De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Januari 2005 - versie 2.1 Reglementering 2* Duiker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Januari 2005 - versie 2.1 Reglementering 2* Duiker."— Transcript van de presentatie:

1 Januari 2005 - versie 2.1 Reglementering 2* Duiker

2 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker2 Goed om weten Klik op om de cursus te raadplegen. Enkel te bekijken met Adobe Acrobat. Dit is een basispakket.

3 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker3 Met dank aan Stuurgroep: Reglementering Verantwoordelijke: Miriam Hagendorens Redactieteam: René Van Leeuwen Miriam Hagendorens Document nummer : edit/Reglementering/2* Duiker

4 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker4 Legende Te kennen Lectuur Zeker te onthouden

5 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker5 Nota aan de lesgevers Er bestaan 2 types presentatie Type 1: Basispakket Dit type dient als basis voor een les die u zelf uitwerkt. Het is dus niet geschikt om zo te gebruiken als les. Type 2: Lesvoorbereiding Dit type is een volledig uitgewerkte les die als dusdaning gegeven kan worden (inclusief oefeningen, lesplan, …) U kan: slides kiezen de volgorde veranderen alle aanpassingen doen die noodzakelijk zijn voor uw les aan de lesvoorbereidingen mag u elementen van een bestaand basispakket toevoegen Wat u NIET mag doen: nieuwe lesstof toevoegen. De presentatie bevat de volledige stof op een bepaald niveau en mag zeker niet verzwaard worden. Erg belangrijk: de presentatie bepaalt dus welke stof op een bepaald niveau gegeven mag worden. de infomap bepaalt welke stof gegeven moet worden. Mogen we u vragen om de lessen die u met deze presentatie gemaakt hebt, samen met het lesmateriaal (lesplan, oefeningen, …) op te sturen naar edit@nelos.be, zodat we ze kunnen hergebruiken als lesmateriaaledit@nelos.be Inhoudelijke opmerkingen rond de presentatie kan u sturen naar cursus@nelos.be (met vermelding van het document nummer), zodat we de nodige rechtzettingen kunnen doencursus@nelos.be

6 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker6 Organigram B.E.F.O.S. Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en -Sport F.E.B.R.A.S. Fédération Belge de Recherches et d’Activités Sous-marine Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport Ligue Francophone de Recherches et d’Activités Sous-marine Duikclubs en -scholen    

7 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker7 Aansluiting NELOS Voordelen van de aansluiting bij NELOS: Verzekering NELOS-brevetten zijn erkend door CMAS Tijdschrift Hippocampus

8 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker8 Medisch onderzoek Het medisch onderzoek is verplicht: jaarlijks voor iedereen. tussen 1 en 31 januari. de correct ingevulde strook van de medische steekkaart NELOS moet aan het clubsecretariaat bezorgen. EKG onder belasting: verplicht vanaf 45 jaar en om de 5 jaar.

9 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker9 Waarom het medische onderzoek? eigen veiligheid. Verzekering. aansluiting bij NELOS. homologatie van de brevetten. toelating voor deelname aan examens.. duiktoelating in clubverband en elders (buitenland).

10 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker10 Verzekering Als lid van een NELOS-club ben je verzekerd bij: Arena N.V. Om verzekerd te zijn, moet je voldoen aan volgende voorwaarden: medisch in orde zijn. bij een NELOS-club aangesloten zijn. niet alleen duiken. een brevet bezitten.

11 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker11 Uitzonderingen: Men is niet verzekerd (ook al voldoet men aan de 4 voorwaarden): - bij gevaarlijk of roekeloos duiken. - bij ontvangen bezoldiging hoger dan de kosten. Men is toch verzekerd (ook al voldoet men niet aan de 4 voorwaarden): - wanneer men alleen duikt om hulp te bieden in nood. - wanneer men duiken doet voor het behalen van het 1*D-brevet (min. 5 - max. 10). DUIK VOLGENS DE REGLEMENTEN VAN NELOS EN JE BENT STEEDS VERZEKERD! DUIK VOLGENS DE REGLEMENTEN VAN NELOS EN JE BENT STEEDS VERZEKERD!

