanneer/Waar …..moet het worden gedaan !

21 Cirkel van Deming/ Evaluatie http://www. btsg

22 Invulschema Schalock

23 Drietallen. één deelnemer vertelt achter elkaar een “waar” en “niet waar” verhaal. De anderen zeggen welk verhaal waar of niet waar is. Tel je persoonlijke punten welke “waar” verhalen je goed hebt geraden. Vervolgens de 2e en 3e Daarna lezen:


Download ppt "Thema 1 Het opstellen van een Ondersteunings- begeleidingsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google