De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkopen in het Sociaal Domein: Kiezen maar ook zeker Delen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkopen in het Sociaal Domein: Kiezen maar ook zeker Delen"— Transcript van de presentatie:

1 Inkopen in het Sociaal Domein: Kiezen maar ook zeker Delen
Marcel Stuijts MSc Govert Groeneveld BCom 22 mei 2014

2 Wat is en wat doet (Bizob) de inkoopsamenwerking?
Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties als de VRZOB, SRE, ODZOB, RHC en de gemeenten Den Bosch, Haaren, Schijndel, Veghel en Vught ; Combinatie van individuele en gezamenlijke inkoop; Expertise centrum voor (publieke) inkoop voor binnen en buiten de regio Bizob concern inkopers werken bij de gemeenten; Meer concern inkopers voor en/of in één gemeente.

3 Organisaties 2004 2005 2006 2008 Asten Cranendonck Laarbeek Best
Asten Cranendonck Laarbeek Best Bergeijk Gemert-Bakel Bladel Heeze-Leende Deurne Nuenen Eersel Oirschot Reusel - De Mierden Someren Veldhoven Geldrop-Mierlo Veghel Son en Breugel Uden Waalre Schijndel Den Bosch 2013 Vught Haaren ca inwoners

4 Geografische locatie gemeenten
Bron: Google

5 Aandachtsgebied Bizob
5

6 Kansen Gaat om forse bedragen en veel inkoopactiviteiten
Op nationaal niveau alles bij elkaar ca. € 15 miljard Is dus nog eens € 1000 per inwoner per jaar Totale inkoop gemeenten ca. € 2000 per inwoner per jaar Kansen! 6

7 A. Wat doet de gemeente zelf ? (Make) Wat wordt er ingekocht? (Buy)
3. Inkoop transities 2014 (2-4) A. Wat doet de gemeente zelf ? (Make) Wat wordt er ingekocht? (Buy) - Algemene-, Collectieve-, Individuele voorzieningen; - 0e, 1e, 2e lijn. B. Hoe wordt de toeleiding geregeld? - Gemeente, derde of dienstverlener Figuur: Participatiepiramide Figuur: Participatie piramide

8 A. Voorbeeld inbesteding Inkoop Jeugdzorg gemeente
3. Inkoop transities 2014 (3-4) A. Voorbeeld inbesteding Inkoop Jeugdzorg gemeente Figuur: Participatie piramide

9 4. Inkoop model (1-4) Transitie: Strategisch ‘product’ conform Portfoliomodel Kraljic Figuur: Vrij naar Portfoliomodel Kraljic

10 Het sociale domein (Transities) vallen onder de
4. Inkoop model (2-4) Inkoopprocedure: Het sociale domein (Transities) vallen onder de inkoopprocedure voor 2B-diensten (verlicht regime). Voor 2B diensten zijn de volgende twee artikelen van toepassing: Technisch specificeren van de dienst moet non-discriminatoir gebeuren. De gemeente publiceert achteraf op EU niveau met wie zij de overeenkomst sluit. Er mag bovendien geen grensoverschrijdend belang zijn. Figuur: Participatiepiramide

11 Inkoopmodellen (overeenkomst): Zeeuwsmodel; Dynamisch selectiemodel;
Bestuurlijk aanbesteden; - Dialoogmodel; Catalogus model; - Eén op één contract; Afspraak per cliënt; - Mini competitie; Klassiek aanbesteden; - Veiling model. Inkoopmodellen (subsidie): Beleidsgestuurde contractfinanciering; Subsidietender; - Klassieke subsidie. Figuur: Participatiepiramide

12 Keuze afhankelijk van: - De relatie tussen de gemeente en aanbieders;
4. Inkoop model (4-4) Keuze afhankelijk van: - De relatie tussen de gemeente en aanbieders; Het aantal te contracteren aanbieders; toegang nieuwe aanbieder(s), concurrentieprikkel ; Gezamenlijk ontwikkelen van contractuele voorwaarden; Het aantal cliënten. Maar ook: Vrije keuze cliënt? => Wie bepaalt de marktordening? Figuur: Participatiepiramide

