De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

informatie avond 21 maart 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "informatie avond 21 maart 2011"— Transcript van de presentatie:

1 informatie avond 21 maart 2011 technasium@jfc.nl
Beste leerlingen, Ik vind het fijn dat jullie vanavond hier zijn om meer te horen over het technasium. Gezellig dat jullie je ouders ook meegenomen hebben, dat is ook wel handig als het niet lukt om alles te onthouden wat er vanavond allemaal verteld wordt. Mijn naam is Marjola Maas, ik geef scheikunde, maar ben ook technator. Dat betekent dat ik veel dingen regel die met technasium te maken hebben. We zijn ons dit jaar op het JFC aan het voorbereiden op de invoering van technasium volgend jaar. We hebben lesmateriaal gemaakt en dat willen we graag een keer uitproberen. Daarom organiseren we dit jaar een pilot, een soort proef zeg maar. Met de HV brugklassen hebben we al een start gemaakt met de eerste opdracht en jullie kunnen meedoen met de tweede opdracht omdat jullie verder kunnen naar HAVO2. Jullie zijn vanavond gekomen om te horen wat die tweede opdracht inhoudt en hoe je eraan mee kunt doen. En ik hoop natuurlijk dat jullie je allemaal gaan opgeven aan het eind van de avond! Als jij of je ouders nog vragen hebben, kun je die na afloop bij de uitgang aan mij stellen. Er zijn ook nog twee collega’s aanwezig die je alles kunnen vertellen over de bijeenkomsten O&O. Dat zijn dhr van Twillert en dhr Memelink. Je kunt me ook mailen op het mailadres Wat ga ik jullie vanavond allemaal vertellen:

2 [Technasium] pilot JFC
wat is Technasium kenmerken Technasium leerling organisatie pilot deelname pilot onkosten Ik zal jullie iets vertellen over wat Technasium is welke leerlingen technasium leuk zullen vinden hoe de proef eruit ziet hoe je mee kunt doen aan de proef en voor je ouders vertel ik nog iets over de kosten Aan het eind van deze avond zet ik al deze informatie ook op de website van het JFC, zodat je het thuis nog eens rustig na kunt lezen.

3 Onderzoek en Ontwerpen
[Technasium] Onderzoek en Ontwerpen Om te beginnen zal ik nog kort iets vertellen wat Technasium nu eigenlijk is. Technasium bestaat nog niet zo lang. Zo’n 6 jaar geleden zaten docenten in Groningen om de keukentafel na te denken hoe ze beter onderwijs konden maken voor leeringen die beta en techniek leuk vinden. Ze wilden dat het een uitdaging zou zijn voor deze leerlingen en dat leerlingen ook zouden zien wat je allemaal kunt worden als je kiest voor een opleiding met exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie) en techniek. Want er zijn heel veel mensen nodig in die beroepen, maar er zijn te weinig leerlingen en studenten die het kiezen. docenten hebben toen overlegd met mensen die al werken in zo’n beroep en samen hebben ze Technasium bedacht. Wat houdt Technasium dan precies in? Op het Technasium moet je niet alleen veel nadenken, maar ook veel doen en maak je kennis met verschillende technische beroepen. Het vak dat speciaal voor Technasium is, is het vak Onderzoek en Ontwerpen. Dat vak heb je vijf uur per week. Je werkt acht weken lang in groepjes aan een opdracht van een opdrachtgever. Dat is iemand van buiten school die werkt in zo’n technisch beroep. Deze man of vrouw komt op school om een probleem aan jullie voor te leggen. Dit is een probleem dat speelt op het bedrijf waar die persoon werkt. Jullie worden vaak ook uitgenodigd om op het bedrijf te komen kijken, zodat je een goed beeld krijgt van wat er aan de hand is. Daarna ga je met kleine stapjes aan het werk om een oplossing te bedenken. Soms moet je iets onderzoeken, soms ga je iets ontwerpen. De kennis die je daarvoor nodig hebt, leer je voor een deel bij andere vakken maar moet je voor een deel ook zelf uitzoeken. De docent kan je vaak wel helpen met waar je moet zoeken, maar weet het antwoord zelf vaak ook niet. De docent staat bij het vak Onderzoek en Ontwerpen dus niet voor de klas aantekeningen te geven, maar begeleidt de groepjes door met jullie te praten over wat je van plan bent en hoe je het denkt op te lossen. Op het technasium moet je dus veel zelf nadenken en veel zelf doen. Daardoor ontdek je wel waarvoor je die sommetjes van wiskunde nodig hebt of die woordjes van engels moet leren. Want op het technasium heb je die kennis nodig om problemen van anderen op te lossen. Je maakt kennis met heel veel verschillende beroepen en daardoor ben je beter voorbereid als je later iets technisch wilt gaan studeren. En meiden, denk nu niet ‘oh, iets technisch, dat is vast niets voor mij!’. Bij het vak Onderzoeken en Ontwerpen zul je ontdekken dat je juist heel creatief moet zijn en goed moet kunnen samenwerken om de problemen te kunnen oplossen. Je zult ontdekken dat beta en techniek veel te leuk zijn om alleen aan de jongens over te laten! Ik zal jullie enkele uitspraken van leerlingen laten zien die op andere scholen al op het technasium zitten. Zij vertellen wat zij leuk vinden aan het technasium en het vak onderzoeken en ontwerpen:

