De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras"— Transcript van de presentatie:

0 BVC Bloemendaal ALV 27 augustus 2013

1 Agenda Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras
De financiering van kunstgras Sponsoring en Acties Vragen Stemming

2 Bestuur Vereniging / Stichting
Opzet werkgroepen project Kunstgras Bestuur Vereniging / Stichting Trekkers overleg Stephan Geuzebroek (algehele Coordinatie) Mark Tromp Marcel Hoenderdos Guido Boonstra Jasper Knol Lobby Communicatie Sponsoring /evenementen Financiering Aanbesteding

3 Opzet werkgroepen project Kunstgras
Regelmatige interactie /overleg tussen werkgroepen en reguliere activiteiten Activiteitenkalender per werkgroep en totaal Ieder Bestuursoverleg update status voortgang project Leden betrekken en enthousiasmeren door intensieve communicatie

4 De financiering van kunstgras

5 Vervangings termijn (jaren)
Een start bedrag van minimaal €250k is noodzakelijk om te kunnen beginnen. Uiteindelijk is leasen veel duurder dan zelf aanschaffen Vervangings termijn (jaren) Item offerte A Offerte B Opmerkingen voorbereiden en opruimen € 2.500 frezen / uitputten en laden grond € 3.200 aanleg drainage systeem (stelpost) 40 drainage zandlaag (aanwezig zand) €35.000 inclusief nieuw zand en drainage opsluiting veld €5.300 20 sporttechnische laag €23.500 10 geotextiel, kunstgras en invulling keuringskosten € 8.200 afronding &herstel € 1.500 projectleiding en uitvoering hekwerk doelen €2.200 inlooprooster €600 zand voor straatwerk bestrating € 7.800 25 overige inrichtingen totaal onderhoud per jaar €9.000 toplaag afschrijving €14.100 €1.200 zand & drainage €2.500 €1.500 €28.300 Aanschafkosten kunstgras bedragen tussen de €250 en €350k, jaarlijkse afschrijvingen €19k en €9k aan onderhoudskosten kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen ( *9=340k)/120= €2833 excl. vervangingsinvestering. Kosten per maand over 10 jaar voor koop bedragen ( *9= 440k)/120= €3667 exl. vervangingsinvestering Voor lease is dat €4150,- excl vervangingsinvestering

6 Waar moet €250k vandaan komen
Waar moet €250k vandaan komen? Het uitbrengen van een obligatielening zou in een significant gedeelte van de behoefte kunnen voorzien Totaal Inzamel target: Breng tussen de €250k en €350k voor 1 kunstgras veld bij elkaar Ad hoc inzamel activiteiten Organiseer de komende 12 maanden evenementen om €50k bijeen te brengen Obligatie lening Uitbrengen obligatielening door vereniging (target 100 X €2000) = €200k. Bij grotere vraag kan een groter bedrag worden uitgezet. De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat vereniging de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te betalen (de aflossing wordt echter verrekend met de schenkingen). Hoeveel zekerheid willen de obligatienemers dat de verschuldigde rente ook wordt betaald? Hoeveel vertrouwen heeft men in terugbetaalvermogen van de club?

7 Hoe werkt de obligatie lening voor de obligatie nemer?
Lid / ouder neemt 1 obligatielening van € waarbij de aflossing van deze inleg over 10 jaar aan de club wordt geschonken. Deze schenking wordt notarieel vastgelegd en is daarom aftrekbaar: € 200 per jaar. Vereniging moet speciale fiscale status aanvragen (SBBI, sociaal belang behartigende instelling) om periodieke schenkingen aan de club fiscaal aftrekbaar te maken. Het netto voordeel voor de obligatiehouder is bij 52% belastingvoet € 104 per jaar. Voor 10 jaar is dat in totaal €1040. De club vergoedt 8,5% rente (hoogte nog te onderhandelen met de fiscus) over de uitstaande inleg over 10 jaar. In dit voorbeeld is dat € 935. De rente inkomsten vallen bij de schenker in box 3 en zijn belastingvrij. Daarmee heeft houder na 10 jaar € 1040 terug via de belastingaftrek en € 935 door rente en daarmee bijna (€ 1975) de inleg terug. Het contract inclusief de periodieke gift dient notarieel vastgelegd te worden. Wij zijn in gesprek met een notaris om dit kosteloos te verzorgen. De schenkingsakte wordt opgemaakt door de notaris. En is nodig bij de individuele belastingaangifte. Jaar Lening Rente 8,5% Aftrek 52% 1e 2000 170 104 2e 1800 153 3e 1600 136 4e 1400 119 5e 1200 102 6e 1000 85 7e 800 68 8e 600 51 9e 400 34 10e 200 17 11e Som 935 1040