12 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker12 Aangifte ongeval Dodelijk ongeval: Zo snel mogelijk maar zeker binnen de 48 uur: rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij (ARENA) verwittigenen een medisch attest bezorgen. Het NELOS-secretariaat verwittigen en een medisch attest bezorgen. Niet dodelijk ongeval: Binnen 15 dagen: ongevalsverklaring in dubbel opsturen naar het NELOS- secretariaat.

13 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker13 Nota: Bij lichamelijk letsel is een medisch getuigschrift binnen drie dagen vereist. Bij een ongeval, samengaand met vergiftiging, verdrinking of bewusteloosheid, moet men de duikuitrusting bewaren ter onderzoek. Melden van het ongeval d.m.v. de VOORZIENE FORMULIEREN (ongevalsaangifte).

14 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker14 Nelos-brevetten NELOS kent 7 brevetten toe: 1* Duiker (1 ster CMAS) – Elementaire duiker 2* Duiker (2 sterren CMAS) – Elementaire duikleider 3* Duiker (3 sterren CMAS) – Duikleider De eerste 3 brevetten zijn recreatieve duikers. 4* Duiker (4 sterren CMAS) = Algemeen duikleider 3 Instructeurstitels (1*I – 2*I – 3*I) Vanaf 4* D ben je sportduiker.

15 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker15 Daarnaast zijn er nog andere brevetten: Duiker-Hulpverlener NITROX-brevetten (technisch duiken): - Basis NITROX Duiker - Gevorderd NITROX Duiker - NITROX Instructeur Brevetten Duiken met Kinderen: - Begeleider - Begeleider Jeudduiken - Instructeur Jeugdduiken - Instructeur Jeugdduiken Evaluator

16 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker16 Brevetten voor Duiken met Gehadicapten: - Begeleider Duiken met Gehandicapten - Brevet Duiken met Gehandicapten - Duikvaardigheidsbrevet Brevetten voor vrijduiken: - Basis S1 - Gevorderd S 2 - Hoger S3 - Instructeur

17 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker17 Brevetten onderwaterfotografie: - Onderwaterfotograaf niveau I - Onderwaterfotograaf niveau II - Onderwaterfotograaf niveau III - Instructeur Onderwaterfotografie niveau I - Instructeur Onderwaterfotografie niveau II - Instructeur Onderwaterfotografie niveau III

18 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker18 Homologatie brevetten Alle leden die voorkomen op de ledenlijsten van het lopende duikseizoen kunnen gedurende gans het jaar hun brevet laten homolegeren via het NELOS-secretariaat. Voorwaarden : Alle proeven die vereist zijn voor het desbetreffende brevet moeten voldaan zijn: theorie, zwembad en openwaterproeven. Het homologatiegeld moet gestort zijn. Medisch in orde zijn. Aangesloten zijn bij een NELOS-club.

19 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker19 Wie duikt met wie Vijfsterrenregel: Om in een duikgroep van 2 duikers veilig te duiken, moet men samen 5 of meer sterren hebben! Aan elk brevet worden een aantal sterren toegekend: 1*D: 1 ster 2*D: 2 sterren 3*D: 3 sterren 4*D: 4 sterren Instructeurs: 5 sterren

20 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker20 Streefdoel: Hoogst gebrevetteerde duikt met de laagst gebrevetteerde. Een 1*D moet minstens met een 4*D duiken Een 2*D moet minstens met een 3*D duiken.

21 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker21 Uitzonderingen: 1. Het duikonderricht laat toe dat een 3*D en een 1*D samen duiken onder volgende voorwaarden: In de duikploeg is maximum één 1*D aanwezig. De 1*D heeft minimum 15 duiken. Maximumdiepte is 20 m.

