De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting vwo-wo in vogelvlucht en kikkerperspectief Lezing 7 november 2002 Voor: VVAO Leiden Locatie: Het Witte Huis, Oegstgeest Spreker: Marlon Domingus,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting vwo-wo in vogelvlucht en kikkerperspectief Lezing 7 november 2002 Voor: VVAO Leiden Locatie: Het Witte Huis, Oegstgeest Spreker: Marlon Domingus,"— Transcript van de presentatie:

1 Aansluiting vwo-wo in vogelvlucht en kikkerperspectief Lezing 7 november 2002 Voor: VVAO Leiden Locatie: Het Witte Huis, Oegstgeest Spreker: Marlon Domingus, Aansluitingsprogramma vwo-wo, Universiteit Leiden

2 Indeling (30 minuten): Veranderingen n.a.v. de Tweede Fase (2 minuten) Aansluitingsproblemen globaal genomen (5 minuten) Doelstellingen Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden (2 minuten) Het oriënteringsprogramma en het verdiepingsprogramma van het Aansluitingsprogramma (2 minuten) De Aansluitingsmodulen van het Aansluitingsprogramma; opzet, doelstelling, presentatie en ervaringen (10 minuten) Blik naar de toekomst (2 minuten) Vraag & antwoord (7 minuten)

3 Deze presentatie staat vanaf vandaag op: www.aansluitingsprogramma.leidenuniv.nl/vvao.ppt

4 1.Veranderingen n.a.v. de Tweede Fase Vanaf 1998-1999 wijzigingen in de bovenbouw van het vwo met als doelstelling de aansluiting tussen vwo en het hoger onderwijs te verbeteren. 1.1. De Tweede Fase – een inhoudelijke verandering In plaats van vakken en vakkenpakketten nu 4 profielen, een gemeenschappelijk deel en een vrije ruimte. De omvang van een vak is in studielast-uren (slu) vastgelegd; de studielast van 4 vwo t/m 6 vwo bedraagt 4800 slu en is als volgt ingedeeld:

5 Gemeenschappelijk deel (40%) Vakkenstudielast Nederlands480 Engels400 Duits 1160 Frans 1160 Algemene natuurwetenschappen200 Geschiedenis 180 Maatschappijleer120 Culturele en kunstzinnige vorming200 Lichamelijke opvoeding 1160 Totaal1960 uren

6 Profielen – keuze uit één van de vier profielen (40%) Profiel Cultuur en Maatschappij (C&M) Moderne vreemde taal320480 Tweede moderne vreemde of Klassieke taal of filosofie320480 Geschiedenis 2360 Cultureel kunstzinnige vorming480 Wiskunde A1360 Totaal18402160 uren

7 Profiel Economie en Maatschappij (E&M) Economie 1,2520 Wiskunde A1,2600 Aardrijkskunde360 Geschiedenis 2360 Totaal1840 uren

8 Profiel Natuur en Gezondheid (N&G) Biologie 1,2480 Natuurkunde 1,2360 Scheikunde 1400 Wiskunde B1600 Totaal1840 uren

9 Profiel Natuur en Techniek (N&T) Biologie 1,2480 Natuurkunde1360 Scheikunde 1400 Wiskunde B1600 Totaal1840 uren

10 Vrij deel (20%) Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)… Examenvak naar keuze>280 slu Vrij te besteden aan vakken uit het profiel incl. het maken van het profielwerkstuk (80 slu)… Vrij te besteden aan vakken buiten het profiel (management en organisatie, Fries of informatica)… Het volgen van bijvoorbeeld een masterclass… Het volgen van bijvoorbeeld een module ter oriëntatie op het vervolgonderwijs (OVO)… schoolactiviteiten o.a. lidmaatschap van de MR… Totaal1000 uren

11 1.2 Het Studiehuis – een didactische verandering In plaats van nadruk op kennis, meer nadruk op vaardigheden en het actief en zelfstandig leren van leerlingen Minder frontale lessen – meer individueel of in groepjes aan opdrachten werken, aan de hand van een leswijzer (instructie van de vakdocent mbt per week te verwerken stof en opdrachten) en een antwoordmodel tbv zelfcorrectie. Rol van de docent verschuift van primaire initiator naar begeleider Naast kennis meer nadruk op vaardigheden zoals werkplanning, communiceren en reflecteren.