8 Er zijn verschillende “zekerheids” scenario’s welke kunnen worden gebruikt om de obligatie op te zetten “Grote Zekerheid” Om de betalingen van de rente zo veilig mogelijk te stellen zal het deel van de opbrengst van de obligaties dat nodig is voor de betaling van rente direct worden gestort op de rekening van de speciale stichting die als doel heeft de rente aan de obligatiehouders te betalen. De stichting zal de gelden op een afzonderlijke rekening parkeren. Vereniging kan dus niet aan dit deel van de obligatielening komen. Indien vereniging failliet gaat kan de rente nog steeds van de stichtingsrekening worden betaald. In dat geval blijven eventuele verplichtingen tot het doen van schenkingen aan vereniging wel bestaan. Fiscaal gezien moet deze constructie (bestaat al veel langer) wel worden afgestemd met de Belastingdienst Dit verkleint het direct beschikbare deel van de opbrengst van de lening en vergroot het inzamelings target of de inzameltermijn “Vergroot Vertrouwen “ Rente aflossingen worden gedaan uit exploitatie overschotten van vereniging of stichting Dit vereist dus een grote mate van zekerheid en vertrouwen van een exploitatie overschot anders neemt niemand een obligatie af!

9 Aflossing uit resultaat
Grote zekerheid resulteert in een veel kleiner bedrag dat direct beschikbaar komt (115k), versus “vergroot vertrouwen” waarbij gehele bedrag (200k) beschikbaar komt “Grote zekerheid” scenario Jaar Lening Aflossing = schenking Totale rentelast Aflossing Depot rente depot (2%) Beschikbaar voor club 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e som “Vergroot vertrouwen” scenario Jaar Lening aflossing = schenking Totale rentelast Aflossing uit resultaat Beschikbaar voor club 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e som

10 Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen?
Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario Vereniging Vereniging is de begunstigde van de lening aangezien de stichting niet de benodigde fiscale status kan krijgen De periodieke schenkingen moeten aan de vereniging plaatsvinden; anders is er geen recht op giftenaftrek. Vereniging heeft korte piek van hoge rentelasten die snel afnemen (vergroot vertrouwen scenario) Dat betekent dat de vereniging ook snel een toenemende exploitatie overschot zou moeten kunnen realiseren (C.P.)! Uitgaan van 10 jaar fictief 17k kan de vereniging in 10 jaar ongeveer 76k sparen voor een 2e veld. Jaar Lening Totale rentelast Veld 2 ? 1e 20000 17000 2e 18000 15300 1700 3e 16000 13600 3400 4e 14000 11900 5100 5e 12000 10200 6800 6e 10000 8500 7e 8000 8e 6000 9e 4000 10e 2000 11e som 93500 76500

11 Hoe werkt de financiering en wie moet wat gaan bekostigen?
Stichting Vanuit BTW oogpunt kan het veld het beste door de Stichting worden aangelegd! De Stichting kan dan 21% BTW op de aanlegkosten terugvragen van de fiscus. Stichting hoeft over de huur termijnen maar 6% BTW in rekening te brengen, mits sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Hiermee kun je dus een tariefs- en liquiditeitsvoordeel behalen dat hoger is, naarmate de huur lager is; immers in dat geval hoeft de Stichting minder (bij de vereniging niet aftrekbare) BTW af te dragen aan de fiscus. Het geld moet dus op enigerlei wijze (zonder schenkbelasting) van de vereniging naar de Stichting; bijvoorbeeld als lening; de rente en aflossing kunnen dan verrekend worden met de huur. Overzicht jaarlijkse vervanging + onderhoud + financieringskosten kunstgras “groot vertrouwen” scenario Jaar Reservering vervanging veld Jaarlijkse onderhouds kosten 1e 9000 2e 19300 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e som 193000 Stichting zal de vervangingsreservering moeten maken. Daar moet dan wel echte liquiditeit tegen worden opgebouwd!

