De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NLT hoe staat het ermee? Aan de orde komen  De organisatiestructuur  Kenmerken van NLT  Doelstellingen van NLT  Visiedocument  Tijdpad  Overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NLT hoe staat het ermee? Aan de orde komen  De organisatiestructuur  Kenmerken van NLT  Doelstellingen van NLT  Visiedocument  Tijdpad  Overzicht."— Transcript van de presentatie:

1 NLT hoe staat het ermee? Aan de orde komen  De organisatiestructuur  Kenmerken van NLT  Doelstellingen van NLT  Visiedocument  Tijdpad  Overzicht landelijke modules  De rol van de NVON Henry van Bergen BC-NLT

2 De organisatiestructuur

3 Kenmerken van NLT  Examenprogramma in domeinen;  inhoud modulair;  schoolexamen;  mono-, multi- en interdisciplinaire modules;  havo meer beroepsgericht, vwo meer onderzoeksgericht;  inhouden worden steeds vernieuwd;  ontwikkeling samen met het onderwijsveld en buitenschoolse instellingen.

4 Doelstellingen van NLT leerlingen Leerlingen ervaren in NLT:  samenhang tussen vakgebieden;  diversiteit aan mogelijkheden in bètagebied, zowel in studie als beroepen;  actualiteit en belang van bètaonderwerpen;  hoe spannend en verbeelding prikkelend het bètagebied is;  samenwerking tussen docenten.

5 Doelstellingen van NLT modules  samenhang tussen de bètadisciplines tonen en versterken;  nieuwsgierig maken en de verbeelding prikkelen;  flexibel zijn, opdat bij actuele ontwikkelingen aangesloten kan worden;  zowel verbredend als verdiepend zijn;  brug slaan tussen VO en HO bèta/technologie.

6 Visiedocument Inhoud  De identiteit van NLT;  globale opzet en inhoud van het vak NLT;  de ontwikkeling van lesmateriaal;  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;  randvoorwaarden voor scholen;  praktische zaken.

7 Visiedocument Inhoud  De identiteit van NLT;  globale opzet en inhoud van het vak NLT;  de ontwikkeling van lesmateriaal;  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;  randvoorwaarden voor scholen;  praktische zaken.

8 Visiedocument  globale opzet en inhoud van het vak NLT;  Modulair (40 slu);  havo totaal 8 modules en vwo 11 modules;  ten minste 75% gecertificeerde en 25% naar keuze;  altijd beginnen met startmodule;  er komen steeds nieuwe modules.

9 Visiedocument Inhoud  De identiteit van NLT;  globale opzet en inhoud van het vak NLT;  de ontwikkeling van lesmateriaal;  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;  randvoorwaarden voor scholen;  praktische zaken.

10 Visiedocument  de ontwikkeling van lesmateriaal;  Activerende didactiek;  concepten en contexten;  spreiding over mono- en interdisciplinaire inhouden.  Vier ontwikkelgolven;  ontwikkelscholen (in samenwerking met HO en/of bedrijfsleven;  testscholen.

11 Visiedocument Inhoud  De identiteit van NLT;  globale opzet en inhoud van het vak NLT;  de ontwikkeling van lesmateriaal;  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;  randvoorwaarden voor scholen;  praktische zaken.

12 Visiedocument  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging; havovwo AVaardighedenVaardigheden B Bedreiging en behoud van de leefomgeving Fundament van wetenschap en technologie C Verbetering van de kwaliteit van leven Aarde en klimaat (aardwetenschappen) D Zorgen en genezen Stellaire informatie en processen (ruimtewetenschappen) E Opsporen en beschermen Biofysica, -chemie en informatica (interdisciplinaire wetenschappen) F Grenzen verleggen Biomedische technologie en biotechnologie G Communiceren en navigeren Ontwikkeling in materialen, producten en productietechniek H Over wetenschap en technologie (Duurzaam) gebruik van grondstoffen, energie en ruimte I Gemak dient de mens

13 Visiedocument  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;  Formatief en summatief.  Kwaliteitsborging;  via intercollegiale consultatie;  via externe visitaties en beoordeling;  via regulier inspectietoezicht.

