De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiekunde Introductieproject Openingscollege Rogier van Eijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiekunde Introductieproject Openingscollege Rogier van Eijk."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiekunde Introductieproject Openingscollege Rogier van Eijk

2 Leerdoelen • Samenwerken in teams – Interne communicatie – Externe communicatie • Systeemontwikkeling – Ontwerpen – Gebruikersgericht (user-centered) – Contextuele inbedding • (maatschappelijke) relevantie • organisatie

3 Opdracht Ontwerp een prototype van een informatie- en communicatiesysteem (ICS) waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een maatschappelijke behoefte.

4 Deliverables ActiviteitDeadline 1. Onderwerpkeuzedi 19 nov 2. Projectplanningdi 26 nov 3. Tussenversie eindverslagdi 17 dec 4. Tussenpresentatieuiterlijk do 19 dec 5. Prototypewo 22 jan 6. Eindpresentatiedo 23 jan 7. Dossiervr 31 jan 8. Eindverslagvr 31 jan

5 Activiteiten • Individueel • Team

6 Tijdsbesteding • Individueel 200 uur – Gemiddeld 20 uur per week – Iedere week 3 á 4 uur gezamenlijke bijeenkomsten • Veel individuele activiteit – Ongeveer 3 á 4 uur per dag – Hoe ga je daar mee om? • Concretiseer je acties • Wees je bewust van je tijd • Zie opdracht!

7 Wees je bewust van je tijd • Logboek – Informeel: eigen aantekeningen – Formeel: tijdschrijfformulier

8 Teamactiviteit BijeenkomstVerplicht/keuzeDeelnemersTaal Wekelijks met coach VerplichtTeam met coachNL Wekelijks zonder coach VerplichtTeam zonder coachNL TussenpresentatieVerplichtTeams van/met coach NL Eindpresentatie/ symposium VerplichtTeams en iedereen die wil komen NL Fysieke F2F- bijeenkomsten Niet verplicht(Deel)groep (met coach) NL ConsultNiet verplichtTeams met expertNL of Eng BeleidslabNiet verplichtTeams met Sandor Spruit NL ExpertpresentatieNiet verplichtTeams en coachesNL of Eng

9 Verslaglegging • Intern – Notulen (team) – Logboek (individueel) • Extern – Eindverslag (ontwerp) – Dossier (proces)

10 Eindverslag • Contextanalyse (gebruikers, state-of-the-art, literatuur, …) • Requirementanalyse (eisen…) • Functioneel model (proces model, activity diagram, …) • Technisch model (architectuur, sensoren, datamodel, … • Interactieontwerp (use-cases, scenarios, …) • Evaluatie

11 Prototype • Vereenvoudigde weergave van de functionaliteit • Interactief • Mock-ups worden gewaardeerd

12 Inleveren • Logboek – Iedere werkdag op Subversion • Notulen – Voor de volgende werkdag na een bijeenkomst • Onderwerpkeuze, projectplanning, tussenversie eindverslag, dossier – Submit • Prototype – Submit (en bij je coach indien hardware mock-ups) • Eindverslag – Submit en op papier bij de coach

13 Website: WWW.CS.UU.NL/DOCS/VAKKEN/B1PROJ/

14 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 projectkeuze projectplanning tussenversie verslag + tussenpresentatie kerstvakantie herkansingweek prototype + symposium dossier + eindverslag

15 Strafpunten of verwijdering • Bij niet verschijnen op verplichte bijeenkomsten • Bij niet invullen van logboek • Bij niet inleveren van notulen van verplichte bijeenkomsten • Tenzij verhindering om dringende redenen (bijv. ziekte), maar dan wel vooraf afmelden: – Zorg dat je altijd iemand kunt bereiken van het team

16 Voorbeeld: Doelgroepen •Drugsverslaafden / daklozen •Mensen met een taalachterstand •Kinderen in een moeilijke situatie •Mensen met lichamelijke beperkingen •Ziekenhuispatienten •Mensen met obesitas •Bejaarden •Mensen met een minimum inkomen •NIET: STUDENTEN

17 Voorbeeld: ICS-en •Adviseringssysteem •Online toetssysteem •Systeem om mensen te koppelen –vb. carpolen, vrijwilligers, buddies •Tracking systeem –vb. leerlingen volgen •Informatiesysteem –vb. toegankelijkheid horeca •Systeem voor in- en externe communicatie •Coachingsysteem •Domotica –vb. digitale medicijnkast

18 Coaches Robbert Jan Beun Frans Wiering Linda van der Gaag Ad Feelders Peter de Waal Rogier van Eijk

19 Coördinatie Rogier van Eijk Student-assistent Simon Rosman S.Rosman@uu.nl

20 Roostering Gereserveerde timeslot C • Ma 13-19 uur • Di 13-17 uur • Do 9-13 uur

21 Wat te doen? (in onderstaande volgorde) 1.Check of je ingedeeld staat in een team. 2.Maak als team een eerste afspraak met je coach 3.Maak een Subversion repository. 4.Bereid je goed voor op de eerste bijeenkomst. 1.Oriënteer je op de website (literatuur, applicaties, etc.) 2.Kijk in de opdracht goed naar wat er moet gebeuren. 3.Denk na over onderwerpen voor een informatiesysteem. 5.Vul je tijdschrijfformulier in. 6.Zet je tijdschrijfformulier op Subversion (ook vandaag!!!).


Download ppt "Informatiekunde Introductieproject Openingscollege Rogier van Eijk."

Verwante presentaties


Ads door Google