De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen één zijn in Zijn liefde JONG EN OUD. 1.Inleiding 2.Generatieoverdracht 3.Verschillende generaties 4.Uitdagingen 5.Bruggenbouwers 6.Samen optrekken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen één zijn in Zijn liefde JONG EN OUD. 1.Inleiding 2.Generatieoverdracht 3.Verschillende generaties 4.Uitdagingen 5.Bruggenbouwers 6.Samen optrekken."— Transcript van de presentatie:

1 Samen één zijn in Zijn liefde JONG EN OUD

2 1.Inleiding 2.Generatieoverdracht 3.Verschillende generaties 4.Uitdagingen 5.Bruggenbouwers 6.Samen optrekken 7.En dan? INHOUD 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

3 INLEIDING

4 Doel van de toespraak: INLEIDING 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde 1.Inzicht geven in het nut van samen optrekken 2.Kloven benoemen die ons kunnen scheiden 3.Handvatten geven aan bruggenbouwers 4.Voorbeelden van samen optrekken

5 Waar ga ik het niet over hebben? INLEIDING 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde 1.De drie generaties zoals deze vanuit de theologie worden geformuleerd 2.Alles wat ik niet zie omdat ik door mijn eigen generatie-bril te wereld in kijk

6 GENERATIEOVERDRACHT

7 ESTAFETTERACE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde 1.De lopers 2.Estafettestokje 3.Moment van doorgeven 4.Gezamenlijke doel, eigen aandeel

8 Lezen: Psalm 78:4-7 KERNTEKSTEN 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde 1.Ps 78:7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen 2.Ps 79:13b van generatie op generatie zullen wij van Uw roem vertellen.

9 Ouders op kinderen VOORBEELDEN UIT DE BIJBEL 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Abraham en Sara > Izak Izak en Rebecca > Jakob David en Bathseba > Salomo Moeder > Timotheüs (Hand 16:1) Doel van het boek Spreuken

10 Generatie op generatie VOORBEELDEN UIT DE BIJBEL 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Mozes en Jozua (Ex 33:11) Paulus en Timotheüs (1 Tim 1:2) Koning Josia op zoek naar de God van David (2 Kron 34:3)

11 Praktische test WERKT DAT NU OOK NOG ZO? 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Gods zegen gaat door van ouders op kinderen… maar het is breder dan dat: generatie op generatie

12 Nog een voorbeeld: Hebr 11 en 12 ACTIEF? JA 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Geloofshelden uit verschillende generaties aanmoediging om onze wedloop te lopen terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus!

13 DE GEEST VAN GOD 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Lezen: Joel 2:28 (Hand 2:17) Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

14 WAT IS HET DOEL? (DE EINDSTREEP) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Niet: dat de volgende generatie precies zo wordt zoals jij /u. Niet: dat de volgende generatie precies dezelfde dingen doet als jij /u (geen nieuwe wijn in oude zakken, Mat 9:17)

15 DOEL (DE EINDSTREEP) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Wel: God bekend maken (Ps 78:4) Wel: navolgers worden van Jezus (1 Kor 11:1) Wel: de omvang van de liefde van Jezus Christus ontdekken (Ef 3:17-19)

16 GENERATIES IN DEZE TIJD

17 Generatie: leeftijdsgenoten (Van Dale) WAT IS EEN GENERATIE? 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Sociologie: meer overeenkomsten dan leeftijd Geschiedenis Reactie op de tijdsgeest Bestemming / doel

18 GENERATIES IN NEDERLAND 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Huidige generaties in Nederland: Vooroorlogse generatie80+ /< 1930 Stille generatie 70+ /< 1940 Babyboomgeneratie 55+ /< 1955 Generatie X 40+ /< 1970 Pragmatische generatie 25+ /< 1985 Generatie Einstein (Y) 10+ /< 2000 Nieuwe generatie…10- /< 2015

19 VERSCHILLEN 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Maatschappelijke ontwikkeling: Van wederopbouw naar grote welvaart De invloed van technologische vooruitgang

20 VERSCHILLEN 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Persoonlijke ontwikkeling: Van trouw aan het gezag via de verzuiling naar zelf ontdekken wat je vindt Van berusten in bestaande rollen naar zelfontplooiing Toename van individualisme

21 UITDAGINGEN

22 UITDAGING 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Grootste uitdagingen in onze tijd: Onbegrip tussen generaties Individualisme / Egocentrisme Kritische houding

23 1. ONBEGRIP 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Onbegrip tussen de generaties: Zeven levende generaties Grote verschillen in cultuur Snelle economische en technologische ontwikkeling

