De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rooyse VK naar Divisie Zie je ‘t voor je?. Rooyse VK 2008 : Rooyse D4 debuut op YouTube Zie je ‘t voor je?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rooyse VK naar Divisie Zie je ‘t voor je?. Rooyse VK 2008 : Rooyse D4 debuut op YouTube Zie je ‘t voor je?"— Transcript van de presentatie:

1 Rooyse VK naar Divisie Zie je ‘t voor je?

2 Rooyse VK 2008 : Rooyse D4 debuut op YouTube Zie je ‘t voor je?

3 Rooyse VK 3 jaar later … Zie je ‘t voor je?

4 Rooyse VK 2011 spelen deze meiden divisie … in de nieuwe sporthal (20 meter hoog?) … Zie je ‘t voor je?

5 Rooyse VK Martin HendriksVoorzitter Rooyse VK Martien SpeeTechniek Nic MartensFinanciën Theo VervoortPersoneel&Organisatie Tim ScharnCommercie Jules WijersBrede School Rob SchoeberBeach Volleybal Pieter LamersDagvoorzitter Even voorstellen …

6 Rooyse VK naar Divisie Zie je ‘t voor je?

7 Rooyse VK Rooyse naar divisie: Waarom ??? … - ‘t kon: 1 e divisie! - ‘t kan: -. Venray is groot … -. leden bewegen de Rooyse … -. spelers en trainers bewegen de Rooyse … -. instroom jeugd is perfect … -. successen van D1 en H1 -. etc. etc. - bestuur: eerst onderzoek

8 Rooyse VK Mei 2007: Het Onderzoek Eric en Gonneke Begeleid door: 4 bestuursleden 4 oud volleyballers Intern:sterke en zwakke kanten van de Rooyse Extern:landelijk – regionaal – 5 goed draaiende divisieclubs Brede inventarisatie – goede analyse – geen advies -> De Rooyse moet eerst richting kiezen...

9 Rooyse VK December 2007: Bestuursbesluit “Het bestuur wil met de Rooyse VK weer naar de divisie en gaat beleid ontwikkelen om dit mogelijk te maken.” De eerste 4 werkgroepen;  Techniek (4) o.l.v. Martien Spee  Personeel & Organisatie (3) o.l.v. Theo Vervoort  Financiën (4) o.l.v. Nic Martens  Commercie (11) o.l.v. Tim Scharn Opdracht “Hoe moet de Rooyse er uit gaan zien als zij divisie wil spelen?”

10 Rooyse VK Februari 2008 Inmiddels 6 werkgroepen. Commercie uitgebreid met:  Werkgroep ‘Brede School’ o.l.v. Jules Wijers  Werkgroep ‘Beach-volleybal en Activiteiten’ o.l.v. Rob Schoeber Twee maanden werk van 23 vakmensen … Natuurlijk ook al contacten sponsoren, trainers, bestuursleden... Maar eerst:  Resultaten presenteren  Horen wat jullie er van vinden  Go / no go

11 Rooyse VK Tijdspad Mei 2007 Onderzoeksrapport December 2007 Bestuursbesluit Februari 2008 Presentaties aan de leden actie: sponsoren – trainers – bestuursleden - spelers Maart 2008 Beleidsplan 2008-2011 ontwikkeling en start actieplannen Mei 2008 Benoeming nieuw bestuur

12 Rooyse VK Programma 11:10Presentaties van de werkgroepen  Techniek door Martien Spee  Financiën door Nic Martens  Personeel & Organisatie door Theo Vervoort  Commercie door Tim Scharn 12:00Pauze 12:15Klankbordsessie 1 (15 minuten) 12:35Klankbordsessie 2 (15 minuten) 12:50Opiniepeiling: Go – No Go 12:55Bomvol activiteitenplan: wie helpt??? 13:00Naborrelen op het terras

