De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappenplan Promotie (citymarketing) Veenendaal Stichting Promotie Veenendaal versie 30 juni 2010 Opsteller: Roeland Tameling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappenplan Promotie (citymarketing) Veenendaal Stichting Promotie Veenendaal versie 30 juni 2010 Opsteller: Roeland Tameling."— Transcript van de presentatie:

1 Stappenplan Promotie (citymarketing) Veenendaal Stichting Promotie Veenendaal versie 30 juni 2010 Opsteller: Roeland Tameling

2 OPSTARTEN EN DOELSTELLINGEN Communicatieplan maken en uitvoeren Inventarisatie bestaande visies Inventarisatie bestaande visies inwerken Organisatie stichting invullen ONDERZOEK MARKT Identiteit en imago Analyse markt en beleid STRATEGISCH MARKETINGPLAN Ambtenaren workshop Plan opstellen Bouwstenen verzamelen OPERATIONEEL MARKETINGPLAN Start project- groepen Plan opstellen Meedenk sessies MEERJARENPROGRAMMA UITVOEREN overige projecten promotionele middelen Creatieve uitwerking merkconcept Middelen verzamelen Intentie overeen- komsten EVALUATIE Verandering imago studiereis Monitoring gewenste effecten

3 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren

4 Opstarten Overdracht Interviews & kennismaking Communicatieplan maken & uitvoeren Functionele organisatie Personele organisatie

5 Opstarten “wij zijn opgericht met gemeenschapsgeld en willen daarom verantwoording afleggen. Daarnaast willen we u graag verleiden om mee te helpen aan de promotie van Veenendaal!” (uitgangspunt voor mailings naar stakeholders) Inwerken Resultaat: –Duidelijkheid over rollen en taken; –Operationele organisatie ‘klaar voor de start’ Inventarisatie bestaande visies Resultaat: –Manager bouwt netwerk op; –Kennis over wensen, doelen en inbreng mogelijke partners verzameld; –Draagvlak voor aanpak SPV versterkt. Communicatieplan maken en uitvoeren Resultaat: –Helder overzicht van uit te voeren communicatie activiteiten en bijbehorende planning. –Bekendheid bij mensen in Veenendaal over start activiteiten manager SPV; –Bekendheid bij stakeholders over (voortgang van) activiteiten SPV. –Website gelanceerd; –Eigen e-mailaccount(s) voor SPV organisatie. Organisatie stichting invullen Resultaat: –Huishoudelijk reglement, rooster van aftreden e.d. vastgesteld door bestuur; –Huisstijl ontwikkeld –Aantal betrokken personen bij SPV uitgebreid; –Besluit genomen over mogelijkheden voor partnerships met externe partijen.

6 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren

7 Onderzoek markt Desk research –‘marktgegevens’ –beleid Identiteit Imago

8 Onderzoek markt “Termen die steeds terugkeren als het gaat om wat Veenendalers bindt, zijn: aanpakken, de christelijke identiteit en groeien” (Strategische Visie Veenendaal 2025) Analyse markt en beleid Resultaat: –Overzichtelijke marktanalyse voor de verschillende doelgroepen als basis voor strategische keuzes; –Concurrentie-analyse, waarmee positionering kan worden gekozen. –Kennis van beleid gemeente Veenendaal verworven; –Kennismaking met diverse beleidsmakers en – beïnvloeders in de gemeente. Identiteit en imago Resultaat: –Organisatie ‘ontdekkingsreizen door Veenendaal’: zichtbaarheid van en energie rond SPV (‘ funfactor’), nieuwswaarde (persmoment) –Organisatie workshop over identiteit Veenendaal: identiteit en DNA Veenendaal vastgesteld, nieuwswaarde (persmoment) –Brede betrokkenheid van mensen en organisaties uit Veenendaal bij marketing(strategie) voor Veenendaal –Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar imago van Veenendaal: inzicht in het imago van Veenendaal bij (externe) doelgroepen (positief-neutraal-negatief, associaties) –‘VIP tour Veenendaal’: persmoment, eerste externe ambassadeurs Veenendaal, eerste concrete samenwerking tussen meerdere bij de marketing van Veenendaal betrokken partijen.

9 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren

10 Strategisch marketingplan Analyse markt, beleid en stakeholders Ambities en doelstellingenDoelgroepenProduct-marktcombinaties Marketingactiviteiten en financiering

11 Strategisch marketingplan “Doel promotie = Goed woon-, werk- en leefklimaat behouden, versterken en uitdragen. Dit is een vrij algemeen, veelomvattend doel. Daarom hebben we dit geconcretiseerd” (Kaderstellende notitie promotie Gemeente Veenendaal 2006-2010) Bouwstenen verzamelen Resultaat –Bijeenkomst expertpanel: toetsing van opgeleverde analyses, kritische (deskundige) blik van buitenaf –Inzet expertpanel: verhoging status SPV, bijdrage aan kwaliteit (continue scherp houden) van SPV, nieuwswaarde (persmoment) –Stakeholdersbijeenkomst: input voor strategisch marketingplan, bevestigen betrokkenheid stakeholders, nieuwswaarde (persmoment) Plan opstellen Resultaat –Strategisch marketingplan –Basis voor eventuele verdieping en verfijning in de toekomst Ambtenaren workshop Resultaat: –Ambtenarenworkshop: medewerkers gemeente betrokken bij activiteiten SPV, input voor operationeel marketingplan

