De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom rond de tafel met de bisschop. verloop van de avond stiltemoment korte introductie 3 rondes met telkens ▫ een concrete vraag ▫ een kort tafelgesprek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom rond de tafel met de bisschop. verloop van de avond stiltemoment korte introductie 3 rondes met telkens ▫ een concrete vraag ▫ een kort tafelgesprek."— Transcript van de presentatie:

1 welkom rond de tafel met de bisschop

2 verloop van de avond stiltemoment korte introductie 3 rondes met telkens ▫ een concrete vraag ▫ een kort tafelgesprek ▫ een vraag aan de bisschop ▫ antwoord door de bisschop alles met een strikte timing

3 even stil worden

4 Stil worden om… ISAAC VAN NINIVÉ: HET GESCHENK VAN DE STILTE (Syrische woestijnmonnik, 7e eeuw n.C.) Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het zwijgen aantrekt. Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets, dat uit de stilte geboren wordt!

5 stil worden om… KHALIL GIBRAN: STILLE DIEPTE (Uit "Spiegels van de ziel") Ofschoon we voortdurend worden overspoeld door een golf van woorden, is onze diepte voor immer stil.

6 TAO TE KING NO.56 Zij die weten, praten niet; zij die praten, weten niet. Bij vlagen ben ik geniaal, alleen is het nu windstil.

7 inspiratie... Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt zoals ik U. - Gerard Reve -

8 inspiratie... Als we er niet in slagen om God te vinden in ons gewone leven, dan zoeken we waarschijnlijk niet voldoende dicht bij de begane grond. Chassidisch spreekwoord

9 inspiratie... Bijbels gedragen willen we vanavond bijeen zijn om elkaar te dragen om te zoeken te zoeken naar toekomst... we geloven dat we heel zinvolle dingen doen we hopen dat we zin reiken aan jongeren we weten dat we het best samen doen en hier inspiratie zoeken... inspiratie krijgen...

10 inspiratie... Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. Psalm 130, 5-7

11 inspiratie... [1] Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. [2] Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht [5] Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Apocalyps 21 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

12 inspiratie... Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde! De Bijbel wil vertrouwen inspreken; doen hopen en geloven in een toekomst. Werken aan een kerk die het positieve in een maatschappij waardeert en haar steentje bijdraagt aan zoekende mensen... Laten we hier samen naar speuren... Bouwstenen zoeken die ons doen geloven in wat wij doen en die jongeren vertrouwen schenken en hoop aanreiken voor een zin-volle toekomst...

13 ontwaken uit de stilte... geïnspireerd...

14 thematiek samenkomsten vorig jaar: teleurstelling in de kerk(elijke) hiërarchie in de media… soms zo stuntelig mensen keren zich van die kerk af en laten zich ontdopen onverschilligheid keert zich in aversie en toch ▫ hoe kunnen we op vandaag zoeken naar een kerk waarin we ons thuis voelen? ▫ Vat II herwaardeert de kerk als het volk Gods.

15 hoe gaan we te werk? Deze ontmoeting lectoren, leerkrachten en inspectie-begeleiding en bisschop willen we houden op de volgende manier: we bekijken eerst enkele uitspraken her en der geplukt... op internet, uit de samenkomsten van vorig jaar, uit evangelie, uit kerkelijke documenten... aan de hand van uitspraak, wisselen we van gedachten en komen tot 1 vraag aan de bisschop

16 We ondertekenen een engagementsverklaring... Welk engagement moeten we opnemen tegenover de kerk? Wat is loyauteit? beluisteren van uitspraken God bouwt zijn tempel in het mensenhart op de puinhopen van kerken en godsdiensten. - ralph waldo emersom - Het ondertekenen van een engagementsverklaring. Welke engagement moeten wij nemen tegenover die kerk? Hoe loyaal moeten we zijn? Veel leerlingen vinden dat de kerk zich moet aanpassen aan de tijd... Veel LLN vinden dat de kerk zich moet aanpassen aan de tijd. Ze is helemaal niet meer mee. In de kerk doen ze voort met een beperkte groep traditionele christenen en wij met heel de maatschappij.