13 Rooyse VK Even voorstellen…. Werkgroep Techniek Martien Spee Bjorn Emonts Ton Voermans Peter van der Weiden

14 Rooyse VK Commissie Techniek Leden; Bjorn Emonts Martien Spee Ton Voermans Peter van de Weiden Verslag Commissie Techniek

15 Rooyse VK Opdracht ; Hoe moet het technische proces er uitzien om structureel met tenminste 1 heren- en 1 damesteam in de divisie te spelen? Commissie Techniek

16 Rooyse VK Hoe concreter hoe beter Echter, het gaat om een blauwdruk, de grote lijn Betrek alle relevante geledingen in de voorstellen: vanaf circulatievolleybal t/m senioren Schets zowel de gewenste situatie, als de weg(en) er naar toe Eind januari rapport inleveren. Commissie Techniek Aandachtspunten;

17 Rooyse VK De aanzet tot een ‘Technische Beleid’ binnen de Rooyse VK Hoe concreter hoe beter Het opstellen van een boekwerk ‘Technische Lijn’ zou veel tijd kosten en over die tijd beschikte de commissie niet gezien de opdracht De commissie vond dat er voor de Rooyse nog veel te winnen was bij een heldere en duidelijke organisatie-structuur Commissie Techniek

18 Rooyse VK Organisatiestructuur ‘Technische Lijn’ Rooyse VK Aantal personen werkzaam binnen de ‘nieuwe’ Technische Lijn Voorzitter TC (1 persoon) Lid TC (4 personen) (Dames /Heren /Circulatie / Veteranen e.d.) Trainerscoördinator(3 personen) (Dames / Heren / Circulatie) Hoofdtrainer(2 personen) (trainer standaardteams) Trainer( 9 personen) Jeugdtrainer(10 personen) Hulptrainer Circulatie Volleybal ( 4 personen) Coach( 6 personen) Manager( 2 personen) Totaal 41 personen Commissie Techniek

19 Rooyse VK Organisatiestructuur ‘Technische Lijn’ Rooyse VK Organisatiestructuur Technische Lijn Rooyse VK (Organigram) Commissie Techniek

20 Rooyse VK  Naast de breedteteams moet er binnen de vereniging een volwaardige plaats worden ingeruimd voor prestatieteams.  Er zal binnen de Rooyse sprake moeten zijn van een technisch- tactisch beleid.  Rooyse VK wil presteren binnen de NeVoBo en daarin het hoogst haalbare niveau bereiken en zich hierop handhaven. Gezien de geconstateerde mogelijkheden streven we naar; Dames 1 binnen 3 jaar een vaste kracht in de 3e divisie, en Heren 1 binnen 3 jaar een vaste kracht in de promotieklasse. Commissie Techniek Een aantal uitgangspunten voor het ‘Technische Beleid’ binnen Rooyse VK

21 Rooyse VK Wij zien het voor ons! Commissie Techniek

22 Rooyse VK Even voorstellen…. Werkgroep Techniek Werkgroep Financiën Nic Martens Jeroen Janssen Adri van de Kreeke Martin Hendriks

23 Rooyse VK Rooyse VK naar divisie Financiële gevolgen? Werkgroep: - Adri van de Kreeke - Jeroen Janssen - Martin Hendriks - Nic Martens

24 Rooyse VK Uitgangspunten: Hoe ziet begroting er nú en straks uit Wij richten ons alleen op begrotingsevenwicht Begroting met marges

25 Rooyse VK Financiële gevolgen divisie-wens Teams divisieInkomstenUitgaven Aanvullend nodig Geen (= huidig)€ 43.800 - D1€ 43.800€ 52.501€ 8.701 D1 + H1€ 43.800€ 60.752€ 16.952 D1 + D2 + H1€ 43.800€ 66.503€ 22.703 D1 + D2 + H1 + H2€ 43.800€ 74.230€ 30.430 Bedrag sponsering nú€ 12.700

26 Rooyse VK Even voorstellen…. Werkgroep Techniek Werkgroep Financiën Werkgroep Personeel & Organisatie Theo Vervoort Harry Linders Peter Teeuwen

