De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP."— Transcript van de presentatie:

1 EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP

2 TERBUKA ------------ - diakhiri satu vokal
- diikuti satu konsonan - diucapkan “panjang” contoh : - pa – tent - pro - ces - de - lict ju – rist TERTUTUP diakhiri satu/lebih konsonan - diucapkan “pendek” contoh : han – del - ak – te ver – baal - erf – recht

3 DUA VOKAL YANG BERBEDA AU BLAUW EI TREIN IE TIEN EU NEUS IJ KIJK OE STOEL OU VROUW UI TUIN

4 DUA VOKAL YANG SAMA AAN – VAAR - DEN HEER – SEN LEBIH DARI DUA VOKAL AAI SAAI OOI MOOI OEI GROEI EEU SNEEUW IEU NIEUW

5 ISTILAH HUKUM Hakim = Rechter Jaksa = Officier van Justitie Panitera = Griffier Jurusita = Deurwaarder Pengacara = Advocaat Jaksa Agung = Procureur Generaal Hakim Agung = Raadsheer Pengadilan = Rechtbank Pengadilan Tinggi = Gerechtshof Mahkamah Agung = Hoge Raad Hoger beroep, Appel = banding Cassatie = kasasi

6 terdakwa, tersangka = Verdachte
dakwaan = Aanklacht, beschuldiging, mendakwakan = ten laste leggen Saksi = Getuige Lembaga Pemasyarakatan = gevangenis sidang pengadilan = terechtzitting menghukum = Straffen

7 hukum pidana = Strafrecht
pidana kurungan = Hechtenis pidana mati = Doodstraf Pidana penjara = Gevangenisstraf acara pidana = Strafproces Narapidana = gedetineerde kejahatan = misdrijf pelanggaran = overtreding Ancam = bedreigen Ancaman pidana = strafbedreiging

8 gugat = eis, vordering menggugat = eisen, vorderen, dagen penggugat = eiser gugatan dinyatakan = de eis wordt niet ontvankelijk tidak dapat diterima verklaard surat gugatan = vorderingsgeschrift putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. = dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad saksi = Getuige Saksi ahli = Getuige deskundige Kesaksian = Getuigenis Adil = Rechtvaardig Mengadili = berechten Keadilan = rechtvaardigheid, billijkheid

9 Perjanjian = overeenkomst
Perjanjian dagang = handelsovereenkomst Perjanjian kerja = arbeidsovereenkomst Tuntut = vervolgen, eisen, vorderen Tuntutan = vordering, rechtsvordering Penuntut umum = openbare aanklager

10 KATA BENDA DE Kata sandang TERTENTU HET TIDAK TERTENTU EEN

11 NOMINA JAMAK S NOMINA TUNGGAL + EN

12 Kata benda jamak akhiran --- S
De griffier De griffiers Het restaurant De restaurants De burger De burgers De regel De regels

13 Kata benda jamak akhiran --- EN
Het recht De rechten De plicht De plichten De taak De taken De tak De takken

14 Perkecualian Kata benda : tunggal diakhiri V  menjadi F brieven  briev  brief golven  golv  golf

15 tunggal diakhiri Z  menjadi S
huizen  huiz  huis halzen  halz  hals

16 KATA KERJA ( PREDIKAT )

17 INFINITIF STAM Akhiran  en beschermen bescherm wijzigen wijzig
handelen handel wachten wacht

18 INFINITIF STAM akhiran  n gaan ga slaan sla staan sta doen doe zien zie

19 KATA GANTI ORANG ----- KATA KERJA

20 ZIJN ( TO BE) Kata ganti org presens imperfektum ik ben was jij, U bent was hij, zij, het is was wij zijn waren jullie zijn waren zij zijn waren

21 HEBBEN (TO HAVE) Kata ganti org presens imperfektum ik heb had jij, U hebt had hij, zij, het heeft had wij hebben hadden jullie hebben hadden zij hebben hadden

