De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV 27 augustus 2013 BVC Bloemendaal. Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras De financiering van kunstgras Sponsoring en Acties Vragen Stemming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV 27 augustus 2013 BVC Bloemendaal. Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras De financiering van kunstgras Sponsoring en Acties Vragen Stemming."— Transcript van de presentatie:

1 ALV 27 augustus 2013 BVC Bloemendaal

2 Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras De financiering van kunstgras Sponsoring en Acties Vragen Stemming Agenda

3 Opzet werkgroepen project Kunstgras Lobby Sponsoring /evenementen Aanbesteding Trekkers overleg Financiering Communicatie Mark Tromp Guido Boonstra Jasper Knol Marcel Hoenderdos Stephan Geuzebroek (algehele Coordinatie)

4 Opzet werkgroepen project Kunstgras  Regelmatige interactie /overleg tussen werkgroepen en reguliere activiteiten  Activiteitenkalender per werkgroep en totaal  Ieder Bestuursoverleg update status voortgang project  Leden betrekken en enthousiasmeren door intensieve communicatie

5 De financiering van kunstgras

6 Een start bedrag van minimaal €250k is noodzakelijk om te kunnen beginnen. Uiteindelijk is leasen veel duurder dan zelf aanschaffen 5 Vervangings termijn (jaren)Itemofferte AOfferte BOpmerkingen voorbereiden en opruimen € 2.500 frezen / uitputten en laden grond € 3.200 aanleg drainage systeem (stelpost) 40drainage zandlaag (aanwezig zand) €35.000 € 100.000 inclusief nieuw zand en drainage opsluiting veld €5.300 20sporttechnische laag €23.500 € 25.000 10geotextiel, kunstgras en invulling € 141.000 € 175.000 keuringskosten € 8.200 afronding &herstel € 1.500 projectleiding en uitvoering € 1.500 hekwerk € 13.750 doelen €2.200 inlooprooster €600 zand voor straatwerk € 3.200 bestrating € 7.800 25 € 150.000overige inrichtingen totaal € 249.250 € 450.000 onderhoud per jaar€9.000 toplaag afschrijving€14.100 sporttechnische laag€1.200 zand & drainage€2.500 overige inrichtingen€1.500 totaal €28.300 Aanschafkosten kunstgras bedragen tussen de €250 en €350k, jaarlijkse afschrijvingen €19k en €9k aan onderhoudskosten kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (250 + 10*9=340k)/120= €2833 excl. vervangingsinvestering. Kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen (350 + 10*9= 440k)/120= €3667 exl. vervangingsinvestering Voor lease is dat €4150,- excl vervangingsinvestering

7 Waar moet €250k vandaan komen? Het uitbrengen van een obligatielening zou in een significant gedeelte van de behoefte kunnen voorzien 6 Totaal Inzamel target: Breng tussen de €250k en €350k voor 1 kunstgras veld bij elkaar Ad hoc inzamel activiteiten Organiseer de komende 12 maanden evenementen om €50k bijeen te brengen Obligatie lening Uitbrengen obligatielening door vereniging (target 100 X €2000) = €200k. Bij grotere vraag kan een groter bedrag worden uitgezet. De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat vereniging de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de schenkingen).  Hoeveel zekerheid willen de obligatienemers dat de verschuldigde rente ook wordt betaald?  Hoeveel vertrouwen heeft men in terugbetaalvermogen van de club?

8 Hoe werkt de obligatie lening voor de obligatie nemer? 7 1.Lid / ouder neemt 1 obligatielening van € 2.000 waarbij de aflossing van deze inleg over 10 jaar aan de club wordt geschonken. Deze schenking wordt notarieel vastgelegd en is daarom aftrekbaar: € 200 per jaar. 2.Vereniging moet speciale fiscale status aanvragen (SBBI, sociaal belang behartigende instelling) om periodieke schenkingen aan de club fiscaal aftrekbaar te maken. 3.Het netto voordeel voor de obligatiehouder is bij 52% belastingvoet € 104 per jaar. Voor 10 jaar is dat in totaal €1040. 4.De club vergoedt 8,5% rente (hoogte nog te onderhandelen met de fiscus) over de uitstaande inleg over 10 jaar. In dit voorbeeld is dat € 935. 5.De rente inkomsten vallen bij de schenker in box 3 en zijn belastingvrij. Daarmee heeft houder na 10 jaar € 1040 terug via de belastingaftrek en € 935 door rente en daarmee bijna (€ 1975) de inleg terug. 6.Het contract inclusief de periodieke gift dient notarieel vastgelegd te worden. Wij zijn in gesprek met een notaris om dit kosteloos te verzorgen. 7.De schenkingsakte wordt opgemaakt door de notaris. En is nodig bij de individuele belastingaangifte. JaarLeningRente 8,5%Aftrek 52% 1e2000170104 2e1800153104 3e1600136104 4e1400119104 5e1200102104 6e100085104 7e80068104 8e60051104 9e40034104 10e20017104 11e0 Som 9351040

