De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bogerman Hemdijk 47 TEAM C

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bogerman Hemdijk 47 TEAM C"— Transcript van de presentatie:

1 Bogerman Hemdijk 47 TEAM C
Ouderavond klas 2 Team C Woensdag 21 november 2007

2 Programma-overzicht . Bogerman 1. Algemene zaken.
2. VMBO – leerwegen, sectoren. 3. Overgangseisen klas 2 naar klas 3. 4. Dekanaat. Mevr. van Dijk-Habraken. 5. Pauze rond uur. 6. Met de mentor naar de klas. 7. Sluiting rond uur. Bogerman

3 Onderwijsassistente V. Folmer-v.d.Schuit
Team C Teamleider H. van Schie 13 Teamdocenten Gastdocenten Onderwijsassistente V. Folmer-v.d.Schuit 1h10 S. Bekkema 1h11 A. Rijpma 1h12 P. Kool 2h10 T. Miedema 2h12 E. Kroondijk 2h11 J. Strikwerda 2h13 M. van Dijk B. Baarda H. Hilboezen W. Flantua T. Bijma F. Jongsma P. Louwenaar

4 Periodisering. Schooljaar verdeeld in 3 periodes (= 6 modules).
Iedere module een ander lesrooster. Niet in iedere module dezelfde lessen. Sommige vakken maar in een periode. Sommige vakken halverwege het jaar al afgerond. Aan eind van iedere module een rapport.

5 Voorbeeld Lessentabel
Periode mod mod. 2 Periode mod mod. 4 Periode mod mod. 6 103 16 17 19 Totaal BU WIEA MT IF 4 1 FRAL GD 10 2 BEKS LO OOSA MU 6 FLAW BV 3 KOPA TN 7 WIEB VZ VRIJ EC FEEG BI GS AK KREG NS POIJ WI FR DIJM FA BAAB DU SMEL EN 9 STRJ NE totaal 7 mei 19 mrt 29 jan 4 dec 16 sept. 4 sept docent vak BRJI

6 Rapport. Bogerman Na afloop van iedere module een rapport.
6 rapporten per jaar. Op rapport: . Alle behaalde cijfers van module Modulegemiddelde. . Gemiddelde van alle tot dan behaalde cijfers Cijfer voor banduur. Rapporthoesje. Bogerman Rapport niet retour.

7 Banduren. Mentorlessen Maandag 1e uur.
4 banduren per week. Leren kiezen / leren plannen. Zelfstandigheid. Hulp bij vragen / maatwerk. Iets extra’s. Mentorlessen Maandag 1e uur. Hulplessen (Intekenen via website) Dinsdag 2e uur. Project Dinsdag 3e uur. Cursussen (Intekenen via website) (Woensdag 3e uur).

8 Website Hemdijk 47. Team C een eigen website.
Voor: ouders, leerlingen en belangstellenden. Rooster , Roosterwijzigingen, Foto’s , Nieuws , Dagdeel , Periodisering , Banduren , Intekenen banduren , Cijferkaart , Meegekregen. Kijk regelmatig op: O

9 Bogerman Leerwegen en sectoren. Het voortgezet onderwijs toen en nu.
Doorstroom. Rapporten. Overgangsnormeringen. Bogerman

10 Het voortgezet onderwijs toen en nu
MAVO C- en D-niveau VMBO = voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg GT 2H122H13 VBO techniek / verzorging economie / landbouw BK 2H10 2H11 Sector Techniek (bouw / elektro / installatie / metaal) Sector Zorg & Welzijn Sector Economie (handel en adm./horeca) Sector Landbouw

11 Doorstroom VMBO b VMBO k VMBO b VMBO k LWOO / VMBO bk / VMBO gt
4 3 2 1 VMBO b VMBO k VMBO gt VMBO bk VMBO gt 2H10 2H11 LWOO / VMBO bk / VMBO gt

12 Doorstroom VMBO g VMBO t VMBO bk HAVO VMBO g VMBO t VMBO bk HAVO
4 3 2 1 VMBO g VMBO t VMBO g VMBO t VMBO bk HAVO VMBO gt VMBO bk HAVO 2H12 2H13 VMBO bk / VMBO gt / HAVO

13 Cijfers (gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers).
Zonodig advies voor verplaatsing. - 2e RAPPORT (december) - 4e RAPPORT (half maart) Cijfers (gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers). Niet-cijfermatige gegevens. Prognose voor leerweg en sector. - 6e RAPPORT (einde schooljaar) Cijfers (gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers). Bepalend voor leerweg. Bepalend voor sector.