22 KALIMAT TUNGGAL 1. Dalam kalimat berita Subject ( s ) terletak pada tempat pertama atau mendahului Persoonsvorm (PV) yang terletak pada tempat kedua. De rechter straft de verdachte. s pv straffen ( infinitief) 2. Dalam kalimat yang didahului keterangan (inversi) maka PV terletak di tempat pertama dan Subject terletak pada tempat kedua. Morgen gaat de griffier naar Jakarta. pv s gaan (infinitief)

23 De voorzitter sluit de vergadering
s pv sluiten (infinitief) De Burgemeester ondertekent het besluit. s pv ondertekenen (infinitirf) Na de vergadering ondertekent de Burgemeester het besluit. pv s

24 Konstruksi Tang Tipe Konstruksi tang.
1. Kata kerja : Hebben dan Komplemen Verbaal (kv) De rechter heeft de verdachte gestraft. Kata kerja : zijn dan Komplemen Verbaal Het is door de verdachte gepleegd Kata kerja : worden dan Komplemen Verbaal De overeenkomst wordt door de partijen getekend.

25 T ( huruf terakhir stam ----- en) F, T, K, P, CH, S Ge + stam +
Komplemen Verbaal T ( huruf terakhir stam en) F, T, K, P, CH, S Ge + stam + D ( huruf terakhir stam en) Tidak F, T, K, P, CH, S

26 Kata kerja : Zullen, willen, kunnen, mogen, moeten dan infinitief.
De ambtenaar zal de gevraagde inlichtingen verschaffen. pv kv zullen verschaffen De Officier van Justistie wil de zaak niet seponeren. pv kv willen seponeren

27 De Raad kan het voorstel afwijzen.
pv kv kunnen afwijzen De voorzitter mag het publiek verwijderen pv kv mogen verwijderen De Burgemeester moet minstens 30 jaar zijn. pv kv moeten zijn

28 KALIMAT MAJEMUK Kalimat majemuk
yaitu kalimat yang mengandung lebih dari satu klausa. Setiap klausa mempunyai PV tersendiri., sehingga kalimat majemuk itu mengandung lebih dari satu PV.

29 Kalimat majemuk terdiri dari tiga tipe, yaitu
Kalimat Majemuk Setara. Kalimat Majemuk Bertingkat. Kalimat Majemuk dengan Kata Ganti Penghubung.

30 Kalimat Majemuk Setara.
Kata sambung  EN (dan); MAAR (tetapi); WANT (sebab); OF (atau); DOCH (tetapi); DUS (jadi)

31 Menghubungkan : dua induk kalimat; dua anak kalimat; dua kata benda

32 Dua induk kalimat De koopman is failliet en hij wordt veroordeeld De koopman is failliet S Pv hij wordt veroordeeld S Pv Kv

33 Het vonnis is streng , maar het is ook rechtvaardig.
s pv zijn het is ook rechtvaardig. s pv

34 Kalimat Majemuk Bertingkat.
menghubungkan : induk kalimat dengan anak kalimat.

35 Kata Sambung : ALS (jika); OMDAT (karena); DAT (bahwa); ZODAT (sehingga); TERWIJL (sedang); NADAT (sesudah itu) ZODRA (segera sesudah); OFSCHOON (walaupun): OF (apakah, maka); OPDAT (agar, supaya); ZOALS (seperti) WANNEER ( apabila, jika)

36 - De agent arresteerd de automobilist, omdat hij niet voor het stoplicht heeft gestopt.
- Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht.

37 - De agent arresteerd de automobilist
S PV arresteren (omdat) hij niet voor het stoplicht heeft gestopt. s pv kv hebben stoppen

38 s kv pv uitspreken hebben
- Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft, wordt het vonnis ten uitvoer gebracht. - Nadat de rechter zijn vonnis uitgesproken heeft s kv pv uitspreken hebben wordt het vonnis ten uitvoer gebracht. pv s kv worden brengen

39 Kalimat Majemuk dengan Kata Ganti Penghubung.
Kataganti penghubung menunjuk pada kata benda atau pengertian lain yang telah disebut lebih dahulu dalam suatu kalimat. (antecedent) Kataganti penghubung : DIE/DAT (yang); WIE (siapa); WAT (apa): WELK(E) (yang mana); HETWELK; HETGEEN.