9 Er zijn verschillende “zekerheids” scenario’s welke kunnen worden gebruikt om de obligatie op te zetten 8 “Grote Zekerheid” Om de betalingen van de rente zo veilig mogelijk te stellen zal het deel van de opbrengst van de obligaties dat nodig is voor de betaling van rente direct worden gestort op de rekening van de speciale stichting die als doel heeft de rente aan de obligatiehouders te betalen. De stichting zal de gelden op een afzonderlijke rekening parkeren. Vereniging kan dus niet aan dit deel van de obligatielening komen. Indien vereniging failliet gaat kan de rente nog steeds van de stichtingsrekening worden betaald. In dat geval blijven eventuele verplichtingen tot het doen van schenkingen aan vereniging wel bestaan. Fiscaal gezien moet deze constructie (bestaat al veel langer) wel worden afgestemd met de Belastingdienst Dit verkleint het direct beschikbare deel van de opbrengst van de lening en vergroot het inzamelings target of de inzameltermijn “Vergroot Vertrouwen “ Rente aflossingen worden gedaan uit exploitatie overschotten van vereniging of stichting Dit vereist dus een grote mate van zekerheid en vertrouwen van een exploitatie overschot anders neemt niemand een obligatie af!

10 Grote zekerheid resulteert in een veel kleiner bedrag dat direct beschikbaar komt (115k), versus “vergroot vertrouwen” waarbij gehele bedrag (200k) beschikbaar komt 9 JaarLening Aflossing = schenking Totale rentelastAflossing Depot rente depot (2%) Beschikbaar voor club 1e € 200.000 € 20.000 € 17.000 € 93.500 € 1.870 € 106.500 2e € 180.000 € 20.000 € 15.300 € 78.370 € 1.567 3e € 160.000 € 20.000 € 13.600 € 64.637 € 1.293 4e € 140.000 € 20.000 € 11.900 € 52.330 € 1.047 5e € 120.000 € 20.000 € 10.200 € 41.477 € 830 6e € 100.000 € 20.000 € 8.500 € 32.106 € 642 7e € 80.000 € 20.000 € 6.800 € 24.248 € 485 8e € 60.000 € 20.000 € 5.100 € 17.933 € 359 9e € 40.000 € 20.000 € 3.400 € 13.192 € 264 10e € 20.000 € 1.700 € 10.056 € 201 11e € - € 8.557 € 171 € 8.557 som € 200.000 € 93.500 € 115.057 JaarLeningaflossing = schenkingTotale rentelastAflossing uit resultaatBeschikbaar voor club 1e € 200.000 € 20.000 € 17.000 € 200.000 2e € 180.000 € 20.000 € 15.300 3e € 160.000 € 20.000 € 13.600 4e € 140.000 € 20.000 € 11.900 5e € 120.000 € 20.000 € 10.200 6e € 100.000 € 20.000 € 8.500 7e € 80.000 € 20.000 € 6.800 8e € 60.000 € 20.000 € 5.100 9e € 40.000 € 20.000 € 3.400 10e € 20.000 € 1.700 11e € - som € 200.000 € 93.500 € 200.000 “Grote zekerheid” scenario “Vergroot vertrouwen” scenario

11 Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen? 10 JaarLening Totale rentelast Veld 2 ? 1e20000170000 2e18000153001700 3e16000136003400 4e14000119005100 5e12000102006800 6e100008500 7e8000680010200 8e6000510011900 9e4000340013600 10e2000170015300 11e00 som 9350076500 Vereniging Vereniging is de begunstigde van de lening aangezien de stichting niet de benodigde fiscale status kan krijgen De periodieke schenkingen moeten aan de vereniging plaatsvinden; anders is er geen recht op giftenaftrek. Vereniging heeft korte piek van hoge rentelasten die snel afnemen (vergroot vertrouwen scenario) Dat betekent dat de vereniging ook snel een toenemende exploitatie overschot zou moeten kunnen realiseren (C.P.)! Uitgaan van 10 jaar fictief 17k kan de vereniging in 10 jaar ongeveer 76k sparen voor een 2 e veld. Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario

12 Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen? 11 Jaar Reservering vervanging veld Jaarlijkse onderhouds kosten 1e09000 2e193009000 3e193009000 4e193009000 5e193009000 6e193009000 7e193009000 8e193009000 9e193009000 10e193009000 11e193009000 som 193000 Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario Stichting Vanuit BTW oogpunt kan het veld het beste door de Stichting worden aangelegd! 1.De Stichting kan dan 21% BTW op de aanlegkosten terugvragen van de fiscus. 2.Stichting hoeft over de huur termijnen maar 6% BTW in rekening te brengen, mits sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. 3.Hiermee kun je dus een tariefs- en liquiditeitsvoordeel behalen dat hoger is, naarmate de huur lager is; immers in dat geval hoeft de Stichting minder (bij de vereniging niet aftrekbare) BTW af te dragen aan de fiscus.  Het geld moet dus op enigerlei wijze (zonder schenkbelasting) van de vereniging naar de Stichting; bijvoorbeeld als lening; de rente en aflossing kunnen dan verrekend worden met de huur. 4.Stichting zal de vervangingsreservering moeten maken. Daar moet dan wel echte liquiditeit tegen worden opgebouwd!

13 Kunstgras vereist dus een wijziging en ingreep in de financiën van Vereniging en Stichting 12 Eenmalige aanschaf kosten kunstgras Totale aanschafkosten voor 1 kunstgrasveld liggen tussen de €250k en €350k afhankelijk van de behoefte aan vernieuwde drainage of niet Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting Jaarlijkse kosten kunstgras Kunstgras heeft onderhoud (€10k per jaar) en vervangingskosten (19k) De onderhoudskosten zullen ongeveer gelijk zijn aan de huidige onderhoudskosten (€7k- 14k) per veld en zijn dus niet additioneel Reservering veld vervanging bedraagt ongeveer 19k. Daar is tot op heden geen liquiditeit tegen opgebouwd, hetgeen in de toekomst voor kunstgras wel zal moeten. De totale cash impact voor de stichting zal dus boven het huidige niveau uitkomen (19k ipv feitelijk 0) Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting

14 Er is geen “spaargeld” of mogelijkheid om fondsen op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting 13 Concept 2012-20132011-20122010-2011 Totaal inkomsten€201.288 €174.592 € 171.480 Totaal kosten€200.137 € 203.653 € 202.375 Resultaat€1.151 €(29.061) €(30.895) “openstaande vorderingen”€(20.000) Resultaat Vereniging BVC Bloemendaal Concept 2012-20132011-20122010-2011 Totale inkomsten incl vrijval subsidie€136.204 €121.643 €136.942 Operationele kosten€98.208 € 97.370 €82.483 Operationeel resultaat€37.996 € 24.273 €54.459 Som afschrijvingen€26.972 € 28.201 € 32.296 Totaal Resultaat € 11.024 € (3.928) € 22.163 Resultaat excl vrijval subsidie€ (13.976)€ (28.929)€(2.837) Resultaat Stichting exploitatie BVC Bloemendaal

15 Voor houdbare exploitatie van Vereniging met een kunstgrasveld is €45-55k aan resultaat verbetering voor Vereniging noodzakelijk 14 Kernvoorwaarden Toekomst 1.Verbeter (financieel) vertrouwen! 2.Continueer verbeterde contributie inning 3.Introductie aanvullende bijdrages 4.Aantal leden blijft minstens gelijk 5.Kosten discipline handhaven, verdere kosten mogen niet stijgen 6.Additionele €7k kostenbesparing vinden en uitvoeren 7.Begroten op een positief resultaat zodat er weer gereserveerd en geïnvesteerd kan worden - 20 k 10*k Alle verschuldigde contributie wordt geïnd -17k Obligatie rente jaar 1 - 27k 38k - 20 k Aanvullende bijdrages geïntroduceerd 7k +11k +18k Nader te bepalen kosten reducties Tekort - 37 k Vereniging (scenario A) -17k Obligatie rente jaar 1 38k Aanvullende bijdrages geïntroduceerd 7k +21k Nader te bepalen kosten reducties Tekort - 17 k 0.0,- +28k Vereniging (scenario B)