12 Kunstgras vereist dus een wijziging en ingreep in de financiën van Vereniging en Stichting
Eenmalige aanschaf kosten kunstgras Totale aanschafkosten voor 1 kunstgrasveld liggen tussen de €250k en €350k afhankelijk van de behoefte aan vernieuwde drainage of niet Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting Jaarlijkse kosten kunstgras Kunstgras heeft onderhoud (€10k per jaar) en vervangingskosten (19k) De onderhoudskosten zullen ongeveer gelijk zijn aan de huidige onderhoudskosten (€7k-14k) per veld en zijn dus niet additioneel Reservering veld vervanging bedraagt ongeveer 19k. Daar is tot op heden geen liquiditeit tegen opgebouwd, hetgeen in de toekomst voor kunstgras wel zal moeten. De totale cash impact voor de stichting zal dus boven het huidige niveau uitkomen (19k ipv feitelijk 0) Op dit moment heeft de club geen “spaargeld” of mogelijkheid om dit op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting

13 Er is geen “spaargeld” of mogelijkheid om fondsen op te bouwen middels een positief exploitatie resultaat in vereniging of stichting Resultaat Vereniging BVC Bloemendaal Concept Totaal inkomsten Totaal kosten Resultaat €1.151 €(29.061) €(30.895) “openstaande vorderingen” €(20.000) Resultaat Stichting exploitatie BVC Bloemendaal Concept Totale inkomsten incl vrijval subsidie  Operationele kosten €98.208 €82.483  Operationeel resultaat €37.996 €54.459 Som afschrijvingen €26.972  Totaal Resultaat €11.024 € (3.928) Resultaat excl vrijval subsidie € (13.976) € (28.929) €(2.837)

14 Alle verschuldigde contributie wordt geïnd
Voor houdbare exploitatie van Vereniging met een kunstgrasveld is €45-55k aan resultaat verbetering voor Vereniging noodzakelijk Kernvoorwaarden Toekomst Verbeter (financieel) vertrouwen! Continueer verbeterde contributie inning Introductie aanvullende bijdrages Aantal leden blijft minstens gelijk Kosten discipline handhaven, verdere kosten mogen niet stijgen Additionele €7k kostenbesparing vinden en uitvoeren Begroten op een positief resultaat zodat er weer gereserveerd en geïnvesteerd kan worden Vereniging (scenario A) +18k 7k Tekort Obligatie rente jaar 1 Alle verschuldigde contributie wordt geïnd +11k 38k Nader te bepalen kosten reducties - 20 k - 27k - 20 k -17k 10*k Aanvullende bijdrages geïntroduceerd - 37 k Vereniging (scenario B) +28k +21k 7k Tekort Obligatie rente jaar 1 38k 0.0,- Nader te bepalen kosten reducties -17k - 17 k Aanvullende bijdrages geïntroduceerd

15 Zelfs na het invoeren van additionele kostenbesparingen (€5k) moet er jaarlijks extra geld van de Vereniging naar de Stichting (€3-28k) Stichting heeft tussen de €3k en €28k extra nodig per jaar De laatste jaren betaalt Vereniging €36k minder aan huur dan de werkelijke huidige kosten aan velden en accommodatie. Een additionele bijdrage (op fiscaal gunstige wijze in te kleden) is dus gewoon noodzakelijk Overige voorwaarden: Baromzet blijft op peil inclusief marge Identificatie van additionele €5k besparing Kosten discipline handhaven, verdere kosten mogen niet stijgen Onderhoudskosten minimaliseren / uitgaven maximeren Reserveringen aanpassen op positief resultaat Stichting scenario A Negatief resultaat Extra onderhoud & afschrijving Additionele kostenbesparing “additionele bijdrage” - 14 k - 28 k 28k - 14 k - 19 k €5k - 33 k Stichting scenario B Positief resultaat Extra onderhoud & afschrijving Additionele kostenbesparing “additionele bijdrage” 11 k - 3 k 3k - 19 k €5k - 8 k

16 Maar kunnen de kosten omlaag en inkomsten voor vereniging en stichting omhoog?
Wat zijn de grootste uitgave posten en hoe hebben deze zich ontwikkeld? Kunnen deze omlaag, wat betekent dat en wat zou hiervan de impact kunnen zijn? Kunnen de inkomsten omhoog? Wat zijn de bestaande bronnen van inkomsten en hoe hebben deze zich ontwikkeld? Lekken er inkomsten weg? Kunnen we bestaande bronnen vergroten?

17 Algemene kosten (= overige lasten)
Vereniging BVC Bloemendaal: Verdere besparingsopties zijn wellicht aanwezig, met name in wedstrijdkosten en vrijwilligerskosten  Kosten Kosten selectie Bruto salarissen trainers Wedstrijd onkosten €11.534 € 8.450 Materiaal / kleding / medicam € 7.423 Vrijwilligers kosten € - Onkosten softbal €2.685 € 1.479 KNVB kosten €19.842 Sub totaal Kosten Jeugd € 4.326 Kostenvergoedingen € 1.228 Kosten JW toernooi Kosten vrijwilligers €35.614 €44.956 Algemene kosten (= overige lasten) Promotiekosten Accountantskosten Administratiekosten Website / computerkosten Assuranties Overige algemene kosten € 8.865 € 8.456 Huur accommodatie €68.138 €69.901 Rente lasten € (570) € ) Totaal kosten Resultaat € (29.061) € (30.895) Bron: Financieel jaarverslag vereniging BVC Bloemendaal – 2011 en & FinancieringsCie analyse.

