De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwvoorbereidende stage Naam: Harm Diesvelt Student nr.: 440274 Periode: 27-08-07 t/m 09-11-07 Bedrijf: Fame Architectuur & Stedenbouw Stagebegeleider:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwvoorbereidende stage Naam: Harm Diesvelt Student nr.: 440274 Periode: 27-08-07 t/m 09-11-07 Bedrijf: Fame Architectuur & Stedenbouw Stagebegeleider:"— Transcript van de presentatie:

1 Bouwvoorbereidende stage Naam: Harm Diesvelt Student nr.: 440274 Periode: 27-08-07 t/m 09-11-07 Bedrijf: Fame Architectuur & Stedenbouw Stagebegeleider: ir. M. Delfos Stagedocent: J.S. van der Bij Datum: woensdag 31-10-2007 1

2 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding POP & Stagedoelen Overzicht producten Drie producten met uitwerking Eindreflectie Vragen en/ of opmerkingen

3 3 INLEIDING Stage gelopen bij FAME Architectuur & stedenbouw te Arnhem 11 medewerkers Morach Delfos, stagebegeleider

4 4 POP: Persoonlijk Ontwikkel Plan Wat wilde ik gaan leren en gaan doen? POP ingedeeld in: 1. HBO-competenties die betrekking hebben op alle fasen van het bouwproces. 2. HBO-competenties met betrekking tot de bouwvoorbereidings-stage.

5 5 GEFORMULEERDE STAGEDOELEN

6 6 PRODUCTOVERZICHT 3. 1. 2. DRIE PRODUCTEN MET UITWERKING

7 Tussenproducten 7 PRODUCT 1: Onderzoek fietsbergingen Opdracht Product & Doel Aanpak (Tussen)producten Resultaatsbeschrijving & Reflectie Leerdoelen Nieuwmarkt Zuid te Lichtenvoorde Het plan van fase 2 bevat o.a. een kelder met: - opslagruimte van de winkels en overige commerciële ruimten. - opslagruimte voor de appartementen, de bergingen. Product - Ontwerpvoorstel voor de plaats en de omvang van de fietsenberging. - Bijkomend product: randvoorwaarden en onderzoeksresultaten. Doel - Communicatie met de opdrachtgever: is het voorstel mogelijk? Opsomming van mijn aanpak - Wensen opdrachtgever doorlaten dringen en bedenken van de gevolgen voor het bestaande ontwerp. - Opzoeken regelgeving voor bergingen in het Bouwbesluit/ Woonkeur. - Opzoeken hoeveel ruimte een fiets in beslag neemt. - Alternatief voor de vervallen bergingen zoeken. - Onderzoeken van beste opstelling voor fietsen in de berging. - Onderzochte gegevens in de bestaande tekening toepassen. - Concept voorstel fietsenberging. - Verwerken commentaar  Eindresultaat. Achtergrond - De berging is geheel verdwenen uit het nieuwe Bouwbesluit. Neufert Manoeuvreerruimte minimaal 1,5m Lengte fiets: 2m. Eindproduct Aanpak - Alles omvattend Wat ging goed/ fout? - Omgang met specifieke functies Arkey (componenten) Welke kennis opgedaan? Welke mis ik nog? - Woonkeur - Meer kennis over bouwbesluit - Arkey/ ASD - Neufert - Sneller doorlaten dringen en verwerken van informatie. - Nog kritischer kijken naar voorbeelden & ideeën. - Vaker gebruik gaan maken van naslagwerk. - Bouwbesluit. Fietsberging? Startmateriaal

8 8 PRODUCT 2: Oriënterende stage Opdracht Product & Doel Aanpak (Tussen)producten Resultaatsbeschrijving & Reflectie Leerdoelen - 1 a 2 eerstejaars komen een dag met mij meelopen. Product - Dagvullend programma met diverse activiteiten. - Achtergrondinformatie. Doel - Aanspreekbaar zijn als leidinggevende. - Zorg dragen voor de verantwoordelijkheden. Opsomming van mijn bezigheden - Maak een agenda (met gewijzigde versies) - Actielijst n.a.v. opgestelde agenda (wat dient nader geregeld te worden) - Achtergrond informatie Fame & medewerkers verzamelen. - Uitzoeken van en afspraak maken met bouwplaats - Beoordelingsformulier samenstellen - Uitzoeken in welke stadia een ontwerp zich kan bevinden - Tekeningen, details, etc. verzamelen. - Overleggen met architect Producten Wat nader te ondernemen? Ontwerpanalyse van te bezoeken bouw. POP  Analyse architectenbureau Aanpak - Ruim van te voren begonnen  feedback. Wat ging goed/ fout? - Analyse gebouw  luifel - Verhouding ontvanger/ zender Welke kennis opgedaan?Welke mis ik nog? - Organisatievorm en de intermenselijke verhoudingen binnen bureau.- Fasen beter onderscheiden - De rol van mentor. - Diverse fasen ontwerp met kenmerken. - Projecten vaker gestructureerder aan gaan pakken. - Een gegeven plan ook daadwerkelijk uitvoeren. - Meer vaktaal gaan beheersen. Startmateriaal