16 Zelfs na het invoeren van additionele kostenbesparingen (€5k) moet er jaarlijks extra geld van de Vereniging naar de Stichting (€3-28k) 15 1.Stichting heeft tussen de €3k en €28k extra nodig per jaar 2.De laatste jaren betaalt Vereniging €36k minder aan huur dan de werkelijke huidige kosten aan velden en accommodatie. 3.Een additionele bijdrage (op fiscaal gunstige wijze in te kleden) is dus gewoon noodzakelijk Overige voorwaarden: Baromzet blijft op peil inclusief marge Identificatie van additionele €5k besparing Kosten discipline handhaven, verdere kosten mogen niet stijgen Onderhoudskosten minimaliseren / uitgaven maximeren Reserveringen aanpassen op positief resultaat - 19 k - 14 k - 33 k 28k “additionele bijdrage” Negatief resultaat €5k Additionele kostenbesparing Stichting scenario A Extra onderhoud & afschrijving - 14 k - 28 k - 19 k 11 k - 8 k 3k €5k - 3 k “additionele bijdrage” Additionele kostenbesparing Extra onderhoud & afschrijving Positief resultaat Stichting scenario B

17 Maar kunnen de kosten omlaag en inkomsten voor vereniging en stichting omhoog? 16 1.Kunnen de kosten omlaag? Wat zijn de grootste uitgave posten en hoe hebben deze zich ontwikkeld? Kunnen deze omlaag, wat betekent dat en wat zou hiervan de impact kunnen zijn? 2.Kunnen de inkomsten omhoog? Wat zijn de bestaande bronnen van inkomsten en hoe hebben deze zich ontwikkeld? Lekken er inkomsten weg? Kunnen we bestaande bronnen vergroten?

18 17 Kosten 2011-20122010-2011 Kosten selectie Bruto salarissen trainers € 34.999 € 37.005 Wedstrijd onkosten €11.534 € 8.450 Materiaal / kleding / medicam € 13.204 € 7.423 Vrijwilligers kosten € - € 8.600 Onkosten softbal €2.685 € 1.479 KNVB kosten €19.842 € 20.235 Sub totaal € 82.264 € 83.192 Kosten Jeugd Bruto salarissen trainers € 4.326 € 13.342 Kostenvergoedingen € 1.228 € 1.187 Materiaal / kleding / medicam € 2.501 € 2.762 Kosten JW toernooi € 1.287 € 1.301 Kosten vrijwilligers €35.614 € 22.689 Sub totaal €44.956 € 41.281 Algemene kosten (= overige lasten) Promotiekosten € 1.434 € 2.139 Accountantskosten € 3.045 € 3.239 Administratiekosten € 2.866 € 336 Website / computerkosten € 341 € 476 Assuranties € 439 € - Overige algemene kosten € 740 € 2.266 Sub totaal € 8.865 € 8.456 Huur accommodatie €68.138 €69.901 Rente lasten € (570) € 455) Totaal kosten € 203.653 € 202.375 Resultaat € (29.061) € (30.895) Vereniging BVC Bloemendaal: Verdere besparingsopties zijn wellicht aanwezig, met name in wedstrijdkosten en vrijwilligerskosten Bron: Financieel jaarverslag vereniging BVC Bloemendaal 2010 – 2011 en 2011-2012 & FinancieringsCie analyse.

19 Stichting Exploitatie: Verdere besparingsopties zijn wellicht (beperkt) aanwezig, met name in de vrijwilligersvergoeding en veldonderhoud? 18 exploitatie clubhuis2011-20122010-2011 gas € 1.070 € 7.331 elektra € 6.049 € 9.540 water € 497 € 735 vuilafvoer € 2.034 € 1.831 onderhoud clubhuis € 7.701 € 2.463 assurantie € 438 € 216 onderhoud inventaris € 1.625 641 belastingen en heffingen € 3.175 € 889 vrijwilligersvergoeding accomodatie € 9.000 € 9.500 overige exploitatiekosten € - € 149 exploitatie barInrichting € 1.073 € - schoonmaakmiddelen € - € 115 barbenodigheden € 1.654 € 441 kosten muziek € 1.501 € 1.492 kosten onderhoud tap € 24 € 637 beveiligingskosten € 872 € 441 overige kosten € 1.292 € 375 exploitatie velden onderhoud velden € 46.798 € 39.029 onderhoud tractor € 45 € 218 onderhoud attributen - € 1.492 Overige kostenaccountantskosten € 3.250 € 2.962 internet kosten € 395 € 112 incassokosten € 329 € - onderhoud inventarissen € 444 € - promotiekosten € 422 € 739 assuranties € 3.087 € - advieskosten € 3.080 € - overige algemene € 927 € 500 bankkosten € 588 € 635 som operationele kosten € 97.370 € 82.483 operationeel resultaat € 24.273 € 54.459 Afschrijvingengebouwen € 15.679 € 18.650 machines en installaties € 4.395 € 4.672 inventaris en inrichting € 6.985 € 8.382 tractor € 1.142 € 592 totaal resultaat € (3.928) € 22.163