24 2. INDIVIDUALISME 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Negatief effect individualisme / zelfontplooiing: Egocentrisme: alles draait om jezelf Trend ingezet onder Babyboomgeneratie en doorgezet in de jongere generaties Niets mis met gezonde vorm van zelfontplooiing (Mat 25:14-30 Gelijkenis over de talenten)

25 3. KRITISCHE HOUDING 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Deze houding komt veel voor bij ons Nederlanders Gevolgen: Een kritische houding leidt tot argwaan en wantrouwen en ondermijnt de eenheid waar Jezus Christus voor gebeden heeft (Joh 17)

26 3. KRITISCHE HOUDING 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde 1 Thes 5:21 Beproeft alle dingen, behoud het goede. Deze tekst heeft betrekking op de profetieën (zie vers 20)

27 3. KRITISCHE HOUDING 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Bij uiten van kritiek / plaatsen van een opmerking: Denk dan aan: Voldoende geïnformeerd? Woorden van Jezus Christus: Balk en de splinter (Mat 7:1-5) 1 kritische opmerking = 5 complimenten

28 BRUGGENBOUWERS

29 DO’s VOOR BRUGGENBOUWERS 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Elkaar liefhebben (Rom 12:10) Elkaar accepteren en aanvaarden bij verschillen (Rom 14:1-3) Elkaar verdragen (Kol 3:13) De ander vergeven (Mat 18:21-22 / Ef 4:32) Goed, vriendelijk en barmhartig zijn voor elkaar (Ef 4:32) Geloof in eenheid (Lk 17:5-6), want dat is Gods wil (Joh 17:20-21)

30 DON’Ts VOOR BRUGGENBOUWERS 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Elkaar niet oordelen (Mat 7:1 / Rom 14:10) Elkaar niet minachten (Rom 14:10) Wordt niet verbitterd (1 Kor 13:5) Vaders: terg uw kinderen niet (Kol 3:21)

31 DO’s VOOR INDIVIDUALISTEN 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Jezelf wegcijferen en Jezus Christus volgen (Luk 9:23-27) Geen eerzucht (Mat 18:1-5) De ander hoger achten dan jezelf (Fil 2:3) Doe niets uit eigen belang (Fil 2:3) Niet jezelf behagen (Rom 15:2)

32 BEMOEDIGENDE TEKST 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Romeinen 8:29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn…

33 SAMEN OPTREKKEN

34 HOE KUNNEN WE DIT DOEN? 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Samen optrekken kunnen we o.a. doen door: Bewustwording van onze eigen rol In gesprek gaan Samenwerken in teams Mentorship Bidden

35 BEWUSTWORDING VAN ONZE ROL 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Zijn we bewust van onze rol? Onze houding (zie vorige sheets) Verantwoordelijkheid naar de kinderen: – Jezus Christus wil graag dat de kinderen Hem ontmoeten (Mat 19:14 ea) – Hij waarschuwt degenen die de kinderen laten struikelen (Mk 9:42) Hebben we blokkades opgelegd voor jongeren om deel te nemen aan het avondmaal?

36 IN GESPREK GAAN 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Spreken we mensen uit andere generaties? Luisteren, luisteren, luisteren…

37 SAMENWERKEN IN TEAMS 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Samenwerken in teams verbindt. Voorbeelden: Kidsclub Financiële team Muziekteam

38 MENTORSHIP 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Het Paulus / Timotheüs-principe. Willen wij een geestelijke vader of moeder zijn? Kunnen wij een geestelijke vader of moeder zijn? Willen we Jezus Christus delen? (1 Thes 2:6)

39 MENTORSHIP 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Het Paulus / Timotheüs-principe. Accepteren wij geestelijke ouders? Wat vinden we van de voorbeelden van: Timotheüs: hij werd opgeroepen om een voorbeeld te zijn voor anderen (1 Tim 4:12) Josia: hij zocht God op z’n 16e (2 Kron 34:6)

40 BIDDEN 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Een speciale oproep aan de ouderen: Bidt voor uw (klein)kinderen!

41 AFSLUITEND

42 SAMENVATTING 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde God gebruikt generaties om Zichzelf bekend te maken: de Estafetterace. De verschillen in generaties zijn groot. Grote uitdaging: verschillen + individualisme + kritische houding Bruggenbouwers: door de goede houding (de gezindheid van Jezus Christus) Samen optrekken kan in veel vormen: sta er open voor en kijk wat jij / u kunt bijdragen.