14 Overgang van klas 2 naar klas 3.
- Toelating tot Leerweg. Op grond van: Rapportgemiddelde, Aantal onvoldoendes, puntsregeling Ne / En. - Toelating tot sector. Op grond van: /14-puntsregeling sectorvakken.

15 Toelating tot Leerweg / Sector
2 BK naar klas 3 klas 3 B Indien niet toegelaten tot 3 K. klas 3 K Gemiddeld 6 of hoger. Ne + En 12 punten (1x5). Acceptabel aantal tekorten. 2 sectorvakken 12 pnt (niet lager dan 6) klas 2 BK klas 3 GT Gemiddeld 8 of hoger. Ne + En 12 punten. Acceptabel aantal tekorten. 2 sectorvakken 14 pnt (niet lager dan 6)

16 Josefien zit in 2BK en wil naar 3K-Zorg en Welzijn
Eindrapport Josefien. Josefien zit in 2BK en wil naar 3K-Zorg en Welzijn Cijfergemiddelde 6,9 Onvoldoendes: Wi 4,3 En 4,8 Du 5,4 Rest voldoende. Ne (7,4) + En (4,8) 12,4 pnt Bi (8) + Wi (4,3) 12,3 pnt 2 sectorvakken 12 pnt (niet lager dan 6) Economie: Ec + Wi / Fa / Du Landbouw: Wi + Ns / Bi Techniek: Wi + Ns Zorg en Welzijn: Bi + Wi / Gs / Ak Ne + En Ne + En minimaal 12 punten. Een van de twee cijfers mag een 5 zijn. Gemiddeld 6 of hoger. Tekortenregeling. Tekort in 1 vak maximaal 3,5 tekort. Tekort in 2 vakken maximaal 3,0 tekort. Tekort in 3 vakken maximaal 2,5 tekort. Tekort in 4 vakken maximaal 2,0 tekort. Tekort in meer dan 4 vakken niet acceptabel.

17 Toelating tot Leerweg / Sector
2 GT naar klas 3 klas 3 K Indien niet toegelaten tot 3 G of T. klas 3 G of T Gemiddeld 6 of hoger. Ne + En 12 punten (1x5). Acceptabel aantal tekorten. 2 sectorvakken 12 pnt (niet lager dan 6) klas 2 GT klas 3 HAVO Gemiddeld 8 of hoger. Ne + Wi 12 punten (1x5). Acceptabel aantal tekorten.

18 Vincent zit in 2GT en wil naar 3G-techniek
Gegevens eindrapport Vincent. Vincent zit in 2GT en wil naar 3G-techniek Cijfergemiddelde 6,7 Cijfers: En 5,4 Ns 4,5 Rest voldoende. Ne (7) + En (5,4) 12,4 pnt Wi (8) + Ns (4,5) 12,5 pnt 2 sectorvakken 12 pnt (niet lager dan 6) Economie: Ec + Wi / Fa / Du Landbouw: Wi + Ns / Bi Techniek: Wi + Ns Zorg en Welzijn: Bi + Wi / Gs / Ak / Mij Tekortenregeling. Tekort in 1 vak maximaal 3,5 tekort. Tekort in 2 vakken maximaal 3,0 tekort. Tekort in 3 vakken maximaal 2,5 tekort. Tekort in 4 vakken maximaal 2,0 tekort. Tekort in meer dan 4 vakken niet acceptabel. Gemiddeld 6 of hoger. Ne + En Ne + En minimaal 12 punten. Een van de twee cijfers mag een 5 zijn.

19

20 ? NOG VRAGEN ?


Download ppt "Bogerman Hemdijk 47 TEAM C"

Verwante presentaties


Ads door Google