20 Met 75% vormt contributie de grootste verenigingsinkomsten bron 19 2012-20132011-20122010-2011 Donaties€500 € 4.076 € 343 Reclame borden€33.107 € 31.842 € 31.309 Contributies€152.148 € 130.183 €129.876 Shirtsponsoring- € 2.500 - Opbrengst jeugd€1.200 € 5.316 € 5.430 Afboekingen oninbaar- € (8.273) - Subsidies€6.800 € 7.075 € 2.662 Verhuur accomodatie- € 852 € 895 Opbrengst lotto€1.034 € 1.021 € 740 Rente baten- € - € 223 overige€2.682 totaal inkomsten€201.288 € 174.592 € 171.480 Inkomsten Vereniging 2011-2012 vs 2010-2011 Note: zie appendices voor financiele details.

21 Contributie BVC is alleen voor de jeugd hoger dan van DSS, maar lager dan Alliance, ADO en KHFC. Kleinere clubs hebben een lagere contributie 20 ADO heeft een verplichte vrijwilligers bijdrage van €35,- welke kan worden “terugverdiend” Eenmalige entree gelden zijn niet meegenomen in vergelijking Meeste clubs hebben een toeslag in de contributie voor selectie spelers. Deze zijn buiten beschouwing gelaten Alliance heeft recent de contributie verhoogt Contributie niet spelende leden kan worden ingevoerd Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie.

22 Verhoging van de leden bijdrages (contributie verhoging tot niveau Alliance en/of vrijwilligers bijdrage optellend tot niveau ADO en/of selectie en administratie kosten toeslag) prijst BVC niet uit de markt 21 Een contributie verhoging tot het niveau van Alliance lijkt de ondergrens (gemiddeld 7%) De hogere contributie van ADO is inclusief €35 vrijwilligers bijdrage. Dit brengt de contributie 15% hoger dan die van BVC. Meer en betere faciliteiten (oa kunstgras) zou het eenmalige entree geld (nu €25) kunnen worden verhoogd naar €75 (gemiddelde omliggende clubs) KHFC ADO inclusief bijdrages exclusief toeslagen Alliance DSS DSS heeft nog veel meer jeugd eftallen dan BVC Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie.

23 Het grote verschil in contributie bij de jeugd (F 20-40% tot en met B 0-20%) heeft grote groei van de BVC jeugd afdeling niet in de weg gestaan 22 Kleinere clubs hebben een lagere contributie. Het verschil is het grootsts bij de F pupillen (30-40%) en neemt langzaam af tot 5-15% bij de senioren Al deze clubs hebben (veel) beperkte faciliteiten en weinig mogelijkheden tot verbetering / verhoging van de aantrekkingskracht Alliance heeft hogere contributies dan BVC en dus nog hoger dan de clubs hier genoemd. Alliance is hier wel het beste mee vergelijkbaar. Toch hebben zij nog steeds een wachtlijst voor leden. Blijkbaar wordt de aantrekkingskracht van een club slechts beperkt bepaalt door de hoogte van de contributie? Schoten Terrasvogels BSM Vogelenzang Verschillen met jeugd veel groter. BVC jeugd melk koe? Geel Wit Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie.