9 Opdracht Product & Doel Aanpak (Tussen)producten Resultaatsbeschrijving & Reflectie Leerdoelen 9 PRODUCT 3: Toepassen nagalmberekening Nieuwmarkt Zuid te Lichtenvoorde - Bepaal de geluidsabsorptie van de gemeenschappelijke verkeersruimten (trappenhuis). - Bepaal of gegeven ontwerp voldoende toereikend is of dat er aanvullende maatregelen getroffen dient te worden. Product - Bepaling van de geluidabsorptie van de gemeenschappelijke verkeersruimten (d.m.v. template Excel) - Lijst met vierkante meters vlakken. - Begeleidend verslag. Doel - Analyseren of gegeven voorzieningen voldoende doelmatig zijn aangebracht of dat er nog meer aanvullende maatregelen getroffen dient te worden. - Onderdeel van de bouwaanvraag. Opsomming van mijn aanpak - Alle relevante tekeningen m.b.t. het trappenhuis verzamelen & analyseren (startmateriaal). - Onderzoeken van de kleur- en materiaalstaat (startmateriaal). - Definiëren van de oppervlakten. - Oppervlakten en volume bepalen m.b.v. tekeningen. - Bepalen hoeveel m 2 absorptiemateriaal er nodig is. - Bevindingen toepassen in mijn template. - Maken van verslag. Startmateriaal Bepalen opp. (deel)vlakken Opsommen m2 Aanpak - Duidelijke fases met elk een eigen product. Wat ging goed/ fout? - Realistische uitkomst?  geluidsabsorptiecoëfficiënten materialen / harde oppervlakten Welke kennis opgedaan?Welke mis ik nog? - Mate van gevolgen van aannames op eindproduct.- Bepalen mate van nauwkeurigheid van werken. - Toepassen van theorie niet altijd even gemakkelijk. Tussenproducten Eindproduct - Mezelf beter bewust zijn van het nemen van aannames. - Mezelf strenger toetsen of ik iets echt beheers. - Het beter kunnen verdelen van de stof over de beschikbare tijd. - Telkens weer van te voren bepalen hoe specifiek en gedetailleerd ik wil gaan werken. Voorzieningen Niet voldoende

10 10 EINDREFLECTIE In hoeverre is er van de gemaakte afspraken terecht gekomen? Klopte dit met mijn verwachtingspatroon? Te weinig

11 11 EINDREFLECTIE Nieuwe leerdoelen: Als bouwkundige - Detailleren. - Meer vaktaal gaan beheersen. - Berekenen bouwfysica: zoals daglicht/ epn. - Nog beter gaan beheersen van diverse functies van tekenprogramma’s. - Meer tekenprogramma’s onder de knie krijgen (bv. Vectorworks) - Mezelf strenger toetsen of ik iets echt beheers. Als mens - Beter kunnen verdelen van de stof over de beschikbare tijd. - Sneller te vrede zijn met een resultaat. - Een beter maathoudend leven leiden (studie en ontspanning in goede balans). - Meer het voortouw gaan nemen/ inmengen gesprekken. - Telkens weer van te voren bepalen hoe specifiek en gedetailleerd ik wil gaan werken. - Netter gaan schrijven/ werken.

12 12 EINDE Naam: Harm Diesvelt Student nr.: 440274 Periode: 27-08-07 t/m 09-11-07 Bedrijf: Fame Architectuur & Stedenbouw Stagebegeleider: ir. M. Delfos Stagedocent: J.S. van der Bij

13 13 VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN


Download ppt "Bouwvoorbereidende stage Naam: Harm Diesvelt Student nr.: 440274 Periode: 27-08-07 t/m 09-11-07 Bedrijf: Fame Architectuur & Stedenbouw Stagebegeleider:"

Verwante presentaties


Ads door Google