40 De straffen, die zwaar zijn. antecedent
s pv antecedent Het misdrijf, dat met opzet gepleegd is. s pv zijn

41 Het misdrijf, hetwelk hij begaan heeft, is verjaard
s kv pv begaan hebben Het misdrijf is verjaard s pv zijn

42 Het artikel dat de rechter hier toepast.
s pv toepassen antecedent

43 Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht en beschermt belangen die de samenleving zeer belangrijk acht. Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht s pv zijn (infinitief) beschermt belangen pv beschermen (infinitief) die de samenleving zeer belangrijk acht. s pv achten (infinitief)

44 De belangrijkste beslissing welke de mens in zijn leven kan nemen, is, wanneer hij in het huwelijk zal treden. welke de mens in zijn leven kan nemen wanneer hij in het huwelijk zal treden. De belangrijkste beslissing is

45 welke de mens in zijn leven kan nemen
s pv kv kunnen nemen

46 wanneer hij in het huwelijk zal treden
s pv kv zullen treden

47 De belangrijkste beslissing is
s pv zijn

48 Wij zeggen dat geweld nu eenmaal een
deel van de wereld is en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door journalisten en kunstenaars, die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, als iemand hun werk als model gebruikt.

49 dat geweld nu eenmaal een deel van de wereld is
en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door journalisten en kunstenaars die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als iemand hun werk als model gebruikt. Wij zeggen

50 dat geweld nu eenmaal een deel van de wereld is
s pv (infinitief) zijn en dat over dit aspect regelmatig wordt bericht door s pv kv worden berichten journalisten en kunstenaars

51 als iemand hun werk als model gebruikt.
die moeilijk aansprakelijk kunnen worden gesteld s pv kv kv kunnen worden stellen Antecedent = journalisten en kunstenaars als iemand hun werk als model gebruikt. s pv gebruiken Wij zeggen s pv zeggen

52 Wanneer het bestuur zich volgens een burger schuldig heeft gemaakt aan een schending van administratief recht, kan deze burger de zaak voorleggen aan een hoger bestuur.

53 Wanneer het bestuur zich volgens een burger
schuldig heeft gemaakt aan een schending van pv kv hebben maken administratief recht, kan deze burger de zaak voorleggen aan een hoger bestuur pv s kv kunnen voorleggen

54 Uit het bovenstaande blijkt dat er bepaalde groepen zijn die in enkele gevallen geen rechtshandelingen kunnen verrichten omdat zij een zekere bekwaamheid missen.

55 dat er bepaalde groepen zijn
ant s pv= zijn die in enkele gevallen geen rechtshandelingen kunnen S kv kunnen verrichten Kv verrichten omdat zij een zekere bekwaamheid missen. s pv missen Uit het bovenstaande blijkt s pv blijken

56 Zij heeft de weg vrijgemaakt voor een juryproces over een
11 miljard dollar grote schadeclaim die is gebaseerd op de beschuldiging dat een televisienet aansprakelijk kan worden gesteld, wanneer een door haar vertoonde scene door een soortgelijke misdaad in het dagelijks leven wordt gevolgd.

57 die is gebaseerd op de beschuldiging
S pv kv baseren dat een televisienet aansprakelijk kan worden gesteld, s pv kunnen kv stellen wanneer een door haar vertoonde scene door een soortgelijke misdaad in het s dagelijks leven wordt gevolgd. pv kv volgen Zij heeft de weg vrijgemaakt voor een juryproces over een 11 miljard dollar grote s pv hebben kv vrijmaken schadeclaim ant


Download ppt "EJAAN SUKU KATA TERBUKA TERTUTUP."

Verwante presentaties


Ads door Google