De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek I Jules Ellis. Cursusinformatie Cursusinformatie –Zie Blackboard > Course Documents –Studiematerialen –Onderwijsvormen –Tentamen –Tentamenopdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek I Jules Ellis. Cursusinformatie Cursusinformatie –Zie Blackboard > Course Documents –Studiematerialen –Onderwijsvormen –Tentamen –Tentamenopdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek I Jules Ellis

2 Cursusinformatie Cursusinformatie –Zie Blackboard > Course Documents –Studiematerialen –Onderwijsvormen –Tentamen –Tentamenopdrachten (compensatieregel) –Huiswerk Statistiek en psychologie Statistiek en psychologie –Plaats van de statistiek in de psychologie –Voorbeeld –Waarom statistiek –Het leren van statistiek Datamatrix en variabelen Datamatrix en variabelen Mediaan en kwartielen Mediaan en kwartielen

3 STUDIEMATERIALEN Boek Boek –Statistiek voor de psychologie, deel 1 –Statistiek voor de psychologie, deel 2 Rekenmachine Rekenmachine –Met Lineaire Regressie functies* –Grafische rekenmachines zijn niet toegestaan –*) Symbolen waar je op moet letten:  r   x en  y   xy

4 ONDERWIJSVORMEN Hoorcollege: Hoorcollege: –Voor iedereen –Inleidend –Niet nodig als je goed bent –Meestal ongeveer 1 uur zonder pauze Huiswerk: Huiswerk: –Voor iedereen –Oefen-opgaven –ONMISBAAR Werkgroep: Werkgroep: –Voor mensen die er moeite mee hebben –Kleine groepen (20-25 personen) –Uitgebreid bespreken van huiswerk (nodig omdat veel mensen te snel tevreden zijn) –Inschrijven vandaag nog mogelijk –Je kan in een andere groep worden geplaatst; kijk ad valvas

5 TENTAMEN Bestaat uit 4 delen Bestaat uit 4 delen –Pro-tentamen Deel A –Deeltentamen Deel B en herkansing deel A –Pro-tentamen Deel C –Deeltentamen Deel D en herkansing deel C Herkansing Deel A, B, C, en/of D Herkansing Deel A, B, C, en/of D Je moet voor elk deel een voldoende halen. Je moet voor elk deel een voldoende halen. De deeltentamens nemen toe in hoeveelheid stof en moeilijkheid. De deeltentamens nemen toe in hoeveelheid stof en moeilijkheid.

6 TENTAMEN-OPDRACHTEN Kun je thuis maken Kun je thuis maken Maakt van een 5 een 6 Maakt van een 5 een 6 Een week voor het pro- of deel- tentamen inleveren Een week voor het pro- of deel- tentamen inleveren Voorwaarde: Elke week je huiswerk maken en laten controleren Voorwaarde: Elke week je huiswerk maken en laten controleren Niet verplicht Niet verplicht

7 Resultaten Statistiek I 1998 -1999 Van degenen die hun huiswerk maakten, naar bijna alle werkgroepen gingen en de tentamenopdrachten inleverden, zijn de slaagpercentages respectievelijk Van degenen die hun huiswerk maakten, naar bijna alle werkgroepen gingen en de tentamenopdrachten inleverden, zijn de slaagpercentages respectievelijk –deeltoets A:93,9% –deeltoets B:96,5% –deeltoets C:94,7% –deeltoets D:94,5%. –alles in 1 keer:87,3% –na herkansing:100,0%

8 HUISWERK Slaagkans  percentage gemaakt huiswerk Slaagkans  percentage gemaakt huiswerk Er staat meer dan 4,5 uur per week voor Er staat meer dan 4,5 uur per week voor –Dit zou moeten gelden voor de gemiddelde student –Meestal is het veel minder –Maar misschien moet jij er meer tijd aan besteden De huiswerkcontrole wordt vaak streng gevonden De huiswerkcontrole wordt vaak streng gevonden –je moet alles afhebben –“snap ik niet” -> afkeur –“boek uitverkocht” -> afkeur Waarom zo streng? Waarom zo streng? –Dit is wat nodig is om succes te garanderen –De smoezen zijn soms wel heel gemakkelijk (“snap ik niet”) –Ik zie het huiswerk als onderdeel van het tentamen –Het is jouw verantwoordelijkheid om het af te hebben

9 HET LEREN VAN STATISTIEK

10 Valkuilen bij het tentamen Te weinig oefening Te weinig oefening Te weinig parate kennis Te weinig parate kennis Statistiek  wiskunde Statistiek  wiskunde Ineffectieve verdeling van tijd Ineffectieve verdeling van tijd Slordig / onvolledig formuleren Slordig / onvolledig formuleren

