De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP. TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal - diikuti satu konsonan - diikuti.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP. TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal - diikuti satu konsonan - diikuti."— Transcript van de presentatie:

1 EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP

2 TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal - diikuti satu konsonan - diikuti satu konsonan - diucapkan “panjang” - diucapkan “panjang” contoh : - pa – tent- pro - ces contoh : - pa – tent- pro - ces - de - lict - ju – rist - de - lict - ju – rist TERTUTUP ---------- - diakhiri satu/lebih konsonan TERTUTUP ---------- - diakhiri satu/lebih konsonan - diucapkan “pendek” - diucapkan “pendek” contoh : han – del- ak – te contoh : han – del- ak – te ver – baal- erf – recht ver – baal- erf – recht

3 DUA VOKAL YANG BERBEDA AU BLAUW EITREIN IETIEN EUNEUS IJ KIJK OESTOEL OUVROUW UI TUIN

4 DUA VOKAL YANG SAMA DUA VOKAL YANG SAMA AAN – VAAR - DEN AAN – VAAR - DEN HEER – SEN HEER – SEN LEBIH DARI DUA VOKAL LEBIH DARI DUA VOKAL AAISAAI AAISAAI OOIMOOI OOIMOOI OEI GROEI OEI GROEI EEU SNEEUW EEU SNEEUW IEUNIEUW IEUNIEUW

5 ISTILAH HUKUM Hakim= Rechter Jaksa= Officier van Justitie Panitera= Griffier Jurusita= Deurwaarder Pengacara= Advocaat Jaksa Agung= Procureur Generaal Hakim Agung= Raadsheer Pengadilan= Rechtbank Pengadilan Tinggi= Gerechtshof Mahkamah Agung = Hoge Raad Hoger beroep, Appel= banding Cassatie= kasasi

6 terdakwa, tersangka = Verdachte dakwaan = Aanklacht, beschuldiging, mendakwakan= ten laste leggen Saksi= Getuige Lembaga Pemasyarakatan = gevangenis sidang pengadilan = terechtzitting menghukum= Straffen

7   hukum pidana= Strafrecht   pidana kurungan= Hechtenis   pidana mati = Doodstraf   Pidana penjara = Gevangenisstraf   acara pidana = Strafproces   Narapidana = gedetineerde   kejahatan= misdrijf   pelanggaran= overtreding   Ancam= bedreigen   Ancaman pidana= strafbedreiging

8 gugat= eis, vordering menggugat= eisen, vorderen, dagen penggugat= eiser gugatan dinyatakan= de eis wordt niet ontvankelijk tidak dapat diterima verklaard surat gugatan= vorderingsgeschrift putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. = dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad saksi= Getuige Saksi ahli = Getuige deskundige Kesaksian= Getuigenis Adil= Rechtvaardig Mengadili= berechten Keadilan= rechtvaardigheid, billijkheid

9 Perjanjian= overeenkomst Perjanjian dagang = handelsovereenkomst Perjanjian kerja= arbeidsovereenkomst Tuntut= vervolgen, eisen, vorderen Tuntutan= vordering, rechtsvordering Penuntut umum= openbare aanklager

10 KATA BENDA DE Kata sandang HET TERTENTU EEN TIDAK TERTENTU

11 NOMINA JAMAK NOMINA TUNGGAL + S EN

12 Kata benda jamak akhiran --- S Kata benda jamak akhiran --- S De griffierDe griffiers De griffierDe griffiers Het restaurantDe restaurants Het restaurantDe restaurants De burgerDe burgers De burgerDe burgers De regelDe regels De regelDe regels

13 Kata benda jamak akhiran --- EN Het rechtDe rechten De plichtDe plichten De taakDe taken De takDe takken

14 Perkecualian Kata benda : tunggal diakhiri V  menjadi F brieven  briev  brief golven  golv  golf

15 tunggal diakhiri Z  menjadi S h huizen  huiz  huis halzen  halz  hals

16 KATA KERJA ( PREDIKAT )

17 INFINITIFSTAM INFINITIFSTAM Akhiran  en beschermen bescherm wijzigenwijzig wijzigenwijzig handelenhandel wachtenwacht

18  INFINITIFSTAM  akhiran  n  gaanga  slaansla  staansta  doendoe  zien zie

19 KATA GANTI ORANG KATA GANTI ORANG ----- KATA KERJA ----- KATA KERJA

20 ZIJN ( TO BE) ZIJN ( TO BE) Kata ganti org. presens imperfektum Kata ganti org. presens imperfektum ik benwas ik benwas jij, U bentwas jij, U bentwas hij, zij, het iswas hij, zij, het iswas wij zijnwaren wij zijnwaren jullie zijn waren jullie zijn waren zij zijn waren zij zijn waren

