De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen samenspel en strijd. Sport en politiek door de eeuwen heen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen samenspel en strijd. Sport en politiek door de eeuwen heen."— Transcript van de presentatie:

1 Tussen samenspel en strijd. Sport en politiek door de eeuwen heen.
Lynn Callewaert en Katrien De Herdt

2

3 Actief Historisch Denken
Sport en politiek in de oudheid en de 19de eeuw

4 Lesverloop Situering Doelstellingen Didactische tips Praktische tips Eigen ervaringen… Ter beschikking

5 1. Lesverloop: lesuur 1 Lesopener: levenslijnen (29 min.)
Klas verdelen in 2 groepen Rangschikken van meest tot minst belangrijke sporter Probleem! Politiek Economisch Maatschappelijk Populariteit Herordenen op deze vier lijnen

6 1. Lesverloop: lesuur 1 (vervolg)
Probleemstelling (1 min.) Welke continuïteiten en discontinuïteiten zijn er tussen de oudheid en de 19de eeuw? Schets deze vanuit het politieke, economische en maatschappelijke belang van sport in beide periodes. Groepswerk (20 min.) Indeling per sporttak Informatie per sport + extra informatie Invullen antwoordblad: 3 Leerlingenbundel Sport en politiek in oudheid en 19de eeuw AHD.docx ‘Expert’ met aandacht voor ruimere maatschappelijke context

7 4. Lesverloop: lesuur 2 Afwerken groepswerk (10 min.)
Notities vorige les herlezen Afgevaardigde aanduiden Plenum (30 min.) Per groep (sporttak) Politiek Economisch Maatschappelijk Populariteit In de oudheid en de 19de eeuw Bordschema: 4 Sport en politiek in oudheid en 19de eeuw AHD Ppt voor leerlingen plenum.pptx

8 1. lesverloop: lesuur 2 (vervolg)
Algemene conclusies (10 min.): 3 Leerlingenbundel Sport en politiek in oudheid en 19de eeuw AHD.docx Vanuit het concrete de tijdsgeest achterhalen Continuïteit – discontinuïteit Oudheid 19de eeuw

9 2. Situering 5e jaar Voorkennis: Industriële Revolutie
Opkomst nationalisme 2 lesuren

10 3. Doelstellingen (algemeen)
door het bestuderen van het politieke, economische, maatschappelijke belang en de populariteit van sport inzicht krijgen in de tijdsgeest van de oudheid en de 19de eeuw continuïteiten en discontinuïteiten tussen beide tijdsperiodes aanhalen

11 3. Doelstellingen (vaardigheden)
De leerlingen kunnen verschillende argumentaties tegenover elkaar afwegen. (Les 1, Lesopener) De leerlingen kunnen constructief in groep samenwerken. (Les 1, Lessequens 1) De leerlingen kunnen informatie uit een tekst en een afbeelding halen om de probleemstelling te beantwoorden. (Les 1, Lessequens 1) De leerlingen kunnen de gevonden informatie schematiseren. (Les 1, Lessequens 1; Les 2, Lessequens 1)

12 3. Doelstellingen (attitudes)
De leerlingen beseffen dat geschiedenis geen finalistisch- rationeel monocausaal gebeuren is. (Les 1, Lesopener) De leerlingen benaderen met een kritische en open houding de opdracht van de levenslijnen. (Les 1, Lesopener) De leerlingen kunnen genuanceerd hun mening inbrengen in een groepswerk. (Les 1 Lesopener en Lessequens 1) De leerlingen luisteren naar elkaar en hebben respect voor elkaars inbreng. (Les 1, Lesopener en Lessequens 1)

13 VOET’en De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen De leerlingen illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing Communicatief vermogen Kritisch denken Samenwerken Verantwoordelijkheid Zelfredzaamheid

14 4. Didactische tips 2 Leerkrachtenbundel Sport en politiek in oudheid en 19de eeuw AHD.doc

15 5. Praktische tips 1) Afdrukken - kaartjes sporters: 1 keer
- kaartjes extra informatie: 1 keer - kaartjes prijzen: voor elk groepje 1 keer - antwoordbladen: voor elk groepje 1 keer - leeg schema plenum: voor elke leerling 1 keer wanneer de leerkracht wenst dat de leerlingen meeschrijven - conclusies plenum: voor elke leerling 1 keer - algemene conclusies: voor elke leerling 1 keer

16 2) Klasopbouw: klaarzetten tafels in vier groepjes, voldoende plaats voorzien voor levenslijnen.
3) Groepsindeling: de groepjes hoeven niet even groot te zijn.

17 6. Eigen ervaringen… Enthousiasme bij levenslijnen: aandacht voor historisch denken Leerlingen zelf actief aan het werk in het groepswerk: onthouden beter

18 7. Ter beschikking (voor leerkrachten)
leerkrachtenbundel met - lesvoorbereiding met uitgeschreven lesdoelen, leerinhoud, lesverloop en lesplan - conclusies plenum - algemene conclusies - verantwoording actief historisch denken - Didactische en praktische tips - kaartjes sporters en kaartjes extra informatie - verbetersleutel antwoordbladen

19 7. Ter beschikking (voor leerlingen)
leerlingenbundel met - lesdoelen - antwoordbladen - leeg bordschema - conclusies plenum - algemene conclusies PowerPoint voor leerlingen: schema plenum

20 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Tussen samenspel en strijd. Sport en politiek door de eeuwen heen."

Verwante presentaties


Ads door Google