4 Joep Broekhuis, Praedinius gymnasium in Groningen
“Het proces van kennisverwerving binnen het vak Onderzoek en Ontwerpen ervaar ik als veel uitdagender dan via normale theorieles. Je begint met een vraagstuk waar je weinig verstand van hebt, maar leert er steeds meer over door je in het onderwerp te verdiepen en onderzoek te doen.” Onderzoek en Ontwerpen is een uitdagende manier om nieuwe dingen te leren

5 Kirsten Titsing, CSG Reggesteyn in Nijverdal
"Ik ben niet zo'n stilzitter. Het praktisch bezig zijn tijdens het vak Onderzoek en Ontwerpen vind ik daarom erg leuk. Dat is best opvallend, want techniek - dingen bouwen - interesseert mij eigenlijk niet zo. Maar dingen uitzoeken en ontwerpen vind ik wel helemaal geweldig.” Bij Onderzoek en Ontwerpen kun je zelf dingen uitzoeken en ontwerpen

6 Roshni Naipal, Gerrit Rietveld College in Utrecht
“ “Ik heb nooit gedacht dat techniek echt iets voor mij was. Ik ben vooral goed in talen. Het werken met de handen is wat mij in O&O aantrok. Dat praktische spreekt mij aan, ik mag graag dingen maken. En door de verscheidenheid van de verschillende opdrachten leer je ook nog eens veel meer.” Bij Onderzoek en Ontwerpen kun je ook lekker practisch bezig zijn en leren door te doen.

7 Voor wie is [Technasium]
havo en vwo interesse voor bèta en techniek aanleg voor exacte vakken zelfstandig samenwerken Nu zit je je misschien af te vragen of technasium wel iets voor jou is. Wanneer kun je nu naar het technasium? Jullie zitten hier vanavond omdat je naar de havo kunt en dan kun je dus ook naar technasium. Als je discussie staat voor havo, kun je er niet aan beginnen. Technasium is interessant als jij vakken als wiskunde, aardrijkskunde, biologie en techniek leuk vindt. En vergeet dan ook de vakken handvaardigheid en tekenen niet, want bij Onderzoek en Ontwerpen ben je veel met je handen aan het werk. Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen moet je veel zelf uitzoeken. Dat vraagt om een zelfstandige werkhouding, waarbij je wel een beetje moet kunnen plannen en ook moet kunnen doorzetten als het even niet lukt. Als je naar het Technasium wil, moet je ook goed met anderen kunnen samenwerken. Alle opdrachten bij het vak Onderzoek en Ontwerpen worden gedaan in groepjes, waarbij je ook elkaar beoordeelt op hoe er gewerkt is. Herken je jezelf hierin? dan wil je nu vast wel weten wat onze pilot, onze proef, dit jaar inhoudt.

8 [Technasium] pilot JFC
O&O1 (41 uur) O&O2 (40 uur) wk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Lesuren X RV O i P E O = ouderavond MH i = inschrijven O&O2 voor MH én HV P = presentatie avond (do 7/4 en do 9/6) E = excursie week We zijn na de kerstvakantie met de eerste opdracht gestart en over drie weken starten we met de tweede opdracht. Een project duurt altijd ongeveer 40 uur: 8 weken 5 uur per week. De lessen worden gegeven op donderdagmiddag 678 en op vrijdagmiddag 67. Voordat ik verder ga met het uitleggen van deze planning, wil ik je eerst even laten zien wat dit betekent voor je eigen rooster.

