De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de mensen gedenken

Verwante presentaties


Presentatie over: "De laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de mensen gedenken"— Transcript van de presentatie:

1 De laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de mensen gedenken
zondag 24 november 2013 De laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de mensen gedenken die het afgelopen jaar gestorven zijn.

2 Voorbij de wolk van mijn verdriet licht jouw gelaat soms even op. Je bent ver weg en toch dichtbij, het licht dat jou omgeeft is ook in mij

3 wanneer ik bid: ik geloof in de Liefde ik geloof in het Leven ik geloof in het Licht waarin jij woont voorgoed. Voorbij de wolk van mijn verdriet raakt de tijd de eeuwigheid.

4 Voorganger: ds. Jur Majoor Ouderling van dienst: Pier Dijkstra
Organist: Bernard Abma Voorlezer: Wytse Hospes Koster: Henderina van der Leeuw Zondagschool: Goënga - Wiesje, Gau - Jan en Margje Kindernevendienst: Elza, Anna en Sibbel Beamerteam: Sybren Abma en Simon Buma

5 Thema: Loslaten en vasthouden

6 Zingen voor de dienst lied 793 : 1, 2 en 3

7

8

9

10

11

12 en aansteken van de Paaskaars
Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars

13 INTOCHT Intochtslied : Psalm 139 : 1 en 2

14

15

16

17 Stil gebed, Belofte en Groet

18 Uitleg liturgisch bloemstuk

19 Voorbereiding Gezongen drempelgebed en kyrië met lied 281 : 1, 2, 4 en 9

20

21

22

23 Leefregel: Micha 6 : 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

24 1. Nu gaan de bloemen nog dood.
Nu gaat de zon nog onder.  Nooit gebeurt er een wonder, niemand kan zonder brood. Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2X)

25 2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je. soms nog huilen
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen en als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen. Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2X)

26 3. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal. God ons verlichten
3. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.  Daar zullen alle gezichten vol van Zijn heerlijkheid staan. Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2X)

27 Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.  Daar is gelukkig leven. En het eindigt niet. Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2X)

28 5. Zingt van de eeuwige dag. Zingt voor Zijn. komst en zeg amen
5. Zingt van de eeuwige dag. Zingt voor Zijn komst en zeg amen.  Zingt voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2X)

29 WOORD Gebed bij het lezen uit de bijbel De kinderen gaan naar de kindernevendienst

30 Lezing uit de bijbel: 2 Koningen 2 : 1 – 15a
1 De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, 2 maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel.

31 3 De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’ 4 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. 

32 5 De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ 6 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar deHEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder. 

33 7 Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil
7 Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken.8 Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9 Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 

34 10 ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia
10 ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 12 Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 

35 13 Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug
13 Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14 Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15 De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’

36 Zingen op de melodie van lied 730
1. Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant. Steeds als Gij uw handen opent zien uw ogen ons weer aan en gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan.

37 2. Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag onze namen open bloeien op uw goddelijk gezag. Dan gebeurt wat wij nu dromen dat wij in uw louter licht tot U nader mogen komen aangezicht tot aangezicht. Hans Mudde

38 Overdenking

39 Zingen: De regenboog Ze zeggen: als je anders bent, dan hoor je er niet bij. Ze doen alsof je niemand bent, als je niet bent als zij.

40 Maar kijk eens naar de regenboog. Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren Bijvoorbeeld rood of groen er een niet mee mag doen? Nee, de een staat naast de ander en ze zijn, zoals je ziet,  steeds verbonden met elkander. Kunnen mensen dat dan niet?

41 Ze zeggen: als je anders bent,
dan doe je niet normaal. Ze wijzen naar je kleren en ze lachen om je taal.

42 Maar kijk eens naar de regenboog. Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren Bijvoorbeeld rood of groen er een niet mee mag doen? Nee, de een staat naast de ander en ze zijn, zoals je ziet,  steeds verbonden met elkander. Kunnen mensen dat dan niet?