43 WANT SAMEN IS MEER 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Samen staan we sterker (Pred 4:9-12) Samen ontdekken we meer van de liefde van onze God (Ef 3:17-19) Samen in eenheid leven we naar het gebed van Jezus Christus (Joh 17:20-21)

44 EN DAN?

45 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Brothers, let us come together. Walking in the spirit, there’s much to be done. We will come reaching, out from our comforts and they will know us by our love. Broeders, laten we samen komen. Geleid door de Geest, er is veel werk te doen. We zullen uitreiken, buiten onze comfort-zone, en zij zullen ons kennen door onze liefde.

46 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Sisters, we were made for kindness. We can pierce the darkness as He shines through us. We will com reaching, with a song of healing. And they will know uw by our love. Zusters, we zijn gemaakt voor vriendelijkheid. We kunnen het donker doorboren, wanneer Hij door ons schijnt. We zullen uitreiken met een lied van genezing. En zij zullen ons kennen door onze liefde.

47 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde The time is now, come church arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you. Let it never leave you. And they will know us by our love. Het is nu de tijd, kom gemeente sta op. Heb lief met Zijn handen, kijk met Zijn ogen. Bind het om je / u heen. Laat het nooit meer los. En zij zullen ons kennen door onze liefde.

48 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Children, you are hope for justice. Stand firm in the Truth now, set you hearts above. Kinderen, jullie zijn de hoop op recht. Sta nu sterk in de Waarheid, zet je hart op wat boven is.

49 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde You will be reaching, long after we’re gone, And they will know you by your love! Jullie zullen uitreiken, lang nadat wij er zijn geweest. En zij zullen jullie kennen aan jullie liefde.

50 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde The time is now, come church arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you. Let it never leave you. And they will know us by our love. Het is nu de tijd, kom gemeente sta op. Heb lief met Zijn handen, kijk met Zijn ogen. Bind het om je / u heen. Laat het nooit meer los. En zij zullen ons kennen door onze liefde.

51 EINDE SLIDES TOESPRAAK

52 BIJLAGE: GENERATIES

53 1. VOOROORLOGSE GENERATIE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Geboren in:1910 – 1930 (80+) Maatschappelijke ontwikkeling: Economische crisis Vaste rollen man/vrouw Gezag kerk en staat Persoonlijke kenmerken: Plichtsgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam, berustend

54 2. STILLE GENERATIE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Geboren in:1931 – 1940 (70+) Maatschappelijke ontwikkeling: Wederopbouw na crisis ’30 Amerika als voorbeeld Auto, etc als statussymbool Persoonlijke kenmerken: Trouw aan gezag (stil) Spaarzaam ingesteld

55 3. BABYBOOMGENERATIE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde ook: Protestgeneratie Geboren in:1941 – 1955 (55+) Maatschappelijke ontwikkeling: Wederopbouw na WO II Sterke welvaartstijging Nieuwe ideologieën / verzuiling Democratisering bedrijfsleven Persoonlijke kenmerken: Zelfontplooiing, burgerlijke ongehoorzaamheid, losse(re) moraliteit

56 4. GENERATIE X 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Geboren in:1956 – 1970 (40+) Maatschappelijke ontwikkeling: Jeugdwerkeloosheid, aids, opkomst MTV (jeugdcultuur), Stijgende levensstandaard Persoonlijke kenmerken: Kwaliteit van bestaan belangrijker, zelfredzaam, relativerend, no-nonsense.

57 5. PRAGMATISCHE GENERATIE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde ook: Patatgeneratie Geboren in:1971 – 1985 (25+) Maatschappelijke ontwikkeling: Veel mogelijkheden en keuze- vrijheid (uitstel), levensgeluk belangrijker dan werk, versnellen besluitvormings- processen in bedrijven Persoonlijke kenmerken: Zelfontplooiing, eigen ding doen, jezelf zijn, voelt zich geremd door oudere generaties

58 6. GENERATIE EINSTEIN 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde ook: generatie Y of grenzeloze generatie Geboren in:1986 - 2000 (10+) Maatschappelijke ontwikkeling: Vroeg actief met nieuwe technologieën, ouders regelen veel, invloed van 9/11, economische crisis, moord op politieke figuren Persoonlijke kenmerken: Slimmer, sterker en socialer dan eerdere generaties. Vertroeteld en zelfverzekerd.

59 7. NIEUWE GENERATIE 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde Geboren in:Na 2000 tot 2015 Maatschappelijke ontwikkeling: ? Persoonlijke kenmerken: ?


Download ppt "Samen één zijn in Zijn liefde JONG EN OUD. 1.Inleiding 2.Generatieoverdracht 3.Verschillende generaties 4.Uitdagingen 5.Bruggenbouwers 6.Samen optrekken."

Verwante presentaties


Ads door Google