9 [Technasium] pilot JFC
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 DO1 BBO LO4 BO MN WI ANN NE NL LO3 BO HKN NE DO2 UBA AK MA AK MSB EN PE EN DO3 BMU MU BD BI HT BI WWI WI DO TE DO4 BD BI JV FA GK GS PE EN DO HA 5 BJ HA 6 MSB EN DO5 BJ HA 1 MI HA 2 HD NE WWI WI WR GS DO6 HR WI BJ HA 3 KW HA 4 HN BI HKN NE WWI WI DO7 BRK LO1 BO HG LO2 BO NR TE DO8 VR1 JE EN TA TK BD BI HKN NE VR2 LH BK VSN LO5 BO WWI WI PE EN VR3 HNN AK ANN NE NF FA WP FA VR4 SLB WI WL BI VR5 DO TE TG BK WWI WI VR6 VT TK VR7 VSN MT De lessen Onderzoek en Ontwerpen worden gegeven op donderdagmiddag 678 en vrijdagmiddag 67 Dat betekent dat je niet alle lessen met de klas kunt volgen en ook langer op school zult zijn dan andere leerlingen uit je klas. Als je meedoet aan de pilot, dan kun je in ieder geval op donderdag het 6e uur niet de les volgen met de klas. Je mist deze les. Van alle lessen die je mist moet je zelf de gemiste stof inhalen. Daarvoor neem je zelf contact op met een medeleerling of de docent, zodat je aan het begin van het volgende lesuur weer helemaal bijgewerkt bent. Voor sommige klassen valt er een 1-uurs vak uit, bijvoorbeeld tekenen of handvaardigheid. Die vakken vervallen helemaal en hoef je niet bij te werken. Voor die vakken krijg je de komende weken dan ook geen cijfer. Je cijfer zal aan het eind van periode 4 hetzelfde zijn als aan het begin van periode 4. Als daar nu een hele goede voldoende staat, ben je daar misschien wel blij mee. Als er nu een onvoldoende staat, dan staat die daar op het eindrapport nog steeds. Daar moet je goed over nadenken. Voor B06 vervalt het vak techniek helemaal als je meedoet aan de pilot. Er komen geen cijfers bij, je houdt hetzelfde cijfer dat er nu staat. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niets aan techniek, tekenen of handvaardigheid doet als je in B03 t/m B06 zit en meedoet aan de pilot. In de opdracht O&O zit juist heel veel techniek en ook tekenen en handvaardigheid. Je bent dus zeker wel met deze vakken bezig, maar op een andere manier dan de andere leerlingen in je klas.

10 [Technasium] pilot JFC
O&O1 (41 uur) O&O2 (40 uur) wk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Lesuren X RV O i P E O = ouderavond MH i = inschrijven O&O2 voor MH én HV P = presentatie avond (do 7/4 en do 9/6) E = excursie week Nu je weet wat het betekent voor je eigen rooster, kijken we weer even naar het verloop van het tweede O&O project. Dit start op donderdagmiddag 14 april. In de excursieweek hebben jullie weinig les omdat veel docenten afwezig zijn. In die week werk je elke dag op het 4e, 5e en 6e uur aan de technasiumopdracht en heb je op dinsdag tot en met vrijdag elke dag 1 repetitie. Op donderdag 9 juni presenteren jullie je opdracht aan de opdrachtgever en natuurlijk mogen je ouders dan ook weer komen. Als je meedoet aan de pilot, krijg je een cijfer voor het vak O&O. Je wordt beoordeeld op het werkstuk, dit is een groepscijfer. Daarnaast word je ook beoordeeld op je eigen inzet en bijdrage daaraan. Daarbij wordt je ook beoordeeld door de andere leerlingen uit je groepje. De beoordeling die je krijgt, komt wel op je rapport, maar telt niet mee voor de overgang, je kunt er niet op blijven zitten. De beoordeling telt wel mee als je toegelaten wilt worden tot de science-klas die volgend jaar start. Maar daar zal ik straks iets meer over vertellen. eerst gaan we alvast een klein tipje van de sluier oplichten van de opdrachten:

11 Een nieuwe eierdoosjessluitmachine voor het Rondeel
Pilot opdracht O&O1 Een nieuwe eierdoosjessluitmachine voor het Rondeel Bij de eerste opdracht gaan we aan de slag voor meneer Brandsen, de eigenaar van het Rondeel. Het Rondeel is een moderne, diervriendelijke kippenhouderij. De eieren worden verkocht in een speciaal ontworpen doosje van natuurlijk, gerecycled materiaal. Het is zelfs milieuvriendelijker dan de kartonnen eierdoos. Het doosje kan echter nog niet met een machine gesloten worden, het moet nog met de hand. Op 7 april zullen de leerlingen aan meneer Brandsen en aan jullie ouders een nieuw ontwerp van een machine laten zien die de doosjes wel kan sluiten.