17 Ik heb een kerk nodig om te voorkomen dat mijn geloof een modieus gebeuren wordt beluisteren van uitspraken Toen de aartsbisschop in de krant tekeer ging tegen ons vak dacht ik: ‘Hij waant zich zeker nog in Jeruzalem terwijl wij, de veldwerkers, allang in de ballingschap leven tussen de vreemde goden!’ Het ondertekenen van een engagementsverklaring. Welke engagement moeten wij nemen tegenover die kerk? Hoe loyaal moeten we zijn? Een elitekerk gaat helemaal in tegen het christelijk geloof Veel LLN vinden dat de kerk zich moet aanpassen aan de tijd. Ze is helemaal niet meer mee. We mogen ons christen- zijn (kerk-zijn) niet van ons laten afnemen

18 Alle jongeren zijn in principe altijd welkom Een godsdienstleerkracht kan geen buitenstaandersperspectief aannemen t.o.v. de kerk beluisteren van uitspraken Een klas is geen kerk maar een klas kan wel een gemeenschap zijn Het ondertekenen van een engagementsverklaring. Welke engagement moeten wij nemen tegenover die kerk? Hoe loyaal moeten we zijn? Kerk is geen doel maar een middel Veel LLN vinden dat de kerk zich moet aanpassen aan de tijd. Ze is helemaal niet meer mee. Als individu kun je niet overleven

19 Een cleane nette identificatie met de kerk is ook niet nodig beluisteren van uitspraken Als de kerk herleid wordt, zichzelf herleidt tot Vaticaanse liturgieën, alle macht aan rood en paars,... hoe moet ik mij daar nog ooit in thuis voelen? Het ondertekenen van een engagementsverklaring. Welke engagement moeten wij nemen tegenover die kerk? Hoe loyaal moeten we zijn? We zien alleen nog ‘de hiërarchie’... waar is de kerk als ‘volk- van-God’ gebleven? We zien alleen nog ‘de hiërarchie’... waar is de kerk als ‘volk- van-God’ gebleven? Veel LLN vinden dat de kerk zich moet aanpassen aan de tijd. Ze is helemaal niet meer mee. Mijn hoop is dat in 2015 de kerk het hart van het geloof laat spreken

20 beluisteren van uitspraken al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb ben ik niets 1 Kor 13 Het ondertekenen van een engagementsverklaring. Welke engagement moeten wij nemen tegenover die kerk? Hoe loyaal moeten we zijn? Veel LLN vinden dat de kerk zich moet aanpassen aan de tijd. Ze is helemaal niet meer mee. De kerk is er om Jezus’ boodschap uit de dragen en de boodschap is er niet om de kerk bestaansrecht te geven. kerk is iedereen SAMEN!

21 Geen zand in de ogen strooien

22 bereikbaar... bisschop De Kesel is bereid om in gesprek te gaan... vragen de beantwoorden... niet individueel wel over wat leeft bij godsdienstleerkrachten.

23 toch nog opmerken beelden van de kerk in de publieke opinie: 1.als machtsapparaat 2.als ethische zeurkous 3.als een immens museum 4.als een spirituele ruimte 5.actualiteitskerk gebonden aan uitspraken en gebeurtenissen in de actualiteit. nood om zich af te zetten tegen 1.reductie 2.veralgemening

24 zoeken naar een... concrete vraagstelling: 1.w 2.d 3.h concrete timing: 35 minuten per onderdeel 1.gesprek 15 minuten 2.vragen om kort, bondig en duidelijk te formuleren 20 minuten. 19u15 vraag tot 19u30 antwoorden tot 19u50 vraag tot 20u05 antwoorden tot 20u25 vraagt tot 20u40 antwoorden tot 21u en bedanking.


Download ppt "Welkom rond de tafel met de bisschop. verloop van de avond stiltemoment korte introductie 3 rondes met telkens ▫ een concrete vraag ▫ een kort tafelgesprek."

Verwante presentaties


Ads door Google