22 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker22 2. Het duikonderricht laat toe dat twee 2*D autonoom samen duiken onder volgende voorwaarden: Beiden minstens 18 jaar. Er mogen geen deco-duiken uitgevoerd worden. Maximaal 2 duikers in de duikploeg. Maximumdiepte is 20 m. De duikleider moet de duikplaats kennen. Voor wateren met stroming en beperkte zichtbaarheid moet een instructeur ter plaatse aanwezig zijn en zijn goedkeuring geven. Er mogen geen bijzondere duiken gedaan worden (zie veiligheidsreglement). Beide duikers moeten elk minstens 3 duikleidingen gedaan hebben (voor 2*D gehomologeerd voor 01/02/05).

23 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker23 3. Uitzonderlijk mogen twee 2*D samen duiken (dus geen drie 2*D tezamen) in “onze wateren” (Oosterschelde en steengroeven) onder volgende voorwaarden: Duiken is toegestaan door een instructeur ter plaatse aanwezig. De instructeur kan de bekwaamheid van de betrokken duikers evalueren. 4. Twee 1*D zullen dus nooit samen mogen duiken, evenmin een 1*D met een 2*D!

24 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker24 Als 2*D moet je duiken met minstens een 3*D. In wateren met stroming en beperkte zichtbaarheid, mag je ook duiken met een 2*D indien een instructeur ter plaatse aanwezig is die jullie kan evalueren en hiervoor expliciet zijn goedkeuring geeft. In wateren zonder stroming en goede zichtbaarheid mogen twee 2*D samen duiken zonder dat een instructeur aanwezig is maar dan moeten de vast- gelegde voorwaarden voldaan zijn (zie p 22)! Als 2*D moet je duiken met minstens een 3*D. In wateren met stroming en beperkte zichtbaarheid, mag je ook duiken met een 2*D indien een instructeur ter plaatse aanwezig is die jullie kan evalueren en hiervoor expliciet zijn goedkeuring geeft. In wateren zonder stroming en goede zichtbaarheid mogen twee 2*D samen duiken zonder dat een instructeur aanwezig is maar dan moeten de vast- gelegde voorwaarden voldaan zijn (zie p 22)!

25 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker25 Dieptekwalificatie Het reglement duikdiepte legt een dieptebeperking per brevet vast: 15 m: de eerste 5 duiken zijn beperkt tot 15 m. 20 m:- vanaf de 6de duik. - de 1*D blijft beperkt tot deze diepte. - twee 2*D die samen autonoom duiken zijn ook tot deze diepte beperkt. 30 m:- na homologatie tot 2*D. - de 2*D blijft tot deze diepte beperkt. 40 m:- na homologatie tot 3*D. - de 3*D blijft tot deze diepte beperkt. + 40 m: enkel voor sportduikers (vanaf 4*D).

26 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker26 Reglement diep duiken DUIKEN TOT 30 m: van 0 m tot en met 30 m geen bijzonderheden. reserve 50 bar. DIEPE DUIKEN: van 31 m tot 57 m controle diepteberking. uitgebreide briefing en duikprofiel. manometer en reddingsvest verplicht. reserve 75 bar.

27 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker27 EXTREME DUIKEN: dieper dan 57 m controle dieptebeperking. uitgebreide briefing en duikprofiel. manometer en reddingsvest verplicht. reserve 100 bar. voor elke duiker 1 uur zuurstof aanwezig. bemande meerplaatscaisson binnen 3 uur bereikbaar.

28 Januari 2005 - versie 2.1Reglementering 2* Duiker28 Duikdiepte Oosterschelde: Duiken dieper dan 40 m worden afgeraden! Steengroeven: Duiken dieper dan 40 m zijn verboden!


Download ppt "Januari 2005 - versie 2.1 Reglementering 2* Duiker."

Verwante presentaties


Ads door Google