11 Doe iets aan je motivatie Bang om te beginnen? Bang om te beginnen? Andere dingen aan je hoofd? Andere dingen aan je hoofd? Schop onder je kont nodig? Schop onder je kont nodig? Werk samen Werk samen Maak voldoende tijd vrij om rustig te werken Maak voldoende tijd vrij om rustig te werken Begin met het ophalen van wat je al begrijpt Begin met het ophalen van wat je al begrijpt Beloon jezelf met strelende gedachten Beloon jezelf met strelende gedachten Oefenig baart kunst (vgl. zwemmen) Oefenig baart kunst (vgl. zwemmen)

12 Angst Slaagkans  percentage gemaakt huiswerk Slaagkans  percentage gemaakt huiswerk Wie alles doet, heeft 99% kans te slagen Wie alles doet, heeft 99% kans te slagen

13 Zelfdiscipline De moeilijkheid van latere delen ligt vooral hierin De moeilijkheid van latere delen ligt vooral hierin

14 populaire lectuur- mythen textboeken - onderwijs artikelen - onderzoek theorieen theorieen (verklaringen) (verklaringen) methodenleer methodenleer feitelijke feitelijke conclusies conclusies statistiek statistiek data data (gegevens) (gegevens)methodenleer empirie empirie (werkelijkheid) (werkelijkheid) PLAATS VAN STATISTIEK IN PSYCHOLOGIE

15 VOORBEELD Empirie: Empirie: –Mensen die op de grens van depressiviteit verkeren en een cursus volgen om verslechtering te voorkomen Data: Data: –Van elke persoon wordt twee keer de mate van depressiviteit gemeten:  1. voor de cursus  2. na de cursus

16 Feitelijke conclusie: Feitelijke conclusie: –Deze personen zijn na de cursus gemiddeld minder depressief dan bij aanvang van de cursus. Theoretische verklaring: Theoretische verklaring: –Ze zijn minder depressief geworden door de cursus –Dit is “theoretisch”, omdat je impliciet zegt: Als ze de cursus niet hadden gedaan, dan zouden ze niet minder depressief zijn geworden. Dat is echter niet waargenomen. –Alternatieve verklaring: ze waren sowieso wel verbeterd

17 WAAROM STATISTIEK? Doel: Doel: –Het trekken van de juiste, feitelijke conclusies uit beschikbare gegevens. Inhoud: Inhoud: –Systematisch en doordacht te werk te gaan bij – 1. observatie van individuen – 2. samenvatten van een steekproef – 3. generalisatie naar populatie

18 Die denkstappen maak je ongemerkt ook als je geen statistiek gebruikt. Alleen maak je dan meer fouten. Die denkstappen maak je ongemerkt ook als je geen statistiek gebruikt. Alleen maak je dan meer fouten. In de hoofdstukken over “De intuïtieve psycholoog” wordt daar op in gegaan. In de hoofdstukken over “De intuïtieve psycholoog” wordt daar op in gegaan. Een belangrijk leerdoel (20%) van deze cursus is dat je begrijpt waarom statistiek nodig is, en wat er mis kan gaan zonder statistiek. Een belangrijk leerdoel (20%) van deze cursus is dat je begrijpt waarom statistiek nodig is, en wat er mis kan gaan zonder statistiek.

19 DE DATA-MATRIX In vrijwel alle onderzoek gebruikt men meerdere personen (een steekproef), en per persoon meerdere observaties of metingen. In vrijwel alle onderzoek gebruikt men meerdere personen (een steekproef), en per persoon meerdere observaties of metingen. Door de gegevens in een tabel te zetten krijg je dan een data-matrix: Door de gegevens in een tabel te zetten krijg je dan een data-matrix:

20 Persoo n Geslac ht KerkLeeftijdIQ 1MKath31117 2VProt2483 3VKath51115 4MAth78100 5VIslam22100

21 VARIABELEN Een variabele is een kolom (loopt verticaal) in de data-matrix. Dit is een kolom gegevens die betrekking heeft op dezelfde eigenschap van de personen. Een variabele is een kolom (loopt verticaal) in de data-matrix. Dit is een kolom gegevens die betrekking heeft op dezelfde eigenschap van de personen. Voorbeelden: Voorbeelden: – geslacht – leeftijd – IQ

22 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE VARIABELEN Kwalitatieve variabele: Kwalitatieve variabele: –De uitkomsten zijn categorieën Kwantitatieve variabele: Kwantitatieve variabele: –De uitkomsten zijn hoeveelheden

23 Persoo n Geslac ht KerkLeeftijdIQ 10131117 2122483 31151115 40378100 51422100


Download ppt "Statistiek I Jules Ellis. Cursusinformatie Cursusinformatie –Zie Blackboard > Course Documents –Studiematerialen –Onderwijsvormen –Tentamen –Tentamenopdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google