27 Rooyse VK Cultuur  prestatielijn vs. breedtelijn 1.Prestatielijn: Prestatiegerichte cultuur afspraken maken en elkaar erop afrekenen. Steeds de lat hoger leggen 2.breedtelijn: betekent niet vrijblijvend

28 Rooyse VK Bestuur RVK Voorzitter Manager Financiën Manager Bedrijfsbureau Manager Technische zaken Manager Marketing, Sponsoring en PR Secretaresse DB

29 Rooyse VK Communicatie 1.Bestuur: hoofdzaken 2.Bestuurleden sturen commissies aan Hier worden meer details besproken Commissies worden voorgezeten door commissievoorzitters 3. Bestuur communiceert via website en smashing news

30 Rooyse VK Communicatie Optimalisatie interne communicatie Tussen de verschillende commissies Project onder begeleiding van CAI: Informatisering & Automatisering Subsidie door CAI, begroting EUR 26.000,- Toestemming CAI om te starten.

31 Rooyse VK Mensen 1.Juiste mensen op de juiste plaats; 2.Mensen moeten binnen profiel passen 3.15 functieprofielen opgezet (bestuur en techniek) 4.Ook als vrijwilliger doen we wat we zeggen

32 Rooyse VK Functieprofielen Voorzitter Manager financiën Manager bedrijfsbureau Manager Marketing, Sponsoring en PR Manager techniek Lid TCTrainerscoördinator Hoofdtrainer Trainer Jeugdtrainer Hulptrainer Teammanager

33 Rooyse VK Functieprofiel voorbeeld Functiebeschrijving Voorzitter (1): Hoofdtaken: Gezamenlijk met het bestuur opzetten, (toezien op) de uitvoering en evaluatie ervan de strategie van de RVK. Managen van de grote lijnen en doelstellingen. Geeft leiding aan het bestuur van de RVK. Ziet toe op het functioneren van het team individueel en als team. Vertegenwoordigen van de RVK naar buiten (lokale en regionale overheden, Nevobo (regio, landelijk, collega (volleybal) verenigingen lokaal en regionaal, lokale en regionale zakenleven). Werven, aanstellen, evalueren en afscheid nemen van bestuurs- c.q. commissieleden. Subtaken: Voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering, met name gericht op voortgangbewaking van Verantwoordelijk voor een adequaat belonings- en vergoedingsbeleid Managen van de bestuursleden op hun doelstellingen Verantwoordelijk voor het organisatie en personeelsbeleid Managen van het veranderingsproces, van het gedrag (gewenst en ongewenst gedrag) Managen van de cultuuromslag naar prestatief besturen en volleyballen. Jaarlijkse ledenvergadering uitschrijven en voorzitten

34 Rooyse VK Functieprofiel voorbeeld Functiebeschrijving Voorzitter(2) Functie eisen: Sterk zakelijk netwerk lokaal en regionaal Sportminded Bestuurlijke en management ervaring Helikopterview, vaardigheid om uit de details te blijven Competenties: Sociaal en contactueel vaardig op alle niveaus Netwerker Visie, enthousiasmerend Leiden van vergaderingen Daadkracht/ besluitvaardig Delegeren Conflicthantering

35 Rooyse VK Beloning Beloning koppelen aan prestatie Ook vrijwilligers bv. organiseer dag van de vrijwilliger

36 Rooyse VK Even voorstellen…. Werkgroep Techniek Werkgroep Financiën Werkgroep Personeel & Organisatie Werkgroep Commercie Tim Scharn (Sales & Marketing, MarCom Océ) Piet Hoex (hoofdsponsor, ondernemer) Jac Arts (sponsor, ondernemer) Marjean van Lierop (ondernemer Fortis Bank)

37 Rooyse VK Even voorstellen…. Werkgroep Techniek Werkgroep Financiën Werkgroep Personeel & Organisatie Werkgroep Commercie Subgroep Brede School:  Jules Weijers (begeleider pilot Brede School, trainer circulatievolleybal)  Simone van den Bekerom (ondernemer kinderopvang)  Frans Jenniskens (bestuurslid, org. circulatievolleybal)