12 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren

13 Operationeel marketingplan Doelstellingen Activiteiten Totalen (planning, begroting enz.) Organisatie Financiering

14 Operationeel marketingplan “De marketingstrategie van de SPV is er namelijk op gericht om vanuit een gezamenlijke, efficiënte en effectieve aanpak te kiezen voor de concrete inzet van marketingmiddelen.” (Stappenplan Promotie Veenendaal) Meedenk sessies Resultaat –3 meedenksessies: input voor operationeel marketingplan, mensen en organisaties betrokken bij praktische uitwerking marketingstrategie, persmomenten Plan opstellen Resultaat –Operationeel marketingplan –Basis voor structurele uitvoering projecten en activiteiten Start projectgroepen Resultaat –Projectgroepen opgezet –Partijen betrokken bij (uitvoering van) concrete activiteiten van SPV Middelen verzamelen Resultaat –Business club en/ of Comite van Aanbeveling opgericht –Minstens vijf partners geworven die bijdragen leveren aan SPV activiteiten Intentie overeenkomsten Resultaat –Intentieovereenkomsten ondertekend door minstens 10 partijen –Netwerkbijeenkomst en persmoment

15 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren

16 Meerjarenprogramma Creatief merkconcept? Marketingcommunicatie Overige marketingactiviteiten –Hardware –Software –Orgware Willekeurige voorbeelden: –Ontwikkelen Veenendaal magazine –Ambassadeurs –Op de foto in Veenendaal –Logeren in Veenendaal –Bezoekerscentrum Grebbelinie –Mailing naar startende ondernemers –Secretaressedag

17 Meerjarenprogramma “En wellicht kan Veenendaal met een knipoog naar forensen zich profileren als bereikbaar voor verschillende vervoersmodaliteiten. Hierbij kan ook goed worden ingezet op specifieke niches met een hoge conversatiewaarde. Denk aan skeelers, auto’s op zonne-energie, Segways, Trikkes en Whikes.” (Stappenplan Promotie Veenendaal) Creatieve uitwerking merkconcept Resultaat –Logo/ slogan/ overige beelden en basiscommunicatie… om in te zetten bij promotiecampagnes Promotionele middelen Resultaat –Minstens 3 producties van concrete promotiemiddelen –Concrete afspraken met samenwerkingspartners op projectbasis over inzet promotiemiddelen Overige projecten Resultaat –Minstens 10 operationele acties opgezet en uitgevoerd –Aan minstens 10 operationele acties van samenwerkingspartners bijgedragen –Aan minstens 5 initiatieven van samenwerkingspartners inhoudelijk bijgedragen –Minstens 3 overige gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven

18 6 stappen zetten Opstarten en doelstellingen Onderzoek markt (producten, klanten & concurrenten) Strategisch marketingplan Operationeel marketingplan Meerjarenprogramma uitvoeren Evalueren

19 Bereikte resultaten/ prestaties Gewijzigd imago Ervaringen elders in het land

20 Evalueren “Al eerder is gesignaleerd dat de gemeente Veenendaal nog weinig systematisch onderzoek doet. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gezocht naar mogelijkheden om dit structureel van de grond te krijgen.” Kaderstellende notitie promotie Gemeente Veenendaal 2006-2010) Monitoring gewenste effecten Resultaat –Helder overzicht van behaalde resultaten en verbeterpunten –Strategisch meerjarenplan op onderdelen bijgesteld, basis voor nieuw jaarplan Studiereis Resultaat –Inspirerende studiereis voor (partners van) SPV –Energie bij deelnemers om verder te gaan met promotie van Veenendaal Verandering imago Resultaat –Helder overzicht van veranderingen in imago van Veenendaal –Basis voor nieuw jaarplan en lobby-activiteiten SPV

21 OPSTARTEN EN DOELSTELLINGEN Communicatieplan maken en uitvoeren Inventarisatie bestaande visies Inventarisatie bestaande visies inwerken Organisatie stichting invullen ONDERZOEK MARKT Identiteit en imago Analyse markt en beleid STRATEGISCH MARKETINGPLAN Ambtenaren workshop Plan opstellen Bouwstenen verzamelen OPERATIONEEL MARKETINGPLAN Start project- groepen Plan opstellen Meedenk sessies MEERJARENPROGRAMMA UITVOEREN overige projecten promotionele middelen Creatieve uitwerking merkconcept Middelen verzamelen Intentie overeen- komsten EVALUATIE Verandering imago studiereis Monitoring gewenste effecten mei – aug 2010 aug - sept 2010 sept - nov 2010 nov 2010 – jan 2011 jan 2011 - jan 2012 e.v. o.a. feb 2012

22 Vervolg Besluitvorming over concept actieplan –30 juni Begroting uitwerken –juli, augustus Besluitvorming over begroting en definitief actieplan –9 september Uitvoering –Vanaf 30 juni


Download ppt "Stappenplan Promotie (citymarketing) Veenendaal Stichting Promotie Veenendaal versie 30 juni 2010 Opsteller: Roeland Tameling."

Verwante presentaties


Ads door Google