14 Visiedocument Inhoud  De identiteit van NLT;  globale opzet en inhoud van het vak NLT;  de ontwikkeling van lesmateriaal;  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;  randvoorwaarden voor scholen;  praktische zaken.

15 Visiedocument  randvoorwaarden voor scholen;  Formatief en summatief.  Kwaliteitsborging;  via intercollegiale consultatie;  via externe visitaties en beoordeling;  via regulier inspectietoezicht.

16 Visiedocument Inhoud  De identiteit van NLT;  globale opzet en inhoud van het vak NLT;  de ontwikkeling van lesmateriaal;  examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;  randvoorwaarden voor scholen;  praktische zaken.

17 Visiedocument  randvoorwaarden voor scholen;  School beslist of NLT aangeboden wordt;  een team van docenten met eerstegraads bevoegdheid in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, fysische geografie en/of biologie is bevoegd;  docententeam van minimaal drie verschillende leden in tenminste drie verschillende disciplines;  periodisering is zeer gewenst, inroosteren bij voorkeur op dagdelen;  redelijk aantal klokuren ten behoeve van ontwikkeltaken.

18 Tijdpad  Invoering:sept. 2007: 4 havoaf: 10 x havo + 5 x vwo jan. 2008: 4 vwoaf: 15 x havo + 10 x vwo sept. 2008: 5 havo + 5 vwoaf: 15 x havo + 15 x vwo sept. 2009: 6vwoaf: 20 x havo + 30 x vwo  Visiedocument december 2006 vaststellen.  Examenprogramma december 2006 vaststellen  Voorjaar 2007 voorbeeldexamens  Voorjaar 2007 bijeenkomst invoerscholen

19 Overizcht landelijke NLT-modules Modules havo Omschrijving Startmodule Dynamisch modelleren M.b.v. computermodellen simuleren en analyseren van complexe situaties in natuurwetenschap en techniek. Aërosolen en UV Stofdeeltjes, elektromagnetische straling, zonkracht en satellieten. Waterstofauto Gehoor, geluid en gehoorschade Robotica Logische wiskunde, ontwerpen, elektrotechniek, programmeren. Meten is weten Nul energie woning Duurzame technologie. Communicatie Communicatie in techniek (signalen, codering, GPS, GSM, netwerken enz) en menselijk lichaam (zintuigen, immuunsysteem enz) Forensische technieken en biomedische identificatie Crime Scène Investigation. Via sporenonderzoek (DNA- fingerprinting, haar, vingerafdrukken,..) op de plaats van delict, op zoek naar de dader. Rijden onder invloed De effecten van alcohol.

20 Overizcht landelijke NLT-modules Modules vwo Omschrijving Startmodule Dynamisch modelleren M.b.v. computermodellen simuleren en analyseren van complexe situaties in natuurwetenschap en techniek. MP3-speler Aandrijven, overbrengen en besturen Herkennen en (zelf) gebruiken van veel voorkomende aandrijf, overbrenging- en besturingscomponenten, middels ontwerpopdracht. Rijden onder invloed De effecten van alcohol op het menselijk lichaam wetenschappelijk onderzoeken en nagaan hoe dit een rol speelt bij het besturen van voertuigen.

21 De rol van de NVON  Initiatiefnemer docentendagen “nieuw bètavak” in Rotterdam en Amersfoort  Bij ministerie aangedrongen op instelling van een stuurgroep NLT  Heeft vertegenwoordigers in de stuur- en klankbordgroep  Instelling bestuurscommissie NLT  Wil pro-actief reageren  Kritisch gevraagde en ongevraagde inbreng  Leden informeren  Leden helpen bij de invoering op de eigen school  Scholing voor leden

22 Vragen? Henry van Bergen BC-NLT Jan Jaap Wietsma LOP-NLT


Download ppt "NLT hoe staat het ermee? Aan de orde komen  De organisatiestructuur  Kenmerken van NLT  Doelstellingen van NLT  Visiedocument  Tijdpad  Overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google