18 Stichting Exploitatie: Verdere besparingsopties zijn wellicht (beperkt) aanwezig, met name in de vrijwilligersvergoeding en veldonderhoud? exploitatie clubhuis gas € 1.070 elektra € 6.049 water € 497 vuilafvoer € 2.034 onderhoud clubhuis assurantie onderhoud inventaris 641 belastingen en heffingen € 3.175 € 889 vrijwilligersvergoeding accomodatie overige exploitatiekosten  exploitatie bar Inrichting schoonmaakmiddelen barbenodigheden kosten muziek kosten onderhoud tap beveiligingskosten overige kosten  exploitatie velden onderhoud velden onderhoud tractor onderhoud attributen -  Overige kosten accountantskosten internet kosten incassokosten onderhoud inventarissen promotiekosten assuranties advieskosten overige algemene bankkosten som operationele kosten operationeel resultaat  Afschrijvingen gebouwen machines en installaties inventaris en inrichting tractor totaal resultaat € (3.928)

19 Met 75% vormt contributie de grootste verenigingsinkomsten bron
Inkomsten Vereniging vs Donaties €500 Reclame borden €33.107 Contributies Shirtsponsoring - Opbrengst jeugd €1.200 Afboekingen oninbaar € (8.273) Subsidies €6.800 Verhuur accomodatie Opbrengst lotto €1.034 Rente baten overige €2.682 totaal inkomsten Note: zie appendices voor financiele details.

20 Contributie BVC is alleen voor de jeugd hoger dan van DSS, maar lager dan Alliance, ADO en KHFC. Kleinere clubs hebben een lagere contributie ADO heeft een verplichte vrijwilligers bijdrage van €35,- welke kan worden “terugverdiend” Eenmalige entree gelden zijn niet meegenomen in vergelijking Meeste clubs hebben een toeslag in de contributie voor selectie spelers. Deze zijn buiten beschouwing gelaten Alliance heeft recent de contributie verhoogt Contributie niet spelende leden kan worden ingevoerd Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

21 Verhoging van de leden bijdrages (contributie verhoging tot niveau Alliance en/of vrijwilligers bijdrage optellend tot niveau ADO en/of selectie en administratie kosten toeslag) prijst BVC niet uit de markt KHFC ADO inclusief bijdrages exclusief toeslagen Alliance DSS DSS heeft nog veel meer jeugd eftallen dan BVC Een contributie verhoging tot het niveau van Alliance lijkt de ondergrens (gemiddeld 7%) De hogere contributie van ADO is inclusief €35 vrijwilligers bijdrage. Dit brengt de contributie 15% hoger dan die van BVC. Meer en betere faciliteiten (oa kunstgras) zou het eenmalige entree geld (nu €25) kunnen worden verhoogd naar €75 (gemiddelde omliggende clubs) Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

22 Het grote verschil in contributie bij de jeugd (F 20-40% tot en met B 0-20%) heeft grote groei van de BVC jeugd afdeling niet in de weg gestaan Verschillen met jeugd veel groter. BVC jeugd melk koe? Schoten Terrasvogels BSM Vogelenzang Geel Wit Kleinere clubs hebben een lagere contributie. Het verschil is het grootsts bij de F pupillen (30-40%) en neemt langzaam af tot 5-15% bij de senioren Al deze clubs hebben (veel) beperkte faciliteiten en weinig mogelijkheden tot verbetering / verhoging van de aantrekkingskracht Alliance heeft hogere contributies dan BVC en dus nog hoger dan de clubs hier genoemd. Alliance is hier wel het beste mee vergelijkbaar. Toch hebben zij nog steeds een wachtlijst voor leden. Blijkbaar wordt de aantrekkingskracht van een club slechts beperkt bepaalt door de hoogte van de contributie? Bron: Club websites en analyse FinancieringsCie .