12 Fietssnelweg Traject Barneveld Centrum – Zuid
Pilot opdracht O&O2 Fietssnelweg Traject Barneveld Centrum – Zuid De opdracht waar jullie aan mee kunnen doen is in opdracht van gemeente Barneveld. Er komt in de toekomst een fietssnelweg tussen Putten en Barneveld. Net als bij een autosnelweg moet je op een fietssnelweg lekker snel door kunnen fietsen, niet steeds op stoplichten hoeven wachten of moeten wachten voordat je een kruispunt kunt oversteken. De fietssnelweg moet ook door Barneveld Centrum komen. De gemeente heeft al bedacht waar de route moet lopen, maar nu zijn er nog een heel aantal punten waarop je niet lekker snel en veilig kunt doorfietsen. Op donderdag 9 juni laten jullie aan de verkeersdeskundige van de gemeente en jullie ouders door middel van een maquette zien hoe die knelpunten opgelost kunnen worden. Misschien ben je nu al heel enthousiast en heb je al zin om mee te doen maar het kan ook dat je je nog afvraagt: waarom zou ik eigenlijk meedoen? Wat heb ik eraan voor volgend jaar?

13 [Technasium] pilot JFC
VWO6 NT/NG O&O VWO5 NT/NG O&O H5 O&O VWO4 NT/ NG O&O H4 O&O G3 A3 science H3 science G2 A2 science H2 science HV brugklas pilot MH brugklas Jullie zitten nu in de MH brugklas en kunt volgend jaar naar havo2. Volgend jaar start een in havo2 een aparte science klas. In deze klas gaan we een half jaar lang het vak O&O geven en testen we opnieuw opdrachten uit. In dat half jaar heb je een aangepast rooster: je hebt dan een half jaar lang geen verzorging en geen techniek. Je maakt dan even lange dagen als andere leerlingen in havo2 en je mist ook geen lessen van andere vakken. Dat is dus anders dan nu in de brugklas tijdens O&O2. De andere helft van het jaar heb je geen O&O, maar krijgt je klas verzorging en techniek. Om naar de science klas te kunnen moet je een goede beoordeling hebben voor het project dit jaar. De beoordeling van O&O komt dus op je rapport, telt niet mee voor de overgang, maar telt wel mee bij de advisering voor science 2. Als je kiest voor de scienceklas, dan doe je dat voor twee jaar. Je volgt dan de tweede klas én de derde klas de lessen in de science klas. In klas 4 kan je dan alle profielen nog kiezen, maar we hopen natuurlijk dat je het zó leuk vindt, dat je verder gaat met O&O. is voor ons een heel belangrijk jaar. We gaan dan bij Stichting technasium aanvragen om vervroegd met jullie in de bovenbouw met technasium te starten. Als we daarvoor toestemming krijgen, dan krijgen jullie van stichting technasium een certificaat dat jullie het vak hebben gevolgd. Als we de toestemming niet krijgen, krijgen jullie van het JFC bij je diploma een getuigschrift dat je O&O hebt gevolgd. Dus meedoen aan de pilot doe je niet voor niks, het levert je ook wat extra’s op bij je diploma.

14 Deelnemen aan pilot O&O2 56 plaatsen inschrijven week 13
voorrang niet geplaatste leerlingen O&O1 Je hebt nu gehoord wat technasium is. Je kunt volgend jaar naar havo, je staat niet discussie. Je bent een leerling met belangstelling voor beta en techniek Je bent zelfstandig, kunt goed plannen en samenwerken Je kunt de lessen op donderdagmiddag missen en in je eigen tijd inhalen en je wilt op vrijdagmiddag naar school. Ook vind je het niet erg om in de excursieweek langer op school te zijn dan andere leerlingen. Dan ga je je zo meteen waarschijnlijk aanmelden voor de pilot en wil je graag weten of je mee kunt doen! Dan moet je het volgende weten: we hebben plaats voor ongeveer 56 leerlingen je levert je briefje voor aanstaande dinsdag in bij meneer Urbach Ook de HV leerlingen gaan zich opnieuw aanmelden als ze mee willen doen, maar leerlingen die nog niet meegedaan hebben aan de eerste opdracht krijgen voorrang. In week 14 krijg je te horen waar je bent ingedeeld en krijg je een brief met belangrijke data en informatie over de excursie. Wij delen de groepjes in, waarbij we letten op verdeling jongens/meisjes spreiding over de klassen verdeling HV lln

15 Informatie voor ouders
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname pilot Tot slot zou ik nog belangrijke informatie geven over de kosten van dit project: die zijn er niet!

16 Vragen na afloop van deze bijeenkomst of via technasium@jfc.nl
hierbij ben ik aan het einde gekomen van deze presentatie. Ik hoop dat je voldoende informatie hebt gekregen om te beslissen of je mee gaat doen aan de pilot. Ik zie je graag terug bij één van onze opdrachten dit jaar. bedankt voor je aandacht en tot ziens!


Download ppt "informatie avond 21 maart 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google