12 2. Aansluitingsproblemen globaal genomen

13 leerlingen kiezen een vervolgopleiding zonder feitelijk te weten wat deze studie inhoudt leerlingen kiezen een vervolgopleiding om verkeerde redenen (status-gevoelige opleiding, dwang van thuis) leerlingen kiezen een vervolgopleiding zonder goed genoeg te weten wat hun talenten / wensen zijn

14 leerlingen moeten een vervolgopleiding kiezen uit een jaarlijks groeiend aantal opleidingen dat inhoudelijk ook verandert, mede door mode-trends in opleidingen (momenteel zijn vooral de management-varianten en de multi-disciplinaire opleidingen in trek) bij schoolvakken die als zodanig ook vertegenwoordigd zijn in het vervolgonderwijs (vb: wi, na sk, gs, ne, en, fra, du, eco): het kennis- en vaardigheden-niveau van de abituriënt sluit vaak niet optimaal aan op de eisen van de HO-vervolgopleiding.

15 Als gevolg van één of meerdere bovenstaande redenen staakt een student zijn/haar studie en loopt daarmee studievertraging op die in de huidige beperkingen qua studiebeurs en maximale studieduur al snel het afronden van een opleiding zonder aanvullende leningen en zelfs het met terugwerkende kracht terugbetalen van de voorlopig toegekende studiebeurs in gevaar brengt.

16 3. Doelstellingen Aansluitingsprogramma vwo- wo van de Universiteit Leiden

17 Het Aansluitingsprogramma vwo-wo (2001) komt voort uit het Aansluitingsproject vwo-wo (1996). Zestig scholen -voornamelijk uit de regio- participeren structureel in de activiteiten van het Aansluitingsprogramma vwo-wo en zijn zogenaamde ‘deelnemende scholen’.

18 Doelstellingen met betrekking tot leerlingen: leerlingen helpen bij een zelf-onderzoek (wat kan ik en wat wil ik) leerlingen helpen zich te oriënteren in hun studiekeuze door het aanbieden van inhoudelijke programma’s leerlingen helpen zich een realistisch beeld te vormen van een concrete universitaire opleiding leerlingen wijzen op de verschillen tussen een HBO opleiding en een universitaire opleiding leerlingen intellectueel uitdagende en stimulerende onderwijsprogramma’s aanbieden

19 secundair: leerlingen helpen bij een kennis/vaardigheden-achterstand bij een bepaald schoolvak (5 vwo en 6 vwo)

20 Doelstellingen met betrekking tot vwo-scholen: het onderhouden van langdurige en wederzijds betekenisvolle relaties met vwo-scholen het bevorderen van het (inhoudelijke) contact tussen docenten vwo en docenten wo het bevorderen van het (inhoudelijk) contact tussen schooldecanen en de Universiteit Leiden het ad hoc adviseren / ondersteunen van een bepaalde school op het gebied van studiekeuzebegeleiding of voorlichting met betrekking tot ontwikkelingen binnen de Universiteit Leiden

21 Doelstellingen met betrekking tot de Universiteit Leiden: het bevorderen van het (inhoudelijke) contact tussen docenten wo en docenten vwo het bevorderen van het (inhoudelijk) contact tussen docenten wo en leerlingen / scholen het ad hoc adviseren / ondersteunen van een bepaalde opleidingen op het gebied van onderwijsmateriaal ontwikkeling of voorlichting met betrekking tot ontwikkelingen binnen middelbare scholen (o.a.: Tweede Fase)

22 4. Het oriënteringsprogramma en het verdiepingsprogramma van het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden

23 4.1 Het oriënteringsprogramma Schoolwerkboekje ‘oriënteren op een studie aan de Universiteit Leiden’ – wat kan ik en wat wil ik Schoolbezoek af te leggen door een universitair medewerker – verschillen en overeenkomsten vwo/wo. Schoolbezoek af te leggen door een studententeam – wat is studeren / het studentenleven in de praktijk Gastles / de universiteit in de klas – les van een universitair (hoofd)docent of hoogleraar dat aansluit bij reeds behandelde stof van een bepaald vak bij een bepaalde klas of daar aanvullend op is Proefstuderen – een middag studeren bij de universiteit Leiden na het maken van enkele opdrachten

24 4.2 Het verdiepingsprogramma Aansluitingsmodule (20 slu) – het volgen van module onderwijs via een teleleer-omgeving (Blackboard) bij een specifieke opleiding LAPP-top (Leiden Advanced Pre-university Program for Top students) (25 - 30 slu) – intensieve kennismaking met een bepaalde discipline / opleiding van de Universiteit Leiden met enkele bijeenkomsten op de Universiteit Leiden en een relevante door de opleiding georganiseerde excursie.