23 Vereniging kosten / Inkomsten
Geen contributie verhoging maar de introductie van een vrijwilligersbijdrage welke kan worden “terugverdiend” en twee specifieke bijdrages met een duidelijke doelbestemming welke een transparante en eerlijke verdeling van kosten beoogd Vrijwilligersbijdrage Vrijwilligers kosten vereniging zijn €36k en €9k voor Stichting! Dat is 51 euro per lid. Groot deel van leden (en hun ouders) is niet actief als vrijwilligers bij Vereniging of Stichting Om participatie te vergroten en kosten te verlagen stellen we een vrijwilligersbijdrage van €35 voor welke kan worden terugverdiend door werk te doen voor Vereniging of Stichting Vrijwilligersbijdrage zeer gebruikelijk bij omliggende (voetbal) clubs Aanname: 25% actief dus 75% niet . 75% = 660leden x 35 = €23k Exclusief cashflow effect door pas achteraf terug te betalen. Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's Selectie kosten als totaal van inkomsten 47% 49% Jeugd kosten als totaal van inkomsten 26% 24% Algemene kosten als totaal van inkomsten 5% Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten -17% -18% Huur kosten als % van de inkomsten 39% 41% Trainers als % van totale inkomsten 19% 25% Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten 20% 18% Administratie bijdrage: Afgelopen jaar zijn de administratiekosten met 835% toegenomen. Vereniging en Stichting geven samen €9k uit aan administratiekosten. Dat is €10 euro per lid Separate administratie bijdrage maakt het mogelijk deze kosten direct af te dekken en de administratie te verbeteren Een administratie bijdrage van €10 euro bovenop de huidige contributie levert 881 leden *X10 = €8810,- op.

24 Vereniging kosten / Inkomsten
Door kosten transparanter te maken naar de leden en daarmee anders te verdelen kunnen aanvullende bijdragen worden gevraagd van totaal €38k Vereniging kosten / Inkomsten Ratio's Selectie kosten als totaal van inkomsten 47% 49% Jeugd kosten als totaal van inkomsten 26% 24% Algemene kosten als totaal van inkomsten 5% Exploitatie tekort als % van totaal inkomsten -17% -18% Huur kosten als % van de inkomsten 39% 41% Trainers als % van totale inkomsten 19% 25% Vrijwilligerskosten als % van totale inkomsten 20% 18% Selectie bijdrage: 25% van de leden is selectie speler en soupeert 47% van de inkomsten. Dat is €370,- per selectie lid. Dit wordt dus voor een groot gedeelte gesponsord door de niet selectie leden Een additionele bijdrage aan de selectie kosten lijkt gerechtvaardigd en is ook zeer gebruikelijk bij andere clubs in de omgeving. Aanname is een selectie bijdrage van € 30,- per lid van de selectie Aanname is dat er 220 selectie leden zijn. 220X30= €6.600 selectiebijdrage Leden groep Contributie per lid Leden Selectie Senioren € 220,00 305 66 22% A € 180,00 29 15 52% B € 160,00 46 33% C 87 31 36% D 117 41 35% E € 150,00 107 27 25% F 112 24% Mini € 130,00 78 0% 881 222

25 Sponsoring en Acties

26 Werkgroep sponsoring en Acties
Doel: € 50,000 bij elkaar halen (meer mag altijd) Maar ook : Leden en ouders actief betrekken. Samen voor kunstgras

27 Werkgroep – wat willen we doen
A. September : Kick off september op woensdagmiddag B. November: Lichttraining o.l.v. zondagselectie/ combinatie event voor ouders (pub-quiz) C. December : Loterij, prijs= teamsponsoring – team naar keuze- D. Februari : Veiling: ouders brengen items in E. April: avondvullend programma bij Caprera F. April: Jan Woortman en Grote Clubactie (september) G. Een evenement dat nog bedacht wordt door leden

28 Acties – wat vragen we van de leden
Blijf niet langs de lijn staan maar meld je aan bij de organisatie. We zoeken vrijwilligers voor vele, vele activiteiten. Vrijwilligers - hard nodig bij het realiseren van kunstgras Vrijwilligers - nog harder nodig op vele plekken in de BVC- organisatie

29 vacatures vrijwilligers BVC
2 vacatures voor de organisatie van de Grote Club actie *URGENT 6 vacatures voor de organisatie van Jan Woortman 2 vacatures voor de organisatie van Sinterklaas 2013 15 vacatures op en rondom sponsoracties kunstgras 1 vacature coördinator jeugdscheidsrechter 15 vacatures woensdagmiddag trainer –ouders (mini, F, E) 5 vacatures - adviseur -speler-volg systeem Aanvullende informatie en andere actuele vacatures op de website

30 Vragen?

31


Download ppt "Agenda Opening en introductie Werkgroepen Kunstgras"

Verwante presentaties


Ads door Google