De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk college 1 inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk college 1 inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk college 1 inleiding

2 Leerdoelen Vaardigheden het toepassen van methoden en technieken van kennisacquisitie; het ontwikkelen van een organisatie- en een kennismodel; Kennis theoretische aspecten van kennisacquisitie en - modelleren en, in breder verband, het ontwikkelen van kennissystemen.

3 Waarom KAM? Voor het oplossen van problemen veroorzaakt door het ontbreken van kennis in een expliciete vorm.

4 Waarom KAM (2)? in veel ICT-systemen zit tegenwoordig kennis ingebouwd Vb. serious games, simulaties, trainingsomgevingen, e-learning systemen, coaching systemen, beslissingsondersteunende systemen, bewakingssystemen etc. Het gaat om expertkennis maar ook kennis over gebruikers, hun werk- en/of leefomstandigheden, bezigheden en taken, etc.

5 Waarom KAM (3)? En ook omdat: kennis zit in mensen, hoe kan een organisatie zijn kennis behouden? kennis is aanwezig in een organisatie, hoe kan deze worden gedeeld? er ontbreekt kennis in een organisatie, wat is er precies mis en hoe kan het gat worden gevuld?

6 Hoe KAM? 1.Kennisidentificatie 2.Kennisacquisitie 3.Kennismodellering 4.Kennisimplementatie

7 Hoe kennisidentificatie? door het onderzoeksterrein stelselmatig steeds verder af te bakenen en in te zoomen op de kern van het probleem hulpmiddel: een serie opeenvolgende worksheets

8 CommonKADS Worksheets

9 Worksheets OM-1: Probleem OM-2: Proces OM-3: Taken OM-4: Kennis OM-5: Project TM-1: Taak in detail TM-2: Kennis in detail AM: Betrokkenen OTA: Veranderingstraject

10 Kennisacquisitie … betreft het expliciet maken van ‘tacit’ kennis.

11

12 Kennisacquisitie Hoe treffend is deze metafoor?

13 Technieken van kennisacquisitie protocolanalyse repertory grid 20-questions …

14 Wat is kennismodelleren? … ontwikkeling van computationele modellen op basis van het ruwe materiaal verkregen uit kennisacquisitie.

15 Wat is een model? Algemene eigenschappen: 1.representatie 2.abstractie 3.schoonheid

16 Wat is een model (2)? voor een computationeel model komen daar bij: 4.mechanisme 5.berekenbaarheid

17 Hoe kennismodelleren? … stelselmatig opdelen in componenten en deze onderling in verband brengen.

18 Hoe kennismodelleren? kennis in domein en taak domein in domeinschema en kennisbank domeinschema in concept en regeltype kennisbank in instanties en regels taak in inferenties en transferfuncties … kennisrol koppelt inferentie (in taak) met regeltype (in domein)

19 Wanneer KAM? is bij uitstek geschikt voor kennisintensieve taken, taken waarin intensief wordt geredeneerd, verbanden worden gelegd en / of regels toegepast van de vorm: als … dan …

20 KAM Uitdagingen acquisitie: inzicht krijgen in een onbekend domein/vakgebied elicitatie: boven water krijgen van kennis modellering: kennis computationeel maken methodologie: geen hap snap maar het consequent toepassen en geheel uitwerken (behalve implementatie) van één methode (CommonKADS) creativiteit: uniek en relevant project maken

21 PRACTICUMOPDRACHT ‘KENNISANALYSE’

22 Practicumopdracht ‘Kennisanalyse’ In het kort: Ontwikkel een kennismodel op basis van de kennis van een expert dat voor een bepaald doel kan worden ingezet.

23 Opdracht 1 Vind een expert – die weet (een denker, een kenner, beslisser) Vind een onderwerp – domein, taak en probleem

24 Wat is een geschikte expert?

25 Voorbeelden Skileraar – Keuze: ‘Wat is de beste snowboardpiste?

26 Voorbeelden Diëtiste – Waarom werkt een bepaald dieet bij een persoon niet?

27 Voorbeelden Faalangsttrainer – Wat is het meest geschikte begeleidingstraject voor een kind / scholier met faalangst?

28 Voorbeelden Recruiter – Is een bepaald persoon geschikt voor de talentenpool?

29 Voorbeelden Inplanner – Wat is de juiste hijskraan voor een bepaald project?

30 Voorbeelden Ayurvedische arts – Taak (classificatie): ‘Wat is de dosha van deze persoon?’

31 Voorbeelden ICT-projectontwikkelaar – Beslissing: ‘Moet deze freelancer in het contactennetwerk worden opgenomen?’

32 Voorbeelden Ambulancepersoneel – Beslissing: ‘Moet deze persoon wel of niet meegenomen worden naar het ziekenhuis?’

33 Voorbeelden Medewerker CBR – Beoordeling: ‘Is deze vraag geschikt als rijexamenvraag?”

34 Voorbeelden Kok – Ontwerp: ‘Stel het nieuwe maandmenu samen.’

35 Criteria kennisintensief veel redeneren, denken, beslissen zinvol nuttig met betrekking tot een kennisprobleem haalbaar de expert is goed beschikbaar (gunfactor) leuk interessant en eenvoudig doch uitdagend

36 opdracht 2: organisatie-analyse

37 Opdracht 2: meerwaarde van project

38 Opdracht 3: taakmodellering

39 Opdracht 4: inferentie- en domeincomponent

40 Opdracht 5: evaluatie van kennismodel

41 Opdracht 6: eindrapport met advies

42 Deliverables ActiviteitDeadline 1. Onderwerpkeuzezo 24 nov 2. Organisatie en meerwaardezo 1 dec 3. Taakcomponentzo 15 dec 4. Inferentie- en domeincomponent zo 12 jan 5. Eindpresentatiedi 21 jan 6. Eindrapport (digitaal) Eindrapport (papier) zo 26 jan ma 27 jan

43 Inleveren via submit Behalve opdracht 1: via een googledocs-document

44 Eindpresentaties: flitspresentaties

45 Tentamen

46 Boek

47 Raadpleeg geregeld het uitgewerkte voorbeeld in Hoofdstuk 10 vh boek

48 Hoorcolleges Rogier van Eijk Roel van den Broek

49 practicumbegeleiding Cassandra Renes Thien Ly Nguyen

50 http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/kam

51 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 College 1 Geen college + opdracht 1 College 2 + opdracht 2 College 3 College 4 + opdracht 3 College 5 kerstvakantie herkansingweek Geen college + Opdracht 4 College 6 Roel van den Broek Eindpresentaties + eindrapport Tentamen

52 Vorm een team van 2 en je kunt aan de slag!


Download ppt "Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk college 1 inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google