De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een school waar iedere leerling telt !!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een school waar iedere leerling telt !!"— Transcript van de presentatie:

1 Een school waar iedere leerling telt !!
INFORMATIEBIJEENKOMST november 2012 Een school waar iedere leerling telt !! Denk aan jaartal

2 Programma: VMBO Sectoren en Leerwegen in het VO
Mogelijkheden binnen Oscar Keuze proces (sector, leerweg, school) Procedure van de advisering En dan? Programma overzicht van de avond 2

3 VMBO leerjaar 1 en 2 BB KB TL
VMBO sectoren Zorg en Welzijn Groene Sector Economie techniek TL/GTL Sector kiezen Leerweg kiezen: LWT, BB, K B of TL/GTL VMBO leerjaar 1 en 2 BB KB TL

4 Sector Techniek voertuigen I N T R A S E C T O R A A L Grafi media
Metaal I N T R A S E C T O R A A L electro voertuigen Installatie Bouw

5 Sector Economie I N T R A S E C T O R A A L Handel Consumptief
Administratie Verkoop Mode en Commercie

6 Sector Zorg en Welzijn I N T R A S E C T O R A A L Zorg en Uiterlijke
verzorging I N T R A S E C T O R A A L Dokter- Tandarts assistent(e) Horeca

7 Sector Groen dierverzorging Dierhouderij levensmiddelen Plantenteelt
Groene ruimte

8 SDV Naast de 4 sectoren is er in Apeldoorn ook nog een andere richting mogelijk n.l.: SDV. Sport Dienstverlening Veiligheid

9 Waarom kies je welke sector?
Je vindt de vakken in die sector leuk Je wilt verder leren in die sector Je wilt gaan werken in die sector Je bent goed in de vakken die bij die sector horen Allerlei zaken belangrijk, denk ook aan werk ouders of andere familieleden, enz. 9

10 leerwegen: Leerwerktrajecten (LWT) Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde/ Theoretische leerweg (LWT) (BB) (KB) (GL/TL) Lwoo indicatie geeft recht op extra begeleiding. Wordt per school verschillend ingevuld, kleinere groepen, meer Rt enz enz. Lwt komt in volgende uitgebreid aan bod 10

11 Wat is het LWT? Voor welke leerlingen?
Het LWT is een leerroute naast de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO, waarbij het leren bij een leerwerkbedrijf een belangrijke plaats in neemt. Voor welke leerlingen? Veel praktijk weinig theorie Gemotiveerd zijn om stage te lopen Gebaat zijn bij kleine klas Beperkt aantal docenten

12 Hoe wordt de leerweg vastgesteld?
Afhankelijk van de resultaten Advies van de docenten vergadering Zelf kiezen voor een opleiding met meer uren praktijk (beroepsgerichte vakken)

13 Vakken in leerjaar 3 BB/KB:
ne - eng - du - wi - beeldend vak - ml - lo Sector: economie > ec beroepsgericht vak: ha ……. techniek > nask beroepsgericht vak: me …… zorg en welzijn -----> bi beroepsgericht vak: vz ……. landbouw > bi beroepsgericht vak: dierv …. GL/TL: ne - eng - du - wi - gs - ak - nask1 - nask2 - bi - ec - beeldend vak - ml - lo – (beroepsgerichte vak) Bovenaan verplichtye vakken voor iedereen, aangevuld met vakken die nodig zijn per sector

14 Basisberoepsgerichte leerweg: 4e leerjaar (BB/KB)
programma Economie Techniek Zorg en Welzijn Landbouw ne eng ec du of wi ne eng wi nask ne eng bi wi of ml2 In het vierde jaar meer specialisatie naar sector keuze ne eng wi bi of nask1

15 Verschillen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht:
BB meer uur praktijk theorie minder moeilijk wat minder inzicht nodig toegang tot MBO niveau 2 (korte MBO opleiding) KB minder uur praktijk theorie moeilijker meer inzicht nodig toegang tot MBO niveau 3 en 4 (lange MBO opleiding)

16 Gemengde/Theoretische leerweg:
3e leerjaar: GL/TL een beroepsgericht vak voor iedereen dus een sector kiezen 4e leerjaar: kiezen tussen GL of TL GL: blijft zelfde sector TL Vak uitleg van GTL en TL leerjaar 3 en 4 Het beroepsgerichte vak moet dus uit 1 van de 4 sectoren gekozen worden en hangt af van wat de betreffende VMBO school aanbiedt

17 Verschil KB - GL - TL: Niveau: Beroepsgerichtheid: Vervolgopleiding:
GL/TL moeilijker dan KB Beroepsgerichtheid: KB: veel GL: minder TL: nauwelijks (soms alleen in leerjaar 3) Vervolgopleiding: KB - GL - TL: toegang tot MBO niveau 3 en 4 TL: toegang tot HAVO TL is beduidend moeilijker dan KB en er wordt ook meer inzicht en taakgerichtheid m.b.t. huiswerk e.d. gevraagd.