21 HEBBEN (TO HAVE) Kata ganti org. presens imperfektum ik hebhad jij, Uhebthad hij, zij, hetheefthad wijhebbenhadden julliehebbenhadden zijhebbenhadden

22 KALIMAT TUNGGALKALIMAT TUNGGAL 1. Dalam kalimat berita Subject ( s ) terletak pada tempat pertama atau mendahului Persoonsvorm (PV) yang terletak pada tempat kedua.1. Dalam kalimat berita Subject ( s ) terletak pada tempat pertama atau mendahului Persoonsvorm (PV) yang terletak pada tempat kedua. De rechter straft de verdachte.De rechter straft de verdachte. s pv s pv straffen ( infinitief) straffen ( infinitief) 2. Dalam kalimat yang didahului keterangan (inversi) maka PV terletak di tempat pertama dan Subject terletak pada tempat kedua.2. Dalam kalimat yang didahului keterangan (inversi) maka PV terletak di tempat pertama dan Subject terletak pada tempat kedua. Morgen gaat de griffier naar Jakarta.Morgen gaat de griffier naar Jakarta. pv s pv s gaan (infinitief) gaan (infinitief)

23 De voorzitter sluit de vergadering De voorzitter sluit de vergadering s pv s pv sluiten (infinitief) sluiten (infinitief) De Burgemeester ondertekent het besluit. De Burgemeester ondertekent het besluit. s pv s pv ondertekenen (infinitirf) ondertekenen (infinitirf) Na de vergadering ondertekent de Burgemeester het besluit. Na de vergadering ondertekent de Burgemeester het besluit. pv s pv s

24 Konstruksi Tang Tipe Konstruksi tang. Tipe Konstruksi tang. 1. Kata kerja : Hebben dan Komplemen Verbaal (kv) 1. Kata kerja : Hebben dan Komplemen Verbaal (kv) De rechter heeft de verdachte gestraft. De rechter heeft de verdachte gestraft. Kata kerja : zijn dan Komplemen Verbaal Kata kerja : zijn dan Komplemen Verbaal Het is door de verdachte gepleegd Het is door de verdachte gepleegd Kata kerja : worden dan Komplemen Verbaal Kata kerja : worden dan Komplemen Verbaal De overeenkomst wordt door de partijen getekend. De overeenkomst wordt door de partijen getekend.

25 Komplemen Verbaal Komplemen Verbaal T ( huruf terakhir stam ----- en) T ( huruf terakhir stam ----- en) F, T, K, P, CH, S F, T, K, P, CH, S Ge + stam + Ge + stam + D ( huruf terakhir stam ----- en) D ( huruf terakhir stam ----- en) Tidak F, T, K, P, CH, S Tidak F, T, K, P, CH, S

26 Kata kerja : Zullen, willen, kunnen, mogen, moeten dan infinitief. Kata kerja : Zullen, willen, kunnen, mogen, moeten dan infinitief. De ambtenaar zal de gevraagde inlichtingen verschaffen. De ambtenaar zal de gevraagde inlichtingen verschaffen. pv kv pv kv zullen verschaffen zullen verschaffen De Officier van Justistie wil de zaak niet seponeren. De Officier van Justistie wil de zaak niet seponeren. pv kv pv kv willen seponeren willen seponeren

27 De Raad kan het voorstel afwijzen. De Raad kan het voorstel afwijzen. pv kv pv kv kunnen afwijzen kunnen afwijzen De voorzitter mag het publiek verwijderen De voorzitter mag het publiek verwijderen pv kv pv kv mogen verwijderen mogen verwijderen De Burgemeester moet minstens 30 jaar zijn. De Burgemeester moet minstens 30 jaar zijn. pv kv pv kv moeten zijn moeten zijn

28 KALIMAT MAJEMUK Kalimat majemuk yaitu kalimat yang mengandung lebih dari satu klausa. Setiap klausa mempunyai PV tersendiri., sehingga kalimat majemuk itu mengandung lebih dari satu PV.