24 Geen contributie verhoging maar de introductie van een vrijwilligersbijdrage welke kan worden “terugverdiend” en twee specifieke bijdrages met een duidelijke doelbestemming welke een transparante en eerlijke verdeling van kosten beoogd 23 Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's2011-20122010-2011 Selectie kosten als totaal van inkomsten47%49% Jeugd kosten als totaal van inkomsten26%24% Algemene kosten als totaal van inkomsten5% Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten-17%-18% Huur kosten als % van de inkomsten39%41% Trainers als % van totale inkomsten19%25% Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten20%18% Vrijwilligersbijdrage Vrijwilligers kosten vereniging zijn €36k en €9k voor Stichting! Dat is 51 euro per lid. Groot deel van leden (en hun ouders) is niet actief als vrijwilligers bij Vereniging of Stichting Om participatie te vergroten en kosten te verlagen stellen we een vrijwilligersbijdrage van €35 voor welke kan worden terugverdiend door werk te doen voor Vereniging of Stichting Vrijwilligersbijdrage zeer gebruikelijk bij omliggende (voetbal) clubs Aanname: 25% actief dus 75% niet. 75% = 660leden x 35 = €23k Exclusief cashflow effect door pas achteraf terug te betalen. Administratie bijdrage: Afgelopen jaar zijn de administratiekosten met 835% toegenomen. Vereniging en Stichting geven samen €9k uit aan administratiekosten. Dat is €10 euro per lid Separate administratie bijdrage maakt het mogelijk deze kosten direct af te dekken en de administratie te verbeteren Een administratie bijdrage van €10 euro bovenop de huidige contributie levert 881 leden *X10 = €8810,- op.

25 24 Door kosten transparanter te maken naar de leden en daarmee anders te verdelen kunnen aanvullende bijdragen worden gevraagd van totaal €38k Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's 2011- 2012 2010- 2011 Selectie kosten als totaal van inkomsten47%49% Jeugd kosten als totaal van inkomsten26%24% Algemene kosten als totaal van inkomsten5% Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten-17%-18% Huur kosten als % van de inkomsten39%41% Trainers als % van totale inkomsten19%25% Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten20%18% Leden groep Contributie per lid Leden 2012- 2013 Selectie 2012 - 2013 Senioren€ 220,003056622% A€ 180,00291552% B€ 160,00461533% C€ 160,00873136% D€ 160,001174135% E€ 150,001072725% F€ 150,001122724% Mini€ 130,007800% 88122225% Selectie bijdrage: 25% van de leden is selectie speler en soupeert 47% van de inkomsten. Dat is €370,- per selectie lid. Dit wordt dus voor een groot gedeelte gesponsord door de niet selectie leden Een additionele bijdrage aan de selectie kosten lijkt gerechtvaardigd en is ook zeer gebruikelijk bij andere clubs in de omgeving. Aanname is een selectie bijdrage van € 30,- per lid van de selectie Aanname is dat er 220 selectie leden zijn. 220X30= €6.600 selectiebijdrage

26 Sponsoring en Acties

27 Doel: € 50,000 bij elkaar halen (meer mag altijd) Maar ook : Leden en ouders actief betrekken. Samen voor kunstgras Werkgroep sponsoring en Acties

28 A.September : Kick off september op woensdagmiddag B.November: Lichttraining o.l.v. zondagselectie/ combinatie event voor ouders (pub-quiz) C.December : Loterij, prijs= teamsponsoring – team naar keuze- D.Februari : Veiling: ouders brengen items in E.April: avondvullend programma bij Caprera F.April: Jan Woortman en Grote Clubactie (september) G.Een evenement dat nog bedacht wordt door leden Werkgroep – wat willen we doen

29 1.Blijf niet langs de lijn staan maar meld je aan bij de organisatie. We zoeken vrijwilligers voor vele, vele activiteiten. 2.Vrijwilligers - hard nodig bij het realiseren van kunstgras 3.Vrijwilligers - nog harder nodig op vele plekken in de BVC-organisatie Acties – wat vragen we van de leden

30 2 vacatures voor de organisatie van de Grote Club actie *URGENT 6 vacatures voor de organisatie van Jan Woortman 2 vacatures voor de organisatie van Sinterklaas 2013 15 vacatures op en rondom sponsoracties kunstgras 1 vacature coördinator jeugdscheidsrechter 15 vacatures woensdagmiddag trainer –ouders (mini, F, E) 5 vacatures - adviseur -speler-volg systeem Aanvullende informatie en andere actuele vacatures op de website vacatures vrijwilligers BVC

31 Vragen?

32


Download ppt "ALV 27 augustus 2013 BVC Bloemendaal. Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras De financiering van kunstgras Sponsoring en Acties Vragen Stemming."

Verwante presentaties


Ads door Google