13 5. Kiezen: Welk Bekostigingsmodel (1-2)
Basisvormen: Productiebekostiging a. Persoonsvolgende bekostiging b. Persoonsgebonden betaling voucher Populatiegerichte bekostiging a. Netwerkbekostiging b. wijk- of buurtgerichte bekostiging 3. Functiegerichte bekostiging Figuur: Participatiepiramide

14 5. Bekostigingsmodel (2-2)

15 Monitoring van de kwaliteit en kwantiteit. Kwaliteit:
a. Kwaliteit van de aanbieders b. Toezicht op de uitvoering c. Procesinrichting t.b.v. overleg d. Inzicht in resultaat 2. Kwantiteit: a. Budget b. Administratie/facturatie Figuur: Participatiepiramide

16 Hoe werkt inkoop, waar liggen kansen?

17 Beschikbare knoppen… Binnen het onderzoek is allereerst gekeken naar:
Welke elementen van de inkoopfunctie de efficiëntie beïnvloeden? Uit de literatuurstudie bleek dat er 4 elementen zijn die invloed hebben op de efficiëntie van de inkoopfunctie. Van Weele heeft deze elementen gevisualiseerd ten opzichte van inkoopeffectiviteit. Vrij naar: Van Weele, dimensies van inkoopresultaat

18 2. Inkoopprojecten Bizob 2014 (1-3)
Sociale domein Bizob gemeenten: Product of dienst Centraal Regionaal Lokaal Begeleiding Bizob Peelregio, Kempenregio, A2-regio, BVO, Dommelregio+, Meierij (?) Individuele gemeente Jeugdzorg SRE –regio Kempenregio, A2-regio, Dommelregio+, BVO, Peelregio Hulpmiddelen Meierij (?) Hulp bij het huishouden Peelregio, Meierij, A2 gemeenten Best, S&B en Nuenen

19 2. Inkoopprojecten Bizob 2014 (3-3)
Contractmanagement in het Sociale Domein Product of dienst Regionaal Status van het contract Hulp bij de huishouden A2-regio, Kempen, Veldhoven Bestuurlijk aanbesteed in 2012 of 2013 SMA en/of BA Peelregio, Kempen, Dommelregio, Best en Veldhoven; Europees aanbesteed in 2012 en 2013 Trapliften Kempenregio, Peelregio, Overige gemeenten Europees aanbesteed in 2011, 2012 en 2013 Wmo Hulpmiddelen overige Bizob gemeenten Europees aanbesteed in 2013, overige gemeenten verlengd in 2013 CVV vervoer SRE regio Europees aanbesteed in 2013 Leerlingenvervoer Overige vervoer Individuele gemeenten Verschillende looptijden bij de individuele gemeenten

20 Delen: eerste resultaten: Besparingspotentieel:
Prijs verlagen door reductie in overhead, productiviteit, loonschalen, administratieve lasten, minder producten. Daarnaast samenwerking met het voorliggende veld: nulde en eerste lijn. Zorgdragen voor een lager Q door preventie, inzet van vrijwilligers. Synergie met het gehele sociale domein: Participatiewet, Wmo, Jeugdzorg. Inkoopexpertise: decentraal bij gemeente georganiseerd

21 Referenties BMC, (2012) Lysons, K., (2006), ‘Purchasing and Supply Chain Management’, Prentice Hall,fifth ed. Sittard-Geleen, diverse interne beleidsdocumenten 3D. Telgen, J. (2013). <presentatie Jan Telgen - Gouda - 11-oktober-2013 Tazelaar, P.A.C. et al., ‘Eerste inventarisatie bekostigingsmodellen ’, april 2013, Transitiebureau Jeugd. Transitie Bureau WMO, (2013), ‘Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten’. VNG, (2013), ‘Sociale wijkteams in ontwikkeling, Inrichting aansturing en bekostiging”, Kris Kras design. Weele, van, A.J.(1997), ‘Inkoop in strategisch perspectief’, Samsom Bedrijfsinformatie.

22 Vragen


Download ppt "Inkopen in het Sociaal Domein: Kiezen maar ook zeker Delen"

Verwante presentaties


Ads door Google