18 Verschil in uren beroepsgericht programma:
BB KB GL TL 3e leerjaar of 4e leerjaar of of TL is 2 uur het beroepsgerichte vak

19 MBO Niveaus: Vooropleiding: 1 Assistentenopleiding
2 Basisberoepsopleiding 3 Vakopleiding 4 Middenkaderopleiding Vooropleiding: BB (lwt in gevolgde richting) KB - GL - TL Vooropleiding wordt VMBO mee bedoelt.

20 Mogelijkheden na tweede leerjaar op Oscar
Overstappen naar leerjaar 3 in het reguliere voortgezet onderwijs in de gewenste sector Naar leerjaar 3 op Oscar gaan in de richting van Handel en Administratie op BB/KB Naar leerjaar 3 op Oscar gaan op TL Naar een vorm van Speciaal Onderwijs gaan. Is het alleen KB niveau of gaan we ook BB niveau kenbaar maken aan de ouders.

21 Tijdpad en procedure om tot een advies te komen.
In november gaan alle 2e jaars een beroepsinteresse test maken. In december gaat het team een eerste advies formuleren. Ouders/verzorgers worden hierover bijgepraat door de mentor. Bij twijfel, wordt in de maanden januari t/m maart bekeken of het advies anders wordt. Ouders/verzorgers worden door de mentor hiervan op de hoogte gehouden. Voor 1 april moet de aanmelding bij het VO worden gedaan.

22 Waar is het advies opgebaseerd?
Handelingsplan Rapport cijfers Wens van leerling (ouders/verzorgers) Advies van de leerkrachten, zorgcoördinator en de mentor Kan dit zo of moet de gehele dia eruit en geven we hier nog geen duidelijkheid over.

23 Wat verwachten wij van u als ouders/verzorgers
Gesprekken voeren met uw kind over zijn/haar wensen met betrekking tot volgend jaar. ( bv.. uitslag van de FIV) Gesprekken voeren met de mentor van uw kind om te komen tot een besluit naar volgend cursusjaar toe Indien uw kind regulier onderwijs als advies krijgt: Open Dagen van de VO scholen gaan bezoeken vanaf januari en aan de mentor van uw kind aangeven welke school uw voorkeur heeft.

24 Wat te doen bij de VO scholen
Wees eerlijk en openhartig over uw zoon of dochter Vraag een gesprek aan met de betreffende afdelingsleider Meld altijd via OSCAR aan op de volgende school Vraag om (extra) gesprek met mentor of coördinator uitstroom begeleiding Oscar Stimuleer uw zoon of dochter eens een les bij te wonen op de school van jullie keuze (regelen via OSCAR)

25 Aanmeldprocedure VO Aanmeldingsformulier VO is op Oscar
Oscar zorgt dat het aanmeldingsformulier op de VO school komt VO school vraagt Oscar informatie over de leerling Ouders geven toestemming voor overdracht van de dossier gegevens van Oscar naar het VO Oscar draagt dossiers over aan VO school

26 Uitstroom Begeleiding Oscar
Voor “oud” leerling van Oscar (na minimaal 1 jaar op OSCAR) Door leerkrachten van Oscar Gericht op de hulpvraag van de leerling 1 keer per week, (evt) afbouwen in de loop van schooljaar Werkwijze is bekend bij collega’s op de scholen Elke school eigen UB-er Naar grote tevredenheid van ouders , leerlingen en collega’s

27 De overstap naar het regulier onderwijs
Hoe zorgen we voor succesvolle overstap? Team OSCAR draagt het advies ‘Bij twijfel niet inhalen’ Voordeel in het VO: in leerjaar 3 worden de klassen opnieuw ingedeeld De leerling komt ‘oude bekenden’ tegen Wat zijn de ervaringen? Per jaar zo’n 20 verplaatsingen naar het VO Uitval minimaal, door o.a. UB OSCAR Het regulier onderwijs is bekend met de instroom van Oscar leerlingen

28 Samenvattend Leerlingen gaan naar regulier VO.
Leerlingen blijven op Oscar TL of op BB/KB niveau sector Handel en Administratie Leerlingen die geen gebruik maken van bovenstaande keuzes moeten doorstromen naar speciaal onderwijs.

29 Data Open dagen Vervolgens tikt u bij “zoeken” het woord “onderwijsgids”. U klikt daarna op het dikgedrukte woord “onderwijsgids” en kunt vervolgens kiezen voor “onderwijsgids vervolgonderwijs”. Hier vind u, in een pdf, een beschrijving van alle scholen, open dagen enz.

30 Bedankt voor uw aandacht!
Teun van Koeveringe coördinator uitstroom begeleiding


Download ppt "Een school waar iedere leerling telt !!"

Verwante presentaties


Ads door Google