38 Rooyse VK Even voorstellen…. Werkgroep Techniek Werkgroep Financiën Werkgroep Personeel & Organisatie Werkgroep Commercie Subgroep Brede School Subgroep Beachvolleybal  Rob Schoeber (bestuurslid, organisator beachtoernooi)  Vincent Camps (organisator beachtoernooi)  Dennis van de Heuvel (organisator beachtoernooi)  Paul Hulsman (ondernemer)

39 Rooyse VK Werkgroep Commercie Hoe moeten het commerciële beleid er uitzien als de Rooyse VK met tenminste 1 heren- en 1 damesteam in de divisie speelt? Hoofdconclusie: Om met 2 teams op divisie-niveau te spelen is bovenop begroting 2008 €15.000 tot €17.000 aan EXTRA inkomsten nodig.

40 Rooyse VK Aanbevelingen 1. Invoering gestructureerd sponsorplan:  Megasponsor  Teamsponsor  Hoofdsponsor (H1/D1)  Teamsponsor (overige teams)  Stersponsor  Activiteitensponsor  Vrienden van de Rooyse  Donateur zakelijk  Donateur privé € 15.000

41 Rooyse VK Aanbevelingen 2. Invoering Brede School – Volleybal  Gemeentelijk initiatief School + opvang / sport / zorg / welzijn / cultuur (mits structurele samenwerking en gezamenlijk beleid)  doelstelling RVK het aansluiten van ons sportaanbod bij naschoolse opvang met als doel het genereren van een inkomstenbron (subdoel ledenwerving)  aanpak optie 1: onderdeel worden van een brede school initiatief in Venray optie 2: diensten aanbieden aan SSK (grootste kinderopvang Venray) Opmerkingen bij beide opties +Financiële risico’s en investeringen zijn laag, mogelijkheden zijn aanwezig -Mogelijk lage financiële opbrengst  resultaten voorlopige conclusie: vooralsnog geen grote inkomstenbron maar veel potentie voor ledenwerving. Optie 1 en 2 worden verder uitgewerkt. € 3.000

42 Rooyse VK Aanbevelingen 3. Commerciële verdieping Beachvolleyball Rooy on the Beach (vgl. Venray on Ice) Aanbieden beachvolleybal competitie (i.s.m. NeVoBo)? 4. Aanbieden verdere volleyball activiteiten Bedrijfsvolleybal? Wijktoernooien? 5. Overige winstgevende activiteiten nader te bepalen Randvoorwaarde: vrijwillige inzet leden!! € 2.000 +

43 Rooyse VK Pauze 12:15Klankbordsessie 1 (15 minuten) 12:35Klankbordsessie 2 (15 minuten) 12:50Opiniepeiling: Go – No Go 12:55Bomvol activiteitenplan: wie helpt??? 13:00Naborrelen op het terras

44 Rooyse VK In gesprek met de werkgroepen Kiezen: 2 x 15 minuten TechniekBernadettezaal Personeel&Organisatie Antoniuszaal FinanciënKloosterkamer CommercieChristoffelzaal

45 Rooyse VK Peiling Gaan we door in de voorgestelde richting??? Zo ja:  Start met activiteitenplannen: wie doet wat?  Veel hulp nodig: geef je op bij Theo Vervoort  Meteen actie op: sponsoren – trainers - bestuursleden  Grote wervingsactie: ‘De Vrienden van de Rooyse’: - Zakelijke vriend: 10,- per maand - Particuliere vriend: 5,- per maand - Lid met de hoogste score: prijs!

46 Rooyse VK naar Divisie Bedankt!!!


Download ppt "Rooyse VK naar Divisie Zie je ‘t voor je?. Rooyse VK 2008 : Rooyse D4 debuut op YouTube Zie je ‘t voor je?"

Verwante presentaties


Ads door Google