43 Ze zeggen: als je anders bent ,
dan kun je beter gaan. Alsof je nooit geboren bent. Dat is toch geen bestaan.

44 Want kijk eens naar de regenboog
Want kijk eens naar de regenboog. Zie jij het soms gebeuren dat van de zeven kleuren Bijvoorbeeld rood of groen er een niet mee mag doen? Nee, de een staat naast de ander en ze zijn, zoals je ziet,  steeds verbonden met elkander. Kunnen mensen dat dan niet?

45 Gedachtenis van de gestorvenen

46 Maaike Ouboter - Dat ik je mis

47 Gebed Ik sta voor U in leegte en gemis, vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, ik ben gevangen in mijn onvermogen. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.

48 Hier noemen wij de dure namen van de levenden van ooit,
die met het geloof getooid aan de levensgrenzen kwamen. Heer, herinner U ’t bestaan van hen die ons zijn voorgegaan. Eens gingen zij de weg van mensen met hun pijn en kwetsbaarheid,

49 Ons leven is geleende tijd, tussen droom en tussen wensen.
Heer, herinner U ’t bestaan van hen die ons zijn voorgegaan. U laat nooit los, maar houdt ons vast, in Jezus’ naam. Amen.

50 De overledenen worden herdacht met het aansteken van een kaars door de nabestaanden.

51 De gemeente gaat staan Freeke Grietje
Freeke Grietje Dijkstra – Bouwman * 13 juli † 7 maart 2013 Anna van Raalte – Terpstra * 18 oktober 1951 † 3 mei 2013 Wim van Velzen * 15 december 1946 † 20 mei 2013 Margaretha Cornelia Kooistra-Suurmond * 7 juli † 29 mei 2013

52 Jan Jarig Kramer * 28 februari † 9 juni 2013 Ynskje Lootsma – Wijnja * 14 december † 31 juli 2013 Eelkje Boonstra – Dotinga * 2 oktober † 15 augustus 2013 Fokke Tuinstra * 21 november † 23 augustus 2013 Froukje Bakker – Hamstra * 10 november † 4 september 2013

53 Zingen op de wijze van lied 753
1. Heer Jezus als een licht zijt Gij gekomen in de nacht, ons meer nog dan de dood nabij, vertroostend, ongedacht.

54 Overleden oud-gemeenteleden, die elders woonden, worden tezamen herdacht met het aansteken van één kaars door de ouderling van dienst. Zingen 2. Als Gij ons licht niet was geweest dan was er slechts verdriet, een wond die schrijnt en niet geneest, veel pijn en anders niet.

55 Alle gemeenteleden worden uitgenodigd een lichtje aan te steken om zo hun eigen dierbare overledenen te gedenken. Zingen 3. Niet iedereen begrijpt waarom ons lichaam moet vergaan – het kiemt als zaad en komt weerom als Gij het op doet staan.

56 Ter afsluiting steekt de ouderling van dienst namens ons allen een lichtje aan voor hen die wereldwijd, door honger of geweld zijn omgekomen. Zingen 4. Kom, Heiland, in die laatste nacht, verdrijf de angst, de pijn zodat wij eenmaal thuisgebracht, voorgoed genezen zijn.

57 Christus, U hebt de dood bestreden
en bent voor ons opgestaan, wil ook met hen verder gaan en de eeuwigheid betreden. Heer, herinner U ’t bestaan van hen die ons zijn voorgegaan. Stilte-moment De gemeente gaat zitten.

58 GEBEDEN EN GAVEN Danken, voorbeden, stil gebed en Onze Vader Inzameling bestemd voor het eigen kerkenwerk en de bloemencommissie

59 UITLEIDING Slotlied nr. 608 : 1, 2 en 3

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Wegzending en zegen Iedereen is na afloop van de dienst hartelijk welkom voor ontmoeting met koffie en thee.


Download ppt "De laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de mensen gedenken"

Verwante presentaties


Ads door Google