25 5. De Aansluitingsmodulen van het Aansluitingsprogramma vwo-wo; opzet, doelstellingen, presentatie en ervaringen

26 5.1 Opzet Met de Aansluitingsmodulen had het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden in 2001 een Nederlandse primeur. Inmiddels ontwikkelen andere universiteiten soortgelijke programma’s. Een module is een voorlichtingsinstrument en vormt een antwoord op de studie-uitval in de propedeuse van veel opleidingen, die het gevolg is van een verkeerde studiekeuze.

27 Een module heeft een omvang van 20 slu en bestaat uit representatieve teksten en opdrachten van een opleiding van de Universiteit Leiden die aan leerlingen 5 en 6 vwo worden aangeboden op een teleleeromgeving. Leerlingen dienen zich aan het eind van een studiekeuzetraject te bevinden en specifieke, namelijk verdiepende, belangstelling te hebben in de opleiding die de betreffende opleiding die de module aanbiedt.

28 Een module is ontwikkeld door één of meer docenten verbonden aan een opleiding van de Universiteit Leiden, in samenwerking met vwo-docenten (veelal verbonden aan scholen die participeren in de activiteiten van het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden), onderwijskundige adviseurs (ICLON) en ICT- adviseurs (ICLON). Een leerling wordt vanaf zijn/haar begin aan een module begeleid via de teleleeromgeving door een begeleider van de betreffende opleiding die vragen nakijkt en vragen van leerlingen beantwoordt.

29 Het Aansluitingsprogramma biedt in samenwerking met de volgende opleidingen momenteel de volgende Aansluitingsmodulen aan: 1 Bestuurskunde 2 Duits 3 Engels 4 Geschiedenis 5 Nederlands 6 Pedagogische Wetenschappen 7 Psychologie 8 Rechten 9 Wiskunde 10 Wijsbegeerte

30 5.2 Doelstelling Leerlingen via onderwijs een realistisch beeld geven van een opleiding van de Universiteit Leiden om zo tot een verantwoorde studiekeuze te komen.

31 5.3 Een Aansluitingsmodule in kikkerperspectief

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 5.4 Ervaringen

55 Zowel inhoudelijk (voorlichtingsmodulen voor leerlingen) als qua medium (teleleeromgeving) bleken de Aansluitingsmodulen innovatief De modulen hebben een landelijk bereik Aantallen deelnemers: voorjaar 2001: 157najaar 2001: 229 voorjaar 2002: 113najaar 2002: 189 De leerlingen geve aan dat de module hen een goed beeld geeft van de opleiding van keuze De modulen blijken goed te zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen Leerlingen geven aan met plezier aan de module te werken Zowel leerlingen als begeleiders geven aan het leuk te vinden met de teleleeromgeving te werken

56 6. Blik naar de toekomst

57 Ontwikkelingen binnen de middelbare scholen - verdere concretisering / fine-tuning van de Tweede Fase / het Studiehuis - verdere intensivering van samenwerking tussen scholen en universiteit op het gebied van onderwijs en studievoorlichting

58 Ontwikkelingen binnen de Universiteit Leiden Bachelor / Master-onderwijssysteem: nieuwe vragen met betrekking tot studiekeuze nieuwe vragen mbt afstemming lesmateriaal vwo – wo mogelijk meer internationaal georiënteerd onderwijs - mogelijke invloeden op studiekeuze

59 Ontwikkelingen op het gebied van teleleerplatforms De gelegenheid om op afstand onderwijs te volgen en zo gedegen kennis te maken met het hoger onderwijs nemen ongetwijfeld verder toe. De beschikbaarheid van digitale bronnen en de doorzoekbaarheid van digitale bronnen (o.a. door meta-zoekmachines) neemt verder toe. Deze ontwikkelingen leiden tot meer mogelijkheden om leerlingen via onderwijs een realistisch beeld geven van een opleiding van de Universiteit Leiden.

60 relevante sites: Het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden: www.aansluitingsprogramma.leidenuniv.nl De Universiteit Leiden: www.leidenuniv.nl De VSNU – informatiecentrum aansluiting vwo-wo: www.vsnu.nl Het Tweede Fase Adviespunt (vh: Procesmanagement Voortgezet Onderwijs): www.tweedefase-loket.nl Centrale Financiën Instellingen (examenprogramma’s) www.cfi.nl

61 7. vraag & antwoord


Download ppt "Aansluiting vwo-wo in vogelvlucht en kikkerperspectief Lezing 7 november 2002 Voor: VVAO Leiden Locatie: Het Witte Huis, Oegstgeest Spreker: Marlon Domingus,"

Verwante presentaties


Ads door Google