De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LWOO+ team Maasland, regionale zorgvoorziening in het Blariacumcollege

Verwante presentaties


Presentatie over: "LWOO+ team Maasland, regionale zorgvoorziening in het Blariacumcollege"— Transcript van de presentatie:

1 LWOO+ team Maasland, regionale zorgvoorziening in het Blariacumcollege

2 Onderwijsconcept onderbouw Blariacumcollege (1)
De basisprincipes zijn: Adaptief – aangepast aan het niveau van deze leerling Activerend – de leerling komt zelf in actie Samenhangend – geen losse brokjes leerstof Samenwerkend – elk mens heeft in zijn leven te maken met verschillende groepen

3 Onderwijsconcept onderbouw Blariacumcollege (2)
We werken met vier verschillende activiteiten: Expertles. De expert geeft een instructie. Deze les duurt 25 minuten. Vakles. De expert geeft beneden een vakles van 50 minuten. OLC = Open leercentrum. In groepjes zijn de leerlingen zelfstandig bezig aan hun weektaak. Er is altijd een docent bij, maar we streven naar groeiende zelfstandigheid. Project. Donderdagmiddag: iXport. Samenwerkend en vakoverstijgend.

4 De weekplanner Expertlessen OLC-werk Af Par. Huiswerk (leerwerk) Ne
Uitleg 9.1 en 9.2 nakijken opdr m. opdr SO week 46 aant Gramm: herh.+uitleg onderwerp Bespr. Oef. 4 Gramm.: m. oef. 5 (na expertles) Du Vraagwoorden Invoeren WRTS Plauderecke Leren 10.4 10.2 (nak. 10.1) Luisteroefening 10.5 Maken  leren woordjes H1 voor PW Wi Uitleg 2.3 m. opg. 23 t/m 29 nakijken: 16 t/m 29 Herhaling  m. opg. 30 t/m 35  Samenvatting (PW in week 46) Plus  Du M + nak. Wb 36-8 Computeropdracht A1 + A2

5 VMBO/HAVO Niveaus: Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg Theoretisch/HAVO

6 LWOO+ team Maasland Voormalige zelfstandige LOM-school voor voortgezet onderwijs op VBO en MAVO-niveau LWOO+ voor het Samenwerkingsverband VO/SVO Noord Limburg, regionale zorgvoorziening Een aantal leerlingen heeft een rugzak REC 3 of REC 4. Veel contact met ambulante begeleiders. Korte lijnen met externe instanties.

7 Overeenkomsten LWOO+ team Maasland en de overige Vmbo-teams van het BC
Klassikale uitleg, individueel verwerken. Kleine klassen in het Vmbo (LWOO max.16) Boekenpakket. Van brugpieper naar echte puber Veilige omgeving voor de gemiddelde leerling Rooster met ‘elk uur’ wisseling Meerdere (vak)docenten Zorg Advies Team, ondersteuning orthopedagoog

8 Verschillen LWOO+ team Maasland en andere teams
Kleine klassen (maximaal 16 leerlingen) Voorspelbaarheid van de omgeving Aaneengesloten rooster, geen tussenuur, opvang bij lesuitval. Vaste lestijden voor alle klassen van de afdeling.

9 Verschillen LWOO+ team Maasland en andere teams (2)
Een handelingsplan wordt gemaakt vóórdat de leerling aan de afdeling begint. Leerlingen leren hun sterktes in kaart te brengen en in te zetten. Leerlingen leren hun belemmeringen om te buigen of te accepteren en te compenseren. (handleiding voor jezelf) Aandacht voor sociaal inzicht in individuele setting en sociale vaardigheden in groepsverband. Structuur in alle aspecten: dagindeling, werkaanpak, gedragssturing

10 Verschillen LWOO+ team Maasland en andere teams (3)
Aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling: zelfvertrouwen, zelfreflectie, enz. Maatwerk voor elke leerling Het gaat niet alleen om punten maar ook om de rest (zo ervaren de leerlingen het) Korte lijnen met ouders

11 Verschillen LWOO+ team Maasland en andere teams (4)
Docenten zijn specialisten op pedagogisch en didactisch terrein. Sterke mentorfunctie. Elk teamlid kent het handelingsplan van elke leerling Structuur in alle aspecten: dagindeling, werkaanpak, gedragssturing Grote mate van overeenstemming van aanpak door het team. Leerlingen kennen elkaar en alle teamleden.

12 Een aparte thuisbasis in een reguliere school
Extra veiligheid door de aparte thuisbasis. Eigen trap. Toch vaklessen beneden. Pauzes beneden in het restaurant en het Atrium indien mogelijk. Vast team van gespecialiseerde docenten die in dagdelen werken. Bij lesuitval het eerste of laatste uur vrij, in tussenuren wordt op de afdeling onder toezicht gewerkt.

13 Welke leerlingen naar LWOO+?
Leerlingen met een meervoudige problematiek die in een groep kunnen functioneren en die theoretische leermotivatie hebben en hulp nodig hebben op verschillende vlakken en profiteren van een voorbereide omgeving met een duidelijke structuur.

14 Kortom: We starten met klassikaal onderwijs op niveau van de theoretische leerweg. We werken ook aan de groei van de persoonlijkheid. De begeleiding gaat daarin van heel beschermend en gedetailleerd in begin klas 1 naar zelfstandig aan het eind van klas 2. Bij alles geldt: Maatwerk waar dat nodig is, groepswerk waar dat kan.

15 Toelatingscommissie Onderzoek Zorgleerlingen (voor SO anders)
Gesprek maatschappelijk werkende Onderzoek jeugdarts Dossierstudie door orthopedagoge Toelatingscommissie met m.w.-j.a.-o.p.- teamleider Maasland. School van herkomst wordt ook uitgenodigd. Advies kan zijn: BBL in reguliere setting, Maasland, REC4-school, trajectgroep reguliere school


Download ppt "LWOO+ team Maasland, regionale zorgvoorziening in het Blariacumcollege"

Verwante presentaties


Ads door Google