29 Kalimat majemuk terdiri dari tiga tipe, yaitu Kalimat Majemuk Setara. Kalimat Majemuk Bertingkat. Kalimat Majemuk dengan Kata Ganti Penghubung.

30  Kalimat Majemuk Setara.  Kata sambung   EN (dan); MAAR (tetapi); WANT (sebab); OF (atau); DOCH (tetapi); DUS (jadi)

31 Menghubungkan : Menghubungkan : dua induk kalimat; dua induk kalimat; dua anak kalimat; dua kata benda

32 Dua induk kalimat Dua induk kalimat De koopman is failliet en hij wordt veroordeeld De koopman is failliet en hij wordt veroordeeld De koopman is failliet De koopman is failliet ---------------- ---- S Pv S Pv hij wordt veroordeeld ---- ------- -------------- ---- ------- -------------- S Pv Kv S Pv Kv

33 Het vonnis is streng, maar het is ook rechtvaardig. Het vonnis is streng, maar het is ook rechtvaardig. Het vonnis is streng Het vonnis is streng s pv s pv zijn zijn het is ook rechtvaardig. het is ook rechtvaardig. s pv s pv zijn zijn

34 Kalimat Majemuk Bertingkat.  menghubungkan : induk kalimat dengan anak kalimat.

35 Kata Sambung : Kata Sambung : ALS (jika); OMDAT (karena); DAT (bahwa); ZODAT (sehingga); TERWIJL (sedang); NADAT (sesudah itu) ZODRA (segera sesudah); OFSCHOON (walaupun): OF (apakah, maka); OPDAT (agar, supaya); ZOALS (seperti) ALS (jika); OMDAT (karena); DAT (bahwa); ZODAT (sehingga); TERWIJL (sedang); NADAT (sesudah itu) ZODRA (segera sesudah); OFSCHOON (walaupun): OF (apakah, maka); OPDAT (agar, supaya); ZOALS (seperti) WANNEER ( apabila, jika) WANNEER ( apabila, jika)

36 - De agent arresteerd de automobilist, omdat hij niet voor het stoplicht heeft gestopt. - De agent arresteerd de automobilist, omdat hij niet voor het stoplicht heeft gestopt. - Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht. - Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht.

37 - De agent arresteerd de automobilist - De agent arresteerd de automobilist S PV S PV arresteren arresteren (omdat) hij niet voor het stoplicht heeft gestopt. (omdat) hij niet voor het stoplicht heeft gestopt. s pv kv s pv kv hebben stoppen hebben stoppen

38 - Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht. - Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht. - Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft - Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft s kv pv s kv pv uitspreken hebben uitspreken hebben wordt het vonnis ten uitvoer gebracht. wordt het vonnis ten uitvoer gebracht. pv s kv pv s kv worden brengen worden brengen

39  Kalimat Majemuk dengan Kata Ganti Penghubung.  Kataganti penghubung menunjuk pada kata benda atau pengertian lain yang telah disebut lebih dahulu dalam suatu kalimat. (antecedent)  Kataganti penghubung :  DIE/DAT (yang); WIE (siapa); WAT (apa):  WELK(E) (yang mana); HETWELK; HETGEEN.

40 De straffen, die zwaar zijn. De straffen, die zwaar zijn. s pv s pv antecedent antecedent Het misdrijf, dat met opzet gepleegd is. Het misdrijf, dat met opzet gepleegd is. s pv s pv zijn zijnantecedent

41 Het misdrijf, hetwelk hij begaan heeft, is verjaard Het misdrijf, hetwelk hij begaan heeft, is verjaard hetwelk hij begaan heeft hetwelk hij begaan heeft s kv pv s kv pv begaan hebben begaan hebben Het misdrijf is verjaard Het misdrijf is verjaard s pv s pv zijn zijn

42 Het artikel dat de rechter hier toepast. Het artikel dat de rechter hier toepast. s pv s pv toepassen toepassen antecedent antecedent

43 Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht en beschermt belangen die de samenleving zeer belangrijk acht. Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht s pv s pv zijn (infinitief) zijn (infinitief) beschermt belangen pv pv beschermen (infinitief) beschermen (infinitief) die de samenleving zeer belangrijk acht. s pv s pv achten (infinitief) achten (infinitief)

44 De belangrijkste beslissing welke de mens in zijn leven kan nemen, is, wanneer hij in het huwelijk zal treden. De belangrijkste beslissing welke de mens in zijn leven kan nemen, is, wanneer hij in het huwelijk zal treden. welke de mens in zijn leven kan nemen welke de mens in zijn leven kan nemen wanneer hij in het huwelijk zal treden. wanneer hij in het huwelijk zal treden. De belangrijkste beslissing is De belangrijkste beslissing is

45 welke de mens in zijn leven kan nemen s pv kv s pv kv kunnen nemen kunnen nemen

46 wanneer hij in het huwelijk zal treden wanneer hij in het huwelijk zal treden s pv kv s pv kv zullen treden zullen treden

47 De belangrijkste beslissing is s pv s pv zijn zijn

48 Wij zeggen dat geweld nu eenmaal een Wij zeggen dat geweld nu eenmaal een deel van de wereld is en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door journalisten en kunstenaars, die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, als iemand hun werk als model gebruikt. deel van de wereld is en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door journalisten en kunstenaars, die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, als iemand hun werk als model gebruikt.

49 dat geweld nu eenmaal een deel van de wereld is en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door journalisten en kunstenaars die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als iemand hun werk als model gebruikt. Wij zeggen

50 dat geweld nu eenmaal een deel van de wereld is s pv s pv (infinitief) zijn (infinitief) zijn en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door s pv kv s pv kv worden berichten worden berichten journalisten en kunstenaars

51 die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld s pv kv kv s pv kv kv kunnen worden stellen kunnen worden stellen Antecedent = journalisten en kunstenaars als iemand hun werk als model gebruikt. als iemand hun werk als model gebruikt. s pv s pv gebruiken gebruiken Wij zeggen s pv s pv zeggen zeggen

52 Wanneer het bestuur zich volgens een burger schuldig heeft gemaakt aan een schending van administratief recht, kan deze burger de zaak voorleggen aan een hoger bestuur.

53 Wanneer het bestuur zich volgens een burger Wanneer het bestuur zich volgens een burger s s schuldig heeft gemaakt aan een schending van schuldig heeft gemaakt aan een schending van pv kv pv kv hebben maken hebben maken administratief recht, administratief recht, kan deze burger de zaak voorleggen aan een hoger bestuur kan deze burger de zaak voorleggen aan een hoger bestuur pv s kv pv s kv kunnen voorleggen kunnen voorleggen

54 Uit het bovenstaande blijkt dat er bepaalde groepen zijn die in enkele gevallen geen rechtshandelingen kunnen verrichten omdat zij een zekere bekwaamheid missen.

55 dat er bepaalde groepen zijn ant. s pv= zijn die in enkele gevallen geen rechtshandelingen kunnen S kv kunnen verrichten Kv verrichten omdat zij een zekere bekwaamheid missen. s pv missen Uit het bovenstaande blijkt s pv blijken

56 Zij heeft de weg vrijgemaakt voor een juryproces over een 11 miljard dollar grote schadeclaim die is gebaseerd op de beschuldiging dat een televisienet aansprakelijk kan worden gesteld, wanneer een door haar vertoonde scene door een soortgelijke misdaad in het dagelijks leven wordt gevolgd.

57 die is gebaseerd op de beschuldiging S pv kv baseren dat een televisienet aansprakelijk kan worden gesteld, s pv kunnen kv stellen wanneer een door haar vertoonde scene door een soortgelijke misdaad in het s dagelijks leven wordt gevolgd. pv kv volgen Zij heeft de weg vrijgemaakt voor een juryproces over een 11 miljard dollar grote s pv hebben kv vrijmaken schadeclaim ant


Download ppt "EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP. TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal - diikuti satu konsonan - diikuti."